Nyugat · / · 1928 · / · 1928. 9. szám

A NYUGAT HÍREI

Kaptuk és adjuk a következő levelet:

Igen tisztelt Szerkesztőség!

Nem direkt a Sajtótörvény 20. §-ára hivatkozva, hanem a méltányosságra appellált kéréssel fordulok a t. Szerkesztőséghez, hogy szíveskedjék az idecsatolt feleletünket lapja legközelebbi számában közzétenni.

Igaz tisztelettel:

CZAKÓ ELEMÉR
a Kir. M. Egyetemi Nyomda főigazgatója

 

Könyvművészet békatávlatból