Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 17. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ · / · NÉMETH LÁSZLÓ: BÁNYAI KORNÉL: ÖRÖK ARC

NÉMETH LÁSZLÓ: BÁNYAI KORNÉL: ÖRÖK ARC
III.

Természet és ember viszonyának szimultán látomásokat konokul hullámzó költője: megtalálja-e egyszer a nagy nyugodt formát, mellyel látomásait nagy művészetté ölelheti. Annak a költőnek, aki ezt a hangot ütötte meg, nem szabad megijedni az egyoldalúságtól. Olyan Berzsenyi ő, aki csak Fohászkodást ír. De az élet gyökeréből feltámadt erőknek ez a fohászkodása a világ felé még nagyon is nagyhangú, szeszélyes, absztrakt. Nincs költő, akinek jobban állna a klasszicizmus rendületlen nyugalma, mint neki. Ha a verseit időrendbe állította össze, a verses trilógia harmadik része a szerencsés kibontakozást mutatja. Jamboid lejtésű szabad verse hosszú jambus sorokba higgadt s a rendezett sorokban képei is megállapodnak, valóbbakká válnak, időnként már-már befejezettek:

Gombák virulnak, nézd amott egy kristály bontja szét
pompáját s cifra hímpor rajza nő a pilleszárnyra.
Egy nő habos keblével földre dől s így csodálja
forrás vizébe hullt egekből égő kék szemét.

Vagy a Hegyek között strófái:

Kemény a dal, acélos, mint bazalt és élettől dacos
csak néha hull belé fenyűtoboz, kolomp s a táj
hörögve reng, ha sziklát dönt a szél s a rothadás idős
fatörzseket kaszál.

Ha szabad a kritikusnak a kritikai utópia fegyveréhez nyúlnia (s mért ne volna szabad, hisz a fiatal költő neki az, ami lehet) én a kialakult Bányai Kornélt ilyennek gondolom: Lírikus, aki a természet örök dolgainak nyugodt, de biztos ritmusán ringatja látomásait. Ezek a látomások pontosak, tiszták, lehetőleg egyszerűen fogalmazottak és reálisak. Nem önmagukban zengenek, de a ritmusban, amely fölkapta őket. Ha Bányai Kornél egyszer nagy lesz, a primitív részleteket nagy egységbe fogó szimultán látása s az egyszerű mondatokat hatalmas légvételekbe szippantó ritmusa teszi azzá. De hogy szemléletének egyetemessége érvényesüljön, lelke méltóságos dagálya kifejlődhessen, a részeltek megfékezésére, a szavak önálló kongásának az elnémítására kell törekednie.