Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 16. szám · / · Disputa

Ignotus: Cavour, a diktátor

(A történelem mögül)

A Nyugat múlt számában azt írtam, hogy minden nagy parlamenti miniszter valójában diktátor s főpéldának, Mussolinival szemben, Cavourt említettem. Azóta Hatvany Lajos ideadta olvasnom Maurice Paléologuenak Cavourról írt szép és sokra rávilágító tanulmányát (melyet szívesen lefordítanék magyarra, ha találnék rá kiadót) - s ebben ezeket olvasom:

"...ő az, ki mindenbe lelket önt, ki mindenben elöljár, ki mindent elrendez."

"Valójában: diktátor."

"Ám az ő diktatúrájának az a különössége, szinte ellentmondása, hogy tisztára a meggyőzés módszereivel megy végbe, az alkotmányos biztosítékok feltétlen szemmeltartásával, a liberális elvek szoros követésével; nem él egyéb eszközzel, nem is kíván egyebet, mint a nyilvános tárgyalást a kamarák ellenőrzése alatt. Ha tehát diktatúra: nem autokratikus diktatúra, hanem parlamentáris."

Így a nagy miniszter életírója.

S hozzáteszi a mondást, mellyel Cavour felelt a kíváncsiságra, hogy nem volna-e könnyebb dolga abszolút uralom alatt: "A legrosszabb törvényszoba is elébbvaló a legjobb előszobánál."