Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 8. szám · / · Figyelő · / · Irodalmi figyelő

Reichard Piroska: Írás és egyéniség
Grafológia: Románné G. Klára könyve

Révai-kiadás

A mai ember viszonya önmagához kettős: lázas menekülés önmaga elől, és önmagának lázas keresése. A korszerű művészetnek is vagy önfeledt kábulatot kínálnak vagy valóságos viviszekciónak vetik alá az emberi lelket. Vetélytársai ebben a tudománynak, mely egyre újabb eszközökkel és eljárásokkal egyre mélyebben igyekszik bevilágítani az emberi test és lélek rejtélyeibe; olykor olyan eszközökkel és eljárásokkal, melyek mintha ősi babonák újszerű igazolásai lennének. Ez az áramlat emelte tudományos színvonalra a grafológiát is.

Az első magyar nyelvű grafológia, Románné Goldzieher Klára könyve, megrajzolta a grafológia fejlődését az ötletszerű játékos kedvtelésétől és intuitív megérzéstől a módszeres megfigyelésekkel dolgozó, pszichológiailag és fiziológiailag megalapozott grafológiáig; megállapítja a grafológia jelentőségét s megismertet annak szempontjaival és módszerével,

Románné G. Klára könyve elgondolásában biztos, felépítésében világosan áttekinthető, stílusában pedig mindvégig szerencsésen elkerüli a nagyképűséget és bőbeszédűséget, az unalmat és felületességet, a népszerűsítő munkák eme veszélyeit. Mondanivalóját kétszáz jól megválasztott "grafikum" szemlélteti.

E kis könyv olvasmánynak is élvezetes és tanulságos, de komoly és megbízható vezető azok számára is, akik mélyebben be akarnak hatolni a grafológia területére.