NYUGAT / 1923. 11-12. szám

borito   OSVÁT ERNŐ

TARTALOM

•   Móricz Zsigmond: Osvát Ernő, a Nyugat szerkesztője
•   : Beck Ö. Fülöp plakettje
•   Babits Mihály: Emlékezés
•   Gellért Oszkár: Huszonegy éve
•   Gellért Oszkár: Üdvözlő vers
•   Fenyő Miksa: Emlékezés
•   Szomory Dezső: Görög-egyiptomi játék – felvonás közben
•   Schöpflin Aladár: Osvát Ernő ünnepére
•   Elek Artúr: A konzervatív Osvát Ernő
•   Molnár Ferenc: Tíz igen rövid tanulság
•   Révész Béla: Titkos följegyzéseimből
•   Heltai Jenő: Asztalfiók
•   Nagy Endre: Conference egy szigorú szerkesztőről
•   Színi Gyula: Osvát Ernőnek
•   Krúdy Gyula: Osvát Ernő emlékkönyvébe
•   Halász Gyula: Osvát Ernő és a „letűnt nemzedék"
•   Kuncz Aladár: Osváth Ernő műve
•   Dóczy Jenő: Osvát Ernő titkaiból
•   Feleky Géza: Emlékezés Osvát Ernőről és a fiatalságra
•   Szilágyi Géza: Mi várhat még?
•   Földi Mihály: Viaskodás egy arcképpel
•   Telekes Béla: Osvát Ernőnek
•   Földessy Gyula: Emlékezés egy régi tósztra
•   Reichard Piroska: A mezőn
•   Gáspár Kornél: Osvát Ernőről
•   Pásztor Árpád: A fiatal Osvát
•   Pásztor Árpád: A fiatal Osvát: Hajnalban az István-téren.
•   Falu Tamás: Gyémánt
•   Kosáryné Réz Lola: Gül-Baba kertje
•   Alkalay Ödön: A megihlető és pátriárka
•   Dutka Ákos: Deres Harcos vallomása
•   Térey Sándor: Osvát Ernőnek
•   Tass József: Lajtorja
•   Strém István: A szépség
•   Komor András: Testvéremnek
•   Kertész István: A szomszéd
•   Hajnik Miklós: Utcasarki ballada
•   Sándor Imre: Szonett
•   Rab Gusztáv: Idegenben
•   Komjáthy Aladár: Titkok titka
•   Sonkoly Béla: Osvát Ernőhöz
•   Balázs Sándor: A csúnya ember és a szép lány
•   Fóthy János: A magányossághoz
•   Szenes Piroska: Levél
•   Vér Andor: A csillagbetűző
•   F. Kernách Ilona: Találkozások
•   Merész Károly: A boríték
•   Deák Gyula: Charlotte ébredése és örök álomba indulása
•   Tóth Aladár: Levél
•   Hevesy Iván: Levél
•   Szabó Endre: Osvát Ernő jubileumára
•   Lányi Viktor: Levél
•   Görög Imre: Levél
•   Beczássy Judit: Indulásom
•   Lakatos László: Kézikönyv
•   Beöthy László: Osvát Ernőnek!
•   Reményi József: Amerikai Vallomás
•   Sárközi György: Bátorodó Bánatos
•   Szabó Lőrinc: Csöndes esti ének
•   Erdélyi József: Északi fény
•   Kovács Mária: Vers
•   Bányai Kornél: Ének a mélyben munkáló erőkről
•   Pákh Albert: A kedveshez
•   Lengyel Géza: Osváth Ernő kincse
•   Zsadányi Henrik: „Az nem tesz semmit…"
•   Bálint Aladár: Emlékezés
•   Miklós Jenő: A határban
•   Berkes Imre: Levél
•   Harsányi Zsolt: Poétika
•   Harsányi Zsolt: Poétika: I. A bor és a kehely.
•   Harsányi Zsolt: Poétika: II. A táncosnő és a zenekar.
•   Harsányi Zsolt: Poétika: III. A szoprán és a zenedráma.
•   Harsányi Zsolt: Poétika: IV. A fejlődés útja.
•   Kárpáti Aurél: A sárga ház
•   Réti Ödön: A Vilmos császár-úton
•   Réti Ödön: A Vilmos császár-úton: A kávéházban.
•   Kupcsay Felicián: A költő napja
•   Zilahy Lajos: A gondolat köszöntése
•   Nádas Sándor: O. E. Emlékkönyvébe
•   Hajdu Henrik: Fekete tengeren
•   Somlyó Zoltán: Golyó
•   Peterdi István: Fáradt, mégis rapszodikus beszélgetés
•   Bán Ferenc: Maradj a magad útján
•   Rozványi Vilmos: Hallgatásban, vagy teremtésben
•   Szép Ernő: Osvát
•   Nagy Lajos: A tehetségtelen író
•   Laczkó Géza: Osvát Ernő koszorújához
•   Laczkó Géza: Osvát Ernő koszorújához: Fédra
•   Lengyel Menyhért: Indulás
•   Nagy Zoltán: Vándorok
•   Kemény Simon: Jubileumra
•   Tóth Árpád: Levél Osvát Ernőhöz
•   Moly Tamás: Ikszedik köszöntő
•   Tersánszky Józsi Jenő: Mese az álomvirágok őréről
•   Karinthy Frigyes: Osvát Ernő…
•   Kosztolányi Dezső: O. E.
•   Füst Milán: Osvát Ernőről
•   Ignotus: Osvát Ernő jubileumára: 1.
•   Ignotus: Osvát Ernő jubileumára: 2.
•   Gyergyai Albert: Ünnep a Vígszínházban
•   Bartók Béla: Részlet a "Csodálatos Mandarin"-ból
•   : Plakett-átadás és ünnepi vacsora
•   (FIGYELŐ) Tóth Árpád: Juhász Gyula jubileumára
•   (FIGYELŐ) Harsányi Zsolt: Beöthy László
•   (A NYUGAT HÍREI)