NYUGAT / 1923. 9. szám

borito

TARTALOM

•   Kosztolányi Dezső: Pacsirta: Első fejezet
•   Kosztolányi Dezső: Pacsirta: Második fejezet.
•   Kosztolányi Dezső: Pacsirta: Harmadik fejezet.
•   Kosztolányi Dezső: Pacsirta: Negyedik fejezet.
•   Nagy Endre: Conférence egy színdarab eleibe
•   Dutka Ákos: „A műhelyben" Ady Endréje
•   Komjáthy Aladár: Két vers a tavaszról: I.
•   Komjáthy Aladár: Két vers a tavaszról: II.
•   Komjáthy Aladár: Hanyatló nyár
•   Komjáthy Aladár: Öreg harcos távozása
•   Laczkó Géza: A fügefalevél: A nő tisztelete – Szerelmi alapon
•   Tersánszky Józsi Jenő: Ó némber, vedd le rólam átkod
•   Kárpáti Aurél: Visszaemlékezések a halottak házából
•   Füst Milán: Magyar Könyörgés
•   Gyulai Pál: Gyulai Pál kiadatlan levelei: Gr. Nádasdy Lipóthoz és nejéhez, Gr. Forray Júliához
•   Gyulai Pál: Gyulai Pál kiadatlan levelei (II.): 4.
•   Gyulai Pál: Gyulai Pál kiadatlan levelei (II.): 5.
•   Nagy Zoltán: Zenét…
•   Nagy Zoltán: Aludj…
•   Pataki József: A lerombolt Nemzeti Színház: IV. Az árvíz.
•   Pataki József: A lerombolt Nemzeti Színház: V. Szabadságharc. Elnyomatás.
•   (FIGYELŐ) Laczkó Géza: A költő sorsa és magyar helikonok
•   (FIGYELŐ) Kuncz Aladár: Sugár Károly Csokonai alakítása
•   (FIGYELŐ) Tersánszky Józsi Jenő: Krúdy: Aranyidők
•   (FIGYELŐ) Bolyai Pál: John Gabriel Borkman
•   (FIGYELŐ) T. Halmi Margit: Käthe Dorsch
•   (FIGYELŐ) Alkalay Ödön: Andrejev Leonid: A gondolat
•   (FIGYELŐ) Elek Artúr: Király György síremlékénél