Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 7. szám · / · Pákozdy Ferenc: Krisztus

Pákozdy Ferenc: Krisztus
A kereszten

S Mária halkan sírdogál,
Alél a szél s remegve hallgat,
A csönd füvet, madárt elaltat,
Szívem is félve meg-megáll...

Testem vonaglik a kereszten
És fogy a vérem és erőm,
Az ajkam mozdul reszketőn
S üres szemem reá meresztem...

Arcába nézek szótlanul
S Mária fölsikolt a csendben,
lelkét sötét gyász tépi szét,

Most hét tőr járja át szívét
S zavart fejem vállamra hull...
Atyám, miért hagytál el engem!