Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 2. szám

A NYUGAT HÍREI

Király György síremlékére újabban a következő adományok érkeztek: Lantos Rt. 3000 K, Révai Testvérek 2000 K, Dr. Révész Géza, Amsterdam, 1000 K. Ezzel eddigi gyűjtésünk 115.472 koronára növekedett.

Kaposy József síremlékére Gábor Ignác 1000 K-át küldött.

Kaffka Margit síremlékére 1000 K érkezett szerkesztőségünkbe névtelen adományozótól.

A Nyugat karácsonyi száma ismertette a Kner-féle Monumenta Literarum második sorozatát. Az ismertetésből tördelési hiba folytán kimaradt néhány sor, amely Balzac "Jézus Krisztus Flandriában“ c. elbeszélésével foglalkozott. Itt említjük meg, hogy e szép novellát Lányi Viktor fordította magyarra.

 

Helyreigazítás