Nyugat · / · 1922 · / · 1922. 13-14. szám · / · Szabó Lőrinc: TESTVÉRSIRATÓK

Szabó Lőrinc: TESTVÉRSIRATÓK
ELSŐ RÉSZ.

Első gályarab:

Toulon előtt, hazája előtt
fogtuk le a szemét.

Második gályarab:

Virrad, testvérek; a hivő
dicsérje Istenét!

Harmadik gályarab:

Levettük csörgő láncait;
sírt, jajgatott a hajó...

Első gályarab:

S már várta a zsák, a fekete zsák,
s a két szörnyű vasgolyó.

Második gályarab:

Marseille előtt loccsant a hab;
hajnal volt akkor is.

Első gályarab:

S a tenger örök sírjába merűlt
Johannes Textor is.

Harmadik gályarab:

Tíz évig élt velünk; szelíd
volt a szeme, arca fehér,
fehér, mint ősz haja, csupán
csuklója volt csupa vér.

Padhoz láncolva húzta velünk
tíz évig az evezőt,
azóta, hogy Innocentius
gályára vetette őt.

Negyedik gályarab:

Innocentius pápa nagy úr
királyok s népek előtt!

Második gályarab:

De erősebb vár a mi Istenünk,
ki magához vette őt.

Első gályarab:

Magadhoz vetted, óh Uram,
lelkét és gondjait.

Negyedik gályarab:

De sós hab marja husát s a víz
hömpölygeti csontjait.

Harmadik gályarab:

És sírja se lesz és sírni se fog
utána senkisem;
mi siratjuk csak, de siró szavunk
elvész a tengeren.

Mi siratjuk csak, de siró szavunk
összetöri az evező:
mily gyönge e hang! s mily zord, süket
a tenger, ez a temető!

Zord és süket, és méhe vak
mélyében ezer halál,
ezer iszonyú szörny, százkarú
polip prédára vár.

Korállok és szivacsok között
fekszik majd teste; moszat
tapad ősz hajához s karjait
tépik nagy, sanda halak.

Kirágja szemét, foszlós tetemét
páncélos tengeri rák;
csontját benövi rút vízi-növény,
sok inda, nyulós, sima ág.

Lassú temetés lesz; zord, süket
a tenger, a nagy temető,
hol az ár s a szörnyek gyomra a
koporsó s szemfedő.

Negyedik gályarab:

Lassú temetés... Zord, süket a víz,
a halál-trágyázta kert,
de a kín, az a kín, de a csont, az a csont
csak a bosszút várja, mert
termékeny a mártírok pora
s születik majd a halál-
görgette csontokból valaki,
aki rajtunk bosszút áll!

Második gályarab:

Testvérem, az Úr szent és igaz,
ha áld s ha büntet is:
bosszút ne várj, az ítélet övé,
s megvált bennünket is!

Hallgasd a szíved, a szeretet
dalát: az örök zenét...

Első gályarab:

Virrad, testvérek; a hívő
dicsérje Istenét!