NYUGAT / 1922. 10. szám

borito

TARTALOM

•   Babits Mihály: Király György
•   Babits Mihály: Király György: I.
•   Babits Mihály: Király György: II.
•   Lehel István: Megemlékezés Király Györgyről, a tanárról
•   Feleky Géza: Sic fata ...
•   Schöpflin Aladár: Király György, a kritikus
•   Czakó Ambró: Király György, a publicista
•   Ignotus: Király György után
•   Braun Róbert: Az elcsapottak a destrukció szolgálatában
•   Gyergyai Albert: A filológus
•   Turóczi-Trostler József: Egy fejezet a magyar irodalomtörténeti kutatás történetéből
•   Trócsányi Zoltán: A magyar ősköltészet
•   Czebe Gyula: A hun-kérdés mai állása
•   Révay József: Új időknek titkos munkása
•   Telkes Béla: Király György halálára: I.
•   Telkes Béla: Király György halálára: II.
•   Reichard Piroska: Király György arcképéhez
•   Kosztolányi Dezső: Arckép
•   Laczkó Géza: A nagy munkás
•   Benedek Marcell: Az utolsó évek
•   Elek Artúr: Király Györgyről
•   Tóth Árpád: Kedves Király Gyuri,
•   Lányi Sarolta: Drága barát,
•   Szabó Lőrinc: Önéletrajz-töredékek: Király György
•   Kozma Lajos: Király Györgyről
•   Kner Imre: Király Györgyről
•   Bolyai Pál: Király György, a bölcs
•   Király György: Király György Ifjúkori Írásaiból: Giorgio Chiragli: Mese a csudálatos hálóról.
•   Király György: Király György Ifjúkori Írásaiból: Király Gyuri: (Részlet egy levélből) Post scriptum:
•   Király György: Király György Ifjúkori Írásaiból: George Tournefeuille: A hős
•   Király György: Király György Ifjúkori Írásaiból: George Tournefeuille: A hős - I.
•   Király György: Király György Ifjúkori Írásaiból: George Tournefeuille: A hős - II.
•   Király György: Király György Ifjúkori Írásaiból: George Tournefeuille: A hős - III.
•   Király György: Király György Ifjúkori Írásaiból: George Tournefeuille: A hős - IV.
•   Király György: Király György Ifjúkori Írásaiból: George Le Roi: (Részlet egy levélből)
•   Király György: Király György Ifjúkori Írásaiból: Király György: Tompa, Arany, Kemény, Jókai, Madách...
•   (DISPUTA) Fehér Géza: Negatívumok a magyar hun mondák kérdésében
•   (DISPUTA) Király György: Negatívumok a magyar hun mondák kérdésében
•   (DISPUTA) : Király György temetésén
•   (DISPUTA) : Király György temetésén: Babits Mihály beszéde:
•   (DISPUTA) : Király György temetésén: Benedek Marcell beszéde:
•   (A NYUGAT HÍREI)