Nyugat · / · 1922 · / · 1922. 8. szám · / · PATAKI JÓZSEF: BÁNK BÁN

PATAKI JÓZSEF: BÁNK BÁN
Szereptanulmány (Második, befejező közlemény)
XI.

Két esztendővel a világháború kitörése előtt egy régi Bánk bán kéziratot találtak. A kézirat, mely majdnem 100 évig hányódott a kecskeméti tanyákon, 1815-ből való s Bánk bán legelső kidolgozását tartalmazza.

Azt eddig is tudtuk, hogy Katona az 1815-ben megírt és az ismeretes kolozsvári pályázatra beküldött Bánk bánt - mielőtt nyomtatásban kiadta volna - Bárány Boldizsár «Rostá»-ja alapján, de mindig a maga hatalmas drámai érzékét, színpadi tudását követve egészen átdolgozta. Bánk bánnak ezt az átdolgozás előtti formáját azonban mindeddig nem ismertük, legfeljebb Bárány úr «Rostá»-ja révén egyes részleteit. Most - leszámítva azt a 24 lapot, mely az 1815-beli nagybecsű irodalmi leletből hiányzik - az egész ismeretessé vált. (Megjelent az «Irodalomtörténeti közlemények» 1913. évfolyamának második és harmadik füzetében.)

A két Bánk bán összevetése minden tekintetben igen tanulságos és szinte szemmel láthatóvá teszi Katona tehetségének fejlődését. Aki hat év alatt, egészen fiatal korban, így meg tudott nőni, abból a továbbfejlődés folyamán világra szóló nagyság leendett volna! ...

Ám ha a továbbfejlődés fonalát a cenzor ollója elvágta is, Katona lángeszének fényét el nem halványíthatta. Mert az - íme - egy évszázad múltán is tovább ragyog és ragyogni fog, míg csak egy tenyérnyi magyar égbolt lesz felettünk!