NYUGAT / 1921. 6. szám

borito

TARTALOM

•   Gyergyai Albert: Bérczy Károly
•   Gyergyai Albert: Bérczy Károly: I.
•   Gyergyai Albert: Bérczy Károly: II.
•   Gyergyai Albert: Bérczy Károly: III.
•   Gyergyai Albert: Bérczy Károly: IV.
•   Fóthy János: Ének az ifjúságról
•   Fóthy János: Ének az ifjúságról: I.
•   Fóthy János: Ének az ifjúságról: II.
•   Földessy Gyula: Töredékes gondolatok a költészet metafizikájához
•   Földessy Gyula: Töredékes gondolatok a költészet metafizikájához: 1. Az emberi munka principiális motívuma: az ember végtelenség-ösztöne.
•   Földessy Gyula: Töredékes gondolatok a költészet metafizikájához: 2. A végtelenség ösztöne lényegében egyet jelent a képzelet fogalmával.
•   Földessy Gyula: Töredékes gondolatok a költészet metafizikájához: 3. Az emberi alkotásoknak, a tudománynak, vallásnak, művészetnek nemcsak a motívuma, hanem a célja is egy: az Igazság megismerése.
•   Földessy Gyula: Töredékes gondolatok a költészet metafizikájához: 4. Az igazság megismerése más szóval: az élettörvények megállapítása.
•   Földessy Gyula: Töredékes gondolatok a költészet metafizikájához: 5. A művészetek szuperioritása a törvényességben a tudományok fölött. A ritmus.
•   Földessy Gyula: Töredékes gondolatok a költészet metafizikájához: 6. A művészetek és költészet. A költészet és a beszéd, a költészet az igazi tulajdonképpeni, a maga törvényeit megtalálta beszéd. A prózaíró, a tudós is a művészet eszközeivel dolgozik.
•   Földessy Gyula: Töredékes gondolatok a költészet metafizikájához: 7. A következtetések továbbfejtése: A beszéd a költészetért van. A különféle nyelvek sajátos poetikai jelentősége. A beszéd ritmusának kezdetlegesebb és fejlettebb formái. A nyelvek hangrendjének rendkívüli fontossága a beszédben és a költészetben. Faji költészet és világköltészet.
•   Turcsányi Elek: Téli utazás
•   Merész Károly: Két kis dráma: Gabi
•   Merész Károly: Két kis dráma: A tűzhely
•   Kosáryné Réz Lola: Albert gróf meg a filozófus
•   Tersánszky Józsi Jenő: Rossz szomszédok: 6. folytatás
•   Gellért Oszkár: A vadász és a Galamb-pár: Gellért Oszkár: •
•   Gellért Oszkár: Nagybőjtben
•   Füst Milán: Az öngyilkosságról
•   (FIGYELŐ) Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére
•   (FIGYELŐ) Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére: 1.
•   (FIGYELŐ) Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére: 2.
•   (FIGYELŐ) Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére: 3.
•   (FIGYELŐ) Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére: 4.
•   (FIGYELŐ) Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére: 5.
•   (FIGYELŐ) Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére: 6.
•   (FIGYELŐ) Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére: 7.
•   (FIGYELŐ) Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére: 8.
•   (FIGYELŐ) Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére: 9.
•   (FIGYELŐ) Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére: 10.
•   (FIGYELŐ) Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére: 11.
•   (FIGYELŐ) Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére: 12.
•   (FIGYELŐ) Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére: 13.
•   (FIGYELŐ) Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére: 14.
•   (FIGYELŐ) Babits Mihály: Megjegyzések Földessy Ady-könyvére: 15.
•   (FIGYELŐ) Füst Milán: Szabó Endre fordításairól
•   (FIGYELŐ) Kosztolányi Dezső: Rabok
•   (FIGYELŐ) Kuncz Aladár: Petrovits Mihály: A civilizáció és a franciák
•   (FIGYELŐ) Kuncz Aladár: Benedek Marcell: A francia regény a XIX. században
•   (FIGYELŐ) Tóth Aladár: Bartók Béla szerzői matinéja
•   (FIGYELŐ) Paizs Ödön: A magyar kultúra harca Nyugatmagyarországon