Nyugat · / · 1921 · / · 1921. 4. szám

Szedő Mihály: Tilalmas boszorkány

Csaták idején megjelenik a szorongatott fővezérnek,
közkatonáknak hirtelen csodában egyszeri látomása.

Menekülő szemem körét követi üldözve,
ott függeszkedik a nap üstökén s egy halálugrással
nyitott könyvemben feltépi a sorok rendszeres szőttesét.

Kiteregetett, sercenő haját a hold gyantázza
villanyosan, jövendő muzsika-játékok elé,
fürtös függöny, takargatja a világosságot és ernyősen leborít.

Keserves, borsónyi könnycseppekben kuporog ő
és legördül arcom lejtőjén hahotázva.