Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 10. szám · / · Figyelő

Bálint Aladár: Csorba Géza rajza alá

Úgy látszik, hosszú és fáradságos út vezet egy-egy kiállítási helyiségig. Csorba Géza még nem jutott el odáig. Szobrai először egy Váci utcai fotográfus műhelyében kaptak szállást. A Ritz hotel üvegfalas folyosója, a második stáció, ahol egy halom szoborvázlat, gipszhabarcs közé tévedtek e tehetséges fiatalember szobrai. Látatlanban hívták társul a kiállítók, és mikor szobrait polcra rakta, restelkedtek, hogy ennyire tévedtek. Nem volt nehéz ráeszmélniök, hogy egészen más csillagzat alatt született, semmiképp sem közéjük való embert fogtak. Túlságosan tehetséges volt számukra Csorba Géza.

Három szobrot, helyesebben három szobor elgondolását mutatta be e kiállításon. Egy fejet, egy torzót és egy aktot. Húsz-huszonöt centiméteres gipszdarabok, mert hát a kivitelre modell, anyag, és mindenekfölött pénz kell. Pénz kell arra, hogy dolgozhassék, pénz kell arra, hogy nyugalma lehessen, hogy élhessen, és éppen ezen a ponton a legnehezebb az amúgy is küszködő fiatal művész viaskodása. Talán szokatlan és Csorba Gézára nézve nyilván kényelmetlen, hogy őt magát, művészetét ismertető írásba ez a mozzanat is beleékelődik, de viszont nem lehet szó nélkül elsiklani amellett, hogy egy művész tervei, vágyakozásai, elgondolások maradnak, legjobb esetben apró gipszdarabok. Kétszeresen gyötrelmes ez olyan művésznél, aki hatalmas kőtömbökbe álmodja minden vízióját, kinek tervelgetéseiben a - számára hozzáférhetetlen - monumentális feladatok után való sóvárgás nosztalgiás idegessége lüktet.

Csorba Géza szobrainak felépítése szigorúan logikus, formái zártak, és a térbe való illeszkedésük klasszikus példákra utal. De e zártság, formai szigorúság kereteit látható erővel feszíti a művész nyugtalansága, belső feszültsége. Ez a feszültség patetikussá teszi szobrait, noha azok semmitől sem állnak oly távol, mint a barokk művészet plasztikai termékeitől.

Csorba Gézát hitem szerint nagyon hamar, mint a fiatal magyar szobrászgeneráció egyik legtalentumosabb tagját fogják emlegetni. Tehetségével, erős fiatalos akaratával remélhetőleg legyőzi kvalitásai érvényesülő kifejlődésének minden akadályát.