Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 4. szám · / · Disputa

Bálint Aladár: Tallózás.

A művészek, különösen a fiatalabb művészek nagyon fontosnak tartanak minden sort, ami róluk, művészetükről a napilapok kritikai rovatában megjelenik. Jól tudják ezt a kritikusok, és ha lelkiismeretesek, szinte túlzott gondossággal ügyelnek arra, hogy amúgy is szűkre szabott írásaikba ne tévedjen helytelen adat.

A Budapesti Hírlap, mely mindig a tárgyilagosság, jól informáltság lárváját tartja képe elé, az Ifjú Művészek kiállításáról írva, egy olyan piktortól kérte számon grafikai munkásságának folytatását, aki a legjobb esetben is mellékesen űzheti a grafikát, de számottevő eredménnyel semmi esetre sem.

"Lénárd Imre több olajképpel szerepel ezúttal - írja a cikk r. e. jegyű szerzője. - Sajnáljuk, hogy a grafikának egyelőre hátat fordított. Aki oly számottevő munkása volt már a rézmetszésnek, annak valóban kár tehetségét és idejét más irányú kísérletezésekre fecsérelnie." Lénárd Imre bizonyára maga csodálkozik legjobban azon, hogy mi okon firtatják az ő rézmetsző művészetét. Minden csoda csak három napig tart. Lénárd Imre az nem Lévy-Lénárd Róbert, aki csakugyan számottevő művelője, de nem a rézmetszésnek, hanem a rézkarcolásnak.

Nem annyira ártatlan a másik, a Fémes Beck esete. Beck Ö. Fülöp tudvalevőleg hosszú elvonulás után kiállította több esztendő alatt faragott szobrait. Beck Ö. Fülöpöt tehetségénél és múltjánál fogva megkülönböztetett hely illeti meg. Ezzel talán tisztában van az Est kiküldött riportere is. Az ellen senkinek sincs kifogása, ha tíz sorban elintézi az esetet, de legalább annyira figyelmes legyen riportjában, hogy ne Fémes Beck-et írjon Beck Ö. Fülöp helyett.

Fémes Beck Vilmos nagyon szabadkozott az illetéktelenül hozzá címzett ítélkezés ellen, és erősen hangsúlyozta, hogy akkor sem kíváncsi az illető nyugalmazott költő véleményére, ha kiállít, annál kevésbé akkor, ha nem állít ki.

Nagyon bájosan intézte el az összművészetek e vészbírája Kozma Lajost is, aki nagy fáradsággal, hozzáértéssel megszervezte a Budapesti Műhelyt. Azzal kezdte, hogy nem írta ki Kozma Lajos nevét. Az levegő. De hogy puritán érzéseit se tagadhassa meg teljesen, miután reklámot csinálni valakinek mégiscsak kellett, tehát reklámot csinált ez alkalomból - Falus Eleknek. Szerinte nagy kár, hogy Falus nincs közöttük. Ez volt a kritikai kirándulásának legfontosabb mozzanata. Nem elég?