Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 1. szám · / · Figyelő

Szabó Dezső: Szentmártoni Darvay Kálmán: Gisimár, regény az őskorból. Somogymegyei részvénytárs. 3 k.

Egészen érdekes és sokat beszélő jelenség, hogy az utolsó években a múlt minden műfaj keretében divatba jött. Pesszimisták ezt a halál előtti visszapillantásnak mondják.

Az előttem levő regény, a magyar vidéki irodalomnak egy igen érdekes terméke - hogy úgy mondjam - szervesen jött létre s úgy nőtt ki a szerző életéből, mint ahogy szerelmünk, terveink, haragunk: egész tettekbe vetített önmagunk szokott napról-napra megvalósulni. Szerző harminc évet töltött Magyarország őskorának tudományos kutatásával és míg az általa gyűjtött dolgok szép kis múzeummá gyűltek, szemei megteltek a volt élettel. Ennek a napról napra való megszínesedésnek, a régi dolgok e folytonos szuggesztiójának kikerülhetetlen eredménye Darvay regénye. Rezurrekció egy lelkes ember képzeletén, tudásán és megértésén keresztül. Mennyire hű színeiben, mozgásaiban e kortámasztás? Bizony, ezt kissé bajos minden szkepticizmus nélkül megállapítani. De ha illúziót ad, noha új emberi lehetőségeket élet meg velünk... nem elég-e ez? A többivel törődjék a szaktudós.

A könyv a tartalomnak megfelelő csinos kiállításban jelent meg.