Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 1. szám · / · Figyelő

Fenyő Miksa: Lers Vilmos

Egy kicsit elszoktunk az utolsó időben attól, hogy kiváló állásba azért ültessenek valakit, mert rátermettsége van. Nálunk államtitkár lesz egy különben nyilván becsületes fiskális, mert előállott a Házban a házszabály-revízióra vonatkozó javaslattal. Közigazgatási bíró lesz valaki, mert helyet kell szorítani valamelyik kerületben az új miniszternek. Kereskedelmi miniszter lesz valaki, mert szimpatikus szolgabíró volt. Lers Vilmos államtitkárrá történt kinevezésében azt a ritka esetet ünnepelhetjük, mikor valaki azért kerül vezető állásba, mert tudásával kiérdemelte s - ami még csodálatosabb, mert szokatlan előrelátást példáz -, mert a tudása, munkaereje nélkülözhetetlen az elkövetkezendő kiegyezési és külkereskedelmi tárgyalásoknál. Ez a fogalom: vámpolitika, Lers Vilmos korszakáig nálunk egy kicsit tankönyv-fogalom volt. Nemigen vették komolyan, vagy nem komolyabban mint minden más közgazdasági fogalmat, mely valamelyik osztályban valamely alkalommal felvetődött. Hogy a külkereskedelmi politikának és az ezt érvényesítő vámtárgyalásoknak egész közgazdasági struktúránk alapos ismeretén kell felépülni, hogy minden tétel, amelyben megalkusznak, a legsúlyosabb elváltozásokat idézheti elő gazdasági életünkben, hogy tehát az idevágó kérdéseket nem magukban kell tekintenünk, hanem mint egyik fontos motorját gazdasági életünknek: ezt a köztudatba teljes erővel Lers Vilmos vitte bele. Hogy vámpolitikánk révén érünk-e el eredményeket, vagy sem, az nem az ő tudásától és akaratától függ. De vámpolitikánk európai nívóját az ő ambíciója fogja megszabni.