NYUGAT / 1912. 9. szám

borito   tartalom

TARTALOM

•   Móricz Zsigmond: Tavaszi dal
•   Elek Artúr: Sámi Ella: I.
•   Elek Artúr: Sámi Ella: II.
•   Szabó Dezső: A irodalom mint társadalmi funkció: I. Minő hatása van az irodalomnak a társadalmi átalakulásokra és a társadalmi életnek az irodalomra?
•   Szabó Dezső: A irodalom mint társadalmi funkció: II. Hat-e és ha igen, hogyan a társadalmi élet az irodalmi tárgyon, az írói problémák megoldására, továbbá az író kifejezési módjára, szóval az esztétikai formákra?
•   Szabó Dezső: A irodalom mint társadalmi funkció: III. Az irodalom fejlődését belső okokból történő változások, vagy a társadalmi élet alakulásai idézik elő?
•   Szabó Dezső: A irodalom mint társadalmi funkció: IV. Valamely irodalmi mű értéke függ-e a benne kifejezésre jutó társadalmi ideáltól? – Ha vannak az esztétikai értékmérésnek szociális vonatkozásai, melyek azok és minő viszonyban vannak ezek a szorosabb értelemben vett esztétikai szempontokkal.
•   Szabó Dezső: A irodalom mint társadalmi funkció: V. Minő tanulságot nyújt a fönnebbi szempontokból a magyar irodalom szemlélete?
•   Nagy Zoltán: A Csudaszép Város
•   Gordius László: Griseldis
•   Jancsó Károly: A vármegye és a nemzetiségek
•   Barta Lajos: Bál után: I.
•   Barta Lajos: Bál után: II.
•   Barta Lajos: Bál után: III.
•   Barta Lajos: Bál után: IV.
•   Barta Lajos: Bál után: V.
•   Szini Gyula: Profán szerelem: Huszonnegyedik fejezet
•   Szini Gyula: Profán szerelem: Huszonötödik fejezet.
•   Szini Gyula: Profán szerelem: Huszonhatodik fejezet
•   Fenyő Miksa: Casanova: Casanova élete. III.
•   Lánczi Jenő: Gimnázium és politika
•   Pásztor Árpád: Elképzelt riport
•   (FIGYELŐ) Kéri Pál: A késszorítás; perzsa levél Üsbek Rhédihez
•   (FIGYELŐ) Babits Mihály: A presztízs
•   (FIGYELŐ) Babits Mihály: Olcsó Jókai
•   (FIGYELŐ) Karinthy Frigyes: Szilágyi Géza: Könyvek és emberek
•   (FIGYELŐ) Füst Milán: Ifj. Hegedüs Sándor: A kalandor
•   (FIGYELŐ) Boross László: A Staggione