NYUGAT / 1911. 4. szám

borito   tartalom

TARTALOM

•   Ignotus: Húszezer korona
•   Lengyel Géza: Székely Bertalan
•   Babits Mihály: Téli dal
•   Babits Mihály: Egy rövid vers
•   Babits Mihály: Egy szomoru vers
•   Babits Mihály: Naiv ballada
•   Babits Mihály: Egy dal
•   Babits Mihály: Esti imádság
•   Babits Mihály: Szerenád
•   Ambrus Zoltán: Tolsztoj és kritikusai
•   Feleky Géza: Az új Hauptmann
•   Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött: V.
•   Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött: VI.
•   Bán Ferenc: A véres szoba
•   Oláh Gábor: Csokonait kicsapják
•   Csokonai V. Mihály: Csokonai V. Mihály búcsúzó beszéde
•   Hatvany Lajos: Egy kortárs Csokonairól
•   Hatvany Lajos: Egy kortárs Csokonairól: (Domby Márton följegyzéseiből)
•   Szilágyi Géza: Az örök "nem"
•   Szilágyi Géza: Kézcsók
•   Szilágyi Géza: Könnyű halál
•   Móricz Zsigmond: Lábnyomok a porban
•   Bán Ferenc: Szerdától – szombatig
•   Ady Endre: Az örökké elváltak
•   (FIGYELŐ) Tersánszky Józsi Jenő: Kaffka Margit: Csendes válságok
•   (FIGYELŐ) Babits Mihály: Az igazság Gyulai Pálról
•   (FIGYELŐ) Karinthy Frigyes: Bródy Sándor: A medikus
•   (FIGYELŐ) Bán Ferenc: A kőfalon túl
•   (FIGYELŐ) Turóczi József: Földi János költeményei
•   (FIGYELŐ) Tersánszky Józsi Jenő: Pór Bertalan kiállítása a "Könyves Kálmán"-ban
•   (FIGYELŐ) Fémes Beck Vilmos: Pór Bertalan kiállítása a "Könyves Kálmán"-ban
•   (FIGYELŐ) Berény Róbert: Pór Bertalan kiállítása a "Könyves Kálmán"-ban
•   (FIGYELŐ) Bálint Aladár: Szinyei Merse Pál mérlege
•   (FIGYELŐ) Hatvany Lajos: Tisza István a Majálisról
•   (FIGYELŐ) Bálint Aladár: Pogány Willy rajzai
•   (FIGYELŐ) Bálint Aladár: Wiener Conzertverein két estéje
•   (FIGYELŐ) Nagy Lajos: The Boxing Match
•   (Helyreigazítás)