Magyar Könyvszemle   117. évf. 2001. 1.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

[83BÁLINT GÁBOR
A Palladis, az Athenaeum és a Nova
„egypengős” perei 1936-ban

Bevezetés

Könyveket egységáron kiadni nem új dolog. Magyarországon a két világháború között először a Genius könyvkiadó indított el ilyen sorozatokat. Indoklásuk a következő volt:

„…legelőször árpolitikánkban akarjuk a könyvkiadás egységesítésére és rendezésére irányuló terveinket megvalósítani.

A külföldi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a közönség szívesen veszi, ha a hasonló hangú, hasonló témakörű könyveket hasonló köntösben, hasonló kiállításban juttatják eléje: szívesen veszi, ha a könyv már külsejével megszólaltatja azt a szellemet, amely a tartalmával megnyilvánul. És még jobban elősegíti a könyvpiac áttekintését és megkönnyíti az olvasó tájékozódását, ha a könyvek ára is uniformizálva van –, még pedig, mondanunk sem kell: ha minél kisebb áron van uniformizálva.”[1] (kiemelések az eredetiben)

Ezt a módszert hamarosan több más kiadó is átvette, pl. a Palladis, majd az Athenaeum és a Nova. Egyes korabeli elemzők viszont kiemelték, hogy az alacsony áron egységesített könyvek veszélyt jelentenek a könyvkereskedelemre:

„Kezdetben voltak a szörnyen drága könyvek. […] több, mint egy esztendővel ezelőtt nagy reklámhadjárat kapcsán megindult a kétpengős könyvek sorozata […] mindenki előre sejthette azt is, ami ezután matematikai pontossággal bekövetkezett: a magyar közönség minden könyvet, amelynek ára két pengőnél magasabb volt, idegenkedéssel fogadott. Könyvkereskedők mondják, hogy a kétpengős sorozat katasztrófát jelentett üzletük számára, mert ettől az időtől kezdve úgyszólván lehetetlen bármilyen könyvet eladni. Mert a közönséget nehéz meggyőzni. Hogyan kerülhet – mondják – 6,80 pengőbe az új Zweig, fűzve, amikor – bocsánat a hasonlatért – két pengőbe kerül Ursula Parrott – kötve?…”[2]

Ezt a véleményt nem osztották a kiadók, és sorban álltak elő az egységárú sorozatokkal, amelyek a nevükben hordozták az ármegjelölést. Az Athenaeumnak és a Novának egyaránt volt kétpengős és 4,80-as sorozata, egypengősöket pedig [84mindhárom cég kiadott. A bonyodalom, amelyből a következőkben leírt perek létrejöttek abból származott, hogy vajon ezek az ármegjelölések sorozatcímnek számítanak vagy sem? Ha igen, akkor felmerülhet a szerzői jog kérdése, amely természetesen a sorozatcímre is vonatkozik.

Az idézetben említett kétpengős sorozat valószínűleg az Athenaeum ilyen árú kiadványaira vonatkozik. Általános nézet volt, hogy a cég hatalmas nyomdájának köszönhetően (amely a külső megrendelések közti „üresjáratokban” ezzel foglalkozhat), tudja ilyen olcsón adni ezt a sorozatot. És persze nem szabad elfeledkezni az idézetben említett két szerző közötti különbségről az olvasói kedveltség szempontjából. Ursula Parrott az Athenaeumnál 1932-ben megjelent regénye, az Ex-feleség több tízezer példányban fogyott el! Így tudott a nyomdával nem rendelkező Nova is 15 íves regényeket vászonba kötve kiadni 2 pengőért. Ebből következően ezek a alacsony árak szinte minden esetben a könnyebb, a kapósabb irodalmat sejttették. Ez érvényes mindhárom kiadó olcsó könyveire: a kétpengősök inkább külföldi bestsellerek, az egypengősök pedig kifejezetten kalandregények voltak.

Az utóbbiaknak éppen ekkoriban, 1935-ben kezdődött meg a virágkoruk: a Literatura pl. (melynek terjedelmét nagy részben a könyvismertetések tették ki) külön rovatot indított Kalandos regények címmel az 1935. május 15-i számban. Kezdetben a Palladis egypengőseit ismertették itt, de már egy-két szám után (amikor a Nova is elkezdte a saját sorozatát) nagyjából egyenlő arányban szerepelt Palladis-, illetve Nova-krimi. Mint a perek anyagából is kiderül majd, az egypengősök nagyjából azonos külsővel, 18 cm-es gerincmérettel, 12–15 ív terjedelemben és kizárólag fűzve jelentek meg.

A Palladis: a felperes

A Palladis Könyv-, Papír- és Írószerkereskedelmi Rt. 1925-ben alakult Vári Dezső, a Pallas Nyomda igazgatójának kezdeményezésére. Mint a neve is mutatja, szoros szálakkal kötődött a Pallashoz: tíz évig annak épületében működött, s természetesen a nyomdai munkálatok is itt folytak. 1936. januárjában Vári nyugdíjba vonult a Pallastól, és a Palladis vezérigazgatója lett, s ekkor a cég új épületbe, a Géza utca 2-be költözött. A vállalat másik két hangsúlyos vezetője Tiringer Károly (eddig a Pallas műszaki igazgatója), valamint Zigány Árpád: nekik cégjegyzési jogosultságuk volt.[3] Rajtuk kívül pl. Marsovszky Ivor (később a sajtócenzúra elnöke) is igazgatósági tag volt – nemcsak a Palladisnál, hanem a Pallasnál is. A későbbiekben dr. Cavallier József író és főszerkesztő, Doóry (Klemm) László nyugalmazott vezérőrnagy, és dr. báró Kray István volt tanácsos neve is feltűnik a tagok között.

Zigány egyébként 1936. novemberében meghalt. Az ismert műfordító, és ifjúsági regények írója az első tíz év meghatározó egyénisége lehetett, 1926-tól ő [85volt a Palladis könyvkiadói igazgatója. Később Steinhofer Károly neve tűnik fel a kiadványokon, mint felelős kiadóé. A cég írószerosztályának igazgatója pedig Szennay (Spannraft) Sándor nyugalmazott ezredes volt.

A vállalat története még feldolgozatlan, sorozatainak címjegyzéke alapján nem tartozott az igényes irodalmat nyújtó cégek közé. A „Pengős regények” 1930-tól 1942-ig megjelent majdnem 200 kötete egyértelműen a krimi, illetve kalandregény kategóriába tartozik. Megjelent itt Agatha Christie 11, Edgar Wallace 10, Zane Grey és Erle Stanley Gardner 13-13 regénye stb. Magyar szerző csak egy-kettő, pl. Leleszy Béla szerepel. Mindezeket látva kicsit furcsának tűnik a kiadó egy mondata az egyik pályázati kiírásukban, amelyről a Literatura beszél:

„… csupán azt kötik ki, hogy a [Koszorús regényekre] pályázó munkák maradjanak meg azon az erkölcsi alapon, amelyet a kiadásukban »Pengős regények« gyűjtőcímmel megjelenő Félpengős, Egypengős, Kétpengős és Hárompengős regények kiválogatásában mindig szem előtt tartottak.” (a kiemelés tőlem B. G.)[4]

Az említett „Koszorús regények” a Palladis egy újonnan induló sorozata lett volna, de mindösszesen egy kötete jelent meg: Erdős Renée Réz Bálint álnéven írott Abiság című regénye. A több mint 200 félpengős pedig nem más, mint az egypengősök kisebb volumenű „testvérei” – mind a szerzőket, mind a külső megjelenésüket tekintve.

Az Athenaeum és a Nova: az alperesek

Az Athenaeum megalakulásától kezdve az egyik legjelentősebb hazai kiadó volt, majd pedig Miklós Andor vezetése alatt egyértelműen a legnagyobb magyar sajtóvállalat lett. Nemcsak nagy teljesítményű, korszerű nyomdája, hanem a konszernhez tartozó három nagy példányszámú napilap, az ún. Est-lapok is biztosították az elsőségét. A kiadó két világháború közötti történetét – irodalomtörténeti szempontok alapján – már megírták.[5]

Ritkán esik szó az „Athenauem detektív és kalandor regényei” című sorozatról, amely 1933-ban indult. 49 kötete jelent meg, nagyrészt a Palladis sorozatánál sokkal ismeretlenebb szerzőket felvonultatva. Itt már feltűnik a külföldi álnéven író magyar is: Aczél Lajos nyolc regénye lát napvilágot Louis Lucien Rogger néven.A minőség kérdése természetesen e sorozat kapcsán is megjelenik. A kiadó képviselője úgy nyilatkozott egy szaklapnak hogy ők „ebben a műfajban is igényesen válogatnak és új hangot hoznak.”[6]

A Palladis másik „ellenfele”, a Nova Irodalmi Intézet 1924 óta működött, a tulajdonosai Müller Dávid és fia, Müller Pál voltak. Családi vállalkozásként indult, [86s a másik két céghez képest kisebb kiadónak számított, ráadásul a harmincas évek elején egy hullámvölgybe került, amelyből igen nehezen sikerült kilábalnia: éppen a már említett kétpengős könyvek elindításával 1932-ben.[7]

Az egypengősök, a kéthetente az árusokhoz kerülő „Nova kalandos regényei” 1935. nyarától kezdődően jelentek meg, a Palladiséhoz hasonló, azokkal részben megegyező írókkal. A Nova háziszerzőjének számított viszont Rejtő Jenő, akinek szinte valamennyi regénye itt jelent meg: P. Howard néven 14, Gibson Lavery néven 5 mű. Szintén csak a Nova adta ki a különben teljesen ismeretlen német író, Fred Roberts 25 munkáját. Egyébként a sorozat minőségével kapcsolatban a következőket írja a Literatura – mintegy beköszöntőként:

„A magyar rendőri riportázs-irodalom nagytudású doyenje, Tábori Kornél vállalta egy új magyar könyvsorozatnak, a Nova kiadásában megjelenő »Kalandos könyvek« (!) szerkesztését, s ezzel garanciáját adta annak, hogy ez az új sorozat nem csak mint érdekfeszítő olvasmány, hanem mint irodalmi nívójú alkotás is megállja majd a helyét.”[8]

Ez volt tehát a helyzet 1935-ben az egypengős kalandregények magyarországi piacán.[9] Vásárló valószínűleg mindhárom kiadványsorozatra lett volna, ám a Palladis, amely a legkorábban kezdte meg ezek kiadását, úgy vélte jogi úton kell pótolnia azt a veszteséget, amely a másik két cég kiadványai miatt érte. Ezért pert indított az Athenaeum, majd pár hónappal később a Nova ellen.[10]

Az 1. per: Palladis-Athenaeum[11]

A dr. Szalai Emil által képviselt Palladis 1935. február 25-én adta be a keresetét az Athenaeum ellen szerzői jogbitorlás és tisztességtelen verseny miatt. A tárgyalás 1936. január 28-án volt, dr. Ruff Lajos törvényszéki bíró vezetésével. Az Athenaeumot, mint alperest dr. Salusinszky Gyula képviselte, aki egyben a vállalat igazgatósági tagja is volt.

A felperes előadta, hogy a cég 1930 elején „1 pengős regények” cím alatt regénysorozatot indított, amelynek népszerűsítése érdekében nagy reklámtevékenységet fejtett ki. A sorozathoz tartozó regények – melyből eddig 77 jelent [87meg – a keresethez csatolt példányéval azonos címlappal és hátlappal jelentek meg. Mindegyik címlapján szerepelt a sorozat címe, és a reklámlapokon is mint „1 pengős regények”, vagy „Pengős regények” név alatt hirdették.

Vári Dezső, a cég vezérigazgatója 1930. október 7-én a szabadalmi bíróság szerzői jogi osztályán e sorozatcímet az 1921. évi LIV. tc. 13. §-a[12] szerint bejelentette. Miután a beiktatás a jogosultság vagy a bejelentett tények valóságának vizsgálata nélkül történik, így ennek a per elbírálása szempontjából nincs jelentősége.

Az Athenaeum képviselője a következőket mondta el: 1933. augusztusában kezdték el a regénysorozatot, kötetenként 96 filléres, majd 1935. februárjától kezdve 1 pengős áron.[13] Ezzel egyidejűleg az új címlapon és hátlapon az 1 pengős pénzdarab nagyított rajzát alkalmazták.

A felperes szerint az alperes a gyűjteményes mű címét lényegében változatlanul a saját regénysorozatának címéül átvette amikor a címlapon a pengő rajzát alkalmazta, tehát cselekménye az 1921. évi LIV. tc. 2. § és 6. § 8. pontja[14] értelmében szerzői jogbitorlást képez.

A bíróság véleménye szerint jogi értelemben vett gyűjteményes műről csak akkor beszélhetünk, ha a gyűjtemény valamely összefogó gondolat, szempont, vagy cél érdekében létesített egységes egészet alkot, és az egységesítés érdekében kifejtett szellemi tevékenység olyan önálló értéket képvisel, amely miatt a gyűjteményes mű külön szerzői jogi védelemben részesül. A felperes által kiadott regénysorozat ilyen értelemben nem tekinthető gyűjteményes műnek, mert ez az összefogó szellemi tevékenység hiányzik. A Palladis hivatkozott ugyan arra, hogy ebben a sorozatban kizárólag családias hangú és tartalmú műveket adott ki, de ez sem tekinthető ilyen „összefogó gondolatnak”.

Így tehát az Athenaeum cselekménye nem ütközik az említett törvénybe, nem minősül szerzői jogbitorlásnak.

A továbbiakban a Palladis képviselője előadta, hogy az „1 pengős regények”, mint cím a nagymérvű reklámtevékenység és a sorozatban megjelent művek nagy [88kelendősége folytán az olvasóközönség számára egyértelműen az általa forgalomba hozott sorozatot jelenti. Mivel az alperes a 96 filléres sorozatát 1 pengősre változtatta, és a pénzdarab felnagyított rajzát alkalmazta a borítón, az olvasókban azt a hitet keltette, hogy ugyanazt az 1 pengős regényt kapja, amely fogalmat a Palladis vitte be a köztudatba.

A bíróságnak tehát azt kellett eldönteni, hogy a Palladis részéről a cím és a borító tekintetében a Tvt. 9. és 12.§-a[15] általi ún. minősített használat fennforog-e vagy sem.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara véleménye szerint a cím és a borító annyira ismertté vált a kereskedők, de különösen a vevőközönség körében, hogy erről általában a felperest és az általuk forgalomba hozott regényeket ismerik fel. Ezt alátámasztja a bemutatott reklámtevékenység illetve a sorozatban megjelent művek nagy száma is. (A törvényszék egyébként megkereste ez ügyben a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesületét is, de a per szempontjából érdemleges választ nem kapott.)

A bírói gyakorlat a fenti törvények alkalmazásánál nemcsak a két termék teljes azonosságát veszi figyelembe, hanem azt is, hogy ezek az átlagos vevő felületes figyelme és futólagos rátekintése mellett összetéveszthető-e vagy sem.

Az alperes képviselője rámutatott a két regénysorozat külső eltéréseire, s különösen arra, hogy a saját sorozatánál szerepel a címlapon „Az Athenaeum detektívregényei” felirat, tehát az összetéveszthetőség ki van zárva…

Ám a bíróság szerint az átlagvevő az egyes részleteket nem figyeli, hanem az azonosságot csak az emlékezetében élő összbenyomás alapján ítéli meg, s az olyan olcsó regények vevőközönsége, mint amilyenekről szó van, nem helyez súlyt arra, hogy a regénynek ki a kiadója, s hogy esetleg detektívregénynek van megjelölve…

Az előadottak ellenére a bíróság az alperest csupán a pengős pénzdarab rajzának alkalmazásától tiltotta el, mert lényegében ugyanazt a borítót az Athenaeum [89már a 96 filléres regényeknél is használta, s ha a felperes ezt több mint másfél éven át tűrte, annak abbahagyását a bírói gyakorlat értelmében már nem követelheti, ez úgy tekintendő, mintha ezekhez hozzájárult volna.

A Palladis képviselője előadta még, hogy az alperes a 1935. évi reklámnyomtatványain az „1 pengős regények”, és a „2 pengős regények” szavakat használja. Mivel a törvényszék szerint ezek is sorozatcímek és nem egyszerű ármegjelölések, ezért ez is törvénybe ütköző. Ugyanakkor mivel a „2 pengős regények” megnevezést az alperes már 1932. februárjától használja, és ezt a felperes három éven át tűrte, így ennek abbahagyását már nem követelheti. Annál is inkább mivel ez a megnevezés nem vált olyan közismertté mint a másik esetben.

Szerepelnek ezeken a reklámokon a pengős pénzdarab rajzai is. Mivel azonban a felperes hasonló nyomtatványokat csak több évvel ezelőtt terjesztett, ezért a pengő rajzának kizárólagos alkalmazásának jogát – még ha ilyen joga fennállott volna is – elvesztette.

A budapesti királyi törvényszék ítélete tehát a következő volt: az alperes a szerzői jogi törvény vonatkozó szakasza alapján kiszabandó pénzbüntetés terhe mellett a regényborítóin nem alkalmazhatja az 1 pengős pénzdarab rajzát (de a fentiek szerint a reklámokon használhatja! – B. G.), és nem használhatja az 1 pengős detektívregények megjelölést sem.

A 2. per: Palladis-Nova[16]

A dr. Szegő Izsó ügyvéd által képviselt Palladis 1935. június 23-án adta be a keresetet a Nova ellen tisztességtelen verseny címén. A tárgyalás 1936. február 10-én volt, dr. Draskóczy Pál királyi törvényszéki bíró vezetésével. A Novát, mint alperest dr. Hajós Dezső képviselte.

A Palladis kérése az volt, hogy az alperes hagyja abba detektív-, kalandos, vagy romantikus regények 1 pengős áron való forgalmazását, mivel az 1 pengős regények árunév a Tvt. 9. §-a értelmében védelem alatt áll, így az, aki ilyen név alatt, vagy ezzel összetéveszthető megjelöléssel ugyanilyen árut hoz forgalomba az utánzást követ el. A pengős regényekről ugyanis a Palladist szokták felismerni. Ezt a Novának el kell ismernie, és a hírlapokban nyilatkozatot kell közzétennie arról, hogy a jog a Palladisé.

A Nova képviselője ezzel szemben a kereset elutasítását és kártérítést kért, mivel úgy véli, könyvkiadó lévén nem tiltható el attól, hogy pengős áron regényeket hozzon forgalomba. Mindkét fél bemutatott a saját kiadványaiból két-két darabot.

A törvényszék a per tényállását a következőkben állapította meg: a felperes a csatolt regényeknek megfelelően 1 pengős regényeket hoz forgalomba, amelynek felső tábláján a regény egy jelenetét ábrázoló kép van, a kép alatt a regény címe, a fedőlap felső szélén pedig az „1 pengős regények” van feltüntetve. Az [90alperes által forgalomba hozott regényeknél a fedőlap felső részén van megjelölve a szerző neve és a regény címe, alatta látható a regény egyik jelenete, és alul a bal sarokban fel van tüntetve egy fehér körben: Ára 1 pengő.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara átirata szerint is helytálló az, hogy az 1 pengős regény elnevezés a kereskedők és a vevőközönség körében közismertté vált, mint a felperes által forgalomba hozott regénysorozat.

A peres felek a Pp. 30. §-a szerint versenytársaknak[17] minősülnek, tehát a felperes az üzleti versenyben érdekeltnek tekinthető. A Tvt 9. §-a kimondja, hogy árut nem szabad úgy forgalomba hozni, vagy olyan segédeszközt vagy megjelölést használni, amelyről egy másik versenyvállalatot szoktak felismerni.

A Palladis azonban a keresetében nem ezt jelölte meg. Nem azt sérelmezi, hogy a Nova ugyanolyan formában jelenteti meg regényeit, és hogy ugyancsak feltünteti, hogy e könyvek ára 1 pengő, valamint azt sem sérelmezi, hogy az alperes is a könyv egy jelenetét tünteti fel a fedőlapon, hanem az a célja, hogy a Nova ne hozhasson forgalomba 1 pengős áron detektív-, kalandos, romantikus regényeket. Míg az előzőket kérni a törvényben előírt módon lehetősége volna, az utóbbira nem, mert nem tiltható el egy könyvkiadó attól, hogy bármilyen tárgyú regényt akár 1 pengős áron forgalomba hozzon, mert ez a vállalatot a létalapjában támadná meg. Az alperes ezen eljárása tehát nem ütközik sem az üzleti tisztességbe, sem az erkölcsökbe.

Mivel a felperes minden további bizonyítás jogától elállott, az alperes által felajánlott bizonyítás pedig a fenti álláspont után feleslegesnek mutatkozott, a bíróság kihirdette az ítéletet: a királyi törvényszék a felperest keresetével elutasítja és arra kötelezi, hogy az alperes részére 400 pengő perköltséget 15 nap alatt végrehajtás terhével fizessen meg.

A 3. per: Palladis-Athenaeum[18]

Mivel az Athenaeum megfellebbezte a január 28-án hozott ítéletet, új tárgyalásra került sor 1936. június 15-én. A felek képviselői ugyanazok voltak, a bíróság tagjai Verner László ítélőtáblai tanácselnök, dr. Nyíri Zoltán és dr. Dulánszky Lajos ítélőtáblai bírók.

Ez a bíróság nem fogadta el a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara az előző tárgyalásra kért véleményét – legalábbis nem megnyugtató bizonyítékként az ún. minősített használat kapcsán. Ugyanakkor az összetéveszthetőséget sem

[91

[92

[93

[94találta megállapíthatónak, mivel – a már említett különbözőségek mellett – a címek betűtípusa és színe is más, tehát ezt még a felületes átlagvevő sem tévesztheti össze. Ugyanakkor elfogadta az Athenaeum azon előadását, mely szerint a 96 filléres árat azért emelte fel 1 pengőre, mert ezekhez már jobb papírminőségű borítófedelet adott. Nem tiltható el az alperes a pengő rajzának használatától sem, mivel a felperes egyáltalán nem is használja ezt a kiadványain.

Az ítélőtábla döntése folytán tehát a Palladis teljesen pervesztes lett, és 350 pengő elsőbírósági, és 200 pengő fellebbezési költség fizetésére kötelezték.

A 4. per: Palladis-Nova[19]

A korábbi per eredményével egyik fél sem volt elégedett. A március 2-án postázott ítéletet a Nova (tehát a győztes alperes!) 14-én, a Palladis 17-én megfellebbezte. Ez az ügy is felkerült tehát az ítélőtáblához.

Az új tárgyalás 1936. szeptember 11-én zajlott le. A felek ügyvédjei ugyanazok voltak, a bíróság tagjai Orosz Mihály ítélőtáblai tanácselnök, dr. Hetényi József és dr. Telegdy Lajos ítélőtáblai bírók voltak.

A bíróság álláspontja szerint a felperes lényegében ebben a keresetében is azt kéri, hogy az alperest tiltsák el az 1 pengős árú kiadványok megjelentetésétől – amire nincs lehetőség. E kérelem „határozatlanságot és ingadozást mutat” de továbbra is az árra helyezi a súlyt, ha viszont olyan értelműnek lenne tekintendő, hogy a Nova regényeinek külsejét változtassa meg (tehát ne használjon a borítón a könyvből vett jeleneteket), az már új keresetnek minősülne, és e fellebbezési eljárásban nem tárgyalható.

Ugyanakkor az alperes több eredeti külföldi kiadványt is bemutatott, amelyekkel arra hívta fel a bíróság figyelmét, hogy hasonló egységárak (pl. Németországban 1 márka, Angliában 1, illetve 6 penny stb.) külföldön is szokásosak, és ezen könyvek alakja, megjelenése és tartalma is hasonló.

A bíróság véleménye szerint a felperes maga sem az „1 pengős regények” megnevezést tekintette a legfontosabbnak, mert a Palladis című folyóiratában[20] kiemeli, hogy a pengős regények emblémája Pallas Athéné éles metszésű profilja, másrészt egy tájékoztatóban azt is közölte még 1930-ban, hogy az 1 pengő csak átmeneti ár.

Mindezen kiegészítésekkel az ítélőtábla a budapesti törvényszék ítéletét helybenhagyta, és a sikertelenül fellebbezett Palladist ezen további eljárási költségekre kötelezte, s az alperes részére (melynek fellebbezése viszont sikeres volt) 200 pengőt tartozik fizetni.

[95Az 5. per: Palladis-Athenaeum[21]

A Palladis 1936. szeptember 9-én felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, így az ügy a Kúria elé került. A felek ezúttal új ügyvédeket fogadtak: a Palladist dr. Kolben György, az Athenaeumot dr. Kertész László képviselte. A bíróság elnöke dr. Ternovszky Béla volt.

A tanácselnök úgy találta, hogy az Athenaeum árjegyzékszerű reklámnyomtatványain egyértelműen kitűnik – bármilyen megnevezésűek is a sorozatok –, hogy a cég a saját kiadványait hirdeti, aki tehát ilyen árjegyzékekből tájékozódik, az nem tévesztheti össze egy másik céggel.

Ugyanakkor a köztapasztalat azt mutatja, hogy – különösen a kis értékű áruknál – a közönség csak felületesen szemléli az áru külsejét és jelzőjét. Mivel mind a felperes, mind alperes bemutatott kiadványainak egyezik a színe (vörös, fekete, szürke), körülbelül egyforma nagyságúak, az értékjelzés (az „1 pengős” szavak, illetve a pengős érme rajza: ezek ugyanazt jelentik) egyaránt a bal felső sarokba esik, így az ilyen csekély értékű árunál ez elégséges a összetéveszthetőséghez, vélekedett a bíróság.

Viszont az a fellebbezés másik pontjára, az ún. minősített használat kérdésére vonatkozóan nincs elégséges adat (a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara pl. nem jelölte meg a forrásait, válasza nem is arra a kérdésre vonatkozott stb.), ezért az nem dönthető el ebben a felülvizsgálati eljárásban.

Az ítélet tehát a következő: a Palladist a pengős érme képének a hirdetéseken való alkalmazása kérdésében a felülvizsgálati kérelmével elutasítja, egyebekben a fellebbezési bíróság végítéletét feloldja és további tárgyalásra és újabb határozat hozatalára utasítja. A felperes felülvizsgálati költségét 160, az alperesét 128 pengőben állapítja meg.

Ez volt ebben az ügyben az utolsó tárgyalás, ugyanis 1937. szeptember 13-án a Kúria a felek közös kérésére a pert megszűntnek nyilvánítja és a perköltséget kölcsönösen megszünteti.

Az Athenaum egypengősei a perek után

A Palladis és az Athenaeum nyilván megelégelték a hosszan tartó és költséges pereskedést, ezért peren kívüli egyezséget kötöttek. Az 1937. július 12-én megkötött szerződés[22] főbb pontjai a következők voltak:

„1. 1942. június 30-ig mi (mármint az Athenaeum – B. G.) és rokonvállalalataink nem hozunk forgalomba új kiadványokat, sem régebbi kiadványokat új lenyomatban sem egypengős, sem egy pengőn aluli áron. (Értetik egy pengő bolti ár gyanánt az egy pengőt valamivel meghaladó bolti ár is, ha ez nyilván csak az egypengős árjelleg [96helyettesítésére szolgál.) Tudomásul vették azonban Önök, hogy egyes kivételes esetekben kiadhatunk egy pengő, vagy egy pengőn aluli bolti áron kiadványt, azonban semmi esetre sem sorozatban és semmi esetben sem detektív, vagy kalandorregényt.

2. Az utóbbi években általunk kiadott egypengős (96 filléres) Athenaeum detektívregények című sorozatban még csak két számot fogunk kihozni, az 1937. júliusi és augusztusi kötetet éspedig egy pengő bolti áron. Ezzel ezt a sorozatot megszüntetjük. Ezen vonatkozásban a következőkben állapodunk meg Önökkel:

a. a sorozat 1937. júliusi és augusztusi számát (összesen két szám) nem fogjuk 1937. november 15 után sem belföldi, sem külföldi rendelőknek szállítani […]

b. a sorozat máig megjelent számainak meglevő készletét nem fogjuk 1937. augusztus 15. után sem belföldi, sem külföldi rendelőknek szállítani […]

d. […] 1937. november 15-én kötelesek leszünk a magyarországi bizományosainkat felszólítani, hogy az a. illetve b. pontokban említett kötetek bizományi készletét azonnal küldjék vissza […]

Tekintet nélkül a fentiekben foglalt időbeli és más korlátozásokra, jogunk van az a. és a b. pontbeli köteteket az Est-lapok előfizetési propagandájánál az előfizetési árba kalkulálva az előfizetőknek kiszolgáltatni, azzal a kikötéssel, hogy az előfizetők a könyvet csak a lapra való előfizetéssel kapcsolatosan szerezhetik meg.

3. A b. pontbeli készlet nagyságára vonatkozólag tájékoztatásul közöljük, hogy kötetenként maximum 2000–3000 példány fölött rendelkezünk, míg az utolsó két kötetet maximálisan 7500 példányban fogják kinyomni. […]”

Ezzel tehát a két cég a folyamatban lévő pert kölcsönösen megszünteti, viszont az Athenaeum köteles a Palladist képviselő ügyvéd, dr. Szalai Emil költségeit, ezer pengőt kifizetni. Ez nem kevés pénz, igaz a Palladis eddig már kb. 1310 pengőt költött ezekre a perekre… Mellesleg ez a szerződés elég súlyos feltételeket tartalmaz az Athenaeum számára, talán még súlyosabbakat, mint egy esetleges teljes pervesztés esetén róttak volna ki rá. Főleg azért furcsállható ez az egyezség, mivel a Palladis a Novával szemben teljesen pervesztes lett ugyanebben az ügyben, tehát az Athenaeumnak is lett volna esélye, hogy kisebb presztízsveszteséggel záruljon le számára ez a persorozat.

Ám ezzel az Athenaeum egypengőseinek története még nem ért véget. 1938. január 13-án a vállalat eladta a detektívregények teljes raktári készletét (összesen 62730 példányt) a Tolnai Műintézetnek, kötetenként 18 fillérért. A szerződés természetesen hangsúlyozta, hogy ezeket a köteteket nem szabad sem könyvárusok, sem kolportázs útján forgalomba hozni, kizárólag előfizetési vagy egyéb lapakció keretében. Egy év múlva a Palladis reklamált emiatt. Szerintük a sorozat példányai nagy számban kerültek könyvpiaci forgalomba, s ez súlyos szerződésszegés. Önmagában az sem szabályos, hogy az Athenaeum eladta valakinek a meglevő készletet. Az Athenaeum képviselője szerint viszont ezt annak idején szóban egyeztették Vári Dezsővel, tehát ha szerződésszegés történt, akkor azt Tolnaiék követték el. A Tolnai Rt. erre a következőket válaszolta egy 1939. május 1-én kelt levélben:

„A detektív regények eladása a megállapodás kikötéseinek megfelelően történik. Könyvkereskedők részére példányokat el nem adtunk és uccai árusítás sem történik… A könyveket előfizetőink sorában igyekszünk elhelyezni kézbesítőink közbenjöttével, akik rendelkezéseink betartására szigoru utasítást kaptak. Teljesen elképzelhetetlen [97tehát, hogy ezek – mint Önök írják – nagyobb számban kerültek volna könyvpiacra. Annál kevésbé áll fenn ennek valószínűsége, mert e könyvek kelendősége erősen várakozásunk alatt maradt és legnagyobb részük ma is még raktárainkban fekszik.”

A Palladis május 5-i levelében válaszul közölte, hogy a vezérigazgatójuk egyáltalán nem emlékszik arra, hogy ő beszélt volna Erényi Andrással, az Athenaeum cégvezetőjével a Tolnaival történő üzletkötés miatt, de a továbbiakban úgy tekintik, hogy ez a beszélgetés valóban megtörtént. Viszont

„… akkor is meg kell állapítanunk, hogy azon szöveg, amelyet önök 1938. január 13-ikán létrejött Tolnai-féle megállapodás gyanánt közölnek, egyáltalán nem felel meg a mi Önökkel létesített 1937. július 12-iki megállapodásunk. Ugyanis ez utóbbiban világosan ki van kötve, hogy csakis a lapok előfizetési árába belekalkulálva adhatták önök … a példányokat, tehát tulajdonképpen mintha ingyen adnák annak, aki előfizet […] A Tolnai vállalattal kötött megállapodás azonban egészen más, mert tetszésszerinti előfizetési, vagy lapakció keretében ad jogot a terjesztésre, és főként hiányzik benne, hogy csak az előfizetési árba kalkulálva adhatók oda a példányok, minélfogva joga lehetett a Tolnai vállalatnak pl. arra is, hogy aki előfizet vagy lapot vesz, kap kisebb-nagyobb áron ily regénykötetet.

… Hogy a Tolnai vállalat még az Önöknek a vele való megállapodását sem tartotta be, ez még továbbmenő súlyos sérelmünk. Mert megállapíthattuk, hogy minden előfizetési akciótól függetlenül vásárolhatók ezen könyvek a legkülönfélébb trafikokban, kolportőröknél és egyéb elárusító helyeken. (A Gozsdu-udvarbeli Frischmann cég szállítja ezen köteteket kisebb és nagyobb tételekben, miután sok ezer példányban beszerezte a Tolnai műintézettől.)”

Tolnaiék mindezen vádakra a következőket válaszolták május 8-án:

„Tisztviselőnk, aki a könyvek eladásával foglalkozik, a Frischmann ügyre vonatkozólag a következőket adja elő: Frischmann házaló kijelentette, hogy a Palladistól Benedek úr felhívta őt azzal, hogy Csehszlovákiából visszajött egy tömeg Palladis regény és kérdezte, hogy hajlandó-e átvenni. Erre állítólag Frischmann azt mondotta volna, hogy nagyon drágának tartja ezeket, mert ő az Athenaeum detektív regényeket sokkal olcsóbban kapja, mégpedig 16 fillérért. Azonban, hogy ő vett volna tőlünk ilyen regényeket, arról szó sem volt. Frischmann ki is jelentette, hogy nem vett ilyen regényeket, nincs is az ő üzletében egyetlen példány sem, amiről tisztviselőnk meg is győződött.”

Úgy látszik a Palladis is kénytelen volt megállapítani, hogy a vádak megalapozatlanok voltak, mert az ügy itt befejeződik. Mindenesetre érdekes dolog, hogy e túlzó vádakra („sok ezer példány”) éppen azután került sor, miután egy ügynök elutasította a Palladis kiadványait, és inkább az Athenaeumét részesítette előnyben…

Ám az a bizonyos peren kívüli egyezség még ezek után is éreztette hatását. 1939. október 4-én az Athenaeum levélben fordult a Palladishoz, hogy szeretne egy új könyvsorozatot indítani a „levente és tanuló ifjúság” részére, de ebben nem lennének detektívtörténetek és kalandos regények, és semmilyen könyv- és lapterjesztő helyeken nem fogják árusítani. E feltételekkel a Palladis kegyesen „nem kifogásolta” a sorozat elindítását…

[98Az Athenaeumnál úgy látszik már belátták, hogy mégsem kellett volna megkötni az ominózus egyezséget, hiszen amíg ez érvényben van, addig szinte kérelmezniük kell a Palladistól az olcsó könyveik kiadását. Ezért kértek jogi tanácsot dr. Ecker Ferenctől, aki (keltezés nélküli) válaszlevelében a következőket írja:

„Megbízásukból átnéztem a … perük iratait. … Az … egyezség nagyobb terjedelmű, mint a perbeli kereseti kérelem, mert verseny-tilalmi kikötést tartalmaz, minden egy pengős és egy pengőn aluli bolti árú új kiadványra is, és csak kivételképpen engedi meg az Athenaeumnak íly bolti árú mű kiadását, ha az nem sorozat és nem detektív, vagy kalandor-regény. Ez a perenkívüli egyezség csupán azért mert nagyobb terjedelmű, mint az azt megelőző perbeli kereseti kérelem, nem támadható meg.”

Az egypengősök további sorsa

Az Athenaeum és a Palladis közötti szerződés 1942. június 30-án járt le. Most már újra elindulhattak volna az Athenaeum egypengősei. Ám július 17-én megjelent a bizonyos körök által már régóta sürgetett ún. „ponyvarendelet”, amely éppen az olcsó kiadványok megjelenését korlátozta a háború miatti papírhiányra hivatkozva. Eszerint a három pengőnél alacsonyabb áron forgalomba hozott könyvet, füzetet stb. csak miniszterelnöki engedéllyel lehetett előállítani. Az engedélyezéshez ívenként tíz pengő eljárási díjat kellett fizetni. A kérelmezési kötelezettség visszamenőleg is érvényes volt 1939. január elsejétől, tehát az azóta megjelent kiadványokat is engedélyeztetni kellett.[23]

A Novánál nem vállalták az ezzel járó vesződséget és a tetemes többletköltséget: a „Nova kalandos regényei” abbamaradt a 191. kötet után. Sorozaton kívül kiadtak még egy Nagy Károly (Charles Lorre)-regényt, de belátták, hogy nem éri meg az olcsó krimik kiadása.

A rendelet után a Palladis is abbahagyta az egypengősök kiadását. Helyette elindította a „Palladis regénytár”-at, amelynek ára három pengő volt. Kezdetben id. Dumas két kalandos regénye A fekete tulipán és a Gróf Monte Christo jelent meg itt, valamint Sienkiewicz Quo vadis? című műve, de később a leggyakoribb szerző ismét Zane Grey lett vadnyugati történeteivel… Úgy látszik a közönség szívesen vette ezeket a fajta könyveket a magasabb árakon is.

Egyébként az egypengős ár amúgy sem lett volna sokáig tartható az infláció miatt: nyilván nem lehetett ugyanolyan árban adni valamit a háborús negyvenes években, mint 1930-ban, amikor a Palladis elkezdte ezen sorozata kiadását. 1944-ben az engedélyezendő kiadványok árának határát is felemelték háromról öt pengőre…

*

[99A fentiekben csak egy szeletét ismerhettük meg annak az állandó harcnak, amely a kiadók között folyt a piac uralásáért. Láthattuk, hogy itt a két kisebb kiadó lett a győztes, a nagy cég pedig elvesztette ezt a harcot. Persze az Athenaeum számára az egypengősök kiadása nem volt létkérdés, sokféle sorozatuk és kiadványuk között ez kis tétel volt. Talán ezért vállalta ezt a – kicsit megalázónak tűnő – peren kívüli egyezséget.

GÁBOR BÁLINT
Die „Einpengő”-Prozesse der Verlage Palladis, Athenaeum und Nova 1936

Zwischen den Weltkriegen waren es in der Mode in Ungarn solche Buchreihen, deren Benennung auch den Preis der einzigen Bände enthielt, z. B. die Halbpengő-, Einpengő- und Zweipengő-Romane des Verlags Palladis und einige Reihen der Verlage Nova und Athenaeum. Die billigen Preise konnten sie natürlich nur mit den gangbaren Bestsellern und Krimis halten. Die in der Studie ausführlich beschriebenen Prozesse wurden wegen solchen Buchreihen der erwähnten Verlage in Gang gebracht, in denen sie Detektiv- und Abenteuerromane zu ein Pengő ausgaben. Obwohl die Preisebezeichnung konkret nur im Titel der Palladis-Reihe vorkam, war, nach der Meinung der Firma, die Tatsache, dass auch andere Verlage ebensolche Bücher zu ebensolchem Preis ausgaben, gesetzwidrig.

Der Verlag Palladis verlor 1935 beide Prozesse gegen Nova: nach der Meinung des Gerichts kann man niemandem verbieten zu einem beliebigen Preis Bücher mit beliebigen Themen auszugeben. In der anderen Prozessreihe, die der Verlag Palladis gegen Athenaeum erhob, kam es zu keinem Endurteil. Hier war die Hauptfrage, ob der Käufer die Einpengő-Romane beider Verlage verwechseln kann, trotz dessen, dass auch der Name des gegebenen Verlags an der Decke der Bücher immer vorkam. Weil aber der Prozess sich in die Länge zog, machten die Firmen ein ausserprozessliches Übereinkommen. Auf Grund dessen sollte der Verlag Athenaeum nicht nur seine erwähnte Reihe und das Verkaufen der übergebliebenen Exemplare einstellen, sondern musste er sogar um die Beistimmung von Palladis bitten, wenn er eine neue Einpengő-Reihe in Bewegung setzte.

Weiterhin veröffentlichten die Verlage Nova und Palladis Detektiv- und Abenteuerromane zu einem „ein-Pengő”-Preis, bis 1942, als, laut eines Gesetzes, die Bücher unter zwei Pengő genehmigungspflichtig wurden. Damit wurden auch die Reihen beider Verlage unterbrochen.


[1] 1.00, 2.90, 4.80. Új utak a magyar könyvkiadásban. = Literatura 1929. könyvnapi különszám. 194.

[2] Kemény István: A német könyv válsága – elméletben, és a magyar könyv válsága – gyakorlatban. = Literatura 1933. január. 17–18.

[3] N. Pataki Mária–Timkó György: A Kossuth Nyomda története. Bp., 1994. 168.

[4] Literatura 1935. február 1. X.

[5] Kiss István: Az Athenaeum könyvkiadó története és szerepe a magyar irodalomban. Bp. 1980.

[6] A Könyves. 1933. 21–22. Idézi: Kiss István: i. m. 263.

[7] Bálint Gábor: A Nova könyvkiadó története. = MKsz 1998. 4. sz. 372–387.

[8] Literatura 1935. szeptember 1. 268

[9] A gyűjtők és antikváriusok szerint a három sorozat közül a Nováé a legkelendőbb, a legnívósabb, leginkább ez a sorozat nyújtotta azt, amit ígért. Napjainkban az antikváriumokban elég gyakran kaphatóak a Palladis sorozatai, esetenként az Athenaeumé is (maga a sorozat sem volt hosszú életű!), viszont a Nova kalandos regényei valóban ritkaságnak számítanak, és az áruk is többszöröse amazokénak.

[10] A perek irataiból csak az ítéletek maradtak meg (egyenként kb. 3–5 oldal), a fellebbezések, valamint a többi kiegészítés, és a mellékletként bemutatott kiadványok sajnos nem. A továbbiakban a perek (az ítéletekből kikövetkeztethető) menetét közlöm.

[11] Fővárosi Levéltár. Budapesti Királyi Törvényszék 13.P. 32414/1935

[12] 1921:LIV. tc. a szerzői jogról: „13.§ Álnév alatt megjelent vagy pedig a szerző nevének – valódi vagy közismert írói (művészi) nevének – kitétele nélkül megjelent írói művek az első megjelenéstől számított ötven évig védetnek. De ha a mű első megjelenésétől számított ötven év alatt a szerző nevét beiktatás végett bejelentették (43.§), vagy ha ugyanazon idő alatt a mű a szerző neve alatt jelent meg, a védelmi idő a 11., 12. és 14.§ szerint számíttatik.”

[13] Ez volt a 19. kötet: Dashiell Hammett: A máltai sólyom. Innentől a sorozat címe is megváltozott. „Az Athenaeum detektív és kalandor regényei” helyett „Az Athenaeum detektívregényei”-t használták.

[14] Uo.: „2.§: Adalékokból vagy több műből szerkesztett gyüjteményes műre, mint egységes egészre nézve a szerkesztő – a gyüjteménybe felvett egyes adalékok vagy művek szerzőjét megillető jogok sérelme nélkül – a szerzővel egyenlő védelemben részesül. […] 6.§ A szerzői jog bitorlásának tekintendők különösen: […] 8. a szerző beleegyezése nélkül a mű közzétett címének lényegében változatlan átvétele más mű címéül, ha a körülményekből nyilvánvaló, hogy az átvétel, amely nem volt elkerülhetetlen, a közönség megtévesztését célozta és a szerzőnek vagyoni vagy nem vagyoni kárt okozhatott.”

[15] 1923: V. tc. a tisztességtelen versenyről: „9.§ Árut nem szabad olyan jellegzetes külsőben vagy olyan elnevezéssel forgalomba hozni, sem áru szállításánál vagy üzletfelek szerzésénél olyan segédeszközt vagy megjelölést (ideértve a nevet, céget, ismertető jelet, rajzot és védjegyet is) használni, amelyről a forgalomban már egy másik versenyvállalatot szoktak felismerni. 10.§ A 9.§ eseteiben a bíróság a sértett versenytárs kérelmére köteles elrendelni: 1. hogy a megtévesztő eszközök előállítására szolgáló berendezések (szerszámok, készülékek, gépek, illetőleg ezek alkatrészei stb.) ily célra hasznavehetetlenekké tétessenek; 2. hogy a megtévesztő eszközöknek az árukra még nem alkalmazott készletei megsemmisíttessenek; 3. hogy az elmarasztalt tulajdonában meglévő árukról a megtévesztő eszközök eltávolíttassanak, még ha ez az áruk megsemmisítésével is járna. […] 12.§ A 9–11. §-ok rendelkezései – az alábbi kivételekkel – a könyvek, könyvalakú füzetek, folyóiratok és időszaki lapok címére, illetőleg nevére, nemkülönben az ily sajtótermékek címlapjának, valamint árjegyzékeknél, katalógusoknál és falragaszoknál ezek jellegzetes külső kiállítására, úgyszintén a hirdetések ábráira és szövegére és ugyancsak a színművek, zeneművek és mozgófényképészeti művek címeire, illetőleg elnevezéseire is kiterjednek. A jelen § eseteiben a 10.§ 1. bekezdésének 1. pontja alapján megsemmisítésnek nincs helye és időszaki lapokra nézve a 11.§ 2. bekezdésében említett zár alá vételt sem lehet elrendelni.”

[16] Fővárosi Levéltár. Budapesti Királyi Törvényszék 13.P.38512/1935

[17] 1923: V. tc. a tisztességtelen versenyről: „30.§ Vállalat a jelen törvény értelmében minden akár egyéni, akár társas üzem, amely áruk előállításával vagy forgalombahozatalával, vagy pedig ipari vagy kereskedelmi szolgáltatások visszterhes teljesítésével foglalkozik. […] Versenytárs (versenyvállalat) a jelen törvény értelmében minden azonos tárgyú vagy hasonnemű vállalat, amennyiben a távolsági viszonyokra és az eseteknek egyéb körülményeire figyelemmel az üzleti versenyben érdekelteknek tekinthető.”

[18] Fővárosi Levéltár. Budapesti Királyi Ítélőtábla P.XIV. 3552/1936

[19] Fővárosi Levéltár. Budapesti Királyi Ítélőtábla P.VII.4212/1936

[20] Nyilván a Palladis dróttalan hírei című „házi magazinról” van szó, amely 1931-től jelent meg.

[21] Fővárosi Levéltár. Magyar Királyi Kúria P.IV. 4912/1936

[22] A szerződés, valamint a következőkben említett és idézett többi irat lelőhelye: OSzK Kézirattár. Athenaeum iratai. Fond 3.

[23] A rendeletet, és a közvélemény reakcióit elemzi Csáki Pál: A ponyvairodalom „megrendszabályozása” az 1940-es évek elején. = MKsz 1988. 1. sz. 41–46.