Magyar Könyvszemle   115. évf. 1999. 2.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

FIGYELŐ

Emlékezések Rát Mátyásra, a magyar nyelvű újságírás megindítójára. Rát Mátyás születésének 250. évfordulója alkalmából a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, Sopron Megyei jogú város és a Berzsenyi Dániel Gimnázium 1999. április 13-án konferenciát rendezett Sopronban. Dr. Gyimesi Szabolcs polgármester köszöntője után Dr. Szebik Imre evangélikus püspök beszédében Rát Mátyásra, az evangélikus lelkészre emlékezett. Kókay György az első magyar újságírónak az anyanyelvű újságírás megteremtésében szerzett érdemeit méltatta, Bernáth László a MUOSZ elnökségének tagja pedig „Az információ a tegnap és a holnap újságírásában” címmel tartott előadást. Az evangélikus líceum diákjai prózai idézetekkel és zeneszámokkal emelték az ünnepi ülés hangulatát. A konferencia után a líceum udvarán sor került a Kutas László szobrászművész által alkotott Rát Mátyás emléktábla felavatására. Ez alkalommal a köszöntőt Dr. Lampérth Gyula líceumi igazgató, az emlékbeszédet Dr. Szebik Imre püspök tartotta.

A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete és a Magyar Újságírók Szövetsége egy héttel később, április 20-án Pozsonyban, a Magyar Intézet székházában „Rát Mátyás munkássága” címmel kamarakiállítást rendezett. A kiállítást Dr. Medgyasszay László országgyűlési képviselő nyitotta meg. Ezt követően Horváth Sándor MUOSZ sajtótitkár vezetésével kerekasztal-beszélgetésre került sor a magyar sajtó kezdeteiről Komlós Attila, Buzinkai Géza és Horváth József részvételével.

Kár, hogy a magyar sajtó – egy-két helyi lap és a Duna TV kivételével – nem tartotta elég jelentősnek sem a hazai újságírás kiváló, felvilágosult szellemű megindítójának jubileumát, sem a róla szóló soproni és pozsonyi megemlékezéseket, hiszen még hírértékűnek sem minősítette őket. Ez viszont Rát Mátyás késői utódait minősíti.

Kókay György