nline Híradó | 67. szám


1996. május


A Miskolci Egyetem Központi Könyvtárának tájékoztatója az online világ újdonságairól


Egy-két év múlva könnyen lehet, hogy legnépesebb hazai Internet felhasználói tábort a középiskolás diákok jelentik majd, számszerűen meghaladva a felsôoktatásban dolgozókat és tanulókat, nem is beszélve az üzleti célú Internet szolgáltatók felhasználóiról. Ehhez képest még csak maroknyi lelkes ember foglalkozik ennek a körnek a hálózatba kapcsolásával, bár több - egymással "versengô" - projekt is folyik ezen a területen. A jelenlegi helyzetrôl szól az O.H. májusi száma. A hónap találata pedig egy "klasszikus" Unix mondóka kezdô internetezôknek.


A hálózati szolgáltatások, a számítógépes kommunikáció megismerése nem korlátozódhat csak a felsôoktatásban résztvevôkre, a hozzáférés lehetôségét meg kell teremteni a középiskolások, sôt az általános iskolások számára is. Egy ideje nálunk is történnek kezdeményezések a hálózat kiterjesztésére ebbe az irányba is. A HUNINET egyesület 1994-ben indította ELKöB (az Elektronikus Levelezési Kör Bôvítése) elnevezésű projektjét, melynek keretében a Waffle program ill. a UUCP segítségével lehet olcsó, telefonvonalon továbbított elektronikus levelezést folytatni. Majd a Munkaügyi Minisztérium is elkezdte a szakközépiskolák Internetbe kapcsolását támogatni. 1995 januárjában a Soros Alapítvány és az IIF Program állapodott meg abban, hogy 70 középiskola hálózati hozzáférését oldják meg a Soros-féle "A számítógépes iskola a nyílt társadalomért" program keretében. Az idôközben "nemzetivé" vált IIF tavaly augusztusban meghirdette saját, "Középiskolák bekapcsolása az Internetbe" nevű projektjét is, melynél az IIF regionális centrumokon keresztül történik az iskolák csatlakozása az Internethez levelezô átjárókon, illetve SLIP/PPP modemes kapcsolaton át. A Microsoft "Sulimail" akciója keretében Windows NT gateway-en tudnak az iskolák a Microsoft Mail segítségével az Internetre levelezni. Egy-két egyetem (pl. Veszprémben vagy Szegeden) saját erôforrásokból és helyi kezdeményezésbôl is megoldotta néhány középiskola bekapcsolását vagy helyet adott bemutatkozó anyagaiknak a szerverein.

Az eddigi erôfeszítések és próbálkozások - mint látható - nagyon sokféle irányban indultak el, sokféle pénzforrásból és a legkülönbözôbb (néha bizony már korszerűtlen és egymással nem kompatibilis) technikákkal próbálják megoldani a kérdést. Ami viszont mindegyikben közös, az sajnos az, hogy igyekeznek a legolcsóbb és legegyszerűbb technikai megoldásokat használni, ami többnyire csak egy modemes, "off-line" elektronikus levelezést jelent (azt is sokszor csak a tanárok számára), és esetleg még a regionális Internet központ lokális szolgáltatásainak használatát. Teljes jogú, nagy sebességű, bérelt vonalas hozzáférésre még egy ideig várniuk kell a gimnáziumoknak, szakközépiskoláknak; a bekapcsolásuk a városi hálózatok létrejöttével is összefügg, de ezt a feladatot még csak néhány önkormányzat vállalta fel komolyan.

Valószínűleg a legjobb megoldást a közeljövôben a HUNGARNET Egyesület és az NIIF Program tudja majd nyújtani, melyeknek egy ideje minden középiskola tagja lehet, ha felvételét kéri (vagyis itt már nemcsak "elit" iskolák támogatásáról van szó). Az NIIF a regionális centrumain keresztül korszerű SLIP/PPP kapcsolatot tudna nyújtani, s egyes helyeken a közvetlen bérelt vonalas összeköttetésre is lehetôség lenne, hiszen a szükséges hardver lassan már minden megyeszékhelyen ott van (sôt felmerülhet a Matáv új, ISDN szolgáltatásának felhasználása is erre a célra). A legnagyobb gondot az így megnövekedô forgalom okozza, amely további forgalmi dugókat okozna a már így is túlterhelt vidéki HBONE vonalakon (többek között ezért is szeretnék a közeljövôben legalább a legnagyobb városoknál megteremteni az 512 kbyte/s sebességű kommunikáció lehetôségét a jelenlegi 64 kbyte/s helyett). A másik nehézség, hogy nincsen elég lelkes és az Internet technikákhoz értô szakember a regionális központokban és a középiskolákban, akik a szükséges fejlesztéseket, a felhasználók betanítását, az Internet kultúra terjesztését végeznék, hiszen olyan tömegű munkáról van szó, amit elsôsorban csak az ügy iránti lelkesedésbôl lehet megcsinálni, s nem "fizetésért".

Ezeknek a kérdéseknek a megoldásán dolgozik majd a HUNGARNET most alakuló középiskolai szakosztálya, melyrôl további információk az NIIF középiskolai projektjének vezetôjétôl, Vonderviszt Lajostól (vondervi@dis.vein.hu) kérhetôk. Idôközben azért örvendetesen szaporodnak a középiskolai információforrások a hazai hálózaton is, mint pl. a TANFORUM levelezôlista, a MATKAPOCS EMAL-verseny, s az iskolákat bemutató gopher és Web szerverek (lásd az O.H. 65. és 66. számát).


A hónap találata:

THE ABC'S OF UNIX

A is for Awk, which runs like a snail, and
B is for Biff, which reads all your mail.

C is for CC, as hackers recall, while
D is for DD, the command that does all.

E is for Emacs, which rebinds your keys, and
F is for Fsck, which rebuilds your trees.

G is for Grep, a clever detective, while
H is for Halt, which may seem defective.

I is for Indent, which rarely amuses, and
J is for Join, which nobody uses.

K is for Kill, which makes you the boss, while
L is for Lex, which is missing from DOS.

M is for More, from which Less was begot, and
N is for Nice, which it really is not.

O is for Od, which prints out things nice, while
P is for Passwd, which reads in strings twice.

Q is for Quota, a Berkeley-type fable, and
R is for Ranlib, for sorting ar [sic] table.

S is for Spell, which attempts to belittle, while
T is for True, which does very little.

U is for Uniq, which is used after Sort, and
V is for Vi, which is hard to abort.

W is for Whoami, which tells you your name, while
X is, well, X, of dubious fame.

Y is for Yes, which makes an impression, and
Z is for Zcat, which handles compression.


Rendszeresen közzétett anyagok egyes USENET hírcsoportokban

Könnyűzenével kapcsolatos összeállítások 2.

Subject: FAQ: Chalkhills, The XTC Mailing List
Newsgroups: rec.music.info,rec.answers,news.answers
From: relph@presto.ig.com (John Relph)
Frequency: monthly

Subject: alt.music.pat-mccurdy FAQ
Newsgroups: alt.music.pat-mccurdy
From: colette@casbah.acns.nwu.edu (Colette Marine)
Frequency: unknown

Subject: FAQ [alt.music.enya] Frequently Asked Questions
Newsgroups: alt.music.enya,alt.answers,news.answers
From: ccsdra@bath.ac.uk (Dave Allum)
Frequency: monthly

Subject: FAQ: IRON MAIDEN Frequently Asked Questions
Newsgroups: alt.rock-n-roll.metal.ironmaiden,rec.music.info
From: vsn@ic.ac.uk (Vartan Narinian)
Frequency: monthly

Subject: MUSIC: Queensryche FAQ
Newsgroups: alt.rock-n-roll.metal.progressive,alt.rock-n-roll.metal
From: shag@arginine.umdnj.edu (D. Birchall)
Frequency: monthly or less often

Subject: alt.music.smash-pumpkins - Smashing Pumpkins FAQ
Newsgroups: alt.music.smash-pumpkins,alt.answers,news.answers
From: agnew@cae.wisc.edu (Eric Agnew)
Frequency: monthly (17th)

Subject: Nine Inch Nails FAQ
Newsgroups: alt.music.nin
From: nothing@prairienet.org (Christopher B. Sobczak)
Frequency: unknown

Subject: PEARL JAM FAQ v* */*
Newsgroups: alt.music.pearl-jam
From: mendoz@vaxd.gat.com (Grace Mendoza)
Frequency: unknown

Subject: Seal FAQ
Newsgroups: alt.music.seal
From: Gareth Edwards <config@ultim.demon.co.uk>
Frequency: unknown

Subject: ADMINISTRIVIA: Welcome to alt.music.ska
Newsgroups: alt.music.ska
From: tomas@psycco.msae.wisc.edu
Frequency: Weekly

Subject: FAQ: alt.music.alternative Frequently Asked Questions
Newsgroups: alt.music.alternative,rec.music.info,rec.answers
From: Joshua John Buergel <jbbb+@andrew.cmu.edu>
Frequency: every two weeks

Subject: FAQ: rec.music.industrial Part */* -- *
Newsgroups: rec.music.industrial,rec.music.info,news.answers
From: rmi-faq@efn.org
Frequency: every 20 days

Subject: FAQ: Ska (alt.music.ska) Frequently Asked Questions
Newsgroups: alt.music.ska,alt.skinheads,rec.music.info,alt.answers
From: tomas@psycco.msae.wisc.edu (Tomas Charlie Willis)
Frequency: semi-monthly

Subject: rec.music.reggae Frequently Asked Questions (*/*)
Newsgroups: rec.music.reggae,rec.answers,news.answers
From: mikey@monkfish.nosc.mil
Frequency: monthly

Subject: REC.MUSIC.HIP-HOP FAQ
Newsgroups: alt.rap,rec.music.hip-hop
From: style@gate.maloca.com (Rawlson King)
Frequency: unknown

Subject: Rap Sample FAQ v. *
Newsgroups: alt.rap,rec.music.hip-hop,rec.music.funky
From: Licalottapus Rex <xombi@basenet.net>
Frequency: unknown


Hazai Hálózati Hírek


A Központi Könyvtár online és CD-ROM szolgáltatásairól a 13-27-es melléken és a földszinti terminálszobában lehet felvilágosítást kapni.