nline Híradó | 51. szám


1995. január


A Miskolci Egyetem Központi Könyvtárának tájékoztatója az online világ újdonságairól


Egyre szaporodnak a hálózatokon az "állatfajok". A hírhedt Internet worm (féreg) után megjelent és nálunk is terjedôben van a gopher (pocok) és a lynx (hiúz). Pár hónapja pedig egy pókfaj is feltűnt az Interneten; errôl szól ezúttal a különleges hálózati szolgáltatásokat bemutató rovat. A "hónap találata" a szegedi EastEdge WWW lapról (http://edge.stud.u-szeged.hu/) származik, egy részlet a fertôzô gondolatokkal foglalkozó félkomoly tudomány, a memetika értelmezô szótárából. A másik oldalon az antropológia, etnográfia iránt érdeklôdôk számára válogattunk össze néhány érdekes levelezôcsoportot.


Egy 1994 júniusában megjelent cikk szerint a World Wide Web nevű Internet szolgáltatás a világ leggyorsabban növekvô információs rendszere, a becslések szerint havonta 400(!) százalékkal nô (a WWW-rôl lásd az O.H. 23. számát). Ráadásul a Web egyre inkább multimédia jellegű kezd lenni; a teljesszövegű anyagok mellett rengeteg álló- és mozgókép, digitalizált hang és zene, szoftver és adatbázis van összekapcsolva a "világméretű hálóval", sôt kezdenek megjelenni rajta valós idejű és a mesterséges valósággal kapcsolatos alkalmazások is. A WWW hipertext elveken épül és nem hierarchikusan szervezôdik mint a Gopher, s a rajta keresztül elérhetô fontosabb információs anyagok száma jelenleg már milliós nagyságrendű. Mindezen sajátosságok miatt sokkal nehezebb olyan globális visszakeresô rendszert csinálni hozzá, mint amilyen a Gophernél a Veronica vagy az FTP archívumokhoz az Archie. Ennek ellenére Martijn Koster legutóbbi összeállítása már 30-nál több olyan szoftver robotot sorol fel, melyek idôrôl-idôre a Web-en barangolnak, hogy a hipertext mutatókat követve minél több WWW szolgáltatót és dokumentumot derítsenek fel és egy kereshetô, indexelt adatbázist készítsenek belôlük.

A legismertebb ilyen WWW robotok (pl. InfoSeek, Harvest, World Wide Web Worm, NorthStar, WebCrawler, JumpStation Robot) mellett tavaly nyáron megjelent egy újabb "faj" is, ami újfajta módszerekkel próbál megbirkózni az Interneten található információheggyel. A Lycos, amelynek Dr. Michael L. Mauldin (Carnegie Mellon University) a gazdája, egy földön élô pókfajtáról kapta a nevét, mely háló helyett üldözéssel fogja el a zsákmányát. A Lycos rendszer "zsákmányszerzô" része PERL és C nyelven íródott és WWW (HTTP) anyagok mellett Gopher és FTP állományokat is összeszed. A keresôszoftver (PURSUIT) egy C program, mely a http://fuzine.mt.cs.cmu.edu/mlm/lycos-all.html című WWW lapon érhetô el (az egyetemi Gopher "VILÁG" menüpontja alatt is található rá egy mutató). A begyűjtött szöveges anyagok leindexelésénél és visszakeresésénél felhasználták azoknak a kutatásoknak az eredményeit, amelyek a Carnegie Mellon Egyetemen folynak a számítógépes fordítás területén és így viszonylag kis méretű adatbázis elegendô igen nagy tömegű dokumentum katalogizálásához. A Lycos minden WWW oldalból csak a címet, a fejléceket és a hipertext mutatókat ôrzi meg, valamint a 100 legfontosabb szót (ezt egy több milliós szótár alapján statisztikai módszerekkel dönti el) és az elsô 20 sort. Hogy az indexek méretét és ezzel a keresési idôt tovább csökkentsék, a Lycos csak egy meghatározott mélységig gyűjti be egy adott szerverrôl az állományokat, a többinél csak a hivatkozásokat tárolják a "szülô" dokumentumból származó kulcsszavak alatt. A visszakereséskor pedig a PURSUIT az alapján rangsorolja a találatokat, hogy a keresett szavak milyen messze vannak a dokumentum elejétôl.

A Lycos rendszer jelenleg már három gépen fut egyszerre, de mivel kb. napi 35,000 keresési kérelmet kell teljesítenie, ezért most ismét bôvítik a gépek számát és háttértárát. A teljes katalógus december 12-én 1,056,526 db dokumentum címét tartalmazta (ezt nov. 21. és dec. 11. között gyűjtötte be a program), ezek közül 148 ezret ténylegesen letöltött és leindexelt a Lycos. Az adatbázis és az indexállományok együttes mérete kb. 1.5 Gbyte. A Lycos gazdája nemcsak a keresés lehetôségét biztosítja az Internet közösségnek, hanem a rendszer forrásprogramjai is letölthetôk, sôt a Lycos gyűjtögetô munkájának "melléktermékei" is: a felderített szolgáltatók és mutatók címei, s a dokumentumokban talált szavak listái és gyakorisági adatai. A leindexelt szolgáltatók közé bárki felvetetheti a saját rendszerét a fenti WWW címen található űrlap kitöltésével.


A hónap találata:

Glenn Grant: Memetikus lexikon (3.2-es verzió)

mém: (eredetiben "meme") Fertôzô információminta, mely úgy replikálódik, hogy élôsdien emberi elméket fertôz meg, és úgy módosítja azok viselkedését, hogy népszerűsítteti velük a mintát. (A terminust Dawkins alkotta meg a "gén" analógiájára.) Az egyéni szlogenek, frázisok, melódiák, felfedezések, divatok tipikus mémek. Egy idea vagy információminta mindaddig nem mém, amíg nem replikáltatja magát valakivel, vagy nem ismételteti meg magát valaki másnak. Minden átadott tudás memetikus. (Hofstadter idézete Wheelis-tôl.) (Lásd mémkomplex)

mémbot: Olyan személy, akinek egész élete alárendelôdött a mém propagálásának, robotikusan és bármilyen alkalmat megragadva. (Mint például sok Jehova tanújáé, Krishna hívôé és szcientológusé.) A belsô versengésnek köszönhetôen a leglármásabb és legextrémebb mémbotok hajlamosak "szociotipizálj-minket" hierarchiájuk csúcsára emelkedni. Az önpusztító mémbotot hívjuk mémoidnak. (GMG)

mémoid: Olyan személy "akinek viselkedését annyira erôsen befolyásolja egy mém, hogy saját túlélése lényegtelenné válik számára." (Henson) (Mint például: kamikázék, siíta terroristák, Jim Jones követôi, minden katonai alkalmazott.) A gazdák és a mémbotok nem szükségszerűen mémoidok. (Lásd auto-toxikus, exo-toxikus)

vakcina: Bármely metamém, mely ellenállóképességet vagy immunitást nyújt egy vagy több mém ellen, így a mémek hatásának kitett személy nem fog aktívan megfertôzôdni. Hívják még "immunomém"-nek is. Gyakori immunitást nyújtó mémek a "hit", "hűség", "szkepticizmus" és "tolerancia". (Lásd még mémallergia) (GMG)

Share-Right (S), 1990, Glenn Grant, PO Box 36 Station H, Montreal, Quebec, H3C 2K5. (Reprodukálhatod ezt az anyagot, de csak abban az esetben, ha címzetteid szintén reprodukálhatják, nem változtatod meg és nem hagyod ki ezt a megjegyzést.


Új adatbázisok (november/december)


BITNET/INTERNET

levelezôcsoportok

Antropológia, néprajz, folklór

LISTNAME NODE ID

ANTHRO-L UBVM.BITNET

General Anthropology Bulletin Board

ASAONET UICVM.BITNET

Oceanic Anthropology Discussion Group

DIVERS-L PSUVM.BITNET

Diversity Concerns Exchange

ETHMUS-L UMDD.BITNET

Global Ethnomusicology Forum

ETH-NET WAYNEST1.BITNET

Ethnic Conflict

ETHNET-L YSUB.BITNET

Irish and British Ethnographic Research List

ETHNIC ASUACAD.BITNET

Ethnicity Discussion List

ETHNO RPITSVM.BITNET

Ethnomethodology/Conversation Analysis

ETHNOHIS HEARN.BITNET

General Ethnology and History Discussion List

FOLKLORE TAMVM1.TAMU.EDU

Discussion for Users Interested in Folklore.

H-ETHNIC UICVM.BITNET

Ethnic History Discussion List

HTF-L CMSUVMB.BITNET

Humanities Teaching Forum

HUMBIO-L ACC.FAU.EDU

Biological Anthropology, Adaptation, Paleoanthropology...

JWA UBVM.BITNET

The Journal of World Anthropology

LORE NDSUVM1.BITNET

Folklore List

MAPC UTORONTO.BITNET

Materialist Anthropology

NATIVE-L TAMVM1.BITNET

Indigenous Peoples of the World

PAN GWUVM.BITNET

Physical Anthropology News List

PER PER@PLEARN.BITNET

Project on Ethnic Relations

ORTRAD-L MIZZOU1.BITNET

Interdisciplinary Forum in the Field of Studies in Oral Tradition

PLAY-L HG.ULETH.CA

Multidisciplinary Perspectives on Play, Games, and Sport

QUALRS-L UGA.BITNET

Qualitative Research for the Human Sciences.

SOCHIST USCVM.BITNET

New Social History


Adatbázis ismertetô

PASCAL

A Pascal az egyik legjelentôsebb európai tudományos adatbázis. A francia Institut de l'Information Scientifique et Technique által összeállított hatalmas szakirodalmi bibliográfia 79-féle (!) nyomtatott referáló folyóirat anyagát tartalmazza. Gyakorlatilag minden természettudomány és nagyon sok műszaki szakterület publikációit feldolgozzák benne. Például: biológia, orvostudomány, kémia, környezetvédelem, energetika, kohászat, gépészet, közlekedés, mezôgazdaság, élelmiszeripar, fizika, földtudományok, űrkutatás, számítástechnika.

A Pascal jóval nagyobb arányban tartalmaz európai -- köztük magyar -- szakirodalmat, mint a többi hasonló jellegű és méretű (vagyis milliós tételszámú) multidiszciplináris adatbázis, ezért esetleg hasznosabb információforrás lehet a hazai kutatók számára, mint az amerikai bibliográfiák. Az európai eredet az adatbázis nyelvén is látszik: az angol mellett franciául is lehet benne keresni és 1977 óta spanyol nyelvű kulcsszavak is vannak. (Egyébként egészen 1973-ig visszamenôen lehet keresgélni az online Pascalban.)

A készítôk a világon publikált mindenféle dokumentumot és dokumentumtípust feldolgoznak és kivonatolnak (a rekordoknak kb. a felénél van abstract); a folyóiratok mellett doktori disszertációk, kutatási jelentések, konferencia kiadványok és könyvek is bekerülnek az adatbázisba, sôt vannak benne szabadalmak is a biotechnológia témájában. A tárgyszavazás saját tezauruszrendszer alapján folyik, de ezt az utóbbi években megpróbálják összehangolni a nagy amerikai adatbáziskészítôk szótáraival.

A Pascal adatbázist többek között a Dialog központ szolgáltatja online. Itt a költségek a következôk:

Az adatbázis használati díja: 1.20 dollár/perc

Egy teljes tétel online kiírása: 0.60 dollár


Hazai online hírek


A Központi Könyvtár online és CD-ROM szolgáltatásairól a 13-27-es melléken és a földszinti terminálszobában lehet felvilágosítást kapni.