nline Híradó | 50. szám


1994. december


A Miskolci Egyetem Központi Könyvtárának tájékoztatója az online világ újdonságairól


Az Online Híradó 50. száma kivételesen nem valamilyen különleges hálózati szolgáltatás bemutatásával kezdôdik, hanem magáról a hírlevélrôl (mely egyben azért egyfajta hálózati információforrás is) olvasható néhány érdekesség. Ezek tulajdonképpen válaszok azokra a kérdésekre, amelyeket a leggyakrabban tesznek fel az O.H.-val kapcsolatban. A másik oldalon pedig az eddigi számok tartalomjegyzéke található. A maradék helyre már csak néhány újdonságról szóló hírt sikerült beszorítani.


. H.

Az Online Híradó azért született meg 1990 ôszén, hogy alapvetô ismereteket és híreket terjesszen a számítógépes hálózatokon elérhetô információforrásokról, s egy kis propagandát csináljon ezeknek az -- akkoriban nálunk még nagyon kevés ember által ismert -- online szolgáltatásoknak. A hírlevél elsôsorban a Miskolci Egyetem, illetve a Központi Könyvtár felhasználói számára íródik és az itt található vagy innen elérhetô hálózati forrásokról szól, de az információk nagy része természetesen sokkal szélesebb körben érdekes lehet. (Idôközben az online adatbázisok mellett megjelentek az újságban a hozzájuk nagyon hasonló és hálózaton szintén egyre gyakrabban szolgáltatott CD-ROM kiadványokról szóló hírek is.) Mivel az O.H. elsôsorban a hálózatokkal ismerkedôknek szól, ezért alapvetôen egy nyomtatott kiadványnak készül, így online nem olvasgatható, de azért valamennyi szám letölthetô a hálózatról és eredeti formájában kinyomtatható, tehát az Online Híradó egyben egy elektronikus újság is. A korábbi számok 50 fénymásolt példányban jelentek meg, ma már általában 70 darab kerül szétosztásra a tanszékek között és a Könyvtár bejáratánál található faliújságon is olvasható. Az elektronikus újság "példányszámáról" nincs adat, de több hazai könyvtárban megtalálható és a visszajelzések szerint még az USA-ban is vannak olvasói.

Idôvel a hírlevél tematikája és készítésének technikája is változott: A kereskedelmi, "fizetôs" online adatbázisok mellett az Internet hazai terjedésével egyre több hír és információ van a lapban a nyilvános és ingyenes hálózati szolgáltatásokról is. A 17. számtól kezdve tematikus válogatások találhatók a sok ezer BITNET és Internet levelezôcsoport közül és mindig van valami érdekesség vagy furcsaság is "A hónap találata" rovatban (ezekbôl szintén rengeteg van a hálózaton). Körülbelül egy éve, mióta az egyetemi belsô hálózat működik, szerencsére egyre több hír szól a miskolci online információforrásokról is.

Az O.H. elôállításának módja is tükrözi a hazai számítástechnika fejlôdését. Az elsô negyven szám a NewsMaster programmal íródott Epson mátrixnyomtatóhoz. (Akkoriban ezt a formátumot tudták a legtöbben kinyomtatni itthon, ha letöltötték a hírlevelet a hálózatról.) Az újabb számok már WinWord szövegszerkesztôvel készülnek, sokkal jobb minôségben, és HP LaserJet III. nyomtatási formátumban kerülnek fel a hálózatra. A számítógépes archívumokban mindenütt van egy tartalomjegyzék és egy használati utasítás, ami alapján egy file megkereshetô és kinyomtatható. Az O.H. összes eddigi száma az X.25 hálózatról az IIF PETRA/TRILLA archívumból, az ONLINE.HIR és ONLINE2.HIR könyvtárakból tölthetô le (az OH.NWS és OH.DOC directory alatt megtalálható a nyomtatás elôtti, kiadványszerkesztett változat is). Az Internetrôl a miskolci Gopheren (gold.uni-miskolc.hu), az EGYETEM/Központi Könyvtár/Elektronikus közkönyvtár/Újságok útvonalon lehet elérni a hírlevelet.

Az Online Híradó minden hónap elsô napjaiban jelenik meg, immár négy éve. Az 50 megjelent számmal szinte "klasszikusnak" számít a gyakran igen rövid életű elektronikus újságok között. Témáját tekintve sajnos még ma is alig van konkurrense vagy társa a hazai nyomtatott és elektronikus kiadványok között. A szerzôi, szerkesztôi és terjesztôi "gárda" :-) továbbra is egyszemélyes. A hírlevéllel kapcsolatban a kondrot@gold.uni-miskolc.hu vagy az ELLA 1192 e-mail címen lehet érdeklôdni vagy korábbi nyomtatott számokat kérni.

Drótos László


Újdonságok az Egyetemi Információs Rendszerben

- Elkészült végre az egyetemi telefonkönyv számítógépes változata. Az Oracle adatbázis a telnet gold.uni-miskolc.hu paranccsal érhetô el, a belépéshez használható azonosító: metel. A szolgáltatás természetesen a központi Gopherben is megtalálható, az EGYETEM menüpont alatt.

- Van egy másik "telefonkönyv" szolgáltatás is a Gopherben, az EGYETEM/Egyetemi Információs Rendszerrel kapcsolatos anyagok menüpont alatt. Ezzel a gold-on azonosítóval rendelkezô felhasználók adatai között lehet keresni. Ebben a hallgatók is szerepelnek és az e-mail címek is megtudhatók, melyek az Oracle adatbázisból egyelôre hiányoznak.

- Szintén a gold gépen működik néhány hete a lynx nevű, karakteres üzemmódú Unix kliens program, mellyel a World Wide Web szolgáltatások nézegethetôk. A szoftver össze van kapcsolva a nyilvános Gopher klienssel, így ha valaki a Gopherbôl egy WWW szolgáltatóra mutató menüpontot választ, akkor a lynx automatikusan elindul. Természetesen a szöveges üzemmód miatt a szövegbe ágyazott képek nem nézhetôk meg, de file-ként letölthetôk.

- Egy Jughead nevű szoftver is be lett építve a központi Gopher szolgáltatásba. Ezzel lehetôvé vált, hogy a felhasználók kulcsszavak alapján keressenek a Gopher menüpontjai között, s így sokkal gyorsabban el lehet jutni a keresett almenüig vagy állományig. A Jughead a kezdômenübôl érhetô el.


Újdonságok a hazai hálózaton

- November elején adta át a köztársasági elnök az IIF új, Sun Sparc Center 2000 típusú központi gépét. Az új Sun teljesítményadatai megdöbbentôen nagyok, illusztrálásként csak annyit, hogy a 2 m2 alapterületű gép egy korábban 300 m2-t elfoglaló rendszert helyettesít. Várhatóan a helka.iif.hu veszi át rövidesen a mars nevű X.25/Internet gateway szerepét (tehát a közvetlen TCP/IP kapcsolattal nem rendelkezô IIF tagintézmények ezen keresztül érhetik majd el az Internetet) és itt lesz a Magyar Elektronikus Könyvtár központi szolgáltatása is.

- Kísérleti jelleggel megindult a Miniszterelnöki Hivatal WWW szolgáltatása, ahol különbözô kormányzati dokumentumok (pl. a kormányprogram) teljes szövege található. Az egyelôre egy linux-os PC-n működô rendszer legegyszerűbben a magyar WWW homepage-rôl érhetô el.

- A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtára példamutató új szolgáltatást indított. Több hazai gazdasági folyóirat legfrissebb számainak tartalomjegyzékét viszik be számítógépbe és szolgáltatják a BKE Gopheren (ursus.bke.hu) az Elektronikus Könyvtár menüpont alatt. A kezdeményezéssel szeretnének más könyvtárakat is biztatni arra, hogy a gyűjtôkörüknek megfelelô magyar újságokból ôk is csináljanak ilyen "current contents" szolgáltatást.


Az Online Híradó eddigi számainak tartalomjegyzéke

Állandó rovatok:

- A hónap találata (H.T.)

- Új online adatbázisok

- Ingyenes adatbázisok

- Adatbázis ismertetô (A.I.)


1990.


1. szám

- Beköszöntô: Mi az az "online" ? - Válogatás: az általános érdeklôdésre számot tartó online adatbázisokból - Online hírek

2. szám

- Hogyan kell az online adatbázisokban való keresésre felkészülni ? - Válogatás: a kohászat és a nyersanyagipar legfontosabb adatbázisai közül - A.I.: INSPEC


1991.


3. szám

- Az online információkeresés költségei - Online hírek - Hazai hírek - Válogatás: a jogi adatbázisok közül - A.I.: CHEMICAL ABSTRACTS

4. szám

- Az IIF program bemutatása - Online hírek - Válogatás: az IIF adatbázisai közül - A.I.: Ei CHEMDISC CD-ROM

5. szám

- Az online felhasználók oktatásának kérdései, lehetôségei - H.T.: "Restrictions on Scientific Freedom" - Válogatás: a piaci-gazdasági adatbázisok közül - A.I.: SCIENCE CITATION INDEX

6. szám

- Az ECHO központ és szolgáltatásainak ismertetése - H.T.: "Strength of Boards, Brick and Concrete Blocks ..." - Online hírek - Hazai hírek - Válogatás: az ECHO adatbázisai közül - A.I.: WORLD PATENTS INDEX

7. szám

- A CD-ROM technológia és információkeresés bemutatása - H.T.: "World Movement Engineers for Peace ..." - Válogatás: a vegyipari online adatbázisok közül - CD-ROM hírek - A.I.: THE NEW GROLIER ELECTRONIC ENCYCLOPEDIA

8. szám

- Az e-mail, az elektronikus levelezôcsoportok (list-ek) elônyei - H.T.: E-mail állásbörze matematikusok számára - Válogatás: a számítástechnikai témájú adatbázisok közül - Online hírek - A.I.: PAPERS

9. szám

- Az elektronikus hirdetôtáblák (BBS) szerepe az informálódásban - H.T.: "Impact Characteristics of Soccer Balls ..." - Válogatás: a környezetvédelmi adatbázisok közül - Online hírek - A.I.: RESEARCH CENTERS AND SERVICES DIRECTORY

10. szám

- Az elektronikus folyóirat, mint a nyomtatott sajtó alternatívája - H.T.: "Cookie Recipe" - Válogatás: a könyvtári célú adatbázisok közül - IIF hírek - A.I.: MATERIALS PROPERTY DATA NETWORK

11. szám

- Public-domain szoftvergyűjtemények online elérése - H.T.: Számítógépes Murphy-törvények - Válogatás: a földtudományi témájú adatbázisok közül - Hírek; Online és CD-ROM bemutatók a Könyvtárban - A.I.: DISSERTATION ABSTRACTS

12. szám

- Nyilvános elérésű könyvtári online katalógusok (OPAC) - H.T.: Clip Art for WordPerfect: "Fish" - Válogatás: a mezôgazdasági és élelmiszeripari adatbázisok közül - Online hírek - A.I.: MEDLINE

13. szám

- Elektronikus könyvek (fulltext adatbázisok) - H.T.: "A Mind/Brain/Matter Model Consistent ..." - Válogatás: az OMIKK CD-ROM adatbázisok közül - Hírek - A.I.: NTIS

14. szám

- Telefonon hívható BBS szolgáltatások - H.T.: E-mail szlogenek és disclaimer-ek - Válogatás: A gépészeti témájú adatbázisok közül - Egyetemi hírek - A.I.: DIANEGUIDE


1992.


15. szám

- Online és CD-ROM bemutatók és gyakorlási lehetôségek a Könyvtárban - H.T.: Online szolgáltatók dala - Válogatás: A hírügynökségek és a napilapok adatbázisai közül - 1991 évi statisztika - A.I.: TRIBOLOGY INDEX

16. szám

- A jövô online szolgáltatásai - H.T.: "Ball lightning as a route to fusion energy" - Válogatás: Az oktatási témájú adatbázisok közül - Hazai hírek - A.I.: MATHSCI

17. szám

- Az elektronikus levelezés alapjai 1. - H.T.: "Alice's Adventures in Wonderland" - BITNET list-ek: Mesterséges intelligencia, idegrendszerelvű hálózatok - IIF hírek - A.I.: PTS PROMT

18. szám

- Az elektronikus levelezés alapjai 2. - H.T.: "Wedding Organizer" - BITNET list- ek: Természetes nyelvek, nyelvoktatás és -tanulás - Hírek - A.I.: PIRA

19. szám

- Az elektronikus levelezés alapjai 3. - H.T.: "CIA World Factbook" - BITNET/INTERNET list-ek: Jogtudomány és bűnözés - Hírek röviden - A.I.: PETERSON'S GRADLINE

20. szám

- Az elektronikus levelezés alapjai 4. (netiquette) - H.T.: "Hacker's Jargon File" - BITNET/ INTERNET list-ek: Matematika és statisztika - IIF hírek - A.I.: REUTER TEXTLINE

21. szám

- Az elektronikus levelezés alapjai 4. (netiquette 2.) - H.T.: "Rubber Ducky" - BITNET/ INTERNET list-ek: Könyvtári témájú levelezôcsoportok - Hazai hírek - A.I.: SOCIAL SCISEARCH

22. szám

- Az elektronikus levelezés alapjai 5. - H.T.: "The Ten Commandments for Computer Ethics" - BITNET list-ek: Kommunikációval foglalkozó levelezôcsoportok - Hazai hírek - A.I.: PHYS

23. szám

- Hálózati specialitások: World Wide Web - H.T.: E- mail szlogenek és disclaimer-ek 2. - BITNET list-ek: Üzleti/közgazdasági témájú levelezôcsoportok - Rendkívüli kedvezmények - A.I.: CHEMICAL ECONOMICS HANDBOOK

24. szám

- Hálózati specialitások: Wide Area Information Server - H.T.: Twin Peaks forgatókönyv - BITNET list-ek: Történelemmel foglalkozó levelezôcsoportok - Online és CD-ROM szolgáltatások árai - A.I.: PRESSDOK CD-ROM

25. szám

- Hálózati specialitások: Internet Gopher - H.T.: "The War of the Worlds" by H.G. Wells - BITNET/INTERNET list-ek: Környezetvédelem - Új ECHO adatbázisok - A.I.: DATAPRO SOFTWARE DIRECTORY

26. szám

- Hálózati specialitások: Archie - H.T.: ART MART clip art collection "Shopper" - Az Online Híradó elsô 25 számának tartalomjegyzéke


1993.


27. szám

- Hálózati specialitások: FTPMail - H.T.: "Santa Suit for Sale" - BITNET list-ek: Mérnöki tudományokkal foglalkozó levelezôcsoportok - A.I.: CAMBRIDGE SCIENTIFIC ABSTRACTS DATABASES

28. szám

- Hálózati specialitások: Trickle - H.T.: "A collection of T shirt sayings" - BITNET/INTERNET list-ek: Számítógépes hálózatok - Hírek és adatok - A.I.: EURO-SELECT DATABASE

29. szám

- Hálózati specialitások: Online Book Initiative - H.T.: "A collection of scientific and futuristic graffiti" - BITNET/INTERNET list-ek: Filozófia, tudománytörténet - Könyvtári hírek - A.I.: ENVIRONMENTAL RESOURCES TECHNOLOGY DATABASE

30. szám

- Hálózati specialitások: Electronic Frontier Foundation - H.T.: "The Barber Shop Sketch" (Monty Python's Flying Circus) - BITNET list-ek: Programozási nyelvek - Online hírek - A.I.: DIALOG PRODUCT NAME FINDER

31. szám

- Hálózati specialitások: E'ci (intelligens levelezôprogram) - H.T.: Régi magyar szabadalmak - BITNET list- ek: Hallgatói levelezôcsoportok - Új információforrások - A.I.: MARKETFULL

32. szám

- Hálózati specialitások: Finger - H.T.: Desert Storm MPC CD- ROM - BITNET/INTERNET list- ek: Sci-fi, fantasy, future - Új információforrások - A.I.: DIALOG SourceOne : ENGINEERING

33. szám

- Hálózati specialitások: Internet Talk Radio - H.T.: "Tom Sawyer Abroad" by Mark Twain - BITNET list-ek: Szépirodalom - Online hírek - A.I.: DATAPRO PRODUCT SPECIFICATIONS

34. szám

- Hálózati specialitások: A Library of Congress online kiállításai - H.T.: "The Twin Paradox" / alt.sci.physics.new-theories FAQ - BITNET/INTERNET list-ek: Magyar vonatkozású levelezôcsoportok - Hazai hírek - A.I.: INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS

35. szám

- Hálózati specialitások: CERRO (közép-európai regionális kutatások) - H.T.: "Cemetery Recording Program" - BITNET/INTERNET list-ek: Földtudományi levelezôcsoportok - Új adatbázisok és egy konferencia - A.I.: TRIS

36. szám

- Speciális hálózatok: Az Internet - H.T.: "The Net Advertiser" - BITNET list-ek: Sport témájú levelezôcsoportok - Helyi és hazai hírek - A.I.: SPORT

37. szám

- Hálózati specialitások: Online Career Center - H.T.: "Jurassic Park Scientists Using SUN Systems..." - BITNET list-ek: Zenével kapcsolatos levelezôcsoportok - Új CD- ROM lemezek a Könyvtárban - A.I.: CORDIS

38. szám

- Hálózati specialitások: NCSA Mosaic - H.T.: "Hungry diner says he got a raw deal at oyster bar" - BITNET list-ek: Képzôművészeti levelezôcsoportok - Hazai hálózati hírek - A.I.: ARTS & HUNANITIES SEARCH


1994.


39. szám

- A Miskolci Egyetem leendô információs rendszere - H.T.: E- mail disclaimer-ek 3. - BITNET list-ek: Operációs rendszerekkel foglalkozó levelezôcsoportok - CD-ROM hírek - A.I.: ENCYCLOPEDIA OF ASSOCIATIONS

40. szám

- Hálózati specialitások: Internet Enciklopédia - H.T.: E- mail szlogenek 4. - BITNET/ INTERNET list-ek: Hiper- és multimédia témájú levelezôcsoportok - Új információforrások és néhány rendezvény - A.I.: METADEX

41. szám

- Hálózati specialitások: Minuet - H.T.: Nerdnosh (Virtual campfire gathering of storytellers) - BITNET/INTERNET list-ek: Politikai témájú levelezôcsoportok - Online és CD-ROM hírek - A.I.: BOWKER BIOGRAPHICAL DIRECTORY

42. szám

- Hálózati specialitások: MUD - H.T.: MUD jargon (Hacker's Jargon File) - INTERNET list-ek: Rockrajongók levelezôcsoportjai - Online és CD-ROM hírek - A.I.: GEOREF

43. szám

- Hálózati specialitások: IETF - H.T.: EDUPAGE (hálózati hírek) - BITNET/INTERNET list-ek: Csillagászat és űrkutatás - Online hírek - A.I.: AEROSPACE DATABASE

44. szám

- Hálózati specialitások: Fax továbbítása az Interneten - H.T.: "Radio Listeners Trash Library" - BITNET/INTERNET list-ek: Nôi témájú levelezôcsoportok - Hazai online hírek - A.I.: EURODICAUTOM

45. szám

- Hálózati specialitások: Internet Relay Chat (IRC) - H.T.: "Something Networked This Way Comes" - BITNET/INTERNET list-ek: Testi és szellemi fogyatékosok - Online és CD-ROM hírek - A.I.: OAG ELECTRONIC EDITION

46. szám

- Hálózati specialitások: Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) - H.T.: "The Hacker Crackdown" - BITNET/INTERNET list-ek: Hobbik, gyűjtôszenvedélyek - Online hírek - A.I.: LISA

47. szám

- Hálózati specialitások: Intelligent agents, softbots, knowbots - H.T.: "Best of both worlds" (Kevin Kelly) - BITNET/INTERNET list-ek: Vallási témájú levelezôcsoportok - Online és CD-ROM hírek - A.I.: SOFTWARE TOOLWORKS MULTIMEDIA ENCYCLOPEDIA

48. szám

- Hálózati specialitások: Titkosítás, PGP és a Clipper chip - H.T.: "Aren't You Hungry? Cybereats to Go" - BITNET/INTERNET list-ek: Pszichológia és agykutatás - Online és CD-ROM hírek - A.I.: APILIT/APIPAT

49. szám

- Hálózati specialitások: SLIP - Serial Line Internet Protocol - H.T.: "Female college students' perceptions of ..." - BITNET/INTERNET list-ek: Oktatási témájú levelezôcsoportok - Konferenciák és egyetemi hálózati hírek - A.I.: D&B EUROPEAN FINANCIAL RECORDS ONLINE

50. szám

- Online Híradó: információk a hírlevélrôl az 50. szám alkalmából - Újdonságok az Egyetemi Információs Rendszerben - Újdonságok a hazai hálózaton - Az Online Híradó elsô 50 számának tartalomjegyzéke


A Központi Könyvtár online és CD- ROM szolgáltatásairól a 13-27-es melléken és a földszinti terminálszobában lehet felvilágosítást kapni.