nline Híradó | 44. szám


1994. június


A Miskolci Egyetem Központi Könyvtárának tájékoztatója az online világ újdonságairól


Folytatva a különleges hálózati szolgáltatásokat bemutató sorozatot, ezúttal egy érdekes és az Internetre nagyon jellemzô módon szervezôdô, önkéntes fax-továbbító hálózatot ismertetünk. A hónap "furcsa híre" egy Usenet newsgroupból származik. Ez a sztori is jól mutatja, hogy milyen veszélyekkel kell egy mai könyvtárnak szembenéznie. Az adatbázisokat ismertetô rovatban pedig szintén egy fura szolgáltatást, egy többnyelvű, ingyenes, online szakszótárat mutatunk be.


A számítógéppel való faxküldés és -fogadás nem új dolog. A szövegszerkesztôvel megírt anyagot telefonvonalon át egy telefax készülékre továbbítani tudó, ún. "faxmodemek" már nálunk is terjednek. A faxok küldéséhez és fogadásához szükséges szoftverek pedig már nemcsak megvehetôk, hanem akár le is tölthetôk a hálózati public-domain archívumokból (pl. a transit.ai.mit.edu gép pub/systems nevű könyvtárából). Egyre gyakoribb, hogy az intézmények lokális hálózataikban e-mail/fax átjárókat üzemeltetnek, persze ezeket csak a helybeli felhasználók vehetik igénybe.

A kereskedelmi online szolgáltatók is (pl. a CompuServe vagy az MCI Mail) már régen bevezették hálózataikon azt a szolgáltatást, hogy a felhasználóik egy fax számot adhassanak meg a levelek címzésekor. Viszonylag új ötlet azonban az Internet hálózat felhasználása a "távmá-solatok" továbbítására. Az Internet nagy elônye, hogy ma már szinte az egész világra kiterjed és a legtöbb helyen olcsó vagy ingyenes a használata. Máris több olyan üzleti vállalkozás jött létre, amely ezt a kedvezô ár/teljesítmény arányt nyújtó kommunikációs csatornát használja ki a telefaxok továbbítására. Ilyen például az InterFAX, mely az egész világon vállalja e-mail üzenetek fax állomásra való továbbítását; vagy a FAXiNET, ami most kb. ötven országba tud - akár PostScript leveleket is - továbbítani faxra, sôt (állítólag) elvégzik a hozzájuk küldött faxok digitalizálását és elektronikus levélként való elküldését is a megadott címre; vagy pedig a Unigate, amely Orosz-ország és a FÁK területére tud az USA-ból olcsó telefax szolgáltatást nyújtani.

Sokkal érdekesebb és az Internet "szelleméhez" közelebb álló azonban az a kísérlet, melyet tavaly hirdetett meg Marshall Rose és Carl Malamud (utóbbi az Internet Talk Radio egyik szülôje is; lásd errôl az O.H. 33. számát). Az ötlet lényege, hogy egy önkéntesekbôl álló világméretű hálózatot kellene létrehozni, akik vállalják, hogy az Interneten e-mailben hozzájuk érkezô "fax-állományokat" saját telefax készülékükön továbbítják a levélben megadott (saját távhívó körzetükön belül levô) fax-számra. Ezzel a megoldással egy "ingyenes" telefax hálózatot tudnának létrehozni, mellyel meg lehetne törni a nagy telefontársaságok monopóliumát és magas távközlési díjait. Természetesen ez a szolgáltatás valójában nem ingyenes, az Internet használatát és a fax lokális továbbítását is meg kell fizetnie valakinek (de ez rendszerint nem a felhasználó). Az ötlet gazdái erre a problémára reklámok továbbításának elvállalásával próbálnak megoldást találni.

A mozgalom ma még csak kísérleti szolgáltatásokat tud biztosítani. A kevés résztvevô intézmény miatt csak az USA egyes területeire, Ausztráliába, Japánba és Észak-Európába lehet így faxot küldeni (jó lenne, ha magyar önkéntesek is csatlakoznának a felhíváshoz), és nem tudják garantálni, hogy az üzenet tényleg megérkezik a címzetthez. Az egész project legnagyobb veszélye az lehet, hogyha a felhasználók száma sokkal gyorsabban nô, mint a szolgáltatók köre. A jelenleg elérhetô országok és területek listáját a tpc-coverage@town.hall.org címre írt levéllel lehet megkapni. A mozgalomhoz való csatlakozás módját, a szolgáltatás igénybevételének lehetôségeit, a faxolni kívánt levelek (eléggé bonyolult) címzési formáját pedig a tpc-faq@town.hall.org postafiókba küldött levélre kapott válaszból lehet megtudni. (A levél tartalma bármi lehet.) Ebbôl a FAQ összeállításból az is kiderül, hogy hogyan lehet az Internet MIME levelezési szabványa segítségével formázott és grafikát is tartalmazó oldalakat küldeni ezen a nyilvános e-mail/fax átjárón keresztül.


A hónap találata:

AP: Radio Listeners Trash Library 21 Apr 94 15:10

FORT WORTH, Texas (AP) - A radio station gave $10,000 to the Fort Worth Public Library after listeners trashed the place looking for $100 that a disc jockey had hidden in the books.

In addition to the donation Tuesday, KYNG-FM has agreed to pay for the damaged books. The library will also be the country music station's charity of the month, with hourly ads seeking donations. The damage has not been tallied.

The library was left a shambles April 5 after a disc jockey who hoped to encourage reading announced he had hidden money there. About 800 listeners trashed thousands of books. Some claimed they thought $10,000 had been stashed.

Peter Graham psgraham@gandalf.rutgers.edu

Rutgers University Libraries, New Brunswick, NJ


Új adatbázisok (május)


BITNET/INTERNET

levelezôcsoportok

Nôi témájú list-ek

LISTNAME NODE ID

AMAZONS MATH.UIO.NO

Physically and Psychologically Strong Assertive Women

BIFEM-L BROWNVM

Bisexual Women's Discussion List

EDUCOM-W BITNIC

EDUCOM Women and Information Technology

EWM ICNUCEVM

European Women in Mathematics

FEMAIL LUCERNE.ENG.SUN.COM

Forum for Discussion of Issues of Interest to Women

FEMINISM-DIGEST NCAR.UCAR.EDU

This is Actually a Digest Version of soc.feminism

FEMINIST MITVMA

Feminist Task Force of the American Library Association

FEMISA MACH1.WLU.CA

Feminist Theory and Gender Studies Section of the International Studies Association

FEMREL-L MIZZOU1

Open Discussion of Women, Religion, and Feminist Theology

FEMSEM SBCCVM

Stony Brook Feminist Philosophy Mailing list

FIST HAMP.HAMPSHIRE.EDU

Feminism in Science and Technology

GENDER RPITSVM

Study of Communication and Gender

LIBFEM MATH.UIO.NO

Liberty and Individual Rights Applied to Feminist Issues

LIVING QICLAB.SCN.RAIN.COM

List for Women with Some Sort of Physical Handicap

SBSWE-L SBCCVM

Society of Women Engineers - Student Section

STOPRAPE BROWNVM

Sexual Assault Activist List

SWIP-L CFRVM

Society for Women in Philosophy

VTWOMEN VTVM1

Virginia Tech Women

WIML-L IUBVM

Women's Issues in Music Librarianship

WISENET UICVM

Women In Science and Engineering NETwork

WMST-L UMDD

Women's Studies List

WWP-L BROWNVM

Brown University Women Writers Project


Adatbázis ismertetô

EURODICAUTOM

A Eurodicautom adatbázist a European Commission fordítószolgálata fejleszti már 1973 óta. Ez tulajdonképpen egy online szakszótár, mely az Európai Közösség kilenc hivatalos nyelvén (angol, német, francia, olasz, spanyol, portugál, holland, dán, görög) tartalmazza a tudományos és technikai szakkifejezések fordítását és különbözô rövidítések feloldását. A szótár 1993 végén kb. 550 ezer fogalmat és kifejezést, valamint mintegy 150 ezer rövidítést tartalmazott. A készítôi havonta bôvítik és aktualizálják a szókészletet.

A Eurodicautom a luxemburgi ECHO szolgáltatóközpontnál ingyenesen használható online. Mostanáig a felhasználók két parancsnyelv közül is választhattak a szótárban való kereséshez. Néhány hete azonban az ECHO megszüntette a többi adatbázisánál általánosan használt és világszabványnak tekinthetô CCL (Common Command Language) keresés lehetôségét, így most már csak az EC Translation Service saját, EDIC keresôrendszere használható. Szerencsére az EDIC is egy nagyon egyszerű, állandó online segítséget nyújtó felületet kínál, és segítségével kihasználhatók a szótár speciális szolgáltatásai is. A felhasználónak elôször a keresett szakkifejezés forrásnyelvét kell megadnia, majd ki kell választania a célnyelvet vagy -nyelveket, és ezután beírhatók a keresôkérdések. A találatokat a rendszer fontossági sorrendben mutatja meg, a legrelevánsabb tétel jelenik meg elôször. Nemcsak a fogalom fordításait kapjuk meg ilyenkor, hanem a szakkifejezés definícióját, témakörét, a szótárba való bekerülés dátumát, és azt a forrást is, ahonnan az illetô terminológiai leírás származik. Minden adatrekord be van sorolva megbízhatóság szempontjából egy 0 és 5 közötti skála szerint (a 0 az ellenôrizetlen, az 5 a hivatalos fordítást jelenti).

Egy ilyen soknyelvű adatbázisnál külön gondot jelent az ékezetes és egyéb nemzeti karakterek kezelése és megjelenítése. A Eurodicautom esetében a görög nyelvnél az ISO 8859-7, a latin eredetű nyelveknél pedig az ISO 8859-1 szabvány szerinti kódrendszert használják. Természetesen ezeket a felhasználó termináljának is meg kell tudnia jeleníteni. A speciális jelekhez 8 bites átvitel beállítása szükséges. Az ECHO külön hívószámokat biztosít a görög és a latin változat használatához, ill. azok számára, akik csak 7 bites módban tudnak a hálózaton kommunikálni. Információk az ECHO Ügyfélszolgálattól kérhetôk (tel: 352-34981-200).


Hazai online hírek


A Központi Könyvtár online és CD-ROM szolgáltatásairól a 13-27-es melléken és a földszinti terminálszobában lehet felvilágosítást kapni.