nline Híradó | 43. szám


1994. május


A Miskolci Egyetem Központi Könyvtárának tájékoztatója az online világ újdonságairól


Ezekben a hónapokban a legfontosabb hálózati "események" az Interneten történnek. Érdemes megismerni azt a szervezetet (IETF), mely több mással együtt ezen fejlesztések és koordinálásuk mögött áll. A hónap érdekességei az Edupage nevű elektronikus hírlevélbôl származnak: néhány furcsaság a hálózatok témájához kapcsolódva. A második oldalon ezúttal a csillagászat és az űrkutatás iránt érdeklôdôk találhatnak elsôsorban hasznos információforrásokat.


Bár az Internet nem egy központosított hálózat, mégis idôvel létrejöttek rajta önkéntes szervezôdések a problémák megoldására, a közérdekű ügyek koordinálásra. Az egyik ilyen az Internet Engineering Task Force (IETF), melynek története 1986-ban kezdôdött egy 15 fôs munkaértekezlettel. Ma már több száz résztvevôje van az évente háromszor tartott IETF találkozóknak. A részvétel nyitott és önkéntes, mindenki csatlakozhat, aki komolyan szeretne dolgozni az Internet alakításán; akár személyesen, akár elektronikusan a sokféle IETF levelezôcsoporton keresztül. A szervezetnek 9 tevékenységi területe van, melyek további munkacsoportokra oszlanak. A nagyközönségnek ezek közül a legfontosabb a User Services Area és az Applications Area. A munkacsoportok kitűznek maguknak bizonyos célokat, megoldást keresnek egy-egy felmerült problémára, összeszedik az ötleteket, megpróbálnak egy "durva konszenzust" elérni, majd írnak egy Request for Comments (RFC) anyagot, aminek egy vázlatos, egy majdnem kész és egy hivatalosan publikált változata van. Eddig már több mint 1,500 RFC jelent meg. Ezek nagy része technikai megoldások javasolt és sokszor bevezetett kvázi-szabványai, mások tájékoztató/oktató jellegűek.

A User Services Area 1991-ben szervezôdött meg, s fô célja a felhasználók számára elérhetô információk minôségének és mennyiségének növelése. A legismertebb termékei a For Your Information (FYI) sorozat anyagai, melyekbôl már 21 van, és a kezdô felhasználóknak ismertetik az Internet lehetôségeit. A User Services Area 11 munkacsoportból áll. Néhány érdekesebb ezek közül: Internet School Networking (az Internet használatának elôsegítése általános- és középiskolákban), TRAINMAT - Network Training Materials (oktatási anyagok a hálózat megismertetéséhez), Integrated Directory Services (a különbözô elektronikus telefonkönyvek - X.500, WHOIS++ stb. - integrálása), Uniform Resource Identifiers (egységes azonosítórendszer kidolgozása az Internet információforrásokhoz), Internet Anonymous FTP Archives (javaslatok a szoftver-archívumok egységesítésére).

További információk a 17. FYI anyagban (RFC 1539, "The Tao of IETF - A Guide for New Attendees of the Internet Engineering Task Force") találhatók. Az IETF összes írott anyaga - beleértve az RFC-ket és a találkozók jegyzôkönyveit is - a gopher.internic.net gépen futó Gopherrel érhetô el, az FTP-vel pedig pl. a cnri.reston.va.us, a ds.internic.net és sok más géprôl tölthetünk le információkat. Ha rendszeresen szeretnénk tájékozódni az IETF munkájáról, akkor iratkozzunk fel az ietf-announce-request@cnri.reston.va.us címen a híreket közlô listára.


A hónap találata:

**********************************************************************************

EDUPAGE. Edupage, a summary of news items on information technology, is

provided several times each week as a service by EDUCOM - a consortium of

leading colleges and universities seeking to transform education through the

use of information technology.

**********************************************************************************

NETWORKING ALOFT

Some of the new Boeing 777s will use on-board LANs to deliver movies, interactive shopping and destination information to passengers, each of whom will have a video screen installed on the seatback in front of them. Passengers also will be able to send and receive e-mail using a modem jack located on each seat's armrest. (PC World 3/94 p.57)

WOLVES ON THE HIGHWAY

Women are finding that signing on in cyberspace often invites a barrage of messages like, "Are you hot?" and "What do you look like?" from networking males. Fleeing from the wolves, women are gravitating toward on-line services designed especially for them like Women's Wire of San Francisco and Echo of New York. (Wall Street Journal 3/18/94 B1)

ADS (AND FLAMES) ON THE NET

After sending an unsolicited ad for his legal services to more than 9,000 Internet Usenet groups, a Phoenix lawyer got 30,000 replies, including thousands of "flames" [outraged messages] from persons who objected to his use of the Internet for unsolicited direct mail. Internet Direct, the lawyer's service provider, rescinded the lawyer's account. The lawyer's threatening a $250,000 lawsuit against Internet Direct and is planning to write a book about advertising on the Internet. (New York Times 4/19/94)

E-MAIL EAVESDROPPING

One in five companies admits that it eavesdrops on its employees by searching computer files, voice mail or e-mail, but a spate of lawsuits is beginning to curb the habit. If a company plans on monitoring employees, it should tell them in advance to avoid legal trouble later. (Investor's Business Daily 4/19/94 A4)

FAX FACTS

A Gallop poll has found that fax transmission account for 36 percent of telephone bills at Fortune 500 companies, and that e-mail has made little headway in being used routinely for corporate communications, in spite of its considerable cost advantage. ANS (Advanced Network Services) says that a one-page e-mail message sent by network costs less than 2 cents, compared to 29 cents for a letter sent by mail and an even higher cost for a fax message. (New York Times 4/19/94 C3)

**********************************************************************************

EDUPAGE. To subscribe to this free service, send e-mail to: listproc@educom.edu.

In the body of the message type: sub edupage <your own name>.

Back issues are available by ftp or gopher at educom.edu. Edupage is

also available in Portuguese and Spanish: edunews@nc-rj.rnp.br.


Új adatbázisok: (április)


BITNET/INTERNET

levelezôcsoportok

Űrkutatás és csillagászat

LISTNAME NODE ID

ASTRONOMY BBN.COM

Astronomical Events and Meeting Announcements (mostly in the Boston area)

ASTR-O BRFAPESP

Information Exchange in Astronomy and Conference Announcements (Subscibe: mailserv@brfapesp.ansp.br)

ASTRO-PL JPNYITP

Preprint Server for Astrophysics

ASTROL-L BRUFPB

Forum for Astrological Discussion

CANSPACE UNBVM1

Canadian Space Geodesy Forum

EARTH AND SKY LISTS.UTEXAS.EDU

Transcripts of Radio Programs on the Earth & Sky Radio Series (Subscribe: Majordomo@lists.utexas.edu)

GR-QC-L JPNYITP

Preprint server for General Relativity and Quantum Cosmology

GRAVITY UWF

Gravity Topics for Spacetime Course

ISDS UIUCVMD

Illini Space Development Society list

ISSS JHUVM

International Student Space Simulations

JCMT-L UALTAVM

James Clerk Maxwell Telescope

RELATIV1 UWF

Group 1 - Special Relativity

SEDS-L TAMVM1

Students for Exploration and Development of Space

SPACE UGA

Space Digest on Space-related Topics

SPACE-IL TAUNIVM

Israeli Space & Remote Sensing List

SPACE-INVESTORS CS.CMU.EDU

Space Announcements Business Investing

SSI_MAIL LINK.COM

Space Studies Institute (Subs: listprocessor@link.com)

UFO-L PSUVM

UFO Related Phenomenon

Ha külön nincs jelezve, akkor a BITNET listákra a LISTSERV@NODE_ID, az Internet listákra (ahol a gép nevében pont van) pedig a listname-request@node_id címen lehet feliratkozni a SUBSCRIBE listname saját_név parancsal, amit a levél elsô sorába kell írni.


Adatbázis ismertetô

Aerospace Database

Az American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) már sok éve készít egy hatalmas és kiváló minôségű bibliográfiai adatbázist az űrkutatás és a hozzá kapcsolódó tudományágak szakirodalmából. A ma már kb. 2 millió tételes gyűjtemény "kényes" témája miatt korábban csak az amerikai és a kanadai felhasználóknak volt elérhetô online és CD-n, de néhány hete feloldották ezt a tilalmat, így ma már mi is használhatjuk ezt az adatbázist a hálózaton keresztül például a DIALOG szolgáltatóközpontnál.

Az Aerospace Database tulajdonképpen két nyomtatott kiadvány: a NASA által kiadott Scientific and Technical Aerospace Reports és az AIAA saját, International Aerospace Abstracts című bibliográfiája számítógépes változatának felel meg. A kéthetente aktualizált adatbázis az egyik legrégibb online szolgáltatás, egészen 1962-ig visszamenôen tartalmazza a fenti két publikáció anyagát. A készítôk 40 ország (köztük Kelet-Európa, Oroszország és Japán) folyóiratait, konferencia kiadványait, könyveit, (nem publikált) kutatási jelentéseit és egyéb dokumentumait kivonatolják és gondosan indexelik egy tezaurusz alapján. Természetesen a referált anyagoknak nagyjából a fele az Egyesült Államokból származik.

Az adatbázis legfontosabb témakörei a repülés, az űrkutatás és a csillagászat, de ezek mellett sok publikáció belekerül a kémia, a fizika, a biológia, a földtudományok, a távközlés, a számítástechnika és az elektronika területérôl is. Sôt ilyen speciális szakterületek is vannak benne, mint lézerek, navigáció, hajtóművek, minôségbiztosítás stb.

Az Aerospace Database online használatának költségei:

Az adatbázis használati díja: 1.50 dollár/perc

Egy teljes tétel kiíratása: 0.70 dollár


Online hírek . . .


A Központi Könyvtár online és CD-ROM szolgáltatásairól a 13-27-es melléken és a földszinti terminálszobában lehet felvilágosítást kapni.