<back to contents>

 

BIBLIOGRÁFIA

AZ 1998. ÉVI HADTÖRTÉNELMI IRODALOM
VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA

 

 

A BIBLIOGRÁFIA BEOSZTÁSA

 

I. ÁLTALÁNOS MUNKÁK

 

Bibliográfiák, közgyűjtemények

1-39

Határterületek

40-71

 

 

II. A HADTÖRTÉNELEM ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

 

A hadtörténetírás kérdései, tudományos élet

72-96

A hadművészet és a fegyveres erők története

97-190

Csapattörténetek

191-203

A katonaság és kiképzésének története

204-239

A katonai nevelés és hagyományápolás története

240-265

A haditechnika története

266-325

A katonai jog, a háborús bűnök története

326-351

Veszteségek, a hadifogság története

352-368

Helytörténet, vártörténet

369-390

Életrajzok, emlékezések

391-463

 

 

 

III. EGYETEMES ÉS MAGYAR HADTÖRTÉNELEM

464-476

A kezdetektől a XV. század végéig

477-498

XVI-XVII. század

499-508

XVIII. század

509-514

XIX. századtól 1914-ig

515-526

XX. század

527-530

1914-1918

531-550

1918-1939

551-576

1939-1945

577-621

1945-1998

622-688

 

 

IV. AZ 1848-1849-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

 

Összefoglaló munkák, általános kérdések

689-750

Európa és 1848-1849

751-779

Hadügy, fegyveres erők

780-824

Hadműveletek, harcok

825-850

Helytörténet

851-918

Életrajzok

919-993

Megtorlás, emigráció

994-1009

 

952


 

I. ÁLTALÁNOS MUNKÁK

 

 

Bibliográfiák, közgyűjtemények

 

1. Az 1996. évi magyar hadtörténelmi irodalom válogatott bibliográfiája. [Összeáll.] Bojtásné Damó Csilla, Bolyósné Ujfalusi Éva. = Hadtörténelmi közl. 1998. 4. 961-1016.

2. Az Új Honvédségi Szemle 1997. évi repertóriuma. = Új honvédségi szle. 1998. 7. füzet. 20 p.

3. Bibliográfia - tanároknak, diákoknak. [Összeáll.] Bolyósné Ujfalusi Éva. = Iskolakultúra. 1998. 4. 109-111.

NATO-ról

4. Látogatóban. Összeáll. K. M. = Élet és tud. 1998. 13. 414., 15. 478., 25. 798., 35. 1118., 36. 1150.

Kiállítások a Hadtörténeti Múzeumban.

5. Várkonyi Ágnes, R.: Theatrum Europaeum 1648-1748. A vesztfáliai béke Európája. A Hadtörténeti Múzeum új kiállítása. = Hadtörténelmi közl. 1998. 4. 957-960.

6. Pandula Attila: Fortitudini - A vitézségnek. A Katonai Mária Terézia Rend alapításának 240. évfordulóján rendezett emlékkiállítás a Hadtörténeti Múzeumban. = Turul. 1998. 1-2. 42-44.

7. Ludwigstorff, G.; Schwarz, W. A.; Stolzer, J.: Fortitudini - Der Tapferkeit. Der Militär-Maria Theresien-Order und die Tapfer-keitsmedaille. Begleitband zur Aus-stellung der Österr. Gesellschaft für Or-denskunde und der Museumgesellschaft Deutsch-Wagram. 29. März - 4. Oktober 1998. Wien, 1998. 122 p.

A Mária Terézia Vitézi Rend és a Bátorsági érem. Kiállítási katalógus.

8. Oroszi Antal: Hagyományápolás felsőfokon. A Hadiakadémiától a Nemzetvédelmi Egyetemig. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd. 1998. 2-3. 25.

A Nemzetvédelmi Egyetem múzeuma.

9. Katona M. István: Múzeum születik. = M. honvéd. 1998. 31. 26-27.

Haditechnikai park, Kecel.

10. Tőrös István: Keceli arzenal. = Top gun. 1998. 2. 54-55.

11. Kovács Vilmos: Híres Komárom katonái. Múzeum az erődben. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd. 1998. 39. 24-25.

12. Európa haditechnikai múzeumai. La Gleize, Moszkva-Hodinka, Kecel, Saumur. = Modell és makett. 1998. 1. 10-11., 2. 6-7., 3. 10-11., 5. 18-19.

13. Bencsó Tamás: A Svájci Repülőcsapatok Múzeuma. = M. szárnyak. 26. 1998. 261-263.

14. Földesi László: Az olasz légierő múzeuma. = Top gun. 1998. 4. 58-61.

15. Titkok és legendák múzeuma. [Összeáll.] Sárhidai Gyula. = Top gun. 1998. 1. 2-7.

A szovjet légierő monyinói múzeuma.

16. Rosza Pál: Repülőgép-múzeum Kunovi-cében. = Haditechnika. 1998. 1. 84-86.

17. Toperczer István: Az axwalli harckocsi-múzeum. = Haditechnika. 1998. 2. 58-63.

18. Margitay-Becht András: A hadigőzöstől a múzeumhajóig. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd. 1998. 30. 22-23.

19. Kacsó Lajos: Folyamőr örökség kérdőjelekkel. = M. honvéd. 1998. 31. 36-37.

A Honvéd Folyami Flottilla múzeuma.

20. Amaczi Viktor: Múzeum Quanticóban. = M. honvéd. 1998. 38. 36-37.

Az USA Tengerészgyalogságának Múzeuma.

21. Józsa Béla: A hadtörténeti kiállítások folytatódnak! = Militaria. 12. 1998. 424-427.

"Tigrisek az Ardennekben" c. kiállítás. (Klapka Militaria Galéria)

22. Elekes Éva: Holocaustmúzeum Floridában. Amerikai-magyar túlélők tanúskodnak a vészkorszakról. = Népszava. 1998. 42. 9.

23. Fond- és állagjegyzék. A Hadtörténelmi Levéltár őrzéséban lévő katonai iratok. Szerk. Szijj Jolán. Bp. Petit Real, 1998. 256 p. (Hadtörténelmi levéltári kiadvá-nyok)

24. Szijj Jolán: Levéltári titkok. [Riporter:] Egri Magdi. = M. honvéd. 1998. 12. 26-27.

25. Kovács József László: Zrínyi-iratok a grazi Landesarchivban. = Hadtörténelmi közl. 1998. 4. 911-927.

26. Zrínyi Miklós válogatott levelei. Bp. Balassi, 1998.

Ism.: = Somogy. 1998. 4. 457.

27. Glück Jenő: Aradi levéltári források a francia háborúk idejéből. /1792-1815./ = Levéltári szle. 1998. 1. 55-61.

28. Cseh Géza: Szolgálati bizonyságlevél a

953


nagykun kapitánytól. Két levéltári forrás Kováts Mihály amerikai szabadsághős életrajzához. = Jászkunság. 1998. 3-4. 104-109.

29.Gazsi József: Levéltári kutatások a munkaszolgálat történetéhez. = Holocaust füz. 9. 1998. 165-174.

30. Rásó József: 1956 dokumentumai a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban. Miskolc, BAZ M. Lvt., 1998. 196 p. (Acta archivistica, 5.)

31. Az elárult forradalom. [Közread. és bev.] Gergely Attila, Krajczár Gyula. = Kapu. 1998. 10. 92-96.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Irattárának dokumentumai.

32. Veszprémy László: A Hadtörténeti (Hadtudományi) Könyvtár - a Honvédség legrégebbi működő könyvtára. = Humán szle. 1998. 2. 126-129.

33. Veszprémy László: A Hadtörténeti (Hadtudományi) Könyvtár - a Honvédség legrégibb működő könyvtára. = Könyv, könyvtár, könyvtáros. 1998. 4. 40-44.

34. Rendszerváltás a könyvtárban. Készítették: Egri Magdi [et al.] = M. honvéd. 1998. 40. 4-8.

Honvédségi könyvtárak az 1990-es években.

35. Buda 1686. évi visszavívásának egykorú irodalmi emlékei a Budapesti Történeti Múzeum könyvtárának gyűjteményében. = Literarische Andenken der Wieder-eroberung von Buda 1686. [Összeáll.] Hanny Erzsébet. Bp. Budapesti Történeti Múzeum, 1998. 79 p. (Monumenta histo-rica Budapestinensia, 9.)

36. Balla György, Kisari: Száz várrajz Württembergben = Hundert Festungs-pläne in Württemberg. Bp. Magánkiad., 1998. 188 p.

37. Balla György, Kisari: Török korunk térképeken. Egy magyar kartográfus több száz másolatot kapott Karlsruhéból. [Riporter:] D[aniss] Gy[őző]. = Népszabadság. 1998. 25. 10.

38. Nagy Miklós Mihály: Cholnoky Jenő az első világháború geográfiájáról /1905-1907/. = Társadalom és honvédelem. 1998. 1-2. 111-126.

39. Historical atlas of the Holocaust. Ed. US Holocaust Memorial Museum. New York, Macmillan, 1996. 252 p.

A holocaust történeti atlasza. - Magyar vonatkozásokkal.

 

 

Határterületek

 

40. Sunkó Attila: Az Erdélyi Fejedelemség udvari hadszervezetének heraldikai ábrázolásai. Kökösi Nagy Miklós címeres-levele. = Turul. 1998. 3-4. 78-89.

41. Karger, Johann Anton: Die Entwicklung der Adjustierung, Rüstung und Bewaff-nung der österreichisch-ungarischen Ar-mee, 1700-1809. Buchholz, LTR-Verl., 1998. 576 p. 4 t.

Az egyenruha, a felszerelés és fegyverzet fejlődése az osztrák-magyar hadseregben.

42. Hinterstossier, Hermann: Die adjus-tierung des k. (u.) k. Heeres, 1868-1914. 1. Die Infanterie. Wien, Stöhr, 1998. 136 p. (Österreichische Militärgeschichte. Son-derbd. 1998.)

A cs. és kir. szárazföldi erők ruházata és felszerelése, 1868-1914. Gyalogság.

43. Szijj Jolán: Nyolcvan éve történt. = M. honvéd. 1998. 9. 26-27.

A m. kir. 38. honv. gy. ho. díszszuronyt ad át az uralkodónak.

44. Baczoni Tamás: Az 1938 M. sátorlap-esőgallér. = Haditechnika. 1998. 3. 61-63.

45. A bayeux-i faliszőnyeg. Sajtó alá rend., előszót írta: Jójárt Júlia, Varga Vanda Éva. 2. átdolg. kiad. Szeged, JATE, 1998. 35 p. + 3 mell. (Documenta historica, 34.)

A dokumentumok forrása: Grape, Wolf-gang: The Bayeux tapestry. Monument to a Norman triumph. Munich, New York, Prestel, 1994.

46. Marosi Ernő: A Zsigmond-kor művészettörténetének egy adóssága. Eberhard Windecke illusztrált Zsigmond-életrajza és a középkori képes krónikák. = Hadtörténelmi közl. 1998. 3. 547-560.

47. Négyesi Lajos: Henrik Ottendorf szentgotthárdi csatát ábrázoló metszetének hitelessége a terepen végzett kutatások tükrében. = Vasi honism. helytört. közlem. 1998. 1. 40-57.

48. Dénes József: A szentgotthárdi csata hiteles ábrázolása? Hozzászólás Négyesi Lajos: Henrik Ottendorf szentgotthárdi csatát ábrázoló metszetének hitelessége a terepen

954


végzett kutatások tükrében c. írás-hoz. = Vasi honism. helytört. közl. 1998. 4. 75-77.

49. Négyesi Lajos: Válasz Dénes Józsefnek, avagy hitelesek-e a veduták? = Vasi honism. helytört. közl. 1998. 4. 77-81.

Dénes József: A szentgotthárdi csata hiteles ábrázolása? c. cikkhez.

50. Szabó János, B.: A Nádasdy-huszárezred tiszti galériája Betléren. = Turul. 1998. 3-4. 107-108.

51. Hadifestők tárlata. [Szöveg:] Katona M. István. = M. honvéd. 1998. 28. 24.

Kiállítás. Hadtörténeti Múzeum.

52. Szemtanúk. [Robert Capa és Szentpétery Tibor fényképfelvételei.] Szöveg: Katona M. István, Kiséri-Nagy Ferenc. = M. honvéd. 1998. 19. 26-27.

53. Perruchi, Sergio: Az utolsó felvétel. Emlékezés Pedrára, a Paris Mach fotóriporterére, aki a világ összes forró pontján megfordult. = Népszabadság. 1998. 248. 13.

Pedrazzini, Jean-Pierre

54. Ezerkilencszázötvenhat október 23. - november 4. = M. honvéd. 1998. 43. 26-27.

Részletek: 1956 plakátjai és röplapjai. Bp. Zrínyi, 1991. c. könyvből.

55. Gulag-nap a Duna Televízióban. [Írta:] Sz. P. = M. honvéd. 1998. 19. 28.

56. Kristó Gyula: Magyar kalandozók német mondákban. In: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv. Bp. ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1998. 31-35.

57. Esztergom 1595-ös visszavétele a napi jelentések tükrében. Sajtó alá rend. Bagi Zoltán Péter. Szeged, JATE, 1998. 10 p. (Documenta historica, 37.)

58. Etényi Nóra, G.: Német hírek - magyar törekvések. A magyar főméltóságok török elleni politikája az 1663-1664-es német újsághírekben. In: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv. Bp. ELTE Bölcsészettud. Kar, 1998. 346-357.

59. Történelmet írunk. A magyar katonai hírlapirodalom kettős jubileumán. = M. honvéd. 1998. ksz. 29 p.

Papp Dezső: Katonai sajtótörténet 1703-1945. 4-13.

Kacsó Lajos: Katonai sajtótörténet 1945-től napjainkig. 14-27.

Zsalakó István: Az ezredforduló küszöbén. 28-30.

60. Ács Tibor: az első magyar hadtudományi folyóirat. A Honvédelmi Szövétnek története. = Új honvédségi szle. 1998. 8. 12-21.

61. Bugya László: Az 1898. évi spanyol-amerikai háború visszhangja a magyar sajtóban. = Aetas. 1998. 4. 78-88.

62. Alföldi Andrea: A magyar rendőri sajtószolgálat 1880-1914 között. = Belügyi szle. 1998. 6. 81-87.

63. Unger Gabriella: A magyar sajtó a csehszlovákiai bevonulásról. = M. napló. 1998. 8. 34-38.

64. Sárhidai Gyula: Magyar szárnyak, 1938-1956, 1957-1998. = Top gun. 1998. 2. 16-17., Aranysas ksz. 2-3.

65. Kobály József: A Przeworsk-kultúrához tartozó harcossírok és fegyverleletek a Kárpátalján. = Nyíregyházi Jósa András Múz. évkv. 39-40. 1997/1998. 113-134.

66. Márton Alfréd: A katonai kíséret és az ótörök bujruk tisztségnév viszonya a kora-középkori steppén. = Acta historica /Szeged, 106. 1998. 39-44.

67. Szakály Ferenc: Felfedezők, rabok, renegátok. Világtengerek magyar vándorai. = História. 1998. 2. 29-30.

68. Kövér Lajos: Soldats, colons et voyageurs français en Hongrie au XVIII. sičcle. = Cah. d'études hongr. 9. 1997/1998. 173-240.

69. Nagy Miklós Mihály: Katonatudósaink utazásai. = Új honvédségi szle. 1998. 2. 127-134.

Almásy László, Somogyi Endre

70. Bóra Ferenc: A haza védelme. Szemelvények a "katonai néprajz"-ból. = Új honvédségi szle. 1998. 5. 92-96.

71. Kacsó Lajos: Újra épülhet a helytartó főhadiszállása. Római kori palota a Hajógyári-szigeten. = M. honvéd. 1998. 33-34. 24-25.

955


 

 

II. A HADTÖRTÉNELEM ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

 

 

A hadtörténetírás kérdései, tudományos élet

 

72. Hoensch, Jörg K.: Az 1945 utáni Zsigmond-kutatás súlypontjai. = Hadtörténelmi közl. 1998. 3. 676-699.

73. Veszprémy László: A nikápolyi hadjárat értékelése az újabb hadtörténetírásban. = Hadtörténelmi közl. 1998. 3. 603-609.

74. Veszprémy László: Zsigmond, a katonai reformer? A haditechnikai írásbeliség és a technikai újítások kora. = Hadtörténelmi közl. 1998. 3. 657-665.

75. Borsa Iván: A Zsigmond-kori oklevéltár és az idők változásai. = Hadtörténelmi közl. 1998. 3. 666-675.

76. Bercsényi Miklós és kora. Történettudományi konferencia Hódmezővásárhelyen, 1993. október 8-9-én a Rákóczi-szabad-ságharc megindulásának 290. évfordulója alkalmából. [Szerk. Földesi Ferenc, Czeg-lédi Sándor.] Hódmezővásárhely, Önkorm., [1998.] 115 p.

77. Ács Tibor: Egy ismeretlen akadémaiai pá-lyázat sorsa. A Magyar Tudományos Aka-démia első hadtudományi pályázata, 1847. = Hadtörténelmi közl. 1998. 1. 284-293.

78. Balla Tibor: Bulgária felszabadulásának és az önálló bolgár hadsereg létrejöttének 120. évfordulója. Nemzetközi tudományos konferencia. Szófia. 1998. március 24-25. = Hadtörténelmi közl. 1998. 2. 531-536.

79. A honi hadiipar és külkapcsolatai századunkban. 1997. november 13-án rendezett nemzetközi tudományos konferencia anyaga. Szerk. Kovács Vilmos. Bp. Hadtört. Int. és Múz., 1998. 104 p.

Előadók: Rainer Egger, Kovács Vilmos, Dombrády Lóránd, Takács Béla, Csobay József, Simai Mihály, Marie-Claire Gol-ler, Károlyi Béla, Romvári Ferenc, Turák János, Lugosi József, Bus János.

80. Balla Tibor: Korszakvég - korszakkezdet, 1918. Nemzetközi tudományos konferencia. Szatmárnémeti-Zilah-Nyíregyháza. 1998. május 27-29. = Hadtörténelmi közl. 1998. 3. 753-759.

81. Konczné Nagy Zsuzsanna; Nagy Ferenc: Korszakvég - korszakkezdet. Magyar és román történészek konferenciája az 1918-as esztendő emlékére. /1998. május 27-29. Szatmárnémeti-Zilah-Nyíregyháza./ = Honismeret. 1998. 6. 6-13.

82. Fleisz János: A román történetírás a magyar sorsfordulókról. Az első világháború és a végbement változások. /1914-1918./ = Kapu. 1998. 1. 32-34.

83. IV. Honvéd Emléknap Makón, 1997. Szerk. Halmágyi Pál. Makó, Önkorm., 1998. 55 p. (A Makói Múzeum füzetei, 91.)

Az 1997. szeptember 27-én megtartott hadtörténeti konferencia anyaga. Előadók: Ágoston Gábor, Pálffy Géza, Sávai János, Halmágyi Pál.

84. Dang, V [ojtech]; Suba J[ános]; Ravasz I[stván]: Vedecká konferencia v Zalaegerszegu o augustovych udalostiach roku 1968. = Vojenská história. 1998. 4. 132-134.

Tudományos konferencia Zalaegerszegen, az 1968. augusztusi eseményekről.

85. Ravasz István; Suba János: Világ proletárjai egyesüljetek - különben lövünk! Prágai tavasz - egerszegi nyár '68. = M. honvéd. 1998. 38. 34-36.

Tudományos ülés.

86. Móricz Lajos; Kiss Jenő: Az Önkéntes Tudományos Köröktől a Hadtudományi Intézetig. = Hadtudomány. 1998. 1. 101-108.

87. A Kiss Károly Hadtudományi Klub 15 éve. Írta és összeáll. Vasvári Vilmos. Bp. HM Okt. és Tudományszervező Főoszt., 1998. 47 p.

88. Zachar József: Bellum tricennale. A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság XXIII. Kollokviuma. Prága, 1997. augusztus 24-29. = Hadtörténelmi közl. 1998. 2. 529-531.

89. A repüléstörténeti konferencia közleményei. 1998. [Szerk. Punka György]. Bp. M. Repüléstörténeti Társ., 1998. 176 p.

90. Nemzedékek óhajára megőrzött múltunk. Korsós László: Mit hoznak az elkövetkező évek? Összeáll. Győri László, Katona M. István, M. Tóth György. = M. honvéd. 1998. 48. 4-8.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum 80. évfordulóján.

91. Major Norbert: A hadapródok krónikása. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd. 1998. 26. 22.

92. Szakály Sándor: Elfogult, személyes szám-

956


vetés az évről. (Had)történész a Duna Televízióban. = M. honvéd. 1998. 51-52. 33.

93. Szabó József János: Iskolateremtő mestertanár. [Riporter:] Egri Magdi. = M. honvéd. 1998. 37. 34-35.

94. Szanati József: A tüzértörténész. Hat évtized a seregben. Lejegyezte: Kacsó Lajos. = M. honvéd. 1998. 21. 28.

95. Ungváry Krisztián: "Lidérces álmainkban Budapest ostroma jön elő." - - történész. [Riporter:] Bojtár B. Endre. = M. narancs. 1998. 9. 8-9.

96. Pihurik Judit: Magyarország második világháborús szerepvállalása a memoárok tükrében. = Acta historica/Szeged. 107. 1998. 63-72.

 

 

A hadművészet és a fegyveres erők története

 

97. Keegan, John: Maszk. A parancsnoklás álarca. A hadvezéri mesterség Nagy Sándortól napjainkig. Debrecen, Aquila, 1998. 486 p. 16 t. (Aquila könyvek)

Eredeti cím: The mask of command

98. Suster, Gerald: Generálisok. A történelem legjobb és legrosszabb hadvezérei. Bp. Zrínyi, 1998. 215 p.

Eredeti cím: Generals

99. Taylor, A. J. P.: A háború urai. Mussolini, Hitler, Churchill, Sztálin, Roosevelt és Japán névtelen hadvezérei. Bp. Scolar, 1998. 185 p.

Eredeti cím: The war lords

100. Spahr, William J.: Sztálin hadvezérei. A szovjet vezérkar, 1917-1945. Debrecen, Aquila, 1998. 415 p. (Aquila könyvek)

Eredeti cím: Stalin's lieutenants

101. Hermann Róbert: A magyar hadtörténelem kiemelkedő egyéniségei. = Iskolakultúra. 1998. 4. mell. 15 p.

102. Mitták Ferenc: Hadvezérek, hősök, katonák a magyar történelemben. Arcképvázlatok a honfoglalástól a XX. századig. Debrecen, Tóth Kvk., 1998. 167 p.

103. Győri László: Seregek, katonák, hadvezérek. 9-10. rész. = M. honvéd. 1998. 18. 36-37., 21. 36-37.

1-2. rész. 1996. 38., 48. sz.

3-8. rész. 1997. 4., 9., 22., 30., 40., 45. sz.

104. Szakály Sándor: A magyarországi tanácsköztársaság vörös hadseregének tisztikara, 1919. In: 1918. Korszakvég - korszakkezdet. Satu Mare, Zalau, 1998. 459-470.

105. Szakály Sándor: A magyar királyi honvédség főparancsnokai (1921-1945). = Új honvédségi szle. 1998. 1. füzet. 22 p.

106. Balogh Gyula: Államtitkárok a Honvédelmi Minisztériumban, 1848-1990. Bp. HVK, 1998. 150 p.

Ism.: Pataky Iván: Államtitkárok. = Új honvédségi szle. 1999. 1. 124-125.

107. Balogh Gyula: A honvédelmi államtitkárok nyomában. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd. 1998. 41. 34-35.

108. Piekalkiewicz, Janusz: A kémkedés világtörténete. Ügynökök, rendszerek, akciók. 1-2. köt. Bp. Zrínyi, 1998. (312, 280 p.)

Eredeti cím: Weltgeschichte der Spionage

Ism.: Pataky Iván. = Új honvédségi szle. 1999. 5. 145-147.

109. Piekalkiewicz, Janusz: A Legionow-erőd titka. = M. honvéd. 1998. 25. 36-37.

Részlet - - : A kémkedés világtörténete című könyvből.

110. A kémek ügyességén múlott. A Nagy Armada legyőzése. [Írta:] B. L. = Országhatár. 1998. 18. 40-41.

111. Pethő, Albert: Agenten für den Doppel-adler. Österreich-Ungarns Geheimer Dienst im Weltkrieg. Graz, Stuttgart, Stocker, 1998. 448 p. 14 t.

Az Osztrák-Magyar Monarchia titkosszolgálata a világháborúban.

112. Murphy, David E.; Kondrasov, Sergej A.; Bailey, George: A láthatatlan front. A CIA és a KGB háborúja a megosztott Berlinben. Bp. Kossuth, 1998. 384 p.

Eredeti cím: Battleground Berlin. CIA vs. KGB in the Cold War

113. Wolf, Markus: Az arc nélküli ember. Bp. Zrínyi, 1998. 335 p. 16 t.

Eredeti cím: Man without a face

114. Vadász Ferenc: Gyilkosság Prágában. = Ezredvég. 1998. 2. 52-56.

1936-37. Katonai hírszerzés.

115. Benedek István Gábor: Az árulások sosem egyértelműek. - - könyvszenzációja Karády Katalin szeretőjéről, Újszászy István kémfőnökről. [Riporter:] Székely Anna. = Népszava. 1998. 140. 11.

116. Belovai István: Fedőneve: Scorpion. Bp. Szerző, 1998. 604 p. 20 t.

117. Rátki András: Titkosszolgálat az NDK-

 

957


ban. Az állambiztonsági iratok feltárása. = História. 1998. 9-10. 47-50.

118. Ortner, M. Christian: Die k. u. k. Sturm-truppen, 1916-1918. Elitesoldaten der Mo-narchie. Wien, Stöhr, 1998. 72 p. (Öster-reichische Militärgeschichte, Fg. 6. 1998.)

A Monarchia elitkatonái.

119. Kessler, Leo: Kommando. [A Brandenburg zászlóaljtól a Jagdkommandóig. Né-met irreguláris csapatok tevékenysége a II. világháborúban.] Debrecen, Hajja, 1998. 239 p. 16 t. (20. századi hadtörténet)

Eredeti cím: Kommando

120. Skorzeny, Otto: Kommandós vállalkozásaim. Mussolini kiszabadítójának és a budai Várhegy elfoglalójának emlékirata. Bp. Fotogold, 1998. 319 p.

121. Whiting, Charles: Skorzeny. Európa legveszélyesebb embere. Debrecen, Hajja, 1998. 171 p. 8 t. (20. századi hadtörténet)

Eredeti cím: Skorzeny

122. Agresszor századok vörös csillaggal. [Ford.] = Top gun. 1998. 1. 16-19.

A szovjet légierő titkos elit egysége.

123. Boisseau, R.: Rattky puis Deszöffy hussards de 1716 a 1743. = Vivat hussar. 33. 1998. 13-57.

124. Bene János: Az utolsó lovasroham. A Hadik-huszárok a nyikolajevi csatában 1941 augusztusában. = Nyíregyházi Jósa András Múz. évkv. 39-40. 1997/1998. 245-257.

125. Szabó Tibor: A magyar tábori tüzérség alkalmazása a menetoszlopok pusztítására az első világháborútól napjainkig. = Nemzetvédelmi egy. közl. 1998. 1. 45-57.

126. Horváth Pál: Egy pápai tüzér naplójából [Közread.] Huszár János. = Hadtörténelmi közl. 1998. 2. 503-516., 4. 943-956.

Előzmény: = u.o. 1994. 3., 1995. 2., 1996. 2., 3. sz.

127. BallaTibor: Die Organisation der Honvéd-artillerie in den Jahren 1912-1914. In: Die k. u. k. Armee. Bp. Europa Inst., 1998. 75-78.

A honvéd tüzérség szervezete, 1912-1914.

128. Takács Tamás: Az orosz tábori tüzérség. 1-2. rész. = Haditechnika. 1998. 2. 2-6., 3. 2-7.

129. Mészáros Károly: A légvédelmi tüzérség fejlődése a századfordulótól a második világháborúig (1870-1939). = Új honvédségi szle. 1998. 7. 62-71.

130. Berkovics Gábor; Horváth Mihály: A magyar légvédelmi tüzérség külső környezete a század húszas éveiben. = Nemzetvédelmi egy. közl. 1998. 2-3. 174-186.

131. Polgár Szabolcs: A kelet-európai nomádok és szomszédaik védelmi rendszerei a kora középkorban. = Acta historica/Szeged. 106. 1998. 45-54.

132. Szabó József János: Az Árpád-vonal. (1940-1944). = Nemzetvédelmi egy. közl. 1998. 1. 33-44.

Bajor Kálmánnal készített interjúval.

133. Suba János: Magyarország határain végzett aknatelepítési munkálatok műszaki-technikai biztosítása 1950-ben. = Új honvédségi szle. 1998. 8. 52-59.

134. Hidak Heves megyében. [Szerk. Tóth Ernő]. [Írták: B. Huszár Éva et al.] Eger, Heves M. Állami Közútkezelő Kht., 1998. 180 p.

Hídmérnöki konferencia, 39. (Eger)

135. Horváth Attila: A vasúti hálózat fejlesztésével szemben támasztott követelmények és tervek. (1920-41.) = Nemzetvédelmi egy. közl. 1998. 2-3. 314-328.

136. Gesztelyi Tamás: A római katonák élelmezése. (Szemle). = Klió. 1998. 2. 59-62.

Junkelmann, M.: Panis militaris. Die Ernahrung des römischen Soldaten oder der Grundstoff der Macht. Mainz, Ph. von Zabern, 1997. (Kulturgeschichte der antiker Welt, 75.)

137. Ferenc Szabolcs: Az ellátó és szállító szolgálat működési rendszere és az azt befolyásoló tényezők (1920-1941.) = Bolyai szle. 1998. 5. ksz. 5-58.

138. Kővári László: A "kaja" hadművelet - Operation vittles. A berlini légihíd. = Top gun. 1998. 7. 6-8.

139. Kádár Zoltán: Orvosok a római kor társadalmában. Betegek és gyógyítóik. = História. 1998. 2. 8-9.

Katonaorvosokról is.

140. Pozsgai Attila: A Magyar Honvédség Kecskeméti Repülőkórházának története és szerepe a katona-egészségügyben. = M. szárnyak. 26. 1998. 123-126.

141. Sárközi Sándor: Két évtized a gyógyítás szolgálatában. = Katonai logisztika. 1998. 1. 218-233.

MH Kardiológiai Rehabilitációs Intézet, Balatonfüred.

142. Keegan, John: A tengeri hadviselés története. Bp. Corvina, 1998. 272 p.

Eredeti cím: The price of admiralty. War at sea from man-of-war submarine.

Ism.: Krámli Mihály. = Hadtörténelmi közl. 1999. 3. 646-648.

958


143. Guttridge, Leonard F.: Zendülés a tengereken. Bp. Zrínyi, 1998. 276 p.

144. Harda V. Balázs: Hét tenger katonái. = Top gun. 1998. 1. 58-61.

A Királyi Tengerészgyalogság története.

145. Krámli Mihály: A császári-királyi haditengerészet 1797-1866. = Hadtörténelmi közl. 1998. 2. 425-475.

146. Rangliste der k. u. k. Kriegsmarine. Richtiggestellt bis 31. August 1917. Kriegseinteilungsliste der k. u. k. Kriegs-marine. Richtiggestellt bis 31. August 1918. [Hrsg] Lothar Baumgartner. Wien, Stöhr, 1998. 128, 256 p.

Reprint. Eredeti kiad. Wien, K. u. k. Hof- und Staatsdr., 1917-1918.

A cs. és kir. Haditengerészet ranglistája.

147. Ionescu, Ion: Marinarii românii din flota austro-ungara şi actul unitati naţionale = Revista de istorie militara. 1998. 6. 28-29.

Az osztrák-magyar flotta román tengerészei és a nemzeti egység.

148. Ruhe, William J.: Háború a tengeren. II. világháborús tengeralattjárós ütközeteim. Debrecen, Hajja, 1998. 316 p. (20. századi hadtörténet)

Eredeti cím: War in the boats

149. Edwards, Bernard: Dönitz farkasfalkái. Az Atlanti-csata, 1939-1945. Bp. [etc.], Lapics, 1998. 386 p. 8 t. (Aquila könyvek)

Eredeti cím: Dönitz and the wolf packs

150. Csonkaréti Károly: A "nagy pulykavadászat". A Sho-go-terv visszájára fordul. A végső győzelem. = M. honvéd. 1998. 15-16. 26-27., 23. 36-37.

Csendes-óceáni hadműveletek, 1944.

151. Kilbracken, John: Kardhal. Brit anyahajók és pilótáik a II. világháborúban, 1939-1945. Debrecen, Aquila, 1998. 311 p. 8 t. (Aquila könyvek)

Eredeti cím: Brink back my stringbag

152. Scharek Ferenc: Légjárók - léghajósok - pilóták. 1-2. rész. = M. honvéd. 1998. 20. 34-35., 21. 26-27.

153. Winkler László: A magyar repülés történelmi évfordulói 1998-ban. = Aviator. 24. 1998. 10-13.

154. Winkler László: A magyar repülés történelmi évfordulói. = M. szárnyak. 26. 1998. 3-8.

155. Punka György: Magyar szárnyak. 1-6. rész. = Top gun. 1998. 3. 20-23., 4. 16-19., 5. 22-25., 6. 18-21., 7. 28-31., 8. 28-31.

156. Nagy Ferenc: Repülés és légelhárítás az első világháború kitöréséig. = Nemzetvédelmi egy. közl. 1998. 1. 21-32.

157. Winkler László: Osztrák-magyar repülő hadműveletek az 1. világháborúban. = A repüléstörténeti konferencia közleményei. 1998. 5-16.

158. Tobak Tibor: Az I. világháború magyar katonai repülői. 4-14. rész. = Top gun. 1998. 1. 28-31., 2. 18-21., 3. 26-29., 4. 26-29., 5. 18-21., 6. 14-17., 7. 18-20., 10. 17-19., 11. 24-27.

1-3. rész. = u.o. 1997. 10-12. sz.

159. Hadvezérek a légierőről. K. G. Mont-gomery of Alamein tábornagy. Összeáll. Szabó József. = M. szárnyak. 26. 1998. 101-104.

160. Horváth Zoltán: Epizódok a 80 éves RAF történelemkönyvből. 1-9. rész. = Top gun. 1998. 4. 36-39., 5. 48-51., 6. 52-55., 7. 56-59., 8. 56-59., 9. 56-59., 10. 56-59., 11. 56-59., 12. 56-59.

161. Spick, Mike: A Luftwaffe ászai. A Jagd-fliegerek taktikái és harceljárásai a II. világháborúban. Debrecen, Hajja, 1998. 302 p. 24 t. (20. századi hadtörténet)

Eredeti cím: Luftwaffe fighter aces

162. Spick, Mike: A szövetséges légierő ászai. A légi hadviselés taktikája és technikája a II. világháborúban. Debrecen, Hajja, 1998. 319 p. 16 t. (20. századi hadtörténet)

Eredeti cím: Allied fighter aces

163. Caine, Philip D.: Spitfire-ök, thunder-boltok és meleg sör. Egy amerikai vadászpilóta Európa fölött a II. világháborúban. Debrecen, Hajja, 1998. 224 p. 16 t. (20. századi hadtörténet)

Eredeti cím: Spitfires, Thunderbolts and warm beer

164. Caldwell, Donald: A JG 26 hadműveleti naplója, 1939-1942. Debrecen, Hajja, 1998. 429 p. (20. századi hadtörténet)

Eredeti cím: The JG 26 ear diary

165. Németh István: A frontváros. "Mazsolabombázók" a város felett. = Élet és tud. 1998. 30-31. 939-941., 978-980.

A berlini blokád.

166. Winkler László: A m. kir. honvéd Légierő. (1938-1945). = M. szárnyak. 26. 1998. 8-12.

167. Winkler László: A Magyar Királyi Honvéd Légierő 1938-as felriasztása. = Hadak útján. 460. 1998. 7-8.

959


168. Neulen, Hans Werner: Am Himmel Eu-ropas. Luftstreitkräfte an deutscher Seite, 1939-1945. München, Universitas, 1998. 388 p.

Légierők a németek oldalán, 1939-1945. Magyar Királyi Honvéd Légierő. 125-154.

169. Garai Balázs: A magyar éjszakai vadászrepülők vázlatos története (1943-1945). = M. szárnyak. 26. 1998. 33-37.

170. Tobak Tibor: Pumák földön-égen. Bp. Ferenczy Kv.- és Lapk., 1998. 319 p. 16 t.

171. Tombor Tibor: Magyarország a bombák záporában. = Polgári védelem. 1998. 7. 26-27.,8. 26-27., 9. 23-24., 10. 22-23., 11. 22-23., 12. 19-20.

172. Papp János: Légitámadások Érsekújvár ellen. 1944. október 7. - 1945. március 14. = A repüléstörténeti konferencia közleményei. 1998. 17-20.

173. Bernád Dénes: Az orosz légierő tevékenységének és alkalmazásának sajátosságai a budapesti hadműveletekben. = A repüléstörténeti konferencia közleményei. 1998. 117-122.

174. Ivánfalvi Attila: Légiharcok Sopron megyében (1944-45). = M. szárnyak. 26. 1998. 222-225.

175. Gaál Gyula: Légi győzelmek: tízen felül. = M. szárnyak. 26. 1998. 50-62.

Második világháború.

176. Nádor Ferenc: Az MH légierejének újjászervezése és annak tevékenysége 1948-1956. november 4-e között. = Új honvédségi szle. 1998. 9. 63-76.

177. Iván Dezső: A Légierő-parancsnokság és az alárendelt csapatok tevékenysége az 1956. októberi forradalom időszakában. = M. szárnyak. 26. 1998. 94-100.

178. Zsák Ferenc: Éles bevetésben. Harcok az éjszakában. = Aviator. 25. 1998. 20-22.

Előzmény: = u.o. 21. 1997.

Kína, Korea.

179. Gál József: A közel-keleti légi háborúk története. 14-24. rész. = Top gun. 1998. 1. 20-23., 2. 22-25., 3. 16-19., 4. 20-23., 5. 14-17., 6. 22-23., 7. 21-23., 8. 20-23., 10. 14-16., 11. 20-23., 12. 18-21.

1-13. rész = u.o. 1996. 12., 1997. 1-12.

180. Az Izraeli Légierő ötven éve. [Ford.] = M. honvéd. 1998. 45. 16-17.

181. Dombi Lőrinc: 60 év selyemszárnyakon. = Új honvédségi szle. 1998. 6. 55-64.

A magyar ejtőernyőzés története.

182. Punka György: A német ejtőernyősök hattyúdala Krétán. = Top gun. 1998. 9. 38-41.

183. Harda V. Balázs: Négylábú kommandósok. = Top gun. 1998. 3. 38-39.

Ejtőernyős kutyák.

184. Pataky Iván: Hatvan éve alakult meg a Légoltalmi Liga. = M. honvéd. 1998. 1. 22-23.

185. Sárközi Irén: Nők a rendészetben. = Bel-ügyi szle. 1998. 3. 87-103.

Történeti áttekintés.

186. Danielisz Béla: Az önkormányzati rendőrség történetéből. = Belügyi szle. 1998. 5. 115-122.

187. Csapó Csaba: Híven, becsülettel, vitézül! = Népszabadság. 1998. 297. 10.

A magyar csendőrség.

188. Molnár Judit: Csak ürügy a deportálás. = Népszabadság. 1998. 297. 10.

A magyar csendőrség 1944-es szerepéről.

189. Kádár Gábor; Vági Zoltán: Rendvédelmi szervek és zsidók Magyarországon. 1944-45. = História. 1998. 8. 18-21.

190. Kozáry Andrea: A megtorlás és a bűnüldözés szolgálatában. A rendőrség újjászervezése 1956. november 4-től 1957 tavaszáig. = Belügyi szle. 1998. 3. 107-117.

 

 

Csapattörténetek

 

191. Nemeskürty István: Die Königlich-Un-garische Adelige Leibgarde. In: Die k. u. k. Armee. Bp. Europa Inst., 1998. 33-38.

A Magyar Királyi Nemesi Testőrség.

192. Berek Tünde: Egy feledésbe merült gya-logezred nyomában. = Bolyai szle. 1998. 3. 119-124.

Az 1. honvéd gyalogezred története.

193. A m. kir. 2. ejtőernyős zászlóalj hősi harca 1944/45 telén. 2. rész. [Írta:] S. H. = Hadak útján. 456. 1998. 5-7.

1. rész. = u.o. 455. 1997.

194. Józsa Béla: A Hunyadi és a Hungária SS-hadosztály története. = Militaria. 12. 1998. 397-413.

195. Szántó Mihály: A 2. magyar hadsereg IV. hadtestének története. Bp. MH Tájékoztatási és Médiaközpont, 1998. 110 p. (Honvéd tudósok, 34.)

196. Martin Kornél; Ugron István: Vitéz Szü-

960


gyi Zoltán és a Szent László hadosztály. = M. szárnyak. 26. 1998. 71-74.

197. Kosaras Péter Ákos: Waffen-SS alakula-tok a magyarországi harcokban. 1-2. rész. = Militaria. 9. 1998. 306-311., 11. 380-387.

198. Kosaras Péter Ákos: Waffen-SS alakula-tok a magyarországi harcokban, 1944/45. Bp. Nemzetek Európája, 1998. 72 p. 21 t.

199. Williamson, Gordon: Véráztatta föld. A Waffen-SS ütközetei. Debrecen, Hajja, 1998. 256 p. (20. századi hadtörténet)

Eredeti cím: The blood-soaked soil

200. Verweht sind die Spuren. Bilddokumen-tation SS-Panzerregiment 5 "Wiking". 2. Aufl. Coburg, Nation Europa Verl., 1998. 194 p. 2 t.

Az 5. "Wiking" SS-páncélosezred a második világháborúban. Képanyag. - Képek az 1944-45-ös magyarországi harcokról is.

201. Pálóczi Gyula: A 28. csatarepülő-had-osztály. A megalakult hadosztály feladatai. 3. r. = A repüléstörténeti konferencia közleményei. 1998. 61-72.

202. Poór Gábor: A 28. csatarepülő-had-osztály 1955. évi hadgyakorlatai, egy résztvevő élményei alapján. = A repüléstörténeti konferencia közleményei. 1998. 91-96.

203. Az "Elsők". [Ford.] = M. honvéd. 1998. 28. 8-9.

Az USA szárazföldi erők l. gyalogoshadosztályának története.

 

 

A katonaság és kiképzésének története

 

204. Borosy András: Paraszti milíciák a középkori Angliában. In: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv. Bp. ELTE Bölcsészet-tud. Kar, 1998. 21-30.

205. Gericsné Ladányi Erzsébet: "Iobagio (liber iobagio) - ignobilis". A telekkatonaság és a partikuláris nemesség eredete. = Hadtörténelmi közl. 1998. 3. 623-629.

206. Sebők Ferenc: Adalékok a Jagelló-kori magyar hadszervezet történetéhez. = Acta historica/Szeged. 107. 1998. 35-41.

207. Hegyi Klára: Etnikum, vallás, iszlami-záció. A budai vilájet várkatonaságának eredete és utánpótlása. = Történelmi szle. 1998. 3-4. 229-256.

208. Ágoston Gábor: A hódítás ára. A magyarországi török végvárak őrsége, fenntartási terhei és a tartomány pénzügyi helyzete. = Hadtörténelmi közl. 1998. 2. 351-383.

209. Székely népesség-összeírások, 1575-1627. Bevezetéssel és jegyzetekkel közzéteszi Demény Lajos. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyes., 1998. 868 p. (Székely oklevéltár. U. s. 4.)

210. Die k. u. k. Armee. Hrsg. v. Ferenc Glatz. Bp. Europa Inst., 1998. 139 p. (Begeg-nungen. Schriftenreihe des Europa Insti-tutes Budapest. Bd. 6.)

A cs. és kir. hadsereg.

211. Broucek, Peter: Die Armee im Biedermeier. In: Die k. u. k. Armee. Bp. Europa Inst., 1998. 39-46.

A hadsereg a 19. század első felében.

212. Malfer, Stefan: Die Reform der Wehr-pflicht als konservative Sozialutopie in einer Broschüre aus dem Jahre 1856. In: Die k. u. k. Armee. Bp. Europa Inst., 1998. 57-66.

A hadkötelezettség reformja, mint konzervatív társadalmi utópia - egy 1856-ban kiadott brosúrában.

213. Hajdú Tibor: Die Armee in der Gesell-schaft der Habsburgermonarchie zur Zeit der Ausgleichs. In: Die k. u. k. Armee. Bp. Europa Inst. 1998. 67-74.

A hadsereg a Habsburg Birodalom társadalmában a kiegyezés időszakában.

214. Deák István: Embourgeoisement of the Habsburg Army. In: Die k. u. k. Armee. Bp. Europa Ins., 1998. 93-100.

A hadsereg polgárosodása.

215. Gosztonyi Péter: "Midőn hazáját rabbilincs fenyíti." A Magyar Honvédség 150 éve. = Forrás. 1998. 9. 81-91.

216. Pataky Iván: Honvédség születik. 1848 - 1998 július. = Polgári védelem. 1998. 7. 3-4.

217. Niehorster, Leo W. G.: The Royal Hun-garian Army, 1920-1945. 1. Organization and history. Bayside (New York), Axis Europa, 1998. 318 p.

A Magyar Királyi Honvédség, 1920-1945. 1. Szervezet és történet.

218. Tóth Sándor: A Magyar Honvédség 1945-1990. = Humán szle. 1998. 2. 114-119.

219. Csendes László: Hadseregtörténet, 1945-1998. Tények és adatok. Bp. HM. 1998. 199 p. 25 t.

961


220. Csendes László: Hadseregtörténet 1983-1991. = Új honvédségi szle. 1998. 2. 44-52., 3. 51-55., 4. 42-52.

Előzmény: = u.o. 1996. 11., 1997. 2., 5., 8., 11.

221. Csendes László: Hadseregtörténet. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd. 1998. 23. 33.

222. Radnóczy Antal: A magyar katonai emigráció története (1945-1990). = Hadtörténelmi közl. 1998. 3. 728-744.

223. A katonai emigráció története. = Hadak útján. 456-460. 1998.

Szerzők: Radnóczy Antal, Lewalt Jezier-ski László, Zászlós-Zsóka György.

1947-1950-es évek.

224. Ráskay Pál: Katonai középiskolák a két világháború között. = Iskolakultúra. 1998. 4. 61-67.

225. Martinkó József: Cőgerek és katkósok. A katonai középiskolák története. Bp. Petit Real, 1998. 178 p.

226. Kacsó Lajos: Katonaiskolák a hűség városában. Cőgerek ünnepe Sopronban. = M. honvéd. 1998. 42. 24-25.

227. Móra László: Száz éve nyílt meg a soproni Honvéd Főreáliskola. = Új honvédségi szle. 1998. 5. 46-55.

228. A Magyar Királyi "Gábor Áron" Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola története, 1941-1945. Szerk. Tóth József. Bp. 1997. 104 p.

Ism.: Kacsó Lajos: Hadapródiskola a határon. = M. honvéd. 1999. 18. 24-25.

229. A marosvásárhelyi Magyar Királyi Csaba királyfi Honvéd Gyorsfegyvernemi Hadapródiskola története, 1941-1945. Szerk. Vécsey László. Marosvásárhely, 1998. 253 p. 4 t.

Ism.: Oláh Antal: Gyorsfegyvernemi Had-apródiskola. = Új honvédségi szle. 1999. 3. 130-132.

230. A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia és a testvérintézetek összefoglalt története, 1830-1945. 1. köt. Írta és összeáll. Rada Tibor. Pécs, Gálos, 1998. 810 p.

231. Rádli Tibor: A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola múltjáról és képzési rendszeréről. = Hadtudomány. 1998. 2. 75-83.

232. Szepesi József: A Dél-olasz Repülő Tanfolyam - DRT. 1938. október 19. - 1940. május 30. = Új honvédségi szle. 1998. 3. 41-50.

233. Szentiványi János: A magyar királyi Légierő Dél-olasz Repülő Tanfolyama (DRT). = M. szárnyak. 26. 1998. 13-26.

234. Kováts Lajos: Dél-olasz Repülő Tanfolyam (D. R. T.) = Top gun. 1998. 3. 40-43.

235. Egry Tamás; Pintér Gyula: A "Messzer" tanfolyam és ami utána volt. = M. szárnyak. 26. 1998. 66-68.

236. Farkas Jenő: Az 1944. augusztus 20-án avatott repülőtisztek ME109-es vadászátképzése. = M. szárnyak. 26. 1998. 202-207.

237. Nagy Tamás: Adalékok a Hadiakadémia történetéhez. = M. honvéd. 1998. 17. 36-37.

238. Piószeghy János: Számonkérések 1954-1975 között a ZMKA nappali tagozatán tanuló hallgatóknál. = Nemzetvédelmi egy. közl. 1998. 2-3. 376-387.

239. Piószeghy János: Felvételi vizsgák az 1950-1970-es években. = Nemzetvédelmi egy. közl. 1998. 1. 210-220.

Zrínyi Miklós Katonai Akadémia

 

 

A katonai nevelés és hagyományápolás története

 

240. Horváth Csaba: A magyar katonai eskü története. Bp. MH Tájékoztatási és Mé-diaközp., 1998. 87 p.

241. Beke György: Haza és honvédelem. = M. honvéd. 1998. 29. 36-37.

242. Plaschka, Richard G.: Árulás és lázadás. Kötelességteljesítésből és lojalitásból adó-dó konfliktusok a történelemben. = História. 1998. 2. 3-7.

243. Pollmann Ferenc: Gimnáziumi történelemkönyveink és az első világháború. Szubjektív mustra. = Iskolakultúra. 1998. 2. 100-104.

244. Ravasz István: Radetzky-fesztivál - 1998. = M. honvéd. 1998. 43. 24-25.

Katonai hagyományőrző egyesületek rendezvénye.

245. Szepesi József: Kései tudósítás a díszszemlékről. = M. szárnyak. 26. 1998. 105-115.

246. Pálffy Géza; Perger, Richard: A magyarországi török háborúk résztvevőinek síremlékei Bécsben (XVI-XVII. század). = Fons. 1998. 2. 207-264.

247. Androvic, Karol: Bratislavské pamatníky na vitazstvo krestanskich vojsk roku 1683. = Vojenská história. 1998. 4. 73-76.

Az 1683. évi török elleni győzelem évfordulójára állított emlékmű Pozsonyban.

962


248. Bene János: Egy szobor története. = Szabolcs-Szatmár-Beregi szle. 1998. 1. 29-33.

Második világháborús magyar huszár hősi emlékműve Nyíregyházán - Györfi Sándor alkotása.

249. Papp D. Tibor: Györfi Sándor huszárszobra Nyíregyházán. = Szabolcs-Szatmár
-Beregi szle. 1998. 1. 34-35.

250. Harangok és mécsesek. Összeáll. Győri László [et al.] = M. honvéd. 1998. 44. 4-8.

Hadisírgondozás.

251. Erdős László: Tegnapi halottaink. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd. 1998. 16. 8.

252. K[iss] Z[oltán]: Hadisírok Oroszországban. = Új honvédségi szle. 1998. 10. 143-145.

A HM Hadisírgondozó Iroda beszámolója.

253. Ivás István: Fogolytemető a Szovjetunióban. 1944 vége - 1948. április. = História. 1998. 1. 31-32.

254. Györkei Jenő: Kései főhajtás a hősök előtt. Hat magyar katona végtisztessége Kárpátalján. = M. nemzet. 1998. 278. 8.

Hozzászólás: Erdős László: Több százezer hősi halott sírját kell felkutatni. = M. nemzet. 1998. 282. 12.

Ékes László: Nem a Kárpátaljáról fúj a szél. = M. nemzet. 1998. 282. 12.

255. Györkei Jenő: A házsongárdi temetőben. = Új honvédségi szle. 1998. 10. 140-142.

256. Hajnal László Gábor: "A bakának sej, haj!" (Hősök vagy áldozatok a II. világháborúban odaveszettek?) = Soproni füz. 1998. 358-365.

257. Hajnal László Gábor: A bakának sej haj. Hősök vagy áldozatok a II. világháborúban odaveszettek? = Havi m. fórum. 1998. 12. 38-42.

258. Berta Sándor: Lelkészek mundérban. = Új honvédségi szle. 1998. 7. 72-80.

259. Sipos Gábor: Katonák és művelődés. = Új honvédségi szle. 1998. 11. 134-144.

Történeti áttekintés.

260. Kárpáti Rudolf: A honvédség művelődési házának története. [Riporter:] Szentir-mai István. = Új honvédségi szle. 1998. 4. 117-118.

261. Szentirmai István: A Magyar Honvédség Művelődési Háza történetéhez. = Új honvédségi szle. 1998. 9. 112-115.

262. Vincze Lajos: Tenni valamit a közösségért. [Riporter:] Szentirmai István. = Új honvédségi szle. 1998. 3. 116-118.

MH Művelődési Ház.

263. Kacsó Lajos: A Tiszti Kaszinótól a Stefánia Palotáig. = M. honvéd. 1998. 24. 26.

264. Katona M. István: Fél évszázad a kultúra szolgálatában. = M. honvéd. 1998. 42. 26-27.

MH Művelődési Ház.

265. A Magyar Honvédség 1. számú Bélyeggyűjtő Körének története, 1958-1998. Szerk. Pribéli Tibor, Pribéli Tiborné. Bp. MH 1. sz. Bélyeggyűjtő Köre, 1998. 123 p.

 

 

 

A haditechnika története

 

266. Kenyeres Dénes: A magyar hadiipar tör-ténete (1881-1997). = Haditechnika. 1998. 1. 52-54.

267. Takács Béla: A magyar hadiipar évtizedei a Varsói Szerződés időszakában. = Haditechnika. 1998. 3. 89-91.

268. Csobay József: A magyar hadiipar virágzása 1968-1988. = Haditechnika. 1998. 2. 76-82.

269. Korcsák Tibor: A gyalogság felszerelésének alapelvei az első világháború előtt. = Új honvédségi szle. 1998. 1. 61-73.

270. Haász Lőrinc: Különleges bajonettek. = Militaria. 11. 1998. 388-391.

271. Horváth János: 7,5 mm-es francia hadipuskák. = Haditechnika. 1998. 2. 63-65.

272. Horváth János: a második világháború géppisztolyainak töltényei. A géppisztolyok ballisztikai teljesítményei. = Haditechnika. 1998. 4. 74-77.

273. Kiss Á. Péter: A gépkarabély és használata. Bp. Zrínyi, 1998. 180 p.

274. Scharrer János: A fél évszázados Kalas-nyikov-gépkarabély. = Haditechnika. 1998. 2. 32-33.

275. Kováts László: A "dióverő" és társai. = Bolyai szle. 1998. 1. 74-92.

7,62 mm-es Mosszin-Nagant fegyverek.

276. Turóczi Attila: A Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített 7,5 cm-es 40 M. páncéltörő ágyú. = Haditechnika. 1998. 3. 53-57.

277. Albertsson, Erik: A Gamma-Juhász lőelemképző alkalmazása Svédországban. 1-2. rész. = Haditechnika. 1998. 3. 18-24., 4. 10-15.

963


278. Pellérdi Rezső; Kovács Tibor: A tömegpusztító fegyverek elterjedése napjainkban. 1. rész. = Bolyai szle. 1998. 2. 160-172.

279. Kovács Tibor; Pellérdi Rezső: A vegyi és biológiai fegyverkezés az amerikai saj-tó tükrében. = Új honvédségi szle. 1998. 7. 150-157.

Történeti áttekintés.

280. Vincze Árpád; Grósz Zoltán: A vegyi fegyverek fejlődésének és jellemzőinek rövid áttekintése. = Nemzetvédelmi egy. közl. 1998. 1. 75-90.

281. Harda V. Balázs: A rejtelmes (fél)sziget. A peenemündei rakétaközpont története. = Top gun. 1998. 3. 58-61.

282. Józsa Béla: A Csaba páncélkocsi. = Militaria. 12. 1998. 414-419.

283. Schmidt László: Sd. Kfz. 171 Pz-V Pan-ther harckocsi. = Haditechnika. 1998. 1. 71-75.

284. Rigler József: Az Sd. Kfz. 181 PZ VI Tiger harckocsi. 1-2. rész. = Haditechnika. 1998. 1. 66-69., 3. 64-69.

285. Schmidt László: A Tigris II (Királytigris harckocsi I.) A Pz. Kpwg Tieger Aust. B (Sd. Kfz. 182.) kialakítása. = Haditechnika. 1998. 4. 92-95.

286. Horváth Zoltán: Lánctalpas legendák. 1. M4 Sherman közepes harckocsi. 2. A T-34 közepes harckocsi. 3. A tigrisek. = Top gun. 1998. 12. 40-45.

287. Kiss József: A Land Rover története. = Haditechnika. 1998. 1. 26-29

288. Villányi György: A MÁV vontatójármű állománya, 1940-44. = Haditechnika. 1998. 1. 68-70.

289. Villányi György: A Magyar Államvasutak vontatójárműveinek jelölési és pályaszámrendszerei. = Haditechnika. 1998. 3. 58-61.

290. Vörös Béla: A magyar hadseregek távbeszélőeszközei. 2. rész. = Haditechnika. 1998. 4. 69-73.

1. rész. = u.o. 1993. 3. sz.

291. Rédei Ottó: A hajó neve: Győzelem. = Top gun. 1998. 1. 55-57.

Nelson hajója, a Victory.

292. Aichelburg, Wladimir: K. u. k. Flotte, 1900-1918. Die letzten Kriegsschiffe Ös-terreich-Ungarns in alten Photographien. Wien, Hamburg, Verl. Österreich, Mittler, 1998. 224 p.

A cs. és kir. flotta, 1900-1918. Ausztria-Magyarország utolsó hadihajói régi fényképeken.

293. Sieche, Erwin F.: Hungaria's only and Ill-Fated dreadnought. S. M. S. Szent István. Wien, Stöhr, 1998? 55 p. (Marine-historisches Archiv, Bd. 10.)

Klny. Warship international 1991. 2. 112-146., 1997. 4. 365-380.

Két tanulmány a Szent István csatahajóról.

294. Csonkaréti Károly: A HUSZÁR-osztály torpedórombolói. = Haditechnika. 1998. 2. 42-49.

295. Csonkaréti Károly: A Radetzky-csatahajó-osztály. = Haditechnika. 1998. 3. 44-46.

296. Bak József: Második világháborús olasz repülőgép-hordozó építések. = Haditechnika. 1998. 4. 89-92.

297. Gunston, Bill: A korszerű harci repülőgépek enciklopédiája. Bp. Zrínyi, 1998.

Ism.: Enciklopédia született. = M. honvéd. 1998. 37. 24-25.

298. Nagy Ferenc: A levegőnél könnyebb lég-járó eszközök fejlődése az első világháború kitöréséig. = Nemzetvédelmi egy. közl. 1998. 2-3. 27-42.

299. Ványa László; Bernáth Balázs: Repülő légibázis-adalékok a katonai léghajózás történetéhez. = Bolyai szle. 1998. 1. 93-106.

300. Gál József: X akták, avagy fejezetek a szovjet kísérleti repülés történetéből. 1-9. rész. = Top gun. 1998. 7. 2. 43., 8. 39., 9. 2., 10. 2., 11. 2. 15., 12. 2.

301. Simon László: Az égi igásló. Az An-2 típusú könnyű, szállító repülőgép. = Top gun. 1998. 1. 15.

302. Gál József: Antonov An-22. = Top gun. 1998. 6. 41-45.

303. Gál József: Tupoljev Tu-134. = Top gun. 1998. 2. 10-15.

304. A B-17-es "repülő erőd" fejlesztésének rövid története. = M. szárnyak. 26. 1998. 216-217.

305. Gál József: Szuhoj T-4 szuperbombázó. = Top gun. 1998. 10. 26-30.

306. Turcsányi Olivér: Dakoták az orosz sztyeppéken. = Aviator. 24. 1998. 18-20.

307. Turcsányi Olivér: A nagy szovjet honvédő háború angol repülőgépei. = Aviator. 25. 1998. 18-19.

308. Kenyeres Dénes: Az II-28-as frontbombázó repülőgép a magyar légierőben. = Haditechnika. 1998. 4. 84-88.

309. Vajda Ferenc Antal: A Junkers Ju 87 gyártásának kevésbé ismert története. = Haditechnika. 1998. 1. 64-68.

964


310. Winkler László: A WM-23 Ezüst Nyíl magyar kísérleti vadászrepülőgép, 1940-1942. = Nagy repülők. Típusgyűjtők magazinja. 1998. 1-13.

311. Gere Zsolt: Republic P-47 "Thunder-bolt". = Nagy repülők. Típusgyűjtők magazinja. 1998. 14-33.

312. Szabó Gábor: Heinkel He 177 Greif. 1-2. rész. = Haditechnika. 1998. 1. 76-79., 2. 50-54.

313. Szabó Gábor: Heinkel He 219 "Uhu". = Nagy repülők. Típusgyűjtők magazinja. 1998. 34-48.

314. Zsák Ferenc: Jak-9P Magyarországon. = A repüléstörténeti konferencia közleményei. 1998. 37-52.

315. Tálosi Zoltán: A II. világháború alatt használt kódrendszer. = A repüléstörténeti konferencia közleményei. 1998. 153-160.

316. Szepesi József: Magyar Légierő '53: 641 repülőgép! = Top gun. 1998. 5. 55-59.

317. Kővári László: A magyar MiG-21-esek ipari háttere. 1-2. rész. = Top gun. 1998. 2. 44-47., 3. 44-47.

318. Kovács Béla: Harcias forgószárnyasok. Az első katonaévek. = Aviator. 23. 1998. 19-20.

319. Szentesi György: A kozmosz meghódítása. Miért a szovjetek, és miért nem az amerikaiak? = Top gun. 1998. 4. 54-57.

320. Schuminszky Nándor: Szovjet Zond szondák a Hold körül. = Haditechnika. 1998. 1. 38-42.

321. Wheelon, Albert: Korona - az első amerikai felderítő műholdcsalád. 1-2. rész. [Ford.] = Haditechnika. 1998. 1. 34-37., 2. 70-76.

322. Klass, Philip J.: A Korona-program a CIA szemszögéből. [Ford.] = Haditechnika. 1998. 4. 42-51.

323. Kenyeres Dénes: Ikarosz nyomdokain. A kecskeméti repülés és a repülőtér története. Bp. Honvéd, 1998. 95 p.

324. Kenyeres Dénes: A kecskeméti repülés és a kecskeméti repülőtér története. 6-7. rész. = Haditechnika. 1998. 3. 92-95., 4. 60-62.

1-5. rész. 1929-1956. = u.o. 1996. 2-4., 1997. 1., 3. sz.

325. Suba János: Adalékok a taszári repülőtér tör-ténetéhez. = Haditechnika. 1998. 4. 54-60.

 

 

 

A katonai jog, a háborús bűnök története

 

326. Deák István: Végzetes kompromisszum? A kollaboráció és ellenállás problémái a második világháború alatt. = M. tudomány. 1998. 10. 1175-1182.

327. Heimer György: Német cégek és volt kényszermunkásaik. Bér tapad a kezükhöz. = Heti világgazd. 1998. 29. 41-43.

328. Kertész Imre: Kié Auschwitz? = Népszabadság. 1998. 279. 28.

329. Kepecs Ferenc: Beszél az auschwitzi szemtanú. A gyilkos orvos ma sem tagadja, hogy annak idején csodálta Jozef Mengelét. = Népszava. 1998. 232. 9.

Münch, Hans SS orvos.

330. Garzó Ferenc: Nácikat is mentett a Nemzetközi Vöröskereszt. = Népszava. 1998. 155. mell. V.

331. Dalmáth Ferenc: Wallenberg eltűnésének rejtélye. = Valóság. 1998. 1. 75-91.

332. Kapronczay Károly: Katyn - a gyilkosság anatómiája. = Valóság. 1998. 6. 92-102.

333. Szita Szabolcs: Deportálás Bécsbe és Oberlanzendorfba 1944-ben. = Valóság. 1998. 4. 95-102.

334. The "sacco di Budapest" and depredation of Hungary, 1938-1949. Comp. by László Mravik. Bp. Hungarian National Gallery, 1998. 468 p. (Hungarian National Gallery publications, 1998/2)

"Budapest kifosztása". Magyarországról elhurcolt kulturális javak, 1938-1949.

335. Mravik László: A műtárgyak ügye békésen is rendezhető. [Riporter:] Balogh Gyula. = M. hírlap. 1998. 179. 15.

336. Rédei Judit: Se kép, se hang. Műkincsek hadifogságban. = Figyelő. 1998. 19. 11-13.

337. Gáti Júlia; Földvári Zsuzsa: Holocaust-áldozatok műkincsei. Műgyűjtő begyűjtők. = Heti világgazd. 1998. 49. 47-54.

338. Deák István: Elnyomás vagy megtorlás? Háborús bűnösök perei a második világháború utáni Magyarországon. = 2000. 1998. 3. 6-10.

339. Korom Mihály: Az Atlanti Chartától a potsdami kollektív büntetésig. A magyarországi német kitelepítés történetéhez. = Századok. 1998. 3. 553-583.

340. Földvári Zsuzsa: Szudétanémet-problé-ma Ausztriában. Kollektivizált bűnök. = Heti világgazd. 1998. 39. 93-95.

341. Benkő Zoltán: "Társaink ott feküsznek valahol, tömegsírban vagy a kőbánya kör-

965


nyékén." [Riporter:] Szunyogh Szabolcs. = Köznevlés. 1998. 33. 4-7.

A recski munkatáborról.

342. Görbedi Miklós: Az árnyékok hosszúra nyúlnak. Kiegészítés Kecskemét-Tisza-lök-Kazincbarcika kényszer munkatáborainak történetéhez. Tiszalök, "Október 4." Baráti Társ., 1998. 237 p.

243. Kő András; Nagy J. Lambert: Hamis pre-misszák. Új megvilágításban a Kossuth Lajos téri sortűz? = M. nemzet. 1998. 261. 16.

344. Gáspár Attila; Kiss Sándor, M.; Fónay Jenő: Az '56-os sortüzek felelőseit óvja a gyakorlat. Az emberiség elleni bűntettek nem évülhetnek el. [Riporter:] Császár Attila. = Napi Mo. 1998. 258. 6.

345. Jobbágyi Gábor: A Köztársaság téri per. Fáncsik György és társai elítélése. = Valóság. 1998. 6. 21-43.

346. Jobbágyi Gábor: Az 1956 utáni megtorlási eljárások. = Valóság. 1998. 10. 43-56.

347. Jobbágyi Gábor: Ez itt a vértanúk vére. Az 1956 utáni megtorlási eljárások. Szent-endre, Kairosz, 1998. 239 p. 4 t.

348. Beck Tibor: Mozaikok a forradalom és a megtorlás történetéhez: 1956 a Budapesti Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán. = 1956. Évkönyv. 1998. Bp. 1956-os Int., 1998. 213-242.

349. Herke Csongor: A katonai büntetőeljárás. = Jura. 1998. 1. 10-15.

350. Kovács Tamás: A katonai igazságszol-gáltatatás szervezeti és eljárásjogi megoldásaival kapcsolatos nemzetközi tapaszta-latok. = Kriminol. és krim. tanulm./ (1996). 35. 1998. 364-413.

351. Ricza Ferenc: Húszéves a Magyar Honvédség jogi és igazgatási szolgálata. = M. honvéd. 1998. 51-52. 27.

 

 

Veszteségek, a hadifogság története

 

352. Balla Tibor: Török katonák internálása Ausztria-Magyarországon 1912-1913-ban. = Hadtörténelmi közl. 1998. 4. 895-910.

353. Moritz, Verena: Die österreichisch-unga-rischen Kriegsgefangenen in der rus-sischen Wirtschaft (1914 bis Oktober 1917). = Zeitgeschichte. 25. 1998. 11-12. 380-389.

Osztrák-magyar hadifoglyok az orosz gazdaságban, 1914-től 1917 októberéig.

354. Nachtigal, Reinhard: Die dänisch-österreichisch-ungarischen Rotkreuzdelegierten in Russland 1915-1918. Die Visitation der Kriegsgefan-genen der Mittelmächte durch Fürsorge-schwestern des österreichischen und ungarischen Roten Kreuzes. = Zeitgeschichte. 1998. 11-12. 366-374.

Dán-osztrák-magyar vöröskeresztes küldöttek Oroszországban, 1915-1918.

355. A túlélők emlékei a II. világháború harctereiről és táborairól. Szerk. Antalfy István. = Hadifogoly híradó. 1998. 1. 4-7., 2. 4-10., 3. 4-7., 4. 5-12., 5. 4-7., 6. 4-7.

356. Károly István: Francia hadifogoly voltam. Miskolc, Felsőmagyarország K., 1998. 159 p. 4 t.

357. Ungváry Krisztián: Jaj a legyőzöttnek! A szovjet hadsereg és hadifoglyai. = M. nemzet. 1998. 50. 16.

358. Mezei Béla: Hol vannak a katonák? Bp. Vörösmarty Társ., 1998.

Ism.: Bakonyi István. = Somogy. 1998. 5. 556-557.

A szovjet hadifogságról szóló visszaemlékezések.

359. Őrzik az Erdélyt védők emlékét. A tordai csatában 1944 őszén hősi halált halt 167 honvéd névsora. = M. nemzet. 1998. 256. 11.

360. Pro Patria. = M. szárnyak. 26. 1998. 252-255.

A m. kir. honvéd Légierő hősi halottai.

361. Tóth Ferenc: Egy Junkers repülőgép maradványai a föld alatt. = Haditechnika. 1998. 1. 80-83.

362. Tóth Ferenc: Kiegészítések a második világháborús magyarországi repülőroncsokkal foglalkozó cikkek anyagához. = Haditechnika. 1998. 2. 55-57.

363. Tóth Ferenc: Az 1944. augusztus 7-i légiharcok szórványemlékei a Nyugat-Dunántúlon. = Haditechnika. 1998. 4. 78-84.

364. Tálosi Zoltán: Kutatás egy Magyarország fölött lezuhant angol bombázó után. [1. rész.] = Militaria. 12. 1998. 420-423.

365. Jánkfalvi Zoltán; Mohos Nándor: Amerikai repülőgép-veszteségek Magyarország felett, 1944-1945. = A repüléstörténeti konferncia közleményei. 1998. 145-152.

366. Pataky István: Repülőesemények Ma-

966


gyarországon a csendőrségi jelentések alapján, 1944. 3. r. = A repüléstörténeti konferencia közleményei. 1998. 163-174.

367. Gurkin, V. V.: Poteri soűznikov Germanii v vojne protiv SSSR. = Voenno Istoričeskij ®urnal. 1998. 5. 16-21.

A németek oldalán harcoló országok veszteségei a második világháborúban. - Magyar vonatkozásokkal.

368. Hazai földben, békében nyugszanak. A HB albizottsága is megállapította. = M. honvéd. 1998. 46. 9.

Az 1968-as csehszlovákiai eseményekkel kapcsolatos halálesetek.

 

 

Helytörténet, vártörténet

 

369. Seges, Vladimír: Hlavné črty zástoja miest na Slovensku v uhorskom stredo-vekom vojenstve. = Vojenská história. 1998. 1. 3-20.

A szlovákiai városok jelentősége a magyar hadvezetésben a középkor végén.

370. Sófalvi András: Nem épített várat a székely? = Honismeret. 1998. 3. 43-53.

371. Az aradi vár története. Bp. Zrínyi, 1998. 173 p.

Szerzők: Benkő Elek, Csikány Tamás, Czigány István, Demsea Dan, Domokos György.

372. A bajnai plébános naplójából. Ahol orosz és német pusztított. Közread. Nyíri János. = M. nemzet. 1998. 89. 10.

373. Nagy Magdolna: I. Rákóczi György és Borsod vármegye, 1644-1648. Miskolc, BAZ M. Lvt., 1998. 211 p.

374. A füzéri vár 1623. évi inventáriuma. [Közread., bev. és jegyz. ell.] Simon Zoltán. = Műemlékvédelmi szle. 1998. 1. 27-40.

375. Győr, 1539-1939. Szöveg: Winkler Gábor. Győr, Műhely Folyóiratkiadó KT, 1998. 285 p.

376. Szabó Péter: Győri tüzérek a Donnál. = Győri tanulm. 21. 1998. 85-129.

377. Babucs Zoltán: Jász honvédek a Don-kanyarban. = Jászsági évkv. 1998. 30-40.

378. Bánkúti Imre: Kecskemét a Rákóczi-szabadságharcban. 1703-1711. = Bács-Kiskun m. múltjából. 14. 1998. 5-69.

379. Orgoványi István: A kecskeméti forradalmi tanácsok története. 1. 1956. október 31 - november 4. = Új honvédségi szle. 1998. 10. 45-50., 11. 88-100.

380. Simon Sándor; Szabó Péter: Kiskunok a Don-kanyarban. Kiskunfélegyháza, Kiskun Múz. Baráti Köre, 1998. 228 p. (Bibliotheca cumanica, 2.)

381. Kósa Judit, N.: Márványlatrina lőrésekkel. Felfedező séta a komáromi Monostori erődben. = Népszabadság. 1998. 131. 34.

382. Beck András: Erődátadás Komáromban. = M. honvéd. 1998. 21. 18-19.

383. Fekete Judit: "Vár állott, most kőhalom." A monostori erődöt még a térképek is letagadták. = M. nemzet. 1998. 185. 17.

384. Kovács István: Osztrolenka. Egy lengyel város jelképpé válásának történelmi előzményei. = Kortárs. 1998. 6. 23-29.

385. Pápa város első világháborús emlékkönyve. Szerk. Huszár János. Pápa, Pápai Jókai Kör, 1998. 307 p. (A Pápai Jókai Kör kiadványa, 6.)

386. "Vár állott, most kőhalom." Sok tulajdonos közt elvész a Nádasdy-vár? = M. nemzet. 1998. 191. 19.

Sárvár

387. Németh Ildikó: 1848 a Geiger, a Michel és a Bruckner krónikában. = Soproni szle. 1998. 4. 382-390.

Sopron

388. Tata a tizenötéves háborúban. Szerk. Fatuska János, Fülöp Éva Mária, Gyüszi László. Tata, 1998. 170 p. (Annales Tataiensis, 1.)

Tudományos ülésszak előadásai.

Ism.: Bagi Zoltán Péter. = Hadtörténelmi közl. 1998. 3. 747-748.

Vadkerti Mária: Egy dunántúli végvár a 15 éves háború forgatagában. = Aetas. 1999. 4. 206-209.

389. Sztálinváros '56. [Szerk. Zecher János.] Dunaújváros, Dunatáj, 1998. 78 p.

390. Veszprém a török korban. Felolvasó ülés Veszprém török kori emlékeiről. Szerk. Tóth G. Péter. Veszprém, 1998. 192 p. (Veszprémi múzeumi konferenciák, 9.)

Ism.: Vörös Gábor: Egy török végvár a Dunántúlon. = Aetas. 1999. 4. 210-212.

967


 

 

Életrajzok, emlékezések

 

391. Ódor Zoltán: Worth B. Andrews hadnagy halálára. = M. honvéd. 1998. 8. 26-27.

Közreműködött a Szent Korona megmentésében, és hazahozatalában.

392. Bajbakov, Nikolaj: Akit itt felejtett a tör-ténelem. Sztálin árnyékában. [Riporter:] Kun Miklós. = M. nemzet. 1998. 267. 16.

393. Domokos György: Egy itáliai várfundáló mester Magyarországon a XVI. század második felében. Ottavio Baldigara élete és tevékenysége. = Hadtörténelmi közl. 1998. 4. 767-856.

394. Bernáth Zoltán: Ukrajnától a párizsi medencéig. Nyíregyháza, Jósa András Múz., 1998. 238 p.

1944. április - 1945. október.

395. Ács Tibor: Egy zseniális hadmérnök nyomában. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd. 1998. 1. 15.

Bolyai János

396. Bondor Vilmos: Messze van a nyíregyházi kaszárnya. Katonai pályafutásom története. Önéletrajz. Bp. Püski, 1998. 237 p.

Ism.: Pataky Iván: A kor hadserege - könyvben. = Új honvédségi szle. 1999. 3. 128-130.

397. Creighton, Christopher: Martin Bormann, Hitler titkára. A II. világháború utolsó nagy rejtélye. Debrecen, Kinizsi, 1998. 270 p.

Eredeti cím: Op. JB

398. [Nemere István] Niemayer, Stefan: Martin Bormann második élete. Bp. Merényi, 1998. 341 p.

399. Bornemissza István: Három ország katonája. Háborús és harctéri naplójegyzetek 1943-1946. Bratislava, Szerző, 1998. 393 p.

400. Szakály Sándor: A második világháború utolsó élő magyar tiszti vitézségi érmese vitéz Bozsoki János nyolcvanéves. = M. honvéd. 1998. 14. 24-25.

401. Ghyczy Tihamér: Szárnyaló emlékezések. Egy zuhanó boszorkány gondolatai. Hága, Szerző, 1998. 98 p.

402. Czinege Lajos: Moszkvai pártfőiskola helyett a minisztériumban. Félbemaradt interjú. [Riporter:] Rozgics Mária. = Napi Mo. 1998. 120. 4.

403. Flores, Eduardo: Álmomban nem harcolok. [Riporter:] Féderer Ágnes. = Népszabadság. 1998. 293. 8.

Délszláv háború - A horvát hadsereg önkéntese.

404. Poór Gábor: Gagarin. = Top gun. 1998. 5. 26-27.

405. Tálosi Zoltán: Gehring István emlékére. = M. szárnyak. 26. 1998. 264-265.

406. Bősze József: Gidófalvy Lajosra emlékezve. = M. honvéd. 1998. 7. 22.

407. Csóka István; Rehorg Erna: Vitéz Hadverő János tábori pilóta. = M. szárnyak. 26. 1998. 258-260.

408. Toliver, Raymond F.; Constable, Trevor J.: Az ég ura. [Pécs], Victoria, 1998. 228 p. 16 t.

Eredeti cím: The blond knight of Germany

Hartmann, Erich

409. Halpern, Paul G.: Anton Haus Öster-reich-Ungarns Grossadmiral. Graz, Wien, Köln, Styria, 1998. 360 p.

Az Osztrák-Magyar Monarchia admirálisa, Anton Haus.

410. Lukacs, John: A történelmi Hitler. Bp. Európa, 1998. 297 p.

Eredeti cím: The Hitler of history

411. [Nemere István] Niemayer, Stefan: Hitler rejtélyes eltűnése. A bunker titka megfejtve?! Bp. Merényi, [1998.] 349 p.

412. Troyat, Henri: Rettegett Iván. Bp. Palatinus, 1998. 258 p. (Regényes életrajzok)

Eredeti cím: Ivan Terrible

413. Nagy Miklós Mihály: A Magyar Szemle katonaírója: Julier Ferenc. = M. szle. 1998. 5-6. 59-88.

414. Nagy Miklós Mihály: Az innenső parton maradt ember. /Egy Julier-portré kontúrjai./ = Kapu. 1998. 9. 16-22.

415. Kálmánfi Ferenc: A lovagkeresztes embermentő. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd. 1998. 50. 26-27.

416. Bartha Tibor: Magyar fegyverkonstruktőrök. = Haditechnika. 1998. 1. 14-19.

Kamenicky József

417. Pilótahalál Angliában. Írta: B. L. = Országhatár. 1998. 1. 32-33.

Károlyi Ádám

418. Székely Ferenc: Hitler puccere a Wehr-macht szenvtelen robotosa volt. Wilhelm Keitel vezértábornagy emlékiratai. = Népszava. 1998. 2. mell. II.

419. Kiss Károly: Emberrablás Óbudán. Gyer-mekkori emlékek 1944-45 teléről. = M. nemzet. 1998. 2. 18.

968


420. Illésfalvy Péter: Katonasors. = Hadak útján. 457. 1998. 14-15.

Kossuth Sándor

421. Illésfalvy Péter: Kossuth Sándor tüzér ezredes. = M. honvéd. 1998. 10. 28-29.

422. Gál József: Kuznyecov: Oroszország hajtómű-specialistája. = Top gun. 1998. 9. 42-45.

423. Bajor Péter: Századunk buktatói. Legeza János, a doni VII. hadtest parancsnoka. = M. nemzet. 1998. 22. 10.

424. Lendvay Lajos: Aki a vámőrségnél bújt angyalbőrbe. A kilencvenöt éves főtörzs. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd. 1998. 17. 33.

425. Németh István: A Mackensen-ügy. 1-3. = Élet és tud. 1998. 46. 1448-1450., 47. 1491-1493., 48. 1516-1517.

Mackensen, Artur von

426. Horváth Miklós: Az ismertlen Maléter Pál. = Népszava. 1998. 258. 7.

427. Tamussiono, Ursula: Maria von Ungarn. Ein Leben im Dienst der Casa de Austria. Graz, Wien, Köln, Styria Verl., 1998. 336 p. 24 t.

Habsburg Mária, magyar királyné. Egy élet a Habsburg-ház szolgálatában.

428. Láris F. Tibor: Martin Lajos. A repülés magyar úttörője. = Haditechnika. 1998. 1. 59-60.

429. Márton András: Ezredesként a forradalomban. - - nyugállományú honvéd altábornagy életútja. Az interjúkötetet írta Sári Katalin. Bp. Honvéd, 1998. 167 p.

430. Hoensch, Jörg K.: Matthias Corvinus. Diplomat, Feldherr und Mazen. Graz, Wien, Köln, Styria Verl., 1998. 328 p. 20 t.

Mátyás király. Diplomata, hadvezér és mecénás.

431. Szakály Sándor: A hazáját szolgáló katona. Ötven esztendeje halt meg dálnoki Miklós Béla. = M. nemzet. 1998. 272. 7.

432. Lénárt Györgyné: "Nagyapám, Dálnoki Miklós Béla..." A tábornok-miniszter-elnök vasvirágai. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd. 1998. 49. 44-45.

433. Móricz Lajos: Régi tiszt az új hadseregben. Emlékeim az 1953-58-as évekről. = Bolyai szle. 1998. 1. 107-127.

434. Rainer M. János: Nagy Imre október 23-án. = Élet és tud. 1998. 44. 1384-1386.

435. Nichol, John; Peters, John: A lelőtt Tornado. Bp. Gabo, 1998. 328 p.

Eredeti cím: Tornado down

Öböl-háború.

436. Palotás Pál: Szól a kakas már, majd megvirrad már. Bp. M. Kapu Alapítvány, 1998. 620 p.

437. Paulovics József: A futárkapitány históriái. [Riporter:] Kacsó Lajos. = M. honvéd. 1998. 46. 33.

MH Futárpostaközpont parancsnoka.

438. Agte, Patrick: Jochen Peiper. Komman-deur Panzerregiment Leibstandarte. Berg am Starnberger See, Potsdam, Vowinckel, 1998. 448 p.

439. Józsa Béla: Joachim Peiper halála. = Militaria. 9. 1998. 302-305.

440. Garzó Ferenc: Szenátor lesz a volt diktátorból. = Népszava. 1998. 2. mell. V.

Pinochet, Augusto

441. Baráth Magdolna: Levelek a frontról, 1944. Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Farkas Mihály és Vas Zoltán levelezése. = Századok. 1998. 3. 633-700.

442. Tremmel Ágoston; Zongor László: Tudós és katona. = M. honvéd. 1998. 50. 24-25.

Rédey István

443. Tobak Tibor: A vadászrepülés halhatatlanjai. Rittmeister Manfred Freiherr von Richthofen a Vörös báró halála. = Top gun. 1998. 12. 22-25.

444. [Nemere István] Niemayer, Stefan: Rommel a hadvezér. Bp. Merényi, 1998. 349 p.

445. Messenger, Charles: Az utolsó porosz. Gerd von Rundstedt tábornagy élete. Debrecen, Hajja, 1998. 378 p. 40 t. (20. századi hadtörténet)

Eredeti cím: The last Prussian

446. Weitz, John: Hitler bankárja. Bp. Kossuth, 1998. 336 p.

Eredeti cím: Hitler's Banker. Hjalmar Ho-race Greeley Schacht.

447. Fónagy Zoltán: Simonyi óbester tündöklése és bukása. Múlt századi rejtélyek. = Élet és tud. 1998. 24. 742-743.

448. Oroszi Antal: Sólyom László altábornagy, a koalíciós korszak első vezérkari főnöke. = Társadalom és honvédelem. 1998. 3-4. 73-87.

449. Oroszi Antal: Sólyom Lázló altábornagy, a demokratikus magyar hadsereg első vezérkari főnöke. = Új honvédségi szle. 1998. 12. 104-115.

450. Sólyom Ildikó: Végtelen útvesztőben. Interjú a Kapu című folyóiratban - - val. [Riporter:] Halász Tamás. = Új honvédségi szle. 1998. 12. 116-122.

Sólyom László

969


451. Sereny, Gitta: Albert Speer küzdelme az igazsággal. Bp. Európa, 1998. 780 p.

Eredeti cím: Albert Speer: His battle with truth.

452. Schubert Katalin: Nem csak egyszer volt Budán kutyavásár. Szalay Antal, a budai önkéntesek hadnagya, ma rehabilitált őrnagy. = Humán szle. 1998. 2. 148-150.

453. Györkei Jenő: A szürke eminenciás. Szent-Iványi Domokos életútja. = Valóság. 1998. 7. 31-36.

454. Török Bálint: Száz éve született Szent-Iványi Domokos. Amíg hagyták, szolgált. = M. nemzet. 1998. 99. 11.

455. Egy bajai polgár első világháborús viszontagságai. Szauder Sándor segítségével összeáll. Szentkirályi Frigyes. = M. honvéd. 1998. 39. 34-35.

456. Pagáts Pál: Emlékezés Szomolnoki Pán-czél Imre repülő hadnagyra. = M. szárnyak. 26. 1998. 69-70.

457. Radzinskij, Edvard: Sztálin. Bp. Európa, 1998. 717 p. 20 t.

Eredeti cím: Stalin

458. Szücs, Ladislaus: Létszámellenőrzés. Haláltábor orvosa voltam. Bp. Palatinus, 1998. 234 p.

Eredeti cím: Zählappel. Als Arzt im Kon-zentrationslager.

459. Éder Miklós; Paál Gergely: Eltávozott Toperczer Oszkár. = Bolyai szle. 1998. 1. 155-157.

Nekrológ.

460. Gosztonyi Péter: A Vörös Carnot. Nyolcvan éve született meg a szovjet hadsereg. = M. nemzet. 1998. 53. 12.

Trockij, Lev

461. Vida István: Egy petesházi tüzér visszaemlékezése a II. világháborúra, 1941-1945. Petesháza, M. Nemzetiségi Int., 1996-1998. 138 p.

462. Gosztonyi Péter: Vlaszov tábornok. Bp. Zrínyi, 1997.

Ism.: Nagy Miklós: A Vlaszov-kötet margójára. = Hadtudomány. 1998. 1. 109-116.

463. Williamson, Gordon: A hűség a becsületem. Egykori SS-katonák visszaemlékezései. Debrecen, Hajja, 1998. 255 p. (20. századi hadtörténet)

Eredeti cím: Loyalty is my honour

 

 

 

III. EGYETEMES ÉS MAGYAR HADTÖRTÉNELEM

 

464. Földi Pál: A világtörténelem nagy csatái. Kis hadtörténet kezdetektől a 18. századig. [Bp.] Laude, [1998.] 233 p.

465. Ki csatája? Ütközetek, ostromok és csaták az ókortól napjainkig. Bp. Laude, 1998. 73 p. (Puska, 3.)

466. Constable, N.; Farrington, K.: Látványos kudarcok. [Érd], Elektra, 1998. 80 p.

Eredeti cím: Spectacular failures

467. Zöllner, Erich: Ausztria története. Bp. Osiris, 2000, 1998. 553 p. (Europica va-rietas)

468. Pesendorfer, Franz: Ungarn und Öster-reich. Tausend Jahre Partner oder Gegner. Wien, ÖBV Pädagogischer Verl., 1998. 239 p.

Magyarország és Ausztria. 1000 éve partnerek vagy ellenfelek.

469. Egedy Gergely: Nagy-Britannia története. Bp. Aula, 1998. 538 p.

470. Birmingham, David: Portugália története. Bp. Pannonica, 1998. 165 p.

Eredeti cím: A concise history of Portugal

471. Anderle Ádám: Spanyolország története. Bp. Pannonica, 1998. 173 p.

472. Anderle Ádám: Latin-Amerika története. Bp. Pannonica, 1998. 182 p.

473. Durandin, Catherine: A román nép története. Bp. Maecenas Könyvek, 1998. 508 p.

Eredeti cím: Histoire des Roumains

474. Árnyéka eltűnő nevemnek. Források a Délvidék történetéhez. 2. A XVI. század végétől Trianonig. Szerk. Csorba Béla, Pál Tibor. Bp. Hatodik Síp Alapítvány, 1998. 287 p.

475. Illényi Balázs: Csapataink harcban álltak. Magyarok szövetségben idegenben. = Heti világgazd. 1998. 7. 89-91.

12-20. század.

476 Tilkovszky Lóránt: Német nemzetiség - magyar hazafiság. Tanulmányok a magyarországi németség történetéből. Pécs, Janus Pannonius Tudományegy., 1997. 261 p.

Ism.: Dombrády Lóránd. = Hadtörténelmi közl. 1998. 2. 521-523.

970


A kezdetektől a XV. század végéig

 

477. Veresegyházi Illés: A görög-perzsa háborúk. Bp. Anno, 1998. 115 p.

478. Horváth Andrea: A mursai csata ókeresztény vonatkozásai. = Acta historica /Szeged. 107. 1998. 3-9.

Kr.u. 351.

479. Szádeczky-Kardoss Samu: Az avar történelem forrásai 557-től 806-ig = Die Quellen der Awarengeschichte von 557 bis 806. Társszerző: Farkas Csaba. Munkatársak: Borsos Márta, Csillik Éva, Makk Ferenc, Olajos Teréz. Bp. Balassi, 1998. 335 p. (Magyar őstörténeti könyvtár, 12.)

480. Tóth Sándor László: Levédiától a Kárpát-medencéig. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 1998. 237 p. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 14.)

481. Nagy Kálmán: A honfoglalás hadtörténete. Bp. Szabad Tér, 1998. 151 p.

482. Dogaru, Mircea: Anul 896. Romanii nordici la impactul cu maghiarii şi moartea ducelui Almus. 1-3. = Revista de istorie militara. 1998. 1. 1-5., 2. 12-15., 3. 18-21.

A 896-os év. Az északi románok összeütközése a magyarokkal és Álmos herceg halála.

483. Zimonyi István: A besenyők nyugatra vándorlásának okai. = Acta histori-ca/Szeged. 106. 1998. 129-144.

484. Olajos Terézia: Egy felhasználatlan forráscsoport. A 11. századi magyar-bizánci kapcsolatok történetéhez. = Századok. 1998. 1. 215-222.

485. Qu, Da-feng: A study of Jebe's expedi-tion to Tung Ching. = Acta orient. Acad. Sci. Hung. 1998. 1-2. 171-177.

1211. Mongol hadjáratok Észak-Kínában.

486. Kristó Gyula: Az aranybullák százada. 3. átdolg. kiad. Bp. Kossuth, 1998. 208 p.

487. Györkös Attila: Szent Gellért és az első keresztes háború. (Szemle). = Klió, 1998. 2. 76-80.

Jotischky, A.T.: Saint Gerard of Csanád and the carmelites: apocrychal sidelights on the First Crusades. In: Autour de premiére Croisade. Actes du Colloque de la "Society for the Study of the Crusades and the Latin East" (Clermont-Ferrand, 22-25 juin 1995.) Paris, Sorbonne, 1996.

488. Pósán László: Mi a keresztes háború? (Szemle). = Klió. 1998. 1. 87-91.

Hehl, Ernst-Dieter: Was ist eigentlich ein Kreuzzug? = Historische Zeitschrift. 259. 1994. 297-336.

489. Pósán László: Zsigmond és a Német Lovagrend. = Hadtörténelmi közl. 1998. 3. 630-656.

490. Csukovits Enikő: A lovagkor Magyarországon. = Rubicon. 1998. 7. 10-12.

491. Engel Pál; Kristó Gyula; Kubinyi András: Magyarország története, 1301-1526. Bp. Osiris, 1998. 419 p. (Osiris tankönyvek)

492. Bertényi Iván: A Nikápoly alá vonult sereg hátországa. Magyarország 1396 nyarától 1397 tavaszelőig. = Hadtörténelmi közl. 1998. 3. 610-617.

493. Housley, Norman: Boucicaut marsall Nikápolynál. = Hadörténelmi közl. 1998. 3. 593-602.

494. Schnerb, Bertrand: A francia-burgundi kontingens részvétele a nikápolyi hadjáratban. = Hadtörténelmi közl. 1998. 3. 583-592.

495. Hóvári János: A nikápolyi csata. Fordulópont a balkáni oszmán hódítások történetében. = Hadtörténelmi közl. 1998. 3. 578-582.

496. Engel Pál: A török-magyar háborúk első évei, 1389-1392. = Hadtörténelmi közl. 1998. 3. 561-577.

497. Gerics József: Az 1397. évi országgyűlés helye az országgyűlések történetében. = Hadtörténelmi közl. 1998. 3. 618-622.

498. Szakály Ferenc; Fodor Pál: A kenyérmezei csata. (1479. október 13.) = Hadtörténelmi közl. 1998. 2. 309-350.

 

 

XVI-XVII. század

 

499. Magyar história. 1526-1608. Forrásgyűj-temény. Szerk. Nagy Gábor. Debrecen, Tóth Kvker. és K., 1998. 536 p.

500. Perjés Géza: Mohács és a török hódítás. = Rubicon. 1998. 1. mell. IV-VII.

501. Schönherr, Klaus v.: Kaiser versus Sul-tan. Der militärische Konflikt Maximi-lians II. mit Suleyman, 1564-1566. = Mi-litärgeschichte. 1998. 1. 3-11.

Császár a szultán ellen. II. Miksa császár és Szulejmán katonai konfliktusa, 1564-1566.

502. Szabó János, B.; Somogyi Győző: Az

971


Erdélyi Fejedelemség hadserege. Bp. Zrínyi, 1996. 127 p.

Ism.: Szakály Sándor: Hadsereg Erdélyben a 16-17. században. = Iskolakultúra. 1998. 1. 123-124.

503. Dangl, Vojtech: K niektorým vojensko-strategickým otázkam postavenia Sloven-ska v čase tridsatročnej vojny. = Vojenská história. 1998. 2. 3-13.

A szlovákiai területek hadászati kérdései a harmincéves háború idején.

504. Varga J. János: Kereskedés és hadviselés a tengeren? Hága-bécsi terv Konstantinápoly lerombolására, 1675-1783. In: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv. Bp. ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1998. 216-222.

505. Napló Buda avagy Offen erős városának híres ostromáról. Összeáll. a szöveget gond. és a jegyzeteket írta: Czigány István, Han-kó Ágnes. Bev. Czigány István. Bp. Balassi, 1998. 159 p. (Régi magyar könyvtár. Források, 7.)

506. Szita László: Pécs felszabadítása a török alól. = Pécsi szle. 1998. ősz-tél. 16-24.

507. Czigány István: A magyarországi katonaság az 1697. évi hadjáratban. = Új honvédségi szle. 1998. 2. füzet. 16-20.

508. Zachar József: A zentai csata és a Habsburg birodalom. = Új honvédségi szle. 1998. 2. füzet. 3-16.

 

 

XVIII. század

 

509. Heckenast Gusztáv: Habsburg védernyő alatt. Magyarország és a Habsburg birodalom a 18. században. = História. 1998. 3. 20-25.

510. Bartal Csaba: A sztambuli kapcsolat. Adalékok a Rákóczi-szabadságharc török külpolitikájához. = M. tud. 1998. 12. 1438-1448.

511. Károlyi Sándor két írása a Rákóczi-sza-badságharcból (1706, 1711.) [Közread., bev. és jegyz. ell.] Bánkúti Imre. = Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkv. 39-40. 1997/1998. 203-211.

512. Törvény Skócia lefegyverzéséről, 1746. Ford., sajtó alá rend. Fejér Ingrid. Szeged, JATE, 1998. 13 p. (Documenta historica, 40.)

A dokumentumok forrása: English historical documents. London, Eyre, 1957. 656-662.

513. Farkas Pál: A francia forradalom. [Bp.] Anno, 1998. 210, 220 p. 10 t.

Reprint. Eredeti kiad. Bp. Singer és Wolf-ner, 1914.

514. Voykowitsch, Bernhard: Castiglione, 1796. Maria Enzersdorf, Helmet Military Publ., 1998. 96 p. (Helmet Feldzug Series, 1.)

Castiglione, 1796. Napóleon válasza Wurmser első rohamára. - Magyar vonatkozásokkal.

 

 

XIX. századtól 1914-ig

 

515. 19. századi egyetemes történet, 1789-1890. Szerk. Vadász Sándor. [Írta: Balogh András et al. A névmutatót kész. Magyar Zoltán.] Bp. Korona, 1998. 526 p.

516. Taylor, A. J. P.: A Habsburg Monarchia, 1809-1918. Az Osztrák-Magyar Monarchia története. Bp. Scolar, 1998. 350 p.

Eredeti cím: The Habsburg Monarchy 1809-1918.

Ism.: Pataky Iván: Látlelet XIX. századi történelmünkről. = Új honvédségi szle. 1999. 6. 143-146.

517. Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam. Kelet-közép- és délkelet-Európá-ban a 19. és 20. században. Bp. Napvilág, 1998. 419 p.

518. Klein, Bohus: Obrana Karpát v zámeroch Generálneho ątábu rakúskej armády z roku 1811. = Vojenská história. 1998. 1. 56-68.

A Kárpátok védelme az osztrák haditervekben 1811-ben.

519. Estók János: A boldog békeidők. Magyarország története 1849-1914. Bp. M. Könyvklub, Helikon, 1998. 103 p. (Új képes történelem) (Officina Nova könyvek)

520. Hársasi István: Magyarok az azték trónért. = M. honvéd. 1998. 22. 36-37.

521. Amaczi Viktor: A gettysburgi csata. = M. honvéd. 1998. 24. 36-37.

1863.

522. Fučik, Josef: Operace rakousko-uhorské armády v Bosne a Hercegovine 1878 a 1881-1882 na základe mandátu Berlín-ského kongresu. = Historie a vojenstvi, 1998. 4. 38-64.

Az Osztrák-Magyar Monarchia hadmű-

972


veletei Bosznia-Hercegovinában, 1878-ban, 1881-1882-ben, a Berlini kongresszus felhatalmazásában.

523. Zoltán Márta: Az 1898-as kubai-spa-nyol-amerikai háború. = Társadalom és honvédelem. 1998. 3-4. 57-72.

524. Dokumentumok az 1898. évi spanyol-amerikai háború történetéből. Aetas. 1998. 4. 99-111.

Pichardo, Hortensia: Documentas para la historia de Cuba

525. Fischer Ferenc: Az Egyesült Államok, Japán, Németország és Chile hatalmi ambiciói a spanyol-amerikai háború után a Galápagos-szigetek megszerzéséért, 1898-1914. = Aetas. 1998. 4. 30-38.

526. Misev, R.: Bălgarskiât faktor otnoseniâta meľdu Avstro-ungarskata imperiâ i Rusiâ v navečerieto na Balkanskata vojna /1909-1911 g./ = Vojnoistoričeski Sbor-nik. 1998. 4. 26-49.

Bulgária az Osztrák-Magyar Monarchia és Oroszország hatalmi harcában a Balkán-háború előestéjén, 1909-1911.

 

 

XX. század

 

527. Hobsbawm, Eric: A szélsőségek kora. A rövid 20. század története, 1914-1991. Bp. Pannonica, 1998. 573 p.

Eredeti cím: The short twentieth century

528. Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában, 1914-1945. Debrecen, Csokonai, 1998. 324 p. 2 t. (Történelmi kézikönyvtár)

529. Fülöp Mihály; Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a XX. században. Bp. Aula, 1998. 494 p.

530. Ujj András: Biztonságpercepciók és biztonsági rendszerek a XX. században. Bp. MH Tájékoztatási és Médiaközp., 1998. 23 p. (Tájékoztató időszerű kérdésekről)

 

 

1914-1918

 

531. Berény Imre: Tolnai. A világháború története. Diplomáciai okiratok, hivatalos jelentések, szemtanúk hiteles följegyzései és eredeti adatok nyomán. 4. köt. 1914-1918. Bp. Kassák, 1998.

Hasonmás kiad. Eredeti kiad. Bp. M. Keresk. Közlöny Hírlap- és Kvk.-váll. 1915-1917, és Tolnai K. 1930-1931.

532. Rauchensteiner, Manfried: Österreich-Ungarn und der Erste Weltkrieg, 1914-1918. Bildband. Graz, Steirische Verl.-Ges., 1998. 239 p. 6 térk. t.

Ausztria-Magyarország és az első világháború képekben.

533. Berghahn, Volker R.: Sarajewo, 28 Juni 1914. Der Untergang des alten Europa. München, Deutscher Taschenbuch Verl., 1997. 237 p.

Ism.: Balla Tibor. = Hadtörténelmi közl. 1999. 3. 649-651.

534. Demblin, August: Minister gegen Kaiser. Aufzeichnungen eines österreichisch-un-garischen Diplomaten über Aussenmi-nister Czernin und Kaiser Karl. Hrsg. und bearb. von Alexander Demblin. Wien, Köln, Weimar, Böhlau, 1997. 292 p. 16 t.

Miniszter a császár ellen. Egy osztrák-magyar diplomata feljegyzései Czernin külügyminiszterről és Károly császárról.

535. Wilks, John; Wilks, Eileen: The British army in Italy, 1917-1918. Leo Cooper, 1998. 225 p.

Ism.: Pollmann Ferenc. = Hadtörténelmi közl. 1999. 3. 651-652.

536. Juba Ferenc: A diadalmas otrantói ütközet. = Hunnia. 102. 1998. 14-20.

Sipos Péter: Horthy Miklós otrantói csatája c. cikkéhez.

537. Gasparovich László: Csata az Adrián. Megregényesített dokumentumok. Bp. Gemini, 1998. 311 p.

1917. május.

538. Varga Beáta: Die Kosaken und ihre historische Stellung im Unabhängigkeits-kampf der Ukraine. = Acta Historica /Szeged. 105. 1998. 15-28.

A kozákság történelmi helye Ukrajna függetlenségi harcában.

539. Nick Ferenc: "Caporettói csoda" - 1917. október 24. - "Caporettói csata" - 1998. október 24. = M. honvéd. 1998. 41. 33.

540. Nick Ferenc: "Caporettói csoda" 1917.

973


október 24., 1998. október 24. = Országhatár. 1998. 22. 22.

541. Prodan, Costica; Preda, Dumitru: The Romanian army during the First World War. Bucharest, Univers Encicloped., 1998. 176 p.

A román hadsereg az első világháború idején. - Magyar vonatkozásokkal.

542. Stan, Constantin I.: Trupele de poliţie şi jandărmerie in luptă pentru integireâ Romaniei (1916-1918). 80 de ani de la Mara Unire. = Revista de istorie militara. 1998. 3. 22-27.

A rendőrség és csendőrség csapatai harcban Románia egyesítéséért. - Magyar vonatkozásokkal.

543. 1918. Sfârsit si început deepocă = Korszakvég - korszakkezdet = The end the beginnig of an era. Coord. Cornel Grad, Viorel Ciubotă. Zalău, Ed. "Lekton", E. Muzeului Sătmărean, 1998. 578 p.

544. Balla Tibor: Az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó katonai erőfeszítése az első világháború olasz frontján. In: 1918. Korszakvég - korszakkezdet. Satu Mare, 1998. 143-154.

545. Bencze László: Adalékok az 1918. június 15-i offenziva haditerveinek vizsgálatához. = Hadtörténelmi közl. 1998. 2. 476-502.

546. Pitsch, Erwin: 1918. Niederlage und Untergang Österreich-Ungarns. Wien, Ös-terreichische Landsmannschaft, 1998. 120 p. (Eckartschriften, 145.)

Az Osztrák-Magyar Monarchia veresége és összeomlása.

547. Farkas Márton: Die Endtage der öster-reichisch-ungarischen Streitkräfte. In: Die k. u. k. Armee. Bp. Europa Inst., 1998. 79-92.

Az osztrák-magyar haderő végnapjai.

548. Pataky Iván: A Monarchia vége. = M. honvéd. 1998. 46. 34-35.

549. Pollmann Ferenc: Katonai összeomlás a Balkánon 1918 őszén. In: 1918. Korszakvég - korszakkezdet. Satu Mare, Zalau, 1998. 135-142.

550. Bódogh-Szabó Pál: A Közel-Kelet "Trianonja". = M. honvéd. 1998. 22. 18.

Sykes-Picot egyezmény. 1916.

 

 

1918-1939

 

551. Salamon Konrád: A csonka ország. Magyarország története 1914-1945. Bp. Helikon, M. Könyvklub, 1998. 95 p. (Új képes történelem) (Officina Nova könyvek)

552. Gergely Jenő; Pritz Pál: A trianoni Magyarország, 1918-1945. Bp. Vince K., 1998. 207 p. (Tudomány-Egyetem)

553. Gergely Jenő; Pritz Pál: Trianoni negyedszázadunk. A vezető osztályok nem voltak képesek alkalmazkodni a változásokhoz. [Riporter:] Hovanyecz László. = Népszabadság. 1998. 285. 30.

554. Trianon és a magyar politikai közgondolkodás, 1920-1953. Szerk. Romsics Ignác. Bp. Osiris, 1998. 240 p.

555. Hajdú Tibor: Az őszirózsás forradalom. = Rubicon. 1998. 8. 13-17.

556. Ormos Mária: Sem háború sem béke. Magyarország 1918. = Rubicon. 1998. 8. 8-12.

557. Szász Zoltán: Erdély-tervek. 1918-20. = História. 1998. 4. 26-28.

558. Baboş, Alexandru: Divizia 18 Infanterie - "un inel de otel în lanţul Unirii". = Revista de istorie militara. 1998. 5. 6-11.

A Magyarország elleni román hadjárat, 1919.

559. Kanyó Tibor: Az 1919. január 29-i balassagyarmati események nemzetközi háttere. = Balassagyarmati honism. h. 1998. 1-2. 83-98.

560. Mantoux, Paul: Trianon felé. A győztes nagyhatalmak tárgyalásai Magyarországról. - - tolmácstiszt feljegyzései. Szerk., sajtó alá rend. Litván György. Bp. MTA Történettud. Int., 1998. 263 p.

561. Domonkos László: "Akkor azt mondom: finis Hungariae." = Hitel. 1998. 10. 82-97.

Baranya vármegye 1918-1919.

562. Csóti Csaba: A dél-somogyi területek szerb megszállása 1918-21 között. = Somogy m. múltjából. 29. 1998. 123-142.

563. Faggyas Sándor: Nyolcvan éve történt. Fegyverszünet újabb háború ígéretével. Tények és számok. = M. nemzet. 1998. 264. 7.

564. Kiss István Géza: Népszavazás Sopronban és környékén. = M. honvéd. 1998. 4. 22-23.

565. Bacsa Gábor: A magyar-jugoszláv (S.H.S.) határ megállapítása és kitűzése. A trianoni szerződés szerint, 1921-1924. Bp. Püski, 1998. 224 p.

566. Majoros István: Francia intervenció Dél-

974


Oroszországban, 1918-1919. = Századok. 1998. 6. 1323-1342.

567. Réti György: Budapest - Róma Berlin árnyékában. Magyar-olasz diplomáciai kapcsolatok, 1932-1940. Bp. ELTE Eötvös K., 1998. 299 p. 2 t.

568. Ravasz István: Kőhajítógépekkel jancsiszögek ellen. Az olasz-abesszin háború, 1935-1936. 1-2. rész. = M. honvéd. 1998. 13-14. 26-27.

569. Gogoi, Giancarlo: Adua, gli eventi di un secolo fa. = Nouva Corvina. 4. 1998. 59-68.

Adowa, 1896.

570. Vígh Károly: Hatvan éve történt. Münchentől a bécsi döntésig. = M. nemzet. 1998. 256. 7.

571. Szinai Miklós: ".. egy régi jó barátunk ... egyesült egy másik régi jó barátunkkal..." Az Anschluss és a Horthy-rendszer. = M. tudomány. 1998. 10. 1168-1174.

572. Réti György: Az 1938. évi Anschluss a magyar-olasz kapcsolatok tükrében. = Múltunk. 1998. 1. 71-93.

573. Réti György: Az első bécsi döntés kulisszatitkai. = Élet és tud. 1998. 45. 1411-1413.

574. Ormos Mária: Reviziós politika és a külpolitika reviziója. Az első bécsi döntés 1938. = Rubicon. 1998. 8. 22-27.

575. 1938. Hatvan évvel ezelőtt... Összeáll. Borbás Károly. = Hadak útján. 459-461. 1998. 5-6., 5-7., 11-13.

576. Vargyai Gyula: Magyar katonák a visszacsatolt Felvidéken, 1938. = Rubicon. 1998. 8. mell. III-IV.

 

 

1939-1945

 

577. Magyarország a második világháborúban. Lexikon A-Zs. Főszerk. Sipos Péter. Bp. M. Hadtud. Társ., Petit Real, 1996.

Ism.: Szakály Sándor: Közelebb Magyarország második világháborús szereplésének megismeréséhez (?) = Iskolakultúra. 1998. 4. 107-108.

578. Eby, Cecil D.: Hungary at war. Civilians and soldiers in World War II. Pennsylvania, Univ. Pr., 1998. 318 p.

Magyarország a második világháborúban.

579. Armour, Ian D.: Magyarország a második világháborúban. [Ford.] = Kapu. 1998. 1. 73-76.

580. Dombrády Lóránd: A hadba lépés felelősségéről. = Századok. 1998. 3. 517-551.

581. Ungváry Krisztián: Furcsa háború. Magyar megszállás Ukrajnában, 1941-42. = História. 1998. 4. 31-34.

582. Ungváry Krisztián: Az elfelejtett háború. = Népszabadság. 1998. 44. 28.

Magyar csapatok a Szovjetunió területén, 1941-42.

583. A magyar arcvonal áttörése Urivnál, majd Scsucsjénél, 1943. január 12. - január 14. = Hadak útján. 456-458. 1998. 8-10., 6-8.

Kivonat Szabó Péter: Don-kanyar c. könyvéből.

584. Józsa Béla: Kurszk - Prohorovka - Bjel-gorod. = Militaria. 9. 1998. 289-301.

1943.

585. Ravasz István: Az erdélyi hadműveletek 1944 késő nyarán - kora őszén. 2-3. rész. = Hadtörténelmi közl. 1998. 2. 384-424., 4. 857-894.

1. rész. = u.o. 1997. 3. 460-495.

586. Gosztonyi Péter: Budapest lángokban, 1944-1945. Bp. Móra, 1998. 188, 4 p. 7 t.

Ism.: Bartha Endre. = M. szárnyak. 26. 1998. 247-251.

Valachi Anna: Két történész Budapest ostromáról. = Népszava. 1998. 61. 9.

Pataky Iván. = Új honvédségi szle. 1998. 2. 162-164.

587. Gosztonyi Péter: Ismeretlen adatok Budapest 1944-45-ös ostromának történetéhez. A kilövés forgatókönyve magánlevélben elbeszélve. = M. nemzet. 1998. 22. 10.

588. Ungváry Krisztián: Budapest ostroma. Bp. Corvina, 1998. 331 p. (Faktum)

Ism.: Bartha Endre. = M. szárnyak. 26. 1998. 247-251.

Gosztonyi Péter: Egy hiánypótló monográfia margójára. = M. nemzet. 1998. 89. 10.

Valachi Anna: Két történész Budapest ostromáról. = Népszava. 1998. 61. 9.

Kósa Judit, N.: Csönd telepedett a városra. = Népszabadság. 1999. 36. 26.

Róbert Péter: Az ostrom enciklopédiája. = Új honvédségi szle. 1998. 9. 142-143.

Pataky Iván: Budapest lángokban. = Új honvédségi szle. 1998. 11. 162-164.

Gosztonyi Péter: Fortress Budapest. = Hung. q. 151. 1998. 137-144.

Katona M. István: Könyv Budapest ost-

975


romáról. = M. honvéd. 1999. 8. 33. + Könyvrészlet 34-35.

589. Ungváry, Krisztián: Der Ausbruch der deutsch-ungarischen Verteidiger aus Budapest im Februar 1945. Rekonstruktion eines militärischen Zusammenbruchs. = Militärgeschichtliche Mitteilungen. 1998. 1. 79-115.

A német-magyar védelem kitörése Budapestről 1945 februárban. Egy katonai összeomlás rekonstrukciója.

590. Lukácsy András: Budapest-erőd, ezerkilencszáznegyvenöt. = M. hírlap. 1998. 37. 7.

591. Gurkin, V. V.: Strategičeskie i frontovye operacii Krasnoj Armii. = Voenno Istori-českij ®urnal. 1998. 2. 12-26.

A Vörös Hadsereg hadművletei, 1941-1945. - Magyar vonatkozásokkal.

592. Loza, Dmitrij: Commanding the Red Army's Sherman tanks. The World War II memoirs of Hero Soviet Union Dmitriy Loza. Ed. and translat. by James F. Geb-hardt. Lincoln, London, Univ. of Nebras-ka Pr., 1996. 173 p. 8 t.

Eredeti cím: Skaz o tankah "Sherman"

Sherman harckocsik a Vörös Hadseregben. Visszaemlékezések. - A szovjet 46. gárda harckocsidandár harci útja. Magyarországi harcok: 52-90.

593. Fleischer, Wolfgang; Eiermann, Richard: Das letzte Jahr der Waffen-SS. Mai 1944 - Mai 1945. Wölfersheim-Berstadt, Pod-zun-Pallas, 1997. 160 p. - Magyar vonatkozásokkal.

594. Lepre, George: Himmel's Bosnian divi-sion. The Waffen-SS Handschar Division 1943-1945. Atglen, Schiffer, 1997. 378 p. (Schiffer military/aviation history)

Himmler boszniai hadosztálya. A "Handzsár" Waffen-SS hadosztály, 1943-1945. - Magyarországi bevetésük: 176-296.

595. Ölvedi Ignác: Miért nem tanúsított hazánk ellenállást a Wehrmacht megszállása ellen 1944 márciusában? = Új honvédségi szle. 1998. 12. 53-66.

596. Ölvedi Ignác: Magyarország sikertelen leválásának okai a fasiszta szövetségről. = Új honvédségi szle. 1998. 11. 74-87.

597. Ölvedi Ignác: Előzetes fegyverszüneti szerződés a szövetségesek és Magyarország között nem köttetett. = Társadalom és honvédelem. 1998. 1-2. 127-142.

598. Csóka Ferenc: Konspirációs hiányosságok a magyarországi antifasiszta ellenállásban, 1941-1945. = Kapu. 1998. 5. 18-21.

599. Grnyó József: Sárisápi partizánok. = Ellenállók és antifasiszták. 1998. 4. 15-18.

600. Horváth János: A Csendőrlaktanya elfoglalása és a Budai Önkéntes Ezred toborzása. = Militaria. 9. 1998. 315-317.

601. Lojkó Miklós: The failed handshake on the Danube: the story of Anglo-American plans for the liberation of Central Europe at the and of the Second World War. = Hung. stud. 1998/99. 1. 119-127.

Angol-amerikai tervek Közép-Európa felszabadítására a második világháború végén.

602. Ivanicková, Edita: Ceskoslovensko-mad'arské vzt'ahy v stredoeurópskej poli-tike Vel'kej Británie (1938-1945). = Historický Casopis. 1998. 2. 250-260.

A csehszlovák-magyar kapcsolatok és Nagy-Britannia közép-európai politikája a második világháború idején.

603. Taylor, A. J. P.: A második világháború okai. Bp. Scolar, 1998. 348 p.

Eredeti cím: The origins of the Second World War

604. Hernádi Tibor: Kiknek állt érdekében a második világháború? Baja, Szerző, 1998. 281 p.

605. Gosztonyi Péter: A II. világháború története. (Szemle). = Klió. 1998. 1. 146-148.

Weinberg, Gerhard L.: Eine Welt im Waffen. Die globale Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Stuttgart, Deutsche Verl.-Anstalt, 1995.

606. Gosztonyi Péter: A második világháború képekben. (Szemle). = Klió. 1998. 2. 136-137.

Churchill, W. S.: Der Zweite Weltkrieg in Bildern. Bern, Scherz, 1997.

607. Macdonald, John: A II. világháború nagy csatái. [Bp.] Gabó, 1998. 192 p. VIII t.

Eredeti cím: Great battles of World War II

608. A végső győzelemig. A második világháború elszalasztott lehetőségei. Szerk. Kenneth Macksey. A köt. szerzői John H. Gill [et al]. Debrecen, Hajja, 1998. 251 p. 16 t. (20. századi hadtörténet)

Eredeti cím: The Hitler options

609. Freiden, Seymour; Richardson, William: Végzetes döntések. Bp. Kossuth, 1998. 279 p.

Eredeti cím: Fatal decision

610. A Wehrmacht. a német hadsereg képes története a II. világháborúban. Szerk. John Pimlott. Debrecen, Hajja, 1998. 174 p. (20. századi hadtörténet)

611. Lukacs, John: A párviadal. a nyolcvannapos párbaj Churchill és Hitler között,

976


1940. május 10 - július 31. Bp. Európa, 1998. 369, [2] p. [16] t.

Eredeti cím: The duel

612. Ismeretlen részletek a Barbarossa-terv diplomáciai előtörténetéhez. Közread., bev., jegyz. ell. és ford. Gosztonyi Péter. = Külpolitika(1995). 1998. 1. 98-124.

613. Winchester, Ch. H.: Ostfront. Hitler's war on Russia, 1941-45. London, Osprey, 1998. 160 p. (Osprey military)

Keleti front. Hitler háborúja Oroszország ellen.

614. Józsa Béla: A ma is tartó leghosszabb nap. = Militaria. 11. 1998. 361-379.

A normandiai partraszállás, 1944.

615. Kershaw, Robert J.: Hídfő. Szeptemberben sosem havazik. Az arnhemi csata, 1944. Bp. Aquila, 1998. 649 p. (Aquila könyvek)

Eredeti cím: It never snows in September. The German view of market-garden and the battle of Arnhem

616. Franks, Norman: A dieppe-i ütközet. A II. világháború legnagyobb légi csatája. Debrecen, Hajja, 1998. 268 p. 16 t. (20. századi hadtörténet)

Eredeti cím: The greatest air battle

617. Franks, Norman: A Bodenplatte hadművelet. A II. világháború utolsó német légi offenzívája. Debrecen, Hajja, 1998. 249 p. 16 t.

Eredeti cím: Battle of the airfields

618. Whiting, Charles: Werwolf. a náci ellenállási mozgalom története, 1944-1945. Debrecen, Hajja, 1998. 221 p. 8 t.

Eredeti cím: Werwolf

619. Hahn Veronika, R.: Brit merénylettervek Hitler ellen. Végső megoldás? = Heti vi-lággazd. 1998. 31. 60-61.

620. Iles, Les: A feltétel nélküli fegyverletétel. Churchill elképedt az amerikai elnök casablancai bejelentésén. = Népszabadság. 1998. 20. 23.

621. Bíró Zoltán, Sz.: Szovjet felügyelet alatt. 1940-1991. = História. 1998. 4. 16-17.

Balti államok

 

 

1945-1998

 

622. Pók Attila: A nemzetközi élet krónikája, 1945-1997. Bp. História, MTA Történet-tud. Int. 1998. 401 p. (História könyvtár. Kronológiák, adattárak, 6.)

623. Nagy László: A szovjet-amerikai kapcsolatok katonapolitikai aspektusainak elemzése, 1945-1991. Bp. MH Tájékoztatási és Médiaközp., 1998. 61 p. (Honvéd tudósok, 35.)

624. Kemp, Anthony: SAS. Békeévek vad háborúi, 1947-1991. A brit elit kommandó, a Special Air Service gyarmati és antiterrorista műveletei. Bp. [etc.] Lapics, 1998. 270 p. [8] t. (Aquila könyvek)

Eredeti cím: The SAS

625. A magyar jóvátétel és ami mögötte van... Válogatott dokumentumok, 1945-1949. Vál., bev. és jegyz. Balogh Sándor, Föl-desi Margit. Bp. Napvilág, 1998. 188 p.

626. Balogh Sándor: Háromszázmillió és a többszöröse. - - történész a második világháború magyar jóvátételi terheiről. [Riporter:] Daniss Győző. = Népszabadság. 1998. 267. 28.

627. Császár Attila: A Szövetséges Ellenőrző Bizotság /SZEB/ működése Magyarországon 1946 és 1947 között. = Reform. egyh. 1998. 9. 198-204.

628. Cseh Gergő Bendegúz: Adalékok a magyarországi Szövetségs Ellenőrző Bizottság szervtörténetéhez. = Levéltári szle. 1998. 4. 16-24.

629. Revizíó vagy autonómia? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről, 1945-1947. A bev. tanulmányt írta és összeáll. Fülöp Mihály. Sajtó alá rend. és a jegyz. ír-ta: Vincze Gábor. Bp. Teleki L. Alapítvány, 1998. 492 p. 16 t. (Iratok a magyar diplomácia történetéhez, 1944-1956.)

630. Kocsis Károly: Telepítés és etnikum. A Kárpát-medence határvidékein. 1944-1950. = História. 1998. 2. 19-23.

631. Okváth Imre: A Varsói Szerződésbe való integrálódás kezdetei 1955-56. = Új honvédségi szle. 1998. 4. 53-60.

Hozzászólás: Szabó Lajos: Egy tanulmány margójára. = Új honvédségi szle. 1998. 8. 88-90.

632. Okváth Imre: Adalékok a Szovjetunió második világháború utáni katonapolitikájához. 1945-1956. = Új honvédségi szle. 1998. 11. füzet. 20 p.

977


633. Holloway, David: Stalin and the bomb. The Soviet Union and atomic energy 1939-1956. New Haven, London, Yale Univ. Pr., 1994. 464 p.

Ism.: Okváth Imre. = Hadtörténelmi közl. 1998. 2. 526-528.

634. Faludi Péter: Hosszú, fájdalmas menetelés. Phenjan "saját" Pak Csong-Hi tábornokára vár? = Új honvédségi szle. 1998. 5. 37-45.

635. Molnár Miklós: Egy vereség diadala. A forradalom története. Bp. 1956-os Int., 1998. 291 p.

Eredeti cím: Victoire d'une défaite. Budapest, 1956.

636. Gosztonyi Péter: Adalék az 1956-os forradalomhoz. = Bécsi napló. 1998. 5. 3.

637. Kahler Frigyes; Kiss Sándor, M.: Kinek a forradalma? Bp. Püski, Kortárs, 1997.

Ism.: Salamon Konrád: A mi forradalmunk. = Új forrás. 1998. 8. 11-14.

638. Borbándi Gyula: Kis forradalomtörténet. Kahler Frigyes - M. Kiss Sándor: Kinek a forradalma?... M. Kiss Sándor: Olvasókönyv. Forradalom Somogyban - 1956. = Kortárs. 1998. 8. 92-100.

639. Kiss Sándor, M.: Forradalom és demokrácia. = Napi Mo. 1998. 255. 13.

640. Szabó Zoltán; Rászlai Tibor: "Szem a láncból?" A forradalom a sokaság ereiben volt. = Napi Mo. 1998. 248 p. 13.

641. Jobágyi Gábor: Szigorúan titkos emlékkönyv, 1956. = Top secret memoir, 1956. Bp. Szabad Tér, 1998. 83 p.

642. Szabó A. Ferenc: Az ismeretlen '56. = Új honvédségi szle. 1998. 1. 106-113.

643. Antalóczy Zoltán: "Él itt még valaki?" A Hajnal-klinika a forradalom alatt. = M. nemzet. 1998. 252. 9.

644. Zádori Zsolt: Romák az 56-os forradalomban. "Vigyék őt vissza Bibó Pista bácsihoz, mert az rendesen bánt vele." = Népszava, 1998. 273. mell. II.

645. Számvéber Norbert: "Forgószél" a Corvin köz felett - 1956. = Hadak útján. 460. 1998. 14-16.

646. Eörsi László: "Azt hiszitek, én nem vagyok olyan magyar, mint ti?" A Corvin közi fegyverátadási tárgyalások. = Beszélő/(1996). 1998. 10. 44-52.

647. Szovjet katonai intervenció, 1956. Bp. Argumentum, 1996.

Ism.: Cséfalvay, Frantiąek. = Vojenská história. 1998. 3. 113-120.

648. Kő András: Egy nehéz nap hajnala. Oszlopban álltak az utak mentén a szovjet tankok. = M. nemzet. 1998. 258. 8.

649. Sovetskij Soűz i vengerskij krizis 1956 goda. Dokumentü. Red. koll. V. Ű. Afiani [et al.] Moskva, Rosspen, 1998. 863 p.

A Szovjetunió és az 1956-os magyar válság.

650. Eörsi László: A bécsi Magyar Forradalmi Tanács szerepe 1956 után. = Népszabadság. 1998. 259. 7.

651. Franco és az 1956-os magyar forradalom. Dokumentumok a spanyol segítségnyújtás tervéről. [Közread. és bev.] Borhi László. = História. 1998. 9-10. 60-62.

652. Illényi Balázs: 56 november: spanyol segítség? Nem törtek át. = Heti világgazd. 1998. 43. 93-94.

653. Bognár Károly; Hajma Lajos: Volt-e 56-ban reális lehetőségünk NATO segítségre. = Népszabadság. 1998. 279. 28.

654. Kongói konfliktus. Háborús póker. = Heti világgazd. 1998. 48. 32-33.

655. Kiss Álmos Péter: Amerika vietnami háborúja. = Új honvédségi szle. 1998. 1. 74-84.

656. Ofry, Dán: Izráel győzelmes hat napja. Bp. Talentum, 1998. 151 p.

657. Ofry, Dán: Hat nap, amely megrengette a világot. - - izraeli magyar újságíró könyve az 1967-es háborúról. [Riporter:] Dési János. = Népszava. 1998. 204. 9.

658. Dömény János: Che Guevara a lázadás szimbóluma, 1968. = Rubicon. 1998. 8. 37-38.

659. Boros Ferenc: A prágai tavasz harminc év távlatából. = Rubicon. 1998. 8. mell. V-VI.

660. Huszár Tibor: 1968. Prága, Budapest, Moszkva. Kádár János és a csehszlovákiai intervenció. Bp. Szabad Tér, 1998. 303 p.

661. Huszár Tibor: Prága-Budapest-Moszkva, 1968. [Riporter:] Pünkösti Árpád. = Népszabadság. 1998. 196. 22-23.

662. Kovács Imre; Erdélyi Károly: Magyar politikusok a prágai hatvannyolcról. [Közread. és bev.] Kun Miklós. = M. napló. 1998. 8. 31-34.

663. Róna Péter: 1968. = Mozgó világ. 1998. 8. 19-35.

Dokumentumok.

664. Kun Miklós: A csehszlovákiai dráma. 1-5. rész. = M. nemzet. 1998. 189. 12., 191. 16., 192. 8., 194., 20., 196. 12.

665. Kun Miklós: Prágai tavasz - prágai ősz. 1968 fehér foltjai. Bp. Akad. K., 1998. 224 p. 8 t.

Ism.: Kepecs Ferenc: Mindenki hazudott

978


1968-ban. = Népszava. 1998. 217. 9.

Pataky Iván. = Új honvédségi szle. 1999. 7. 153-157.

666. Kun Miklós: "Kár, hogy nem léptünk fel keményebben..." Pjotr Seleszt naplófeljegyzései 1968-ból. = Valóság. 1998. 11. 49-66.

667. Vida István: A Szovjetunió és Csehszlovákia 1968-ban. = Rubicon. 1998. 8. 41-45.

668. Pihoja, R. G.: Csehszlovákia, 1968. Moszk-vai nézőpontból, az SzKP KB dokumentumai alapján. = Múltunk. 1998. 1. 3-41.

669. Majorov, Aleksandr: "Husák mindig őszinte volt velünk." Négyszemközt Csehszlovákia megszállójával. [Riporter:] Kun Miklós. = M. hírlap. 1998. 194. 8.

670. ©tefansky, Michal: Politické prípravy vojenskej intervencie 21. augusta 1968. = Vojenska história. 1998. 3. 47-58.

Az 1968. augusztus 21-i katonai intervenció politikai előkészítése.

671. Pataky Iván: A Német Nemzeti Néphadsereg közrműködése Csehszlovákia 1968. évi megszállásában. = Új honvédségi szle. 1998. 1. 141-144.

Vonakodó szövetséges, Krytonim "Dunaj", Wenzke, R.: Die NVA und der Prager Frühling 1968 című könyvekről.

672. Pataky Iván: 1968 Kádár János és Leonyid Brezsnyev telefonbeszélgetéseinek és levelezéseinek tükrében. 1-3. rész. = M. honvéd. 1998. 33-34-36. 36-37.

673. Pataky Iván: Egy kis segítség a barátainknak. Magyarország szerepe Csehszlovákia 1968-as megszállásában. = Napi Mo. 1998. 208. 19.

674. Pataky Iván: Harminc éve történt. A néphadsereg Csehszlovákiában. = Új honvédségi szle. 1998. 9. 97-107.

675. Pataky, Iván: 1968: Die Besetzung der CSSR. Die Teilnahme der Ungarischen Volksarmee. = Truppndienst. 1998. 5. 399-405.

A Magyar Néphadsereg szerepe az 1968-as csehszlovákiai eseményekben.

676. Pataky Iván: A Magyar Néphadsereg és a Határőrság együttműködése 1968-ban, Csehszlovákia megszállásakor. = Nemzetvédelmi egy. közl. 1998. 2-3. 43-52.

677. Pataky, Iván; Balló, István: Die Ein-beziehung der Ungarischen Volksarmee in die Besetzung der Tschechoslowakei im Jahre 1968. = Österreichische Mili-tärische Zeitschrift. 1998. 6. 683-688.

A Magyar Néphadsereg bevonulása Csehszlovákiába 1968-ban.

678. Balló István: Magyar katonák Csehszlovákia megszállásában. = M. hírlap. 1998. 194. 6.

679. Balló, István: Die Ungarische Volks-armee im Warschauer Pakt. Möglich-keiten und geplante Aufgaben Richtung Österreich vor 1989. = Österreichische Militärische Zeitschrift. 1998. 2. 161-166.

A Magyar Néphadsereg a Varsói Szerződésben. Lehetőségek és tervek Ausztria felé 1989 előtt.

680. Kolozsvári Sándor: Akik túlélték a sikert. "Magyar" helyőrség Aleppóban a-vagy a Magyar Néphadsereg mindmáig homályban tartott eredményes vállalkozása Szíriában. Bp. Petit Real, 1998. 252 p.

Ism.: Szentkirályi Frigyes. = M. honvéd. 1998. 28. 25.

P[ataky] I[ván]. = Új honvédségi szle. 1998. 8. 135-137.

Oroszi Antal: Egy katonai témájú könyv visszhangja. = Új honvédségi szle. 1999. 8. 164-165.

681. Kővári László: Az Öböl-háború alulnézetből. = Top gun. 1998. 3. 2-8.

682. Keresztes Imre: Amerikai-brit légicsa-pás. Sivatagi róka fogta csuka. = Heti vi-lággazd. 1998. 51-52. 23-25.

683. Sources of insecurity in the Balkans. Risks and conflicts. International seminar. [Ed.] Inst. for Political Studies of Defense and Military History, Inst. for National Strategic Studies, NATO Office for Press and Information. Bucharest, 1998. 303 p.

A veszélyeztetettség forrásai a Balkánon. Kockázatok és konfliktusok.

684. Demkó Attila: A NATO szerepe a délszláv válság nemzetközi kezelésében. Bp. MH Tájékoztatási és Médiaközp., 1998. 28 p. (Tájékoztató időszerű kérdésekről, 8.)

685. Tóth Csaba: SFOR 1998 - A hadszíntér. = Új honvédségi szle. 1998. 6. 121-126.

686. Szőnyi István: Hungary's perspective on security in South-Eastern Europe. In: Sources of insecurity in the Balkans. Risks and conflicts. International seminar. Buch-arst, Inst. for Political Studies of Defense and Military History, 1998. 86-88.

Magyarország biztonsága Dél-kelet-Európában.

687. A honvédelm négy éve, 1994-1998. Bp. Zrínyi, 1998. 229 p.

688. Széles Ernő: Az USA kormánya és a NATO bővítés. = Új honvédségi szle. 6. 65-72.

979


IV. AZ 1848-1849-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

 

 

Összefoglaló munkák, általános kérdések

 

689. 19. századi magyar történelem, 1790-1918. Szerk. Gergely András. [Írta: Csorba László et al.] Bp. Korona, 1998. 484 p.

690. Csorba László; Velkey Ferenc: Reform és forradalom, 1790-1849. Debrecen, Csokonai, 1998. 256 p. 14 t. (Történelmi kézikönyvtár)

691. Kosáry Domokos: Magyarország és Európa 1848-ban. = Valóság. 1998. 5. 35-46.

692. Erdődy Gábor: Kényszerpályán. a magyar külpolitikai gondolkodás 1849-ben. [Bp.] Argumentum, 1998. 142 p.

693. 1848-1849. A szabadságharc és a forradalom története. (Szerk. Hermann Róbert.) Bp. Videopont, 1996. 463 p.

Ism.: Molnár András. = Századok. 1998. 2. 497-500.

694. Hermann Róbert: Csudáknak éve. CD-Rom az 1848-49-es szabadságharc történetéről. Bp. Média 21. Kft. 1998.

695. Hermann Róbert: Mit kezdjünk 1848-cal? = M. narancs. 1998. 11. 46-47.

696. Hermann Róbert: What are we to do with 1848? = Budapest Review of Books. 1998. 1. 33-35.

697. Hermann Róbert: 1848. március 15. - a túloldalról. = Kortárs. 1998. 3. 124-128.

698. Hermann Róbert: Haza és haladás 1848-49-ben. = Bárka. 1998. 2. 3-8.

699. 1848-49 150. évfordulójára. Tanulmányok. Szerk. és bev. Hermann Róbert. = Életünk. 1998. ksz. 499-624.

700. Az 1848-49-es honvédsereg és a Magyar Honvédség 150 éve. [Írta:] Sz[akály] S[ándor]. = Új honvédségi szle. 1998. 12. füzet. 1.

Tudományos ülés.

701. Egy küzdelmes év katonái. Mátra Múzeum és a Berze Nagy János Gimnázium tanulmánykötete. Szerk. Horváth László. Gyöngyös, 1998. 195 p. (Mátrai tanulmányok. 1998)

702. A szabadság Debrecenbe költözött. Tanulmányok 1848/49 történetéhez. Szerk. Takács Péter. Debrecen, Erdélytörténeti Alapítvány, 1998. 427 p. (Erdélytörténeti könyvek, 2.)

703. U[gró] Sz[ilárd]: A dicsőség napjait éljük... 1-19. rész. = Országhatár. 1998. 1-7., 8-20. sz.

704. Horváth Zsolt: Propaganda és történelem. 1848 századik évfordulójának ünneplése. = História. 1998. 3. 32-34.

705. Az államosított forradalom. 1848 centenáriuma. Vál., szerk. és az előszót írta: Gerő András. Bp. Új Mandátum, 1998. 344 p.

Fegyveresek, katonák: 259-285.

706. Hermann Róbert: Eredmények és feladatok 1848-49. hadtörténetének kutatásában. = Történelmi szle. 1998. 3-4. 203-214.

707. Hermann Róbert: A szabadságharc hadtörténészei. In: R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv. Bp. 1998. 536-557.

708. Hermann Róbert: Gondolatok a XIX. század közepi források kiadási módjáról. = Fons. 1998. 1. 153-155.

709. Hermann Róbert: Lamberg szívében szurony... A szabadságharc eddig ismeretlen katonai iratai a bécsi hadilevéltárban. = Népszabadság. 1998. 74. 34.

710. Csapó Zoltán; Hermann Róbert; Jánosi András: A dunántúli önkéntes nemzetőrség 1848-as "parancsolatkönyve". Parancskönyvek, levelezőkönyvek, naplók. = Hadtörténelmi közl. 1998. 1. 216-283.

711. Saját kezébe, ott, ahol... Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai irataiból. Szerk. Farkas Gyöngyi. Vál. ... Böhm Jakab. A bev. tanulmányt írta: Csikány Tamás. Bp. Petit Real, 1998. 271 p.

712. "Hírünk, nevünk virágozni fog" 1848-1849. A forradalom és szabadságharc dokumentumaiból. Összeáll. Szilágyi L. Zsuzsa. Bukarest, Kolozsvár, Kriterion, 1998. 474 p. (Kriterion kincses könyvtár)

713. Fehér József: Szemelvények az 1848/49-es emlékirat-irodalomból. = Honismeret. 1998. 4. 25-31.

714. Demeter Zsófia: A pákozdi győzelem. Dunántúli védelmi hadművelet: 1848. szeptember 29 - október 7. Irodalmi művek, egykorú dokumentumok és visszaemlékezések a dunántúli védelmi hadműveletről. Székesfehérvár, Szt. István Kir. Múz., 1998. 124 p. (A Szent István Király Múzeum közleményei. B. sor. 48.)

715. Naplók, versek, levelek a szabadságharc korából. [Szerk., magyarázatokkal ell. H.

980


Szabó Lajos]. [Kiad.] Jókai Mór Városi Kvt. Pápa, Magánkiad. 1998. 225 p.

716. A szabadságharc hétköznapi tanúi. 1848-1849-es naplók. Szerk. Nyulásziné Straub Éva. Bp. "Jövő Nemzedékéért" Alapítvány, 1998. 389 p. (Magyar sorsfordulók)

717. Hermann Róbert: Óh, szabadság, hadd nézzünk szemedbe! A rendi Magyarországtól a polgári Magyarországig. A reformkor, a forradalom, az emigráció és a kiegyezés korának dokumentumai és képei, 1825-1894. Bp. 1998. 72 p.

718. Hermann Róbert: 1848-1849-es kiállítások. = M. múzeumok. 1998. 2. 44-48.

719. 1848. Revolution. Revoluce. Rivoluce. Rivo-luzione. Forradalom. Ausstellungskatalog. 2. März - 31. August 1998. [Írták] Hermann Róbert, Thomas Kletečka. Wien, Öster-reichisches Staatsarchiv, 1998. 17 [13] p.

720. Kottra Györgyi, Cs.: Megmenekült zász-lóink. A Hadtörténeti Múzeumban őrzik az 1848/49-es forradalom és szabadságharc megmaradt zászlóit. Mindannyiuknak külön története van. = Élet és tud. 1998. 11. 332-334.

721. Murányi Gábor: A hazatért vándorzászlók. A kétszer visszakapott 48-as lobogók. = Heti világgazd. 1998. 11. 89-91.

722. "Fényesebb a láncnál a kard". 1848-1849. Emlékkiállítás. [Írta: Cs. Kottra Györgyi, Ságvári György, Kedves Gyula.] Bp. 1998. 29 p.

723. Kádár Márta: 1848 emlékezete = Élet és tud. 1998. 11. 350.

A Hadtörténeti Múzeum kiállításáról.

724. Devich Márton: Együtt még soha nem látott kincsek a Hadtörténeti Múzeumban. "Fényesebb a láncnál a kard". = M. nemzet. 1998. 62. 21.

725. "Fényesebb a láncnál a kard..." = M. honvéd. 1998. 11. 8.

Kiállítás. Hadtörténeti Múzeum.

726. Korsós László: Kiállítás - évekre. [Riporter:] Győri László. = M. honvéd. 1998. 6. 26-27.

1848-49. Emlékkiállítás.

727. Hermann Róbert; Szoleczky Emese: "Fényesebb a láncnál a kard..." 1848-49-re emlékezünk a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. = Köny, könyvtár, könyvtáros. 1998. 3. 34-37.

728. Szoleczky Emese: "Fényesebb a láncnál a kard..." Egy épp elkészült kiállítás kulisszatitkai. = Iskolakultúra. 1998. 3. 95-98.

729. Tóth Imre: Az 1848. évi forradalom Sopron megyében. A Soproni Múzeum és a Soproni Levéltár időszaki kiállítása a Lábasházban. = Soproni szle. 1998. 4. 404-405.

730. Pájer Imre: "Rajta magyar, rajta". = Soproni szle. 1998. 4. 417-418.

A Csornai Múzeum időszaki kiállítása.

731. Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag. = Könyv, könyvtár, könyvtáros. 1998. 4. 27-29.

Az OSzK és a Hadtörténeti Múzeum közös kiállítása.

732. Moroián György: "Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag". Hagyományápoló obsitosok. [Riporter:] K[acsó] L[ajos]. = M. honvéd. 1998. 23. 28.

733. Rosdy Tamás: A Tudós Társaság és a szabadságharc. Az Akadémiai Könyvtár kézirattárának kiállítása. = M. nemzet. 1998. 261. 18.

734. "Nagyszebeni csata". Egy körkép története. [Írta:] S. A. = Bécsi napló. 1998. 1. 8.

735. Hermann Róbert: Fáklyaláng, füst és korom. Illyés Gyula "Fáklyaláng"-járól történész szemmel. = M. napló. 1998. 6.

736. Hermann Róbert: Életünk legszomorúbb napjai. - Költők és írók a szabadságharc végnapjaiban. = Kortárs. 1998. 6. 5-20.

737. Történelem és emlékezet. Művelődéstörténeti tanulmányok a szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. Szerk. és az előszót írta Kríza Ildikó. Bp. Néprajzi Társ., 1998. 330 p.

738. Molnár György: Bakancs, csajka, hagyomány. 1848 a magyar tradíciók rendszerében. = Beszélő/(1996). 1998. 3. 26-29.

739. Lukács László: 1848-49 jeles napjai a néphagyományban. Székesfehérvár, Szt. István Kir. Múz., 1998. 73 p. (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sor. 35.)

740. Tari Lujza: A szabadságharc emlékezete a nép dalaiban. Bp. M. Néprajzi Társ., 1998. 186 p. 14 t.

741. Bóra Ferenc: Csapatnemek, győztes és vesztett csaták. A szabadságharc története dalokban és versekben, 1848-1849. = Új honvédségi szle. 1998. 3. 31-40.

742. Józsa Béla: Csaták és érdekességek az 1848/49-es szabadságharc történetéből. = Militaria. 10. 1998. 325-337.

743. Eszes Máté: Daliás idők. A reformkor és a szabadságharc sajtótükre. = M. honvéd. 1998. 11. 27-29.

981


744. Bagu Balázs: Az 1848-49-es emlékhelyeink Kárpátalján. = Oppidum Csongrád. 1998. ksz. 82-96.

745. Kő András: Negyvennyolcas hősök emlékezete a gesztenyés parkban. Az utolsó fényképek. = M. nemzet. 1998. 114. 22.

746. Csallóközi Zoltán: Elpusztított 48-as emlékműveink. = Honismeret. 1998. 2. 56-58.

747. Szigeti Ildikó: Görgey lenini alapra kerül. Ismét felállítják a rehabilitált honvédtábornok szobrát. = Népszabadság. 1998. 106. 36.

748. Beke György: Történelmi mérce. = M. honvéd. 1998. 7. 26-27.

1848 hagyományai a székelyek körében.

749. Fülöp Tibor: Az isaszegi csata. = M. honvéd. 1998. 20. 26-27.

Katonai hagyományőrző rendezvény.

750. Kacsó Lajos: A negyvennyolcas katonaelődök nyomában. Emléktúra Komáromtól Kassáig. = M. honvéd. 1998. 36. 24-25.

 

 

 

Európa és 1848-1849

 

751. Gergely András: A forradalmak kihívása Közép-Európában 1848-ban. = Aetas. 1998. 2-3. 5-23.

752. Niederhauser Emil: Az 1848-as forradalom a Habsburg-monarchiában. = M. tudomány. 1998. 5. 519-531.

753. Niederhauser Emil: Forradalom az osztrák és cseh tartományokban. 1848 és a Habsburgok. = História. 1998. 3. 6-9.

754. Deák Ernő: A fatális forradalom. = M. napló. 1998. 6. 50-53.

Bécsi forradalom

755. A magyar forradalom és szabadságharc cseh tükörben. [A bev. tanulmányt írta: Hermann Róbert.] Bp. Ister, 1998. 155 p. (Prizma)

756. Prazák, Richard: Prágai visszhang. = História. 1998. 3. 30-31.

757. Vígh Károly: Az 1848-49-es magyar szabadságharc és a szlovákság. = Valóság. 1998. 3. 24-28.

758. Skvarna, Dusan: Fegyveres küzdelem a szabadságokért. A szlovák nemzeti mozgalom 1848-ban. = História. 1998. 3. 14-17.

759. Bíró László: Összefogás a Duna és a Száva partján. A szerbek és 1848. = História. 1998. 3. 23-25.

760. Ress Imre: Kérvényező forradalom Zágrábban. A horvátok és 1848. = História. 1998. 3. 10-14.

761. Häusler, Wolfgang: A magyar-horvát konfliktus 1848-ban és a Habsburg-mo-narchia válsága. [Ford.] = Ezredvég. 1998. 3. 51-60.

762. Miskolczy Ambrus: Szabadságmozgalmak Erdélyben, Moldvában, Havaselvén. A románok 1848-49-ben. = História. 1998. 3. 18-22.

763. 1848-1998. 150 de ani de la Revolutia pasoptista. 1-5. [Írták:] Maria Georgescu [et al.] = Revist de istorie militara. 1998. 2. 2-6. 7-11., 3. 13-17., 4. 9-13., 6. 22-24.

Az 1848-as forradalmak 150. évfordulójára. - Magyar vonatkozásokkal.

764. Simon, Péter V.; Spira György: Deutsche im revolutionären Ungarn 1848/49 = Németek a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. Bp. Deutscher Kultur-verein, 1998. 99 p. 12 t.

765. Horváth Jenő: Itália 1848-1849-ben. = M. tudomány. 1998. 5. 540-557.

766. Madarász Imre: Magyar-olasz tavasz. Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc visszhangja az olasz irodalomban. = Nagyvilág. 1998. 5-6. 317-325.

767. Kovács István: A "népek tavasza" a felosztott Lengyelország területein. = M. tudomány. 1998. 5. 558-569.

768. Kovács István: Mindvégig velünk voltak. a szabadságharc külhoni légiói. = M. nemzet. 1998. 62. 23.

769. Kovács István: Emlékérem. Magyarok és lengyelek Európában 1848-49-ben. = Forrás. 1998. 3. 41-44.

770. Kovács István: "...mindvégig veletek voltunk". Lengyelek a magyar szabadságharcban. Bp. Osiris, 1998. 493 p.

771. Kovács István: Jerzy Bulharyn javaslata a lengyel légió megalakítására és egy szerződés keletkezésének talánya. = Századok. 1998. 2. 466- 475.

772. Kovács István: A magyarországi lengyel légió első tagjai és alakulatai. = Vigilia. 1998. 10. 728-735.

773. Kovács István: "Én ott voltam Bárcánál." = M. szle. 1998. 3-4. 145-172.

A magyarországi lengyel légió.

774. Kovács István: Arad 1848. december 4-i

982


ostroma lengyel önkéntesek és egy császári mérnökkari tiszt szemével. [Irod. szemle.] = Életünk. 1998. ksz. 551-561.

775. Kovács István: "A Lengyel Légió legvitézebb hősei közé tartozott." Seweryn Korzelinski dzsidás kapitány Magyarországon 1849-ben. = Hadtörténelmi közl. 1998. 1. 194-215.

776. Kovács István: Lengyelek a szolnoki csatában. = Zounuk. 13. 1998. 41-57.

777. Kovács István: A Hoszowski fivérek. = Valóság. 1998. 5. 68-75.

778. Kovács István: Egy katonai hagyomány követői avagy a magyarországi lengyel légió zsidó tagjai. = Múlt és jövő. 1998. 1. 103-105.

779. Moszumanski, Zbigniew: Lengyelek az 1848-49-es magyar szabadságharcban. Jó-zef Wysocki légiója. = Új honvédségi szle. 1998. 9. 39-42.

 

 

Hadügy, fegyveres erők

 

780. Csikány Tamás: Magyarország hadügye, 1848-1849. Bp. Honvéd, 1998. 102 p. (A Magyar Honvédség 150 éve, 1.)

781. Ács Tibor: 1848 március és a hadügy. = Hadtudomány. 1998. 1. 3-6.

782. 1847/8-dik évi törvényczikkek. Szombathely, Önkorm., 1998. 61 p.

Hasonmás kiad. Eredeti kiad. Szombathely, 1848.

XXII. Tc. A nemzeti őrseregről. 41-45.

783. Varga János: Az országgyűlés szerepe a honvédelem megalapozásában. In: A Magyar Országgyülés, 1848/49-ben. Szerk. Szabad György. [Bp. 1998.] 112-184.

784. Hermann Róbert: A politikai és katonai vezetés viszonyának jogi aspektusai 1848-1849-ben. = Jogtud. szle. 1998. 11. 391-399.

785. Hermann Róbert: A magyar hadügyminisztérium, 1848-1849. Bp. MH Tájékoztatási és Médiaközp., 1998. 31 p.

786. Hermann Róbert: Az 1848-49-es szabadságharc és katonai vezetői. = Új forrás. 1998. 9. 66-86.

787. Hermann Róbert: Az áprilisi törvények hadügyi rendelkezései, a hadügyminisztérium és a katonai közigazgatás a szabadságharc idején. In: A szabadságharc katonai története. Bp. Zrínyi, 1998. 34-54.

788. Hermann Róbert: A kormánybiztosi rendszer 1848-1849-ben. = Hadtörténelmi közl. 1998. 1. 28-76.

789. Hermann Róbert: A kormánybiztosi intézmény és a hadereg. = Új forrás. 1998. 6. 102-112.

790. Hermann Róbert: A váci nyilatkozat háttere. = Élet és tud. 1998. 31. 966-967.

791. Hermann Róbert: Győzni vagy legyőzetni. Alternatívák a Függetlenségi Nyilatkozat után. = Rubicon. 1998. 2. 30-35.

792. Bencze László: A Monarchia katonai rendszere a forradalom előtt. = Új forrás. 1998. 6. 68-74.

793. Bencze László: A Habsburg Birodalom katonai rendszere. In: A szabadságharc katonai története. Bp. Zrínyi, 1998. 9-33.

794. Bona Gábor: A szabadságharc fegyveres ereje. = Hadtörténelmi közl. 1998. 1. 3-27.

795. Bona Gábor: A szabadságharc fegyveres ereje. In: A szabadságharc katonai története. Bp. Zrínyi, 1998. 55-79.

796. Bona Gábor: Die ungarische Honvéd-Armee im Jahre 1848/1849. In: Die k. u. k. Armee. Bp. Europa Inst., 1998. 47-56.

A magyar Honvédség 1848-1849-ben.

797. Bona Gábor: A szabadságharc honvédsége. = Rubicon. 1998. 2. 16-19.

798. Bona Gábor: A szabadságharc honvédsége. = Új forrás. 1998. 6. 85-93.

799. Hermann Róbert: A szabadságharc hadserege és hadműveletei. = Új honvédségi szle. 1998. 5. füzet. 23 p.

800. Hermann Róbert: Az 1848-49-es honvédség és öröksége. 1-2. rész. = M. honvéd. 1998. 42-43. 34-35.

801. Csabai Károly; Móricz Lajos: A szabadságharc honvédsége. = Új honvédségi szle. 1998. 7. 56-61.

802. Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban. 1-3. köt. Bp. Heraldika, 1998-1999. 3 db. (531, 745, 654 p.)

803. Nemeskürty István: 1848-49. "Kik érted haltak szent világszabadság!" Bp. [etc.], Lapics, 1998. 383 p. (Aquila könyvek)

804. Urbán Aladár: A nemzetőrség és a honvédség megszervezése 1848-ban. = Új forrás. 1998. 6. 75-84.

805. Hermann Róbert: A nemzetőrség és a honvédség, 1848-1849. Bp. MH Tájékoztatási és Médiaközp., 1998. 23 p.

983


806. Erdődy Gábor: Batthyány Lajos. = História. 1998. 3. 37-43.

A honvédsergeg felállításáról is.

807. Hermann Róbert: Várharcok az 1848-1849-es szabadságharc idején. = Életünk. 1998. ksz. 499-503.

808. Borus József: A szabadságharc hadiipara. = Új forrás. 1998. 6. 94-101.

809. Fleisz János: Nagyvárad a szabadságharc hadiiparának központja. 1849. január 26 - 1849. május 26. In: A szabadság Debrecenbe költözött. Tanulmányok 1848-49 történetéhez. Debrecen, 1998. 93-110.

810. Lőszerhamisítás a nagyváradi hadianyaggyárban 1849-ben. [Közread., bev. és jegyz. ell.] Rácz Attila. = Fons. 1998. 1. 91-106.

811. Gazsó László: A szabadságharc katonáinak ismertebb fegyverei. = Militaria. 10. 1998. 338-357.

812. Csikány Tamás: A honvédsereg ellátása és utánpótlása. In: A szabadságharc katonai története. Bp. Zrínyi, 1998. 80-102.

813. Kapronczay Károly: A szabadságharc egészségügye. = Valóság. 1998. 3. 15-23.

814. Őry Gábor: A magyar katonai igazság-szolgálatatás szervezete és működése 1848-49-ben. = Hadtörténelmi közl. 1998. 1. 77-113.

815. Csikány Tamás: A honvédtüzérség megszervezése és szervezeti fejlődése 1848-ban. = Aetas. 1998. 2-3. 54-73.

816. Csikány Tamás: A magyar honvédtüzérség megszervezése és alkalmazása az 1848-49-es szabadságharcban. = Új forrás. 1998. 6. 121-133.

817. Csikány Tamás: Hadvezérek és tüzérek. Beszélgetés - - hadtörténésszel. [Riporter:] Büki Erzsébet. = Pannon tükör. 1998. 2. 53-54.

818. Kedves Gyula: A lovasság szerepe Komárom védelmében az 1848-49-es szabadságharc alatt. = Életünk. 1998. ksz. 582-796.

819. Zakar Péter: Tábori lelkipásztorkodás az 1848-49-es magyar hadseregben. = Új forrás. 1998. 6. 113-120.

820. Zsille Gábor: Papok a szabadságharcban. = Somogy. 1998. 2. 138-142.

821. Zakar Péter: "A honszeretet szent tüzétől áthatva siettek vitéz seregeink zászlói alá..." - Honvéd lelkészek 1848-49-ben. In: Egy küzdelmes év katonái. Gyöngyös, 1998. 63-82. (Mátrai tanulmányok. 1998)

822. Zakar Péter: Tábori rabbik 1848-49-ben. = Múlt és jövő. 1998. 1. 88-102.

823. Pirigyi István: Görög katolikusok az 1848-as szabadságharcban. In: A szabadság Debrecenbe költözött. Tanulmányok 1848/49 történetéhez. Debrecen, 1998. 149-164.

824. Gál István: Piaristák a szabadságharcban. = Vigilia. 1998. 3. 187-196.

 

 

Hadműveletek, harcok

 

825. A szabadságharc katonai története. Pá-kozdtól Világosig, 1848-1849. [Szerk.] Bona Gábor. Bp. Zrínyi, 1998. 286 p.

Részletek: M. honvéd. 1998. 20. 36-37.

Ism.: = Élet és tud. 1998. 49. 1546.

Nagy Domokos Imre. = Hadtörténelmi közl. 1999. 1. 185-191.

Pataky Iván. = Új honvédségi szle. 1999. 2. 133-135.

826. Hermann Róbert: Magyar haditervek és hadászati elképzelések 1848-49-ben. = Valóság. 1998. 5. 47-67.

827. Hermann Róbert: Százötvenezer katona állt szemben háromszázhatvanötezerrel. A magyar szabadság harcai. = Népszabadság. 1998. 62. 32.

828. Hermann Róbert: A szabadságharc katonai esélyei. A birodalmon belüli önállóságért folyt a küzdelem. = M. nemzet. 1998. 62. 19.

829. Hermann Róbert: Nem mi ragadtunk kardot. - - hadtörténész a szabadságharc kezdetéről, a magyar esélyekről és a kudarc eredményeiről. [Riporter:] Rosdy Tamás. = M. nemzet. 1998. 195. 13.

830. Kecskés János: Százötven éve történt. Hogyan kezdődött az 1848-49-es szabadságharc? = M. nemzet. 1998. 209. 10.

831. Kedves Gyula: A szerb felkelés 1848 nyarán és a délvidéki hadműveletek a honvédcsapatok kivonásáig. In: A szabadságharc katonai története. Bp. Zrínyi, 1998. 103-158.

832. Hermann Róbert: Pákozdi kérdőjelek. = Árgus. 1998. 5. 44-53.

833. Hermann Róbert: A pákozdi csata valósága. [Riporter:] Daniss Győző. = Népszabadság. 1998. 226. 30.

834. Hermann Róbert: Az 1848. évi hadi ese-

984


mények a Dunántúlon és a Felvidéken (1848. szeptember - november). In: A szabadságharc katonai története. Bp. Zrínyi, 1998. 131-158.

835. Hermann Róbert: A Drávától Schwe-chatig. Az 1848. őszi hadi események a Dunántúlon és a Felvidéken. 1848. szeptember - november. Jellacic horvátországi csapatainak támadásától Simunich kiszorításáig. = Századok. 1998. 2. 327-370.

836. Dangl, Vojtech: K vojenskym aspektom septembrovej vypravy 1848. = Vojenská história. 1998. 3. 3-28.

Az 1848. szeptemberi hadjárat katonai vo-natkozásaihoz.

837. Perczel Mór muraközi hadjárata. (Hadi-jelentések 1848. október 11 - november 9-10.) [Közread. és bev.] Hermann Róbert. = Pannon tükör. 1998. 2. 44-52.

838. Hermann Róbert: Perczel Mór fegyverszüneti tárgyalásai 1848 október végén. = Aetas. 1998. 2-3. 74-106.

839. Bona Gábor: A téli hadjárat, 1848. december - 1849. január. In: A szabadságharc katonai története. Bp. Zrínyi, 1998. 159-198.

840. Lányi András: Téli hadjárat. = Kortárs. 1998. 6. 38-44.

841. Nagy Sándor: Két affér a felső-tiszai hadszíntéren 1849. januárjában. = Hadtörténelmi közl. 1998. 1. 172-193.

842. Hermann Róbert: A ceglédi ütközet, 1849. január 25. = Gerjepart. 1998. 6. 10-13.

843. Bona Gábor: A tavaszi hadjárat, 1849. március - május. In: A szabadságharc katonai története. Bp. Zrínyi, 1998. 199-230.

844. Hermann Róbert: A nyári hadjárat. In: A szabadságharc katonai története. Bp. Zrínyi, 1998. 231-271.

845. Hermann Róbert: Gyulafehérvár ostroma. = Életünk. 1998. ksz. 562-572.

846. Böszörményi István: Losonci csaták 1849-ben. = Honismeret. 1998. 2. 48-56.

847. Rosonczy Ildikó: "Egy maroknyi elkeseredett ember." A Tömösi-szoros és Brassó fellegvárának bevételéről. = Életünk. 1998. ksz. 573-577.

848. Rabár Ferenc: Az eszéki vár feladása 1849-ben. = Hadtörténelmi közl. 1998. 1. 127-171.

849. Kovács István: Dembinski visszavonulása Szeged és Temesvár között 1849 augusztusában. = Tiszatáj. 1998. 10. 56-67.

850. Szani Ferenc: Gondolatok az 1849. augusztus 2-i debreceni ütközetről. = Nemzetvédelmi egy. közl. 1998. 2-3. 5-26.

 

 

Helytörténet

 

851. Spira György: A pestiek Petőfi és Haynau között. Bp. Enciklopédia, 1998. 826 p.

852. Hermann Róbert: Pest és Bécs - két főváros forradalma. In: Pest és Bécs - két város forradalma, 1848. Kiállítás az 1848-as forradalom 150. évfordulója tiszteletére. 1998. szeptember - december. Katalógus. Bp. 1998. 5-15.

853. Hermann Róbert: Die Revolution zweier Hauptstädte - Wien und Pest. In: 1848 Revolution. Revoluce. Rivoluzione. Forradalom. Ausstellungskatalog. Wien, Österreichisches Staatsarchiv, 1998. 3-7.

Két főváros - Bécs és Pest - forradalma.

854. Közcsend és köztbároság Budán, Pesten és Óbudán 1848-49-ben. Dokumentumok Budapest Főváros Levéltárának irataiból. Vál. Czaga Viktória, Jancsó Éva. Jegyzeteket összeáll. Czaga Viktória. Bp. Főváros Levéltára, 1998. 295 p. (Budapest tör-ténetének forrásai)

855. Gelencsér Gyula: Pest megyei honvédek 1848-1849-ben. = Honismeret. 1998. 2. 21-26.

856. Jároli József: Békés megye 1848-49-ben. = Bárka. 1998. 2. 24-38.

857. Tóth Ilona, G.: "Szeged - segedelem s menedék a régiónak 1848-1849-ben." = Szeged. 1998. jún. 18-23.

858. Három hét a szabadságharc történetéből. Szeged, 1849. július 11 - augusztus 5. Korabeli dokumentumok alapján összeáll., magyarázószövegekkel ellátta és sajtó alá rend. Vass László. Szeged, Reprostudio, 1998. 368 p.

859. Labádi Lajos: Csongrád város kifosztása és felgyújtása. /1849. július 27 - augusztus 31./ = Oppidum Csongrád. 1998. 27-41.

860. Varsányi Péter István: Kossuth Lajos és a hódmezővásárhelyiek 1848-1849-ben. Hódmezővásárhely, Csongrád M. Lvt. Hódmezővásárhelyi Levéltára, 1998. 84 p. (Vásárhelyi Téka, 12.)

Ism.: Dobri Mária. = Vasi szle. 1998. 2. 251-252.

861. 1848-1849 emlékei Edelényben és környékén. Szerk. Hadobás Pál. Edelény, 1998. 97 p. (Edelényi

985


füzetek, 18.)

Ism.: Varga Gábor. = Valóság. 1998. 9. 120.

862. Karacs Zsigmond: Földes az 1848/49-es szabadságharcban. = Honismeret. 1998. 2. 27-35.

863. Hermann Róbert: Győr város és megye hadtörténete 1848-49-ben. Győr, 1998. 430 p.

864. Misóczki Lajos: 1848 forradalmi tavasza és nyara Heves megyében. = Új hevesi napló. 1998. ksz. 28-32.

865. Hajagos József: Heves vármegye az átalakulás hónapjaiban. 1848. március - június. = Aetas. 1998. 2-3. 24-53.

866. Pap József: A Heves és Külső-Szolnok vármegyei politikai elit és a "passzív ellenállás". Heves és Külső-Szolnok várme-gye politikai elitjének a története, 1844-1853. = Aetas. 1998. 2-3. 159-176.

867. Kiss Péter: Az 1848-49-es események egri vonatkozású résztvevői. Eger, Érseki Gyűjteményi Közp., 1998. 144 p.

868. Kaposvári Gyula: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Jász-Nagykun-Szolnok megyében. = Honismeret. 1998. 3. 10-15.

869. Bagi Gábor: Adalékok a katonaállítás eredményeihez és sajátosságaihoz a Jászkun kerületben, 1848/49-ben. = Zounuk. 13. 1998. 9-39.

870. 1848/49 emlékezete a Nagykunságban. Tudományos ülés anyaga. ... szerk. Ducza Lajos. Kisújszállás, Önkorm., 1998. 116 p. (Helytörténeti füzetek, 5.)

871. Örsi Julianna: A Nagykunság 1848-49-ben. Karcag, Barbaricum Kvműhely, 1998. 146 p.

872. Elek György: Egy város a hátországban. Karcag 1848-49-ben. Karcag, Barbaricum Kvműhely, 1998. 160 p.

873. Elek György: Város a hátországban. Karcag 1848-49-ben. = Honismeret. 1998. 3. 61-69.

874. Szabó Antal: Adalékok Törökszentmiklós történetéhez különös tekintettel az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra. = Zounuk. 13. 1998. 117-146.

875. Hajagos József: Komárom 1848 szeptemberétől decemberig. = Életünk. 1998. ksz. 525-539.

876. Kanyar József: A forradalom és szabadságharc Somogyban. = Somogy. 1998. 2. 169-172.

877. Bősze Sándor: A forradalom és szabadságharc Somogy megyében, 1848-1849. Történeti kronológia. = Somogy megye múltjából. 29. 1998. 91-122.

878. Koltay Péter: Népfelkelőharcok Jellasics ellen 1848 őszén Somogyban. = Somogyi honism. 1998. 2. 14-19.

879. Sarkady Sándor: Sopron 1848-ban. Kronológia. = Soproni szle. 1998. 4. 408-416.

880. Molnár László: Sopron város hadtörténeti tradíciói. = Soproni szle. 1998. 4. 343-352.

881. Bona Gábor: Az 1848-49-es honvédsereg Sopron vármegyéből származó tisztjei. = Soproni szle. 1998. 4. 291-328.

882. A Sréter-különítmény, a honvédsereg soproni különítménye. [Közread., bev. és jegyz. ell.] Hermann Róbert. = Soproni szle. 1998. 4. 329-342.

883. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ung és Ugocsa vármegyékben. Összeáll. László Gézáné. = Szabolcs-Szatmár-Beregi szle. 1998. 2. 275-276.

884. Szabolcsi honvédek a szabadságharcban, 1848-1849. Szerk. Bene János. Nyíregyháza, Jósa András Múzeum, 1998. 200 p. (A Jósa András Múzeum kiadványai, 44.)

885. Kedves Gyula: Szabolcsi honvédek a szabadságharcban. = Szabolcs-Szatmár-Beregi szle. 1998. 2. 203-216.

886. Bona Gábor: Az 1848/49-es honvédsereg Szabolcs megyei születésű tisztjei. = Szabolcs-Szatmár-Beregi szle. 1998. 2. 217-256.

887. Bene János: Szabolcs a honvédelemért 1848-49-ben. In: Szabolcsi honvédek a szabadságharcban, 1848-1849. Nyíregyháza, 1998. 9-30.

888. Bene János: A szabolcsi és szatmári mozgó nemzetőrség 1848/49-ben. In: A szabadság Debrecenbe költözött. Tanulmányok 1848/49 történetéhez. Debrecen, 1998. 111-126.

889. Hermann Róbert: A 10. honvédzászlóalj története. In: Szabolcsi honvédek a szabadságharcban, 1848-1849. Nyíregyháza, 1998. 31-72.

890. Hajagos József: A 28. honvédzászlóalj története. In: Szabolcsi honvédek a szabadságharcban, 1848-1849. Nyíregyháza, 1998. 93-140.

891. Kedves Gyula: A 43. honvédzászlóalj. In: Szabolcsi honvédek a szabadságharcban, 1848-1849. Nyíregyháza, 1998. 141-168.

892. Kedves Gyula: A 48. honvédzászlóalj. In: Szabolcsi honvédek a szabadságharcban,

986


1848-1849. Nyíregyháza, 1998. 73-92.

893. Kedves Gyula: Egyéb alakulatok szabolcsi honvédei. In: Szabolcsi honvédek a szabadságharcban, 1848-1849. Nyíregyháza, 1998. 169-188.

894. Bene János: A máriapócsi zendülés 1848 tavaszán. = Szabolcs-Szatmár-Beregi szle. 1998. 2. 190-202.

895. Magony Imre: Székesfehérvár nemzetőrei 1848-ban. Székesfehérvár, Ma K., Városi Lvt., 1998. 100, [11] p.

896. Vizi László Tamás: Polgárőrségből nemzetőrség. Az 1848-as nemzetőri szolgálat XIX. századi polgárőrségi előzményei Székesfehérváron. = Árgus, 1998. 5. 38-43.

897. Hangodi László: A tapolcai Nemzetőrség 1848-ban. = Veszprém m. honism. tanulm. 17. 1998. 51-60.

898. Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc Vas megyében. Ajánló bibliográfia. [Szerk. Horváthné Kupi Ildikó.] Szombathely, Berzsenyi D. M. Kvt., 1998. 18 p.

899. Varsányi Péter István: A Szombathelyi Egyházmegye szerepe és története a forradalomban és szabadságharcban. (1848-1849). 1-2. rész. = Vasi szle. 1998. 5. 599-610., 6. 697-708.

900. Exner István: Adalékok Vaszar község 1848-1849-es történetéhez. Vaszar, Ön-korm., 1998. 20 p.

901. Molnár András: Zalaegerszeg 1848-1849-ben. Zalaegerszeg, Zalaegerszeg Kulturális Örökségéért Alapítvány, 1998. 140 p. (Zalaegerszegi füzetek, 5.)

902. Kalapis Zoltán: "Negyvennyolcnak nagy idejében". Bácskaiak és bánátiak a szabadságharcban. Újvidék, Fórum; Szeged, Agapé, 1998. 173 p.

903. Csikány Tamás: Pétervárad, a Duna Gibraltárja. = Életünk. 1998. ksz. 618-624.

904. Szabadka és vidéke 1848/49-ben. Levél-tári dokumentumok. Gyűjtötte: Iványi István, Magyar László. Szerk. Magyar László, Szabó József. Szabadka, Grafoprodukt, 1998. 349 p. (Bácsország-könyvek, 4.)

905. Rabár Ferenc: Az eszéki vár 1848-1849-ben. = Életünk. 1998. ksz. 504-524.

906. Molnár András: A Muraköz 1848-ban. = Századok. 1998. 2. 293-326.

907. Horváth Lajos: Fiume és Nemzeti Gárdája 1848-ban. = Hadtörténelmi közl. 1998. 1. 294-300.

908. Egyed Ákos: Erdély, 1848-1849. 1-2. köt. Csíkszereda, Pallas-Akad. Kvk., 1998. 2 db. (354, 363) 6 t.

909. Egyed Ákos: A székelyek az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcban. In: A szabadság Debrecenbe költözött. Tanulmányok 1848/49 történetéhez. Debrecen, 1998. 227-240.

910. Egyed Ákos: Erdély 1848 őszén. A polgárháború kezdetei. = Limes. 1998. 4. 9-20.

911. Egyed Ákos: Csíkszék "pacifikálása" az agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés után. Dorsner ezredes szerepe. = Hadtörténelmi közl. 1998. 1. 114-126.

912. Demeter László: Erdővidék a szabadságharcban, 1848-1849. Barót, Erdélyi Múzeum-Egyes., 1998. 189 p.

913. Ancheta Kozma din Muntii Apuseni. Co-ord. Gelu Neamtu, Ioan Bolovan. Cluj-Napoca, Centr. de Studii Transilvane, Fundatia Culturala Romana, 1998. 246 p. (Revolutia de la 1848 in Transilvania. Documenta, 4.)

Kozma Pál vizsgálata az Érchegységben, 1848 nyarán.

914. Garda Dezső: A forradalom katonái Csíkban és Gyergyóban, 1848-1849. Csíkszereda, Alutus, 1998. 95 p.

915. Gaal György: Kolozsvár 1848/49-ben. = Honismeret. 1998. 4. 13-25.

916. Szűcs Ernő: Arad vára. = Erdélyi tükör. 1998. 2. 21-23.

917. Bagu Balázs; Fakász Mihály: Vázlatok a munkácsi vár szerepéhez 1848/49-ben. In: A szabadság Debrecenbe költözött. Tanulmányok 1848/49 történetéhez. Debrecen, 1998. 127-148.

918. Fakász Mihály: Vázlatok a munkácsi vár szerepéhez 1848/1849-ben. = Oppidum Csongrád. 1998. ksz. 66-81.

 

 

Életrajzok

 

919. Almai Gyula: "... 18 éves fiatal koromtól egyszerre gondolkodó emberré lettem..." - - elbeszélése az 1848/9-ik honvéd szolgálataim történetének - maradandó emlékül családom és leszármazóim részére - töredékes jegyzeteim s emlékeim alapján. Sajtó alá rend., bev. és jegyz. Nyéki Tamás. = Aetas. 1998. 2-3. 177-202.

987


920. Perger Zoltán: Asbóth Sándor 1848-1849-ben. = Fons. 1998. 1. 3-35.

921. Tar Ferenc: Lincoln magyar tábornoka. = Pannon tükör. 1998. 2. 86-87.

Asbóth Sándor

922. Bem József iratai. Szerk. Hermann Róbert. In: Annales. Cultura-Historica-Philo-logica. ELTE Román Filológiai Tanszék évkönyve. Bp. 1998. 174-183. (Europa Balcanica-Danubiana-Carpathica, 3.)

923. Molnár András: Lipótvár feladása. = Életünk. 1998. ksz. 540-550.

Benkő Napóleon honvéd főhadnagy vallomása Lipótvár feladásáról.

924. Szénássy Zoltán: Beöthy Gáspár naplója 1849-ről. = Új forrás. 1998. 6. 134-144.

925. Birányi Ákos: "Martius 15." Egy szemtanú a forradalmi napokról. = História. 1998. 3. 3-6.

926. Chownitz, Julian: Fél esztendő a negyven-nyolcas forradalom Magyarországán. Bp. Osiris, 1998. 353 p.

Eredeti cím: Geschichte der ungarischen Revolution in Jahren 1848 und 1849

927. Csányi László kormánybiztosi iratai, 1848-1849. 1-2. rész. Sajtó alá rend. Hermann Róbert. Zalaegerszeg, Zala M. Lvt., 1998. 2 db. (432, 399) (Zalai gyűjtemény, 44.)

928. Urbán Aladár: Csáktornyától Velencéig. Csány László kormánybiztos jelentései a Dráva-vonalról és a visszavonulás állomásairól. 1848. augusztus 29. - szeptember 27. = Századok. 1998. 2. 417-456.

Helyreigazítás: = u.o. 1998. 3. 552.

929. Katona Tamás: Csány László erdélyi fő-kormánybiztos. 1849. január - 1849. május. In: A szabadság Debrecenbe költözött. Tanulmányok 1848/49 történetéhez. Debrecen, 1998. 257-290.

930. Fazekas Csaba: Egy kisember a nagy napokban. Cseremiszky Miklós levelei feleségének 1849-ből. = Fons. 1998. 1. 37-64.

931. Csikány Tamás: Csikány Ferenc, a gyön-gyösi nemzetőrség parancsnokának segédtisztje, honvédszázados. In: Egy küzdelmes év katonái. Gyöngyös, 1998. 7-22. (Mátrai tanulmányok, 1998)

932. Hermann Róbert: Deák Ferenc tevékenysége 1848 októberétől a szabadságharc végéig. In: A Batthyány-kormány igazságügyi minisztere. Zalaegerszeg, Zala M. Lvt., 1998. 185-222. (Zalai gyűjtemény, 43.)

933. Hajagos József: Dessewffy Arisztid, a vesztes ütközetek bajnoka. In: Egy küzdelmes év katonái. Gyöngyös, 1998. 23-62. (Mátrai tanulmányok, 1998)

934. Kiss Vendel; Kövesdi Mónika: "A magyar Kapisztrán". Stech Alajos csataképe. = Új forrás. 1998. 9. 87-91.

Erdősi Imre

935. Kapronczay Károly: Orvos a forradalomban. = Élet és tud. 1998. 11. 335-336.

Flór Ferenc

936. Szarka Lajos: A tábornok bére. Hévíz, 1997.

Gyulai Gaál Miklós

Ism.: Hermann Róbert. = Pannon tükör. 1998. 2. 100.

937. Rosonczy Ildikó: Egy orosz ulánustiszt beszámolója a Beszterce környéki harcokról. = Kortárs. 1998. 6. 45-59.

Gorjacsev, N.: Voszpominanija sztaroszlu-zsivogo. Voennüj Szbornik, 1893.

938. Hermann Róbert: Görgei Artúr. = Népszabadság. 1998. 62. 29.

939. Hermann Róbert: Görgei Artúr és Csány László levelezése, 1848 október - 1849 má-jus. = Fons. 1998. 1. 107-152., 2. 159-205.

940. Csikány Tamás; Hermann Róbert: Buda ostroma - egy historiográfiai vita tényei. = Életünk. 1998. ksz. 597-609.

Görgei jelentése Kossuthnak Buda bevételéről.

941. Görgei és Dembinski - egy ellentét dokumentumai. [Közread., bev. és jegyz. ell.] Hermann Róbert. = Levéltári közl. 1998. 1-2. 33-83.

942. Gróf Péter: Az életre ítélt Görgey. Kényszerpályákon. = Élet és tud. 1998. 51-52. 1620-1623.

943. Madaras Anna: Kossuth szolnoki kormánybiztosa. Halasy Kázmér /1821-1888/ szerepe a forradalomban és szabadságharcban. = Jászkunság. 1998. 1-2. 36-43.

944. Kovách Géza: A havasok vezére. In: A szabadság Debrecenbe költözött. Tanulmányok 1848/49 történetéhez. Debrecen, 1998. 241-256.

Avram Jancu

945. Vadász István: Kiss Pál, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tábornoka. = Honismeret. 1998. 3. 69-75.

946. Papp Izabella: Kiss Pál honvédtábornok. 1809-1867. = Zounuk. 13. 1998. 59-116.

947. Csorba László: Joseph Turin, alias Klapka György. Híres Komárom fővezére. = Élet és tud. 1998. 11. 329-331.

948. Bodó László: Knezić Károly honvéd tábornok. Eger, Dobó I. Vármúz., Heves M.

988


Múz. Szerv., 1998. 160 p. (Studia Agri-ensia, 19.)

Függelékben: az egri honvédzászlóaljak tisztjei 108-143.

949. Hermann Róbert: Kossuth és Görgei. = Iskolakultúra. 1998. 3. 77-94.

950. Hermann Róbert: Egy vád előtörténete. Kossuth és Görgei. = Rubicon. 1998. 1. ksz. 38-39.

951. Gyüszi László: Egy ismeretlen Kossuth-levél. = Új forrás. 1998. 6. 62-67.

Esztergom

952. Krasznay Péter: "Naplójegyzetei - - kemecsei lakosnak. Visszaemlékezések, 1830-1861. Szöveget gond. Forrai Ibolya, Árva Judit. Bp. Néprajzi Múz., 1998. 223 p. (Fontes Musei Ethnographiae, 4.) (Negyvennyolcas idők, 1.)

953. László Elek: Egy gyulafehérvári polgárnak naplója az 1848/9. évi forradalom alatt. Sajtó alá rend. és a kísérő tanulmányt írta: Sávai János. Szeged, Agapé Kft., 1998. 270 p. (1848/49-es dokumentumok Erdélyből, 1.)

Ism.: Zakar Péter: Egy törvényesített forradalom polgára. = Aetas. 1999. 4. 187-191.

954. Fehér Katalin: Egy nő a szabadságharcban. = Népszava. 1998. 238. mell. II.

Lebstück Mária

955. Dénes Géza: Károly hadnagy úr. = Országhatár. 1998. 7. 40-41.

Lebstück Mária

956. Csiffáry Gergely: Mária főhadnagy. = Új hevesi napló. 1998. ksz. 5-10.

Lebstück Mária

957. Csiffáry Gergely: A Lenkey-huszárok haza-térése. = Új hevesi napló. 1998. ksz. 63-69.

958. Csikány Tamás: Lenkey százada. = Élet és tud. 1998. 41. 1286-1287.

959. Merényi-Metzger Gábor: Lenkey tábornok és Sarkad. = Bárka. 1998. 2. 52-61.

960. Ďuriąka, Zdenko: Pol'ny kaplán, ruského generála. Účast J. D. Makovického v re-volúcii 1848/49. = Historická revue. 1998. 6. 19-20.

Orosz tábornok tábori lelkésze. Ján Dra-hotín Makovicky részvétele az 1848/49-es szabadságharcban. - Magyar vonatkozásokkal.

961. Schlag, Gerald: Az 1848-as forradalom Michael Mayr, a kismartoni tanácsos nap-lóinak tükrében. = Soproni szle. 1998. 4. 391-401.

962. Nemeskürty István: A hadügy és a miniszter. Mészáros Lázár honvéd altábornagy. = História. 1998. 3. 27-28.

963. Ács Tibor: Mészáros Lázár. Bp. Akad. K., 1997.

Ism.: Hermann Róbert: Az első hadügyér. = Iskolakultúra. 1998. 3. 99-101.

964. Kedves Gyula: A Mészáros-sztori. Furcsa miniszteri jelölés. = Élet és tud. 1998. 11. 326-328.

965. Urbán Aladár: Mészáros Lázár seregvezéri jelentései a bácskai táborból. 1848. augusztus 27 - szeptember 28. = Hadtörténelmi közl. 1998. 3. 700-727.

966. Gyüre János: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára. = Gödi almanach. 1998. 14-29.

Nemeskéri-Kiss Miklós

967. Osztróvszky József visszaemlékezése a szabadságharcra (1869). Közzéteszi: Ruszoly József. = Tiszatáj. 1998. 3. 64-77.

Szegedi 3. honvéd zászlóalj megalakulása.

968. Nyárády Gábor: Advent fekete-sárgában. Pákei Lajos levelei Kolozsvár megpróbáltatásairól 1848 őszén. = Hadtörténelmi közl. 1998. 4. 928-942.

969. Dobos Gyula: "Életemet a hazának" szen-telem. Perczel Mór /1811-1899/. = Új Dunatáj. 1998. 1. 31-52.

970. Piry Cirjék János: Érsekújvári napló, 1848/1849. [Sajtó alá rend., az előszót írta Koncsol László]. Pozsony, Kalligram, 1998. 230 p. (Csallóközi kiskönyvtár)

971. Hermann István: Plosszer Ferenc káplán feljegyzései 1848-1849-ről a pápai Szent István Római Katolikus Plébánia historia domusában. Pápa, Jókai Mór Városi Kvt., 1998. 119 p. (Jókai füzetek, 21.)

972. Hermann Róbert: Mindig az elsők között. Poeltenberg Ernő, a szabadságharc tábornoka. Bp. 1997.

Ism.: Csikány Tamás: Poeltenberg Ernő, a szabadságharc tábornoka. = Iskolakultúra. 1998. 3. 101-103.

973. Hermann Róbert: Poeltenberg Ernő, a szabadságharc tábornoka. In: Egy küzdelmes év katonái. Gyöngyös, 1998. 83-124. (Mátrai tanulmányok. 1998)

974. Sípos Ferenc: Egy lap 1848 történetéhez. Vállaji Sípos Ferenc visszaemlékezései. (Töredék). = Szabolcs-Szatmár-Beregi szle. 1998. 2. 267-273.

975. Askercz Éva; Tirnitz József: Id. Stornó Ferenc jegyzetei az 1848-49. évi szabad-

989


ságharc soproni és Sopron vidéki eseményeiről. = Soproni szle. 1998. 4. 365-374.

976. Novák László: Egy nagykőrösi vadász főhadnagy visszaemlékezése az 1848/49. évi szabadságharcra. Nagykőrös, Arany János Múz., 1998. 213 p. (Az Arany János Múzeum kismonográfiái, 11.)

Szalay József

977. Szemere Bertalan. Bev., vál. Hermann Róbert. Bp. Új Mandátum, 1998. 252 p.

978. Hermann Róbert: Szemere Bertalan. = Rubicon. 1998. 3. 47-50.

979. Hermann Róbert: Szemere Bertalan. = Népszabadság. 1998. 62. 29.

980. Berecz Mátyás: "A kápolnai csata hű leírása." Szöghy István kápolnai plébános feljegyzései 1849-ből. = Agria. 34. 1998. 189-201.

981. Hajagos József: Török Ignác, a szabadságharc hadmérnök vértanúja /Török Ignác szabadságharc alatti tevékenységéhez kapcsolódó okmánytár/. In: Egy küzdelmes év katonái. Gyöngyös, 1998. 125-195. (Mátrai tanulmányok. 1998)

982. Csikány Tamás: Vécsey Károly tábornok. = Életünk. 1998. ksz. 610-616.

983. Boross Zoltán: Vécsey Károly honvédtábornok. = Honismeret. 1998. 2. 13-21.

984. Ács Tibor: Az első honvédvezérkar főnöke. Vetter Antal. = Hadtudomány. 1998. 3. 90-96.

985. Hermann Róbert: "... tán a tavasz a durva tél után kellemetes leend." Vidos József levelei és jelentései 1848. február - szeptember. = Vasi szle. 1998. 2. 141-160.

986. Vinkovics Antal: "Dembinszky katonája voltam." Részlet egy 48-as honvéd emlékiratból. (Közread. Tüskés Tibor). = Somogy. 1998. 2. 134-156.

987. Wass Pál: Fegyver alatt. 1949-es honvédszázados naplója Bem erdélyi hadjáratáról. Bev. és jegyz. Csetri Elek. [Bp.] Zrínyi, 1998. 245, [2] p.

988. Aki miatt egy napot késett Budavár visszavétele 1849-ben. Zerdahelyi Ince hadbírósági ügye. [Közread., bev. és jegyz. ell.] Kenyeres István. = Fons. 1998. 1. 65-90.

989. Zimmermann, Susan: Mit erejök elbír, a nemökhöz méltó. Magyar nők a forradalomban és a harcmezőn. = Népszabadság. 1998. 74. 34.

990. Bona Gábor: Az 1848-49-es honvédsereg zsidó születésű tisztjei. = Múlt és jövő. 1998. 1. 59-87.

991. Bernstein Béla: A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók. A zsidó honvédek négy névjegyzékével. 3. kiad. Bp. Múlt és Jövő. 1998. 334 p.

992. Reményi Gyenes István: Magyarhon igaz fiai. Zsidók az 1848-49-es szabadságharcban. = M. nemzet. 1998. 78. 12.

993. Soltész István: 1848-49 és a Vas megyei zsidók. = Vasi szle. 1998. 4. 443-448.

 

 

Megtorlás, emigráció

 

994. Bona Gábor: A megtorlás és a magyar katonai emigráció. In: A szabadságharc katonai története. Bp. Zrínyi, 1998. 272-287.

995. Nemeskürty István: Parázs a hamu alatt. Világostól Solferinóig. 3. kiad. Törökbálint, Yurtha Kvműhely, 1998. 306, [3] p. (A magyar történelem fejezetei.)

996. Bohus László: Azok a szomorú világosi napok. A fegyverletétel háziasszonya. = M. nemzet. 1998. 185. 23.

997. Szabad György: 1849. október 6-áról és előzményeiről. Vértanúk és hóhérok halhatatlansága. = M. nemzet. 1998. 234. 6.

998. Győri László: Az aradi tizenhárom. = M. honvéd. 1998. 40. 34-35.

999. Matthaeidész Konrád: Arad, 1849. október 6. "Kegyelem az Istennél!" = Népszava. 1998. 238. mell. VIII.

1000. Hovanyecz László: Halál útján fogyatékba. Az október 6-i példázat árnyékában iszonyatos tragédiák maradnak láthatatlanok. = Népszabadság. 1998. 234. 9.

1001. Szaducsek Zoltán: Koncepciós per, mártírhalál, újratemetés. 149 éve végezték ki Pesten, az Újépület kaszárnyájának hátsó falánál Magyarország első miniszterelnökét. = Népszabadság. 1998. 234. 30.

1002. Kumlik Emil: A szabadságharc pozsonyi vértanúi. Pozsony, Kalligram, 1998. 259 p. (Csallóközi kiskönyvtár)

1003. Estók János: Szüret a bitó árnyékában. = Élet és tud. 1998. 29. 914-915.

1004. Dobák András: "Azt hittük, hogy a győzelem urai leszünk, s íme lealáztatás szolgáivá lettünk." A besorozott honvédek élete a cs. kir. hadseregben. 1849-1851. = Levéltári közl. 1998. 1-2. 157-193.

1005. Ambrus Lajos: Az aktuális szabadság-

990


hagyomány: Berzsenyi Lénárd arcképcsarnoka. = Kortárs. 1998. 6. 61-64.

Az olmützi foglyok arcképcsarnoka.

1006. Fornaro, Pasquale: Kossuth, l'emigra-tione ungherese e l'Italia in alcuni docu-menti inediti. = Nuova Corvina. 4. 1998. 87-97.

1007. Albert Gábor: A Kossuth-ellenes emigráció. Szemere Bertalan levelezése, 1849-1851. = Kortárs. 1998. 6. 66-96.

1008. Ágoston Gábor: Menekültkérdés törökhonban. = Rubicon. 1998. 1. ksz. 40-41.

1009. Kórász Mária: "Örökké emlékezetünkben maradnak." Szegedi negyvennyolcasok az amerikai polgárháborúban. = Szeged. 1998. márc. 58-63.

991


NÉVMUTATÓ

 

 

 

Ács Tibor 60, 77, 395, 781, 963, 984

Afiani, V. Ű. 649

Ágoston Gábor 83, 208, 1008

Agte, Patrick 438

Aichelburg, Wladimir 292

Albert Gábor 1007

Albertsson, Erik 277

Alexandrosz, III. 97

Alföldi Andrea 62

Almai Gyula 919

Almásy László 69

Amaczi Viktor 20, 521

Ambrus Lajos 1005

Anderle Ádám 471, 472

Andrews, Worth B. 391

Androvic, Karol 247

Antalfy István 355

Antalóczy Zoltán 643

Armour, Ian D. 579

Árva Judit 952

Asbóth Sándor 920, 921

Askercz Éva 975

Baboş, Alexandru 558

Babucs Zoltán 377

Bacsa Gábor 565

Baczoni Tamás 44

Bagi Gábor 869

Bagi Zoltán Péter 57, 388

Bagu Balázs 744, 917

Bailey, George 112

Bajbakov, Nikolaj Konstantinovič 392

Bajor Kálmán 132

Bajor Péter 423

Bak József 296

Bakonyi István 358

Baldigara, Ottavio 393

Balla György, Kisari 36, 37

Balla Tibor 78, 80, 127, 352, 533, 544

Balló István 677-679

Balogh András 515

Balogh Gyula 106, 107

Balogh Gyula 335

Balogh Sándor 625, 626

Bánkúti Imre 378, 511

Baráth Magdolna 441

Bartal Csaba 510

Bartha Endre 586, 588

Bartha Tibor 416

Batthyány Lajos 806

Baumgartner, Lothar 146

Beck András 382

Beck Tibor 348

Beke György 241, 748

Belovai István 116

Bem, Jozef 922, 987

Bencsó Tamás 13

Bencze László 545, 792, 793

Bene János 124, 248, 884, 887, 888, 894

Benedek István Gábor 115

Benkő Elek 371

Benkő Napóleon 923

Benkő Zoltán 341

Beöthy Gáspár 924

Bercsényi Miklós 76

Berecz Mátyás 980

Berek Tünde 192

Berény Imre 531

Berghahn, Volker R. 533

Berkovics Gábor 130

Bernád Dénes 173

Bernáth Balázs 299

Bernáth Zoltán 394

Bernstein Béla 991

Berta Sándor 258

Bertényi Iván 492

Berzsenyi Lénárd 1005

Birányi Ákos 925

Birmingham, David 470

Bíró László 759

Bíró Zoltán, Sz. 621

Bodó László 948

Bódogh-Szabó Pál 550

Bognár Károly 653

Bohus László 996

Boisseau, R. 123

Bojtár B. Endre 95

Bojtásné Damó Csilla 1

Bolovan, Ioan 913

Bolyósné Ujfalusi Éva 1, 3

Bona Gábor 794-798, 802, 825, 839, 843, 881, 886, 990, 994

Bondor Vilmos 396

Bóra Ferenc 70, 741

Borbándi Gyula 638

Borbás Károly 575

Borhi László 651

Bormann, Martin 397, 398

Bornemissza István 399

Boros Ferenc 659

992


Boross Zoltán 983

Borosy András 204

Borsa Iván 75

Borsos Márta 479

Borus József 808

Boucicaut, Jean Le Maingre 493

Bozsoki János 400

Böhm Jakab 711

Bősze József 406

Bősze Sándor 877

Böszörményi István 846

Breľnev, Leonid Il'ič 672

Broucek, Peter 211

Bugya László 61

Bulharyn, Jerzy 771

Bus János 79

Büki Erzsébet 817

Caine, Philip D. 163

Caldwell, Donald 164

Capa, Robert 52

Cholnoky Jenő 38

Chownitz, Julian 926

Churchill, Winston 99, 606, 611, 620

Chyczy Tihamér 401

Ciubotă, Viorel 543

Constable, Nick 466

Constable, Trevor J. 408

Creighton, Christopher 397

Csabai Károly 801

Csallóközi Zoltán 746

Csányi László 927-929, 939

Csapó Csaba 187

Csapó Zoltán 710

Császár Attila 344, 627

Cséfalvay, Frantiąek 647

Cseh Gergő Bendegúz 628

Cseh Géza 28

Csendes László 219-221

Cseremiszky Miklós 930

Csetri Elek 987

Csiffáry Gergely 956, 957

Csikány Ferenc 931

Csikány Tamás 371, 711, 780, 812, 815-817, 903, 931, 940, 958, 972, 982

Csillik Éva 479

Csobay József 79, 268

Csóka Ferenc 598

Csóka István 407

Csonkaréti Károly 150, 294, 295

Csorba Béla 474

Csorba László 689, 690, 947

Csóti Csaba 562

Csukovits Enikő 490

Czaga Viktória 854

Czeglédi Sándor 76

Czernin, Ottokar 534

Czigány István 371, 505, 507

Czinege Lajos 402

Dalmáth Ferenc 331

Dálnoki Miklós Béla

l. Miklós Béla, Dálnoki

Dangl, Vojtech 84, 503, 836

Danielisz Béla 186

Daniss Győző 37, 626, 833

Deák Ernő 754

Deák Ferenc 932

Deák István 214

Deák István 326, 338

Dembinski, Henryk 849, 941, 986

Demblin, August 534

Demény Lajos 209

Demeter László 912

Demeter Zsófia 714

Demkó Attila 684

Demsea, Dan 371

Dénes Géza 955

Dénes József 48, 49

Dési János 657

Dessewffy Arisztid 933

Devich Márton 724

Dobák András 1004

Dobos Gyula 969

Dobri Mária 860

Dogaru, Mircea 482

Dombi Lőrinc 181

Dombrády Lóránd 79, 476, 580

Domokos György 371, 393

Domonkos László 561

Dorsner Ferenc 911

Dömény János 658

Dönitz, Karl 149

Ducza Lajos 870

Durandin, Catherine 473

Ďuriąka, Zdenko 960

Eby, Cecil D. 578

Éder Miklós 459

Edwards, Bernard 149

Egedy Gergely 469

Egger, Rainer 79

Egri Magdi 24, 34, 93

Egry Tamás 235

Egyed Ákos 908-911

Eiermann, Richard 593

Ékes László 254

993


Elek György 872, 873

Elekes Éva 22

Engel Pál 491, 496

Eörsi László 646, 650

Erdélyi Károly 662

Erdődy Gábor 692, 806

Erdős László 251, 254

Erdősi Imre 934

Estók János 519, 1003

Eszes Máté 743

Etényi Nóra, G. 58

Exner István 900

Fagyas Sándor 563

Fakász Mihály 917, 918

Faludi Péter 634

Fáncsik György 345

Farkas Csaba 479

Farkas Gyöngyi 711

Farkas Jenő 236

Farkas Márton 547

Farkas Mihály 441

Farkas Pál 513

Farrington, K. 466

Fatuska János 388

Fazekas Csaba 930

Féderer Ágnes 403

Fehér József 713

Fehér Katalin 954

Fejér Ingrid 512

Fekete Judit 383

Ferenc Szabolcs 137

Fischer Ferenc 525

Fleischer, Wolfgang 593

Fleisz János 82, 809

Flór Ferenc 935

Flores, Eduardo 403

Fodor Pál 498

Fónagy Zoltán 447

Fónay Jenő 344

Fornaro, Pasquale 1006

Forrai Ibolya 952

Földesi Ferenc 76

Földesi László 14

Földesi Margit 625

Földi Pál 464

Földvári Zsuzsa 337, 340

Franco, Francisco-Bahamonde 651

Franks, Norman 616, 617

Freiden, Seymour 609

Fučik, Josef 522

Fülöp Éva Mária 388

Fülöp Mihály 529, 629

Fülöp Tibor 749

Gaal György 915

Gaál Gyula 175

Gaál Miklós, Gyulai 936

Gagarin, Űrij Alekseevič 404

Gál István 824

Gál József 179, 300, 302, 303, 305, 422

Garai Balázs 169

Garda Dezső 914

Garzó Ferenc 330, 440

Gáspár Attila 344

Gasparovich László 537

Gáti Júlia 337

Gazsi József 29

Gazsó László 811

Gebhardt, James F. 592

Gehring István 405

Gelencsér Gyula 855

Gellért, Szt. 487

Georgescu, Maria 763

Gere Zsolt 311

Gergely András 689, 751

Gergely Attila 31

Gergely Jenő 552, 553

Gerics József 497

Gericsné Ladányi Erzsébet 205

Gerő András 705

Gerő Ernő 441

Gesztelyi Tamás 136

Gidófalvy Lajos 406

Gill, John H. 608

Glatz Ferenc 210

Glück Jenő 27

Gogoi, Giancarlo 569

Goller, Marie-Claire 79

Gorâčev, N. 937

Gosztonyi Péter 215, 460, 462, 586-588, 605, 606, 612, 636

Görbedi Miklós 342

Görgei Artúr 747, 938-942, 949, 950

Grad, Cornel 543

Grape, Wolfgang 45

Grnyó József 599

Gróf Péter 942

Grósz Zoltán 280

Guevara, Ernesto Che 658

Gunston, Bill 297

Gurkin, V. V. 367, 591

Guttridge, Leonard F. 143

Györfi Sándor 248, 249

Győri László 90, 103, 250, 726, 998

Györkei Jenő 254, 255, 453

Györkös Attila 487

Gyulai Gaál Miklós l. Gaál Miklós, Gyulai

994


Gyüre János 966

Gyüszi László 388, 951

Haász Lőrinc 270

Hadobás Pál 861

Hadverő János 407

Hahn Veronika, R. 619

Hajagos József 865, 875, 890, 933, 981

Hajdú Tibor 213, 555

Hajma Lajos 653

Hajnal László Gábor 256, 257

Halasy Kázmér 943

Halász Tamás 450

Halmágyi Pál 83

Halpern, Paul G. 409

Hangodi László 897

Hankó Ágnes 505

Hanny Erzsébet 35

Harda V. Balázs 144, 183, 281

Hársasi István 520

Hartmann, Erich 408

Haus, Anton 409

Häusler, Wolfgang 761

Haynau, Julius Jakob von 851

Heckenast Gusztáv 509

Hegyi Klára 207

Hehl, Ernst-Dieter 488

Heimer György 327

Herke Csongor 349

Hermann István 971

Hermann Róbert 101, 693-699, 706-710, 717-719, 727, 735, 736, 755, 784-791, 799, 800, 805, 807, 826-829, 832-835, 837, 838, 842, 844, 845, 852, 853, 863, 882, 889, 922, 932, 936, 938-941, 949, 950, 963, 972, 973, 977-979, 985

Hernádi Tibor 604

Himmler, Heinrich 594

Hinterstossier, Hermann 42

Hitler, Adolf 99, 397, 410, 411, 418, 446, 611

Hobsbawm, Eric 527

Hoensch, Jörg K. 72, 430

Holloway, David 633

Horthy Miklós 536

Horváth Andrea 478

Horváth Attila 135

Horváth Csaba 240

Horváth János 271, 272

Horváth János 600

Horváth Jenő 765

Horváth Lajos 907

Horváth László 701

Horváth Mihály 130

Horváth Miklós 426

Horváth Pál 126

Horváth Zoltán 160, 286

Horváth Zsolt 704

Horváthné Kupi Ildikó 898

Hoszowski fivérek 777

Housley, Norman 493

Hovanyecz László 553, 1000

Hóvári János 495

Huszár Éva, B. 134

Huszár János 126, 385

Huszár Tibor 660, 661

Iancu, Avram 944

Iles, Les 620

Illényi Balázs 475, 652

Illésfalvy Péter 420, 421

Illyés Gyula 735

Ionescu, Ion 147

Iván, IV. orosz cár 412

Iván Dezső 177

Ivánfalvi Attila 174

Ivanicková, Edita 602

Iványi István 904

Ivás István 253

Jancsó Éva 854

Jánkfalvi Zoltán 365

Jánosi András 710

Jároli József 856

Jellacic, Josip 878

Jobbágyi Gábor 345-347, 641

Jójárt Júlia 45

Jotischky, A. T. 487

Józsa Béla 21, 194, 282, 439, 584, 614, 742

Juba Ferenc 536

Julier Ferenc 413, 414

Junkelmann, M. 136

Kacsó Lajos 8, 11, 18, 19, 59, 71, 91, 94, 107, 226, 228, 251, 263, 395, 415, 424, 432, 437, 732, 750

Kádár Gábor 189

Kádár János 660, 672

Kádár Márta 723

Kádár Zoltán 139

Kahler Frigyes 637, 638

Kalapis Zoltán 902

Kálmánfi Ferenc 415

Kamenicky József 416

Kanyar József 876

Kanyó Tibor 559

Kaposvári Gyula 868

Kapronczay Károly 332, 813, 935

Karacs Zsigmond 862

995


Karger, Johann Anton 41

Károly, IV. magyar király 534

Károly István 356

Károlyi Ádám 417

Károlyi Béla 79

Károlyi Sándor 511

Kárpáti Rudolf 260

Katona M. István 9, 51, 52, 90, 264, 588

Katona Tamás 929

Kecskés János 830

Kedves Gyula 722, 818, 831, 885, 891-893, 964

Keegan, John 97, 142

Keitel, Wilhelm 418

Kem, Anthony 624

Kenyeres Dénes 266, 308, 323, 324

Kenyeres István 988

Kepecs Ferenc 329, 665

Keresztes Imre 682

Kershaw, Robert J. 615

Kertész Imre 328

Kessler, Leo 119

Kilbracken, John 151

Kisari Balla György l. Balla György, Kisari

Kiséri-Nagy Ferenc 52

Kiss Á. Péter 273

Kiss Álmos Péter 655

Kiss István Géza 564

Kiss Jenő 86

Kiss József 287

Kiss Károly 419

Kiss Pál 945, 946

Kiss Péter 867

Kiss Sándor, M. 344, 637-639

Kiss Vendel 934

Kiss Zoltán 252

Klapka György 947

Klass, Philip J. 322

Klein, Bohus 518

Kletečka, Thomas 719

Knezić Károly 948

Kobály József 65

Kocsis Károly 630

Kolozsvári Sándor 680

Koltay Péter 878

Koncsol László 970

Konczné Nagy Zsuzsanna 81

Kondrasov, Sergej A. 112

Kórász Mária 1009

Korcsák Tibor 269

Korom Mihály 339

Korsós László 90, 726

Korzelinski, Seweryn 775

Kósa Judit, N. 381, 588

Kosaras Péter Ákos 197, 198

Kosáry Domokos 691

Kossuth Lajos 860, 940, 943, 949-951, 1006, 1007

Kossuth Sándor 420, 421

Kottra Györgyi, Cs. 720, 722

Kovách Géza 944

Kovács Béla 318

Kovács Imre 662

Kovács István 384, 767-778, 849

Kovács József László 25

Kovács Tamás 350

Kovács Tibor 278, 279

Kovács Vilmos 11, 79

Kováts Lajos 234

Kováts László 275

Kováts Mihály 28

Kozáry Andrea 190

Kozma Pál 913

Kő András 343, 648, 745

Kökösi Nagy Miklós l. Nagy Miklós, Kökösi

Kővári László 138, 317, 681

Kövér Lajos 68

Kövesdi Mónika 934

Krajczár Gyula 31

Krámli Mihály 142, 145

Krasznay Péter 952

Kristó Gyula 56, 486, 491

Kríza Ildikó 737

Kubinyi András 491

Kumlik Emil 1002

Kun Miklós 392, 662, 664-666, 669

Kuznecov, Nikolaj Dmitrievič 422

Labádi Lajos 859

Lányi András 840

Láris F. Tibor 428

László Elek 953

László Gézáné 883

Lebstück Mária 954-956

Legeza János 423

Lénárt Györgyné 432

Lendvay Lajos 424

Lenkey János 957-959

Lepre, George 594

Lewalt Jezierski László 223

Litván György 560

Lojkó Miklós 601

Loza, Dmitrij 592

Ludwigstorff, G. 7

Lugosi József 79

Lukacs, John 410, 611

Lukács László 739

Lukácsy András 590

996


Macdonald, John 607

Mackensen, Artur von 425

Macksey, Kenneth 608

Madaras Anna 943

Madarász Imre 766

Magony Imre 895

Magyar László 904

Magyar Zoltán 515

Major Norbert 91

Majoros István 566

Majorov, Aleksandr 669

Makk Ferenc 479

Makovicky, Ján Drahotin 960

Malfer, Stefan 212

Mantoux, Paul 560

Margitay-Becht András 18

Mária, II. magyar királyné 427

Marosi Ernő 46

Martin Kornél 196

Martinkó József 225

Márton Alfréd 66

Márton András 429

Matthaeidesz Konrád 999

Mátyás, I. magyar király 430

Mayr, Michael 961

Mengele, Jozef 329

Merényi-Metzger Gábor 959

Messenger, Charles 445

Mészáros Károly 129

Mészáros Lázár 962-965

Mezei Béla 358

Miklós Béla, Dálnoki 431, 432

Miksa, II. 501

Misev, R. 526

Miskolczy Ambrus 762

Misóczky Lajos 864

Mitták Ferenc 102

Mohos Nándor 365

Molnár András 693, 901, 906, 923

Molnár György 738

Molnár Judit 188

Molnár László 880

Molnár Miklós 635

Montgomery, K.G. 159

Móra László 227

Móricz Lajos 86, 433, 801

Moritz, Verena 353

Moroián György 732

Moszumanski, Zbigniew 779

Mravik László 334, 335

Murányi Gábor 721

Murphy, David E. 112

Mussolini, Beníto 99

Münch, Hans 329

Nachtigal, Reinhard 354

Nádor Ferenc 176

Nagy Domokos Imre 825

Nagy Ferenc 81, 156, 298

Nagy Gábor 499

Nagy Imre 434

Nagy J. Lambert 343

Nagy Kálmán 481

Nagy László 623

Nagy Magdolna 373

Nagy Miklós 462

Nagy Miklós, Kökösi 40

Nagy Miklós Mihály 38, 69, 413, 414

Nagy Sándor 841

Nagy Sándor, makedón király

l. Alexandrosz, III.

Nagy Tamás 237

Napóleon, I. 514

Neamtu, Gelu 913

Négyesi Lajos 47-49

Nelson, Horatio, Viscount 291

Nemere István 398, 411, 444

Nemeskéri-Kiss Miklós 966

Nemeskürty István 191, 803, 962, 995

Németh Ildikó 387

Németh István 165, 425

Neulen, Hans Werner 168

Nichol, John 435

Nick Ferenc 539, 540

Niederhauser Emil 752, 753

Niehorster, Leo W. G. 217

Niemayer, Stefan l. Nemere István

Novák László 976

Nyárádi Gábor 968

Nyéki Tamás 919

Nyiri János 372

Nyulásziné Straub Éva 716

Ódor Zoltán 391

Ofry, Dán 656, 657

Okváth Imre 631-633

Oláh Antal 229

Olajos Terézia 479, 484

Orgoványi István 379

Ormos Mária 528, 556, 574

Oroszi Antal 8, 448, 449, 680

Ortner, M. Christian 118

Osztróvszky József 967

Ottendorf, Henrik 47, 48

Ölvedi Ignác 595-597

Örsi Julianna 871

Őry Gábor 814

997


Paál Gergely 459

Pagáts Pál 456

Pájer Imre 730

Pak Csong-Hi 634

Pákei Lajos 968

Pál Tibor 474

Pálffy Géza 83, 246

Pálóczi Gyula 210

Palotás Pál 436

Pandula Attila 6

Pap József 866

Papp D. Dezső 249

Papp Dezső 59

Papp Izabella 946

Papp János 172

Pataky István 366

Pataky Iván 106, 108, 184, 216, 396, 516, 548, 586, 588, 665, 671-677, 680, 826

Paulovics József 437

Pedrazzini, Jean-Pierre 53

Peiper, Joachim 438, 439

Pellérdi Rezső 278, 279

Perczel Mór 837, 838, 969

Perger Zoltán 920

Perjés Géza 500

Perruchi, Sergio 53

Pesendorfer, Franz 468

Peters, John 435

Pethő Albert 111

Petőfi Sándor 851

Pichardo, Hortensia 524

Piekalkiewicz, Janusz 108, 109

Pihoja, R. G. 668

Pihurik Judit 96

Pimlott, John 610

Pinochet, Augusto 440

Pintér Gyula 235

Piószeghy János 238, 239

Pirigyi István 823

Piry Cirjék János 970

Pitsch, Erwin 546

Plaschka, Richard G. 242

Plosszer Ferenc 971

Poeltenberg Ernő 972, 973

Pók Attila 622

Polgár Szabolcs 131

Pollmann Ferenc 243, 535, 549

Poór Gábor 202, 404

Pósán László 488, 489

Pozsgai Attila 140

Prazák, Richard 756

Preda, Dumitru 541

Pribéli Tibor 265

Pribéli Tiborné 265

Pritz Pál 552, 553

Prodan, Costica 541

Punka György 89, 155, 182

Pünkösti Árpád 661

Qu, Da-feng 485

Rabár Ferenc 848, 905

Rácz Attila 810

Rada Tibor 230

Rádli Tibor 231

Radnóczy Antal 222, 223

Radzinskij, Edvard 457

Rainer M. János 434

Rákóczi György, I. 373

Rákosi Mátyás 441

Ráskay Pál 224

Rásó József 30

Rászlai Tibor 640

Rátki András 117

Rauchensteiner, Manfried 532

Ravasz István 84, 85, 244, 568, 585

Rédei Judit 336

Rédei Ottó 291

Rédey István 442

Rehoreg Erna 407

Reményi Gyenes István 992

Ress Imre 760

Réti György 567, 572, 573

Rettegett Iván l. Iván, IV. orosz cár

Richardson, William 609

Richthofen, Manfred 443

Ricza Ferenc 351

Rigler József 284

Róbert Péter 588

Rommel, Ervin 444

Romsics Ignác 517, 554

Romvári Ferenc 79

Róna Péter 663

Roosevelt, Franklin Delano 99

Rosdy Tamás 733, 829

Rosonczy Ildikó 847, 937

Rosza Pál 16

Rozgics Mária 402

Ruhe, William J. 148

Rundstedt, Gerd v. 445

Ruszoly József 967

Ságvári György 722

Salamon Konrád 551, 637

Sárhidai Gyula 15, 64

Sári Katalin 429

Sarkady Sándor 879

Sárközi Irén 185

998


Sárközi Sándor 141

Sávai János 83, 953

Schacht, Hjalmar 446

Scharek Ferenc 152

Scharrer János 274

Schlag, Gerald 961

Schmidt László 283, 285

Schnerb, Bertrand 494

Schönherr, Klaus v. 501

Schubert Katalin 452

Schuminszky Nándor 320

Schwarz, W. A. 7

Sebők Ferenc 206

Seges, Vladimir 369

©elest, Petr 666

Sereny, Gitta 451

Sieche, Erwin F. 293

Simai Mihály 79

Simon László 301

Simon Péter, V. 764

Simon Sándor 380

Simon Zoltán 374

Simonyi József 447

Simunich, Balthasar 835

Sípos Ferenc 974

Sípos Ferenc, Vállaji 974

Sipos Gábor 259

Sipos Péter 529, 536, 577

Skorzeny, Otto 120, 121

Skvarna, Dusan 758

Sófalvi András 370

Soltész István 372, 993

Sólyom Ildikó 450

Sólyom László 448-450

Somogyi Endre 69

Somogyi Győző 502

Spaler, William J. 100

Speer, Albert 451

Spick, Mike 161, 162

Spira György 764, 851

Sréter Lajos 882

Stalin, Iosif Vissarionovič 99, 100, 392, 457

Stan, Constantin I. 542

Stech Alajos 934

©tefanský, Michal 670

Stornó Ferenc 975

Suba János 84, 85, 133, 325

Sunkó Attila 40

Suster, Gerald 98

Szabad György 783, 997

Szabó A. Ferenc 642

Szabó Antal 874

Szabó Gábor 312, 313

Szabó János, B. 50

Szabó János, J. 502

Szabó József 159

Szabó József 904

Szabó József János 93, 132

Szabó Lajos 631

Szabó Lajos, H. 715

Szabó Péter 376, 380, 583

Szabó Tibor 125

Szabó Zoltán 640

Szádeczky-Kardoss Samu 479

Szaducsek Zoltán 1001

Szakály Ferenc 67, 498

Szakály Sándor 92, 104, 105, 400, 431, 502, 577, 700

Szalay Antal 452

Szalay József 976

Számvéber Norbert 645

Szanati József 94

Szani Ferenc 850

Szántó Mihály 195

Szarka Lajos 936

Szász Zoltán 557

Szauder Sándor 455

Székely Anna 115

Székely Ferenc 418

Széles Ernő 688

Szemere Bertalan 977-979, 1007

Szénássy Zoltán 924

Szentesi György 319

Szentirmai István 260-262

Szent-Iványi Domokos 453, 454

Szentiványi János 233

Szentkirályi Frigyes 455, 680

Szentpétery Tibor 52

Szepesi József 232, 245, 316

Szigeti Ildikó 747

Szijj Jolán 23, 24, 43

Szilágyi L. Zsuzsa 712

Szinai Miklós 571

Szita László 506

Szita Szabolcs 333

Szoleczky Emese 727, 728

Szomolnoki Pánczél Imre 456

Szöghy István 980

Szőnyi Isván 686

Sztalin l. Stalin

Szulejmán, II. 501

Szunyogh Szabolcs 341

Szűcs Ernő 916

Szücs, Ladislaus 458

Szügyi Zoltán 196

Takács Béla 79, 267

999


Takács Péter 702

Takács Tamás 128

Tálosi Zoltán 315, 364, 405

Tamussino, Ursula 427

Tar Ferenc 921

Tari Lujza 740

Taylor, A. J. P. 99, 516, 603

Tilkovszky Lóránt 476

Tirnitz József 975

Tobak Tibor 158, 170, 443

Toliver, Raymond F. 408

Tombor Tibor 171

Toperczer István 17

Toperczer Oszkár 459

Tóth Csaba 685

Tóth Ernő 134

Tóth Ferenc 361-363

Tóth G. Péter 390

Tóth György, M. 90

Tóth Ilona, G. 857

Tóth Imre 729

Tóth József 228

Tóth Sándor 218

Tóth Sándor László 480

Török Bálint 454

Török Ignác 981

Tőrös István 10

Tremmel Ágoston 442

Trockij, Lev Davidovič 460

Troyat, Henri 412

Turák János 79

Turcsányi Olivér 306, 307

Turóczi Attila 276

Tüskés Tibor 986

Ugró Szilárd 703

Ugron István 196

Ujj András 530

Ujszászy István 115

Unger Gabriella 63

Ungváry Krisztián 95, 357, 581, 582, 588, 589

Urbán Aladár 804, 928, 965

Vadász Ferenc 114

Vadász István 945

Vadász Sándor 515

Vadkerti Mária 388

Vági Zoltán 189

Vajda Ferenc Antal 309

Valachi Anna 586, 588

Vállaji Sípos Ferenc l. Sípos Ferenc, Vállaji

Ványa László 299

Varga Beáta 538

Varga Gábor 861

Varga J. János 504

Varga János 783

Varga Vanda Éva 45

Vargyai Gyula 576

Várkonyi Ágnes, R. 5, 56, 58, 204, 504, 707

Varsányi Péter István 860, 899

Vas Zoltán 441

Vass László 858

Vasvári Vilmos 87

Vécsey Károly 982, 983

Vécsey László 229

Velkey Ferenc 690

Veresegyházi Illés 477

Veszprémy László 32, 33, 73, 74

Vetter Antal 984

Vida István 461, 667

Vidos József 985

Vigh Károly 570, 757

Villányi György 288, 289

Vincze Árpád 280

Vincze Gábor 629

Vincze Lajos 262

Vinkovics Antal 986

Vizi László Tamás 896

Vlasov, Andrej Andreevič 462

Voykowitsch, Bernhard 514

Vörös Béla 290

Vörös Gábor 390

Wallenberg, Raoul 331

Wass Pál 987

Weinberg, Gerhard L. 605

Weitz, John 446

Wenzke, R. 671

Whellon, Albert 321

Whiting, Charles 121, 618

Wilks, Eileen 535

Wilks, John 535

Williamson, Gordon 199, 463

Winchester, Ch. H. 613

Windecke, Eberhard 46

Winkler Gábor 375

Winkler László 153, 154, 157, 166, 167, 310

Wolf, Markus 113

Wysocki, Józef 779

Zachar József 88, 508

Zádori Zsolt 644

Zakar Péter 819, 821, 822, 953

Zászlós-Zsóka György 223

Zecher János 389

Zerdahelyi Ince 988

Zimmermann, Susan 989

Zimonyi István 483

1000


Zoltán Márta 523

Zongor László 442

Zöllner, Erich 467

Zrínyi Miklós 25, 26

Zsák Ferenc 178, 314

Zsalakó István 59

Zsigmond, magyar király 46, 72, 74, 75, 489

Zsille Gábor 820

 

 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

 

Afrika 568, 569, 654

Amerikai Egyesült Államok 20, 28, 61, 112, 150, 162-165, 203, 365, 391, 521, 523-525, 592, 601, 614, 620, 623, 655, 681, 682, 688, 921, 1009

Anglia l. Nagy-Britannia

antifasiszta ellenállás 326, 406, 415, 441, 595-600

Ausztria 41, 42, 111, 118, 145-147, 157, 210-214, 352-354, 409, 467, 468, 508, 509, 514, 516, 518, 520, 522, 526, 531-534, 536, 537, 539, 540, 543-548, 571, 572, 650, 679, 719, 753, 754

l. még Magyarország (XVI. sz.-1918.)

avarok 470

Balkán 352, 403, 522, 526, 549, 683-686

l. még az egyes országoknál

Balti-államok 621

békeszerződések 550-554, 560-565, 625-628

bibliográfiák 1-3, 898

Bizánc 484

Bosznia-Hercegovina 522, 594, 685

Bulgária 78, 562

címerek, felségjelek 40

csapattörténetek 191-202, 376, 377, 380, 423, 592-594, 889, 893, 967

Csehország 753, 755, 756

Csehszlovákia 63, 84, 85, 368, 602, 659-678

csendőrség 187-189

egészségügy 139-141, 813, 935

egyenruhák, felszerelés 41-44

egyesületek, klubok 87, 244, 259-265

ejtőernyőzés 181-183, 193

életrajzok 25, 26, 28, 53, 69, 91-95, 115, 120, 121, 126, 329, 331, 372, 373, 391-463, 658, 775, 777, 802, 860, 881, 886, 919-993, 1006, 1007

l. még a NÉVMUTATÓ-t

elit alakulatok 118-122, 624

első világháború 38, 43, 80-82, 111, 118, 126, 146, 147, 157, 158, 243, 292-296, 353, 354, 455, 528, 531-551

emigráció 222, 223, 243, 353, 354, 385, 921, 944, 1006-1009

emlékművek, emlékhelyek 246-255, 744-747

Erdély 40, 209, 359, 370, 502, 557, 585, 762, 908-916

érmek, kitüntetések 6, 7

Európa 691, 751, 752

l. még az egyes országoknál

fegyverek 269-281

fényképezés, filmezés 52, 53, 55, 92, 532

Franciaország 27, 45, 123, 356, 512, 514, 518, 565, 614

gépjárművek 287-289

Görögország 182, 477

gyalogság 42, 192, 203, 269

háborús bűnök, megtorlások 326-330, 332, 333, 338-348, 458, 994-1002, 1004, 1005

hadifogság, internálás 253, 327, 332, 333, 338-342, 352-358

hadiipar 79, 266-268, 808-810

haditechnika 9-20, 266-325, 416, 422, 808-811

haditengerészet 18-20, 142-151, 291-296, 409, 504, 536, 537

hadművészet l. az egyes haderőnemeknél és fegyvernemeknél

hadtáp 136-141, 812, 813

Hadtörténeti Intézet és Múzeum 4-7, 9-12, 23, 24, 32, 33, 51, 90, 711, 718, 720, 722-728, 731

hadtörténettudomány 1, 72-96, 706-708

hadtudomány 60, 77, 86, 87, 395, 413

hagyományápolás 244-255, 704, 705, 732, 738, 744-750

helyi háborúk 178, 403, 435, 624, 655-657, 681-686

1001


helytörténet 30, 134, 369-390, 455, 506, 729, 851-918, 943, 952, 953, 967-971, 974-976, 993, 1009

híradás, híradó csapatok 290

hírszerzés, elhárítás 108-117

holocaust 22, 29, 39

Horvátország, horvátok 403, 760, 761

Indokína 655

Irak 681, 682

Japán 150, 525

jog 334-340, 344-347, 349-351, 814, 988

l. még háborús bűnök, megtorlás

Jugoszlávia 565, 594, 681-686

Kárpátalja 254, 630, 917, 918

katonai főiskolák, akadémiák 8, 230-239

katonai kiképzés és nevelés 8, 91, 224-239, 240, 241

katonai középiskolák 91, 224-229

képzőművészet 45-51, 717, 734

keresztes háborúk 487, 488

Kína 485

Korea 178, 634

könyvtárak 32-35, 731, 733

Közel-Kelet 179, 180, 550, 656, 657, 680-682

középkor 45, 46, 66, 72-75, 131, 204-206, 306, 369, 430, 479-498

közművelődés 259-265

külpolitika, diplomácia 468, 484, 504, 510, 526, 529-531, 534, 550, 567, 570-574, 596, 597, 601, 602, 612, 620, 622, 623, 629, 632, 649, 651-653, 667, 668, 670-673, 679, 691, 692

Latin-Amerika 61, 440, 472, 520, 523-525, 658

légierő, repülés 13-16, 64, 89, 122, 140, 151-183, 201, 202, 232-236, 297-325, 360-366, 405, 407, 408, 417, 422, 428, 435, 443, 456, 616, 617, 624

légvédelem 129, 130, 156

Lengyelország 384, 767-779, 922

levéltárak 23-31, 709-712, 729, 854, 904

lovasság 50, 122, 123, 248, 249, 818, 957-959

Magyarország 101-103, 371, 375, 467, 468, 473-476

- IX. sz.-ig 480

- IX-XV. sz. 46, 56, 72-75, 205, 306, 369, 430, 480-484, 486-498

- XVI. sz. 37, 57, 207, 208, 246, 374, 388, 390, 393, 499-502

- XVII. sz. 25, 26, 35, 37, 47-49, 64, 207, 208, 246, 247, 373, 388, 390, 499, 502, 503, 505-508

- XVIII. sz. 41, 76, 123, 378, 509-511, 514, 690

- XIX. sz. 145, 210, 230, 516, 517, 689

- - 1800-1848. 27, 77, 211, 395, 447, 518, 690, 717, 743

- - 1848-1849. 106, 215, 216, 387, 689-1009

- - 1849-1900. 42, 62, 106, 212-216, 219, 519, 520, 522, 717

- XX. sz. 79, 106, 215, 216, 266, 517, 529, 530

- - 1900-1918. 42, 62, 127, 210, 230, 269, 352, 409, 519, 526, 689

- - - 1914-1918. 38, 43, 80-82, 111, 118, 126, 146, 147, 157, 158, 243, 292- 296, 353, 354, 455, 528, 531-534, 536, 537, 539-548, 551

- - 1918-1919. 81, 82, 104, 414, 555, 556, 558, 559, 561, 562

- - 1919-1945. 105, 129, 130, 135, 137, 166, 167, 187-189, 217, 224-236, 396, 413, 414, 431, 432, 528, 551-554, 557, 559-565, 567, 570-576

- - - 1941-1945. 29, 39, 95, 96, 115, 124, 132, 161-175, 193-200, 217, 248, 249, 251-257, 333-339, 355-367, 372, 376, 377, 380, 394, 396, 399- 401, 405-407, 415, 417, 419-421, 431, 432, 441, 452-454, 461, 528, 577-602

- - 1945-1998. 218-223, 237-239

- - - 1945-1956. 133, 176, 201, 202, 316, 341, 342, 433, 448-450, 554, 625- 631, 704, 705

- - - 1956-1957. 30, 31, 53, 54, 176, 177, 190, 267, 268, 343-347, 379, 389, 426, 429, 434, 635-653

- - - 1957-1998. 220, 402, 679, 680, 685-688

- - - - 1968. 63, 84, 85, 368, 660-665, 672- 678

második világháború 21, 22, 29, 39, 52, 95, 96, 99, 100, 115, 118-121, 124, 132, 148-151, 161-175, 182, 193-200, 217, 248, 249, 251-257, 272, 296, 306, 307, 315, 326-340, 355-367, 372, 376, 377, 380, 394, 396-401, 405-408, 410, 411, 415, 417-421, 423, 431-432, 438, 439, 441, 443-446, 451-454, 458, 461-463, 528, 577-621

Mongol birodalom 485

múzeumok 4-22, 51, 248, 249, 718-731

műszaki biztosítás, műszaki csapatok 132, 133

1002


Nagy-Britannia 144, 149, 151, 160, 162, 204, 365, 417, 425, 435, 438, 439, 469, 512, 535, 601, 602, 611, 614, 619, 620, 624, 681, 682

NATO 3, 653, 684, 685, 688

Németország 112, 117-121, 149, 161, 168, 182, 197, 200, 327, 333, 397, 398, 408, 410, 411, 418, 443-446, 451, 463, 525, 585-591, 593-596, 610-620, 671, 764

l. még második világháború

nemzetőrség 710, 804, 805, 865, 888, 895-897, 931

néprajz 10, 738-741

nyelvészet 66

ókor 71, 136, 139, 477, 478

Olaszország 14, 296, 393, 535-537, 539, 540, 544, 545, 567-569, 572, 765, 766, 1006

Oroszország 128, 353, 354, 412, 422, 526, 937

l. még Szovjetunió

Oszmán birodalom l. Törökország

páncélosok, páncélos csapatok 17, 282-286, 592

polgári védelem 184

Portugália 470

régészet 65

rendvédelmi szervek 62, 185-190, 854

Római birodalom 71, 136, 139, 478

Románia 80, 81, 147, 473, 482, 541-543, 557, 558, 629, 762, 763, 944

sajtó 2, 58-64, 413, 743, 755

Skócia l. Nagy-Britannia

Spanyolország 471, 523, 524, 651, 652

Svájc 13

szépirodalom, írók 26, 56, 712-716, 735, 736, 741, 766

Szerbia, szerbek 561, 562, 759, 831

Szlovákia, szlovákok 369, 502, 757, 758

Szovjetunió 15, 112, 122, 173, 300, 301, 306, 307, 332, 357, 358, 392, 404, 457, 460, 462, 565, 581-592, 612, 613, 621, 623, 632, 633, 645-649, 660, 661, 664-670, 672

l. még második világháború

térképészet, térképek 36-39, 442

tisztek, tisztképzés 8, 50, 104, 105, 146, 230-239, 395, 802, 803, 866, 881, 886, 948, 990

l. még életrajzok

tömegpusztító fegyverek 278-281

Törökország (Oszmán birodalom) 35, 47-49, 57, 64, 207, 208, 352, 492-496, 498-508, 510, 1008

l. még Magyarország (XVI-XVII. sz.)

tudományos élet, konferenciák 76, 78-81, 83-85, 88, 89, 700, 733, 870

tüzérség 125-128, 275-277, 376, 420, 421, 423, 461, 815-817

Ukrajna 538

utazók 67-69

vallás, egyházak 258, 478, 819-824, 899, 934, 960, 971, 980

várak, erődök 11, 36, 71, 131, 132, 370, 371, 374, 375, 381-383, 386, 393, 807, 905, 916-918, 923

veszteségek 359-367

l. még hadifogság, internálás

zászlók 720, 721

 

Bojtásné Damó Csilla

Bolyósné Ujfalusi Éva

1003

<back to contents>