EPA - Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2010. 4. sz.
 
 
 
 

GAÁL JÓZSEF

 

Kívül és belül*


Ahány ember, annyiféle értelmezés. Íme az egyik megközelítés. Életmű kiállításon vagyunk, de az összefoglaló még várat magára, mert a változások kellős közepén vagyunk. Minden lélegzés, párolgás, növekedés, csírahajtás, rügyezés, források fakadása. Az állandó metamorfózis, és az átalakulások általi talány, a ciklikusságban rejtőző változás újabb és újabb értelmezést követel az elmében. A rajzok láttán megfogalmazhatatlan érzések tolonganak, asszociációk sorával beleveszünk az örvénybe, a forgatag körbe keríti lelkünket. Próbálkozunk, hogy jelek szövedékéből megsejtsük ábrázolhatatlan érzéseinket, egy papírlapon megérintenénk a végtelent. Minden műnek belső fejlődése van, érezzük a magot, az embriót, a fészket, benne a hajlékony gerincet, amiből kifejlődik az organikus tér. Tér, mely élő anyagként csavarodik, hullámzik szemünk előtt. Energiával telített tér, lüktető, önnemző fejlődés. Fogyás és gyarapodás egyszerre, elmúlás és termékeny újjászületés örök, hajthatatlan ritmusa. Szemünkkel pásztázva beleveszünk ebbe a folyondáros áramlásba, amiben fent és lent összeolvad, amiről nem tudjuk, hogy égi szövedék, vagy tengermélyi hullámzás, vagy valami nagy élőlény belső labirintusa. A termékeny bizonytalanság vajúdó teremtés, állandó születés által úgy érezzük, mintha az elemek és formák teremtő forrásánál lennénk. A fejlődés érzete mellett – nem kontrasztként, hanem egylényegűségként összeforrva – ott az elmúlás, a ritkulás, vagy a komor gubancból tátongó feketeség. A sötét fészek – amiről azt hittük, hogy a formák eredete – most mindent elnyelő mélység lett. Az örvények irányt váltanak, furcsa, egymással birkózó lények tűnnek fel egy pillanatra, egymást leküzdve elillannak, hogy helyet adjanak a következő káprázatnak. Majd az állandó mozgás érzete által, a párás távlatok, a lélegző felületek változékony tájat idéznek, de a talányosság miatt univerzális teremtésképzetek költői ábráit látjuk. Mintha egy kozmikus testben lennénk, meghatározhatatlan élőlényben, egy hatalmas emberi, állati, növényi kimérában, amely egyben a világmindenség, végtelen organizmus. A formák eredete a régi rajzokban tetten érhetők. Először valós testek megformálásában, mozgásában, hajlataiban találhatjuk, lobogó, gyűrődő drapériákban, szélfújta lombos ágakban, dús hajzatokban. Esendő istennők, Bűnbánó Magdolnák, ősanyák. Kelmékbe burkolt, vággyal teli nők, álmukban kitárulkozók. A figurák feloldódnak, elenyésznek az áramlásban, majd átalakulva a nagy vegetációban a természet ritmusát követve eggyé válnak. A test már nem parányi hangszer, hanem felduzzadva és beleolvadva a mindenségbe az univerzum membránja, együtt változik, együtt lélegzik a természettel. Így a test friss hajtás, szélben hajlongó búzatenger, termékeny völgy, tengerfenék hínáros hullámzása, gomolygó felhők vonulása. A mítosz időtlensége a ciklikusság, állandósága örökké tartó változás, folyamatos fejlődés és hanyatlás. Látjuk a föld bőrét, kiszikkadva, cserepekre száradva. A korhadó fákat hasadt kéreggel, az élettelen száraz gyökereket. Testünk membránjaival érezzük az önmagát elpusztító és önmagát megtermékenyítő világot. Belelátjuk a természetbe rejtett vágyainkat, félelmeinket. Minden rajz két lélegzetvétel közötti pillanat. Nem hiába érlelődtek olyan hosszan, mert a véget nem érő változásnak egyetlen, de az egészet kifejező állapotai. Csak így jellé válva, apró kézvonások sokasága által szőve létezik ez a végtelenített pillanat. Mikor az indulat, a megindultság, a teremtés és rombolás, az egyesülés és szétválás megdermedve az időtlennek tűnő műben, mint valami furcsa energia zárvány lecsendesedik.
   
A művek emlékeztetnek egy antropomorf világképre, ami nem múlt el, költői világlátás. Látomás, amelyben a szárnyverdesés és a szívdobbanás összeolvad, amikor az álom útján haladva, vagy inkább áradva, sodródva, lebegve és feloldódva a természet végtelen fészkében találunk újra otthonra. A tájképek testemlékek, test áttünések. A metsző tollvonások drámai vonalgörccsé válnak, majd lágy gomolygássá, hajszálerekké, vékony faágakká, utána madárraj rebbenéssé. A metamorfózis folytatódik, érezzük, hogy kívül és belül egy, a világ szíve bennünk dobog, ugyanaz a morajló ritmus a rajzokban, mindent áthat a természet lüktetése. 

*
Elhangzott Sulyok Gabriella életmű-kiállításán, az Aulich Art Galériában 2010. január 18-án