EPA - Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2010. 2. sz.
 
 
 
 

 

URI ASAF

 

Ádám legkedvesebb időtöltése

 

 


Ádám legkedvesebb időtöltése a névadás. A nevektől a Világ egyszerre társas lesz, társ nélkül. 

Éva Káinnak nevet ad, mondván: embert vettem1. Ettől kezdve anyák a névadók.  

Énos nemzedéke volt az első, aki az Isten nevét használta, de azt senki nem tudja, hogy ők mit, vagy kit neveztek Tetragrammatonnak.2 

Eckhart mester talmudi módon érvel a lélek és Isten névtelenségéről: nincs neve a léleknek sem, milyen kevéssé lehet voltaképpen nevet találni Istennek3.  

Káin kegyetlensége felülmúlta Ábel büszkeségét. Káin egyedül jött rá, hogyan kell embert ölni, és Ábel könyörgése ellenére kiitta minden csepp vérét.4 

Azt mondják, Eszter királynő bája a maradék titok e világból, mely az összes titkát elvesztette. 

Bábel Tornyában nincs pihenő, nincsenek emeletek. 

Mi az, hogy Bábel? Hangzavar egy toronymélységű lélekben. 

Vérrel jelölt curriculum: a vér megújul a falakon, nap, mint nap. A vér holtig ismétli önmagát. 

Ez az ország annyira keskeny, hogy a szemem elé tett két ujjam közé foghatom.  

A hit láttán elnehezül a fejem. 

Illés nem kegyelmezett a Báál5 papjainak. Ennek ellenére, vagy éppen ezért visszavárják. 

Illés tudja, hogy nélküle minden megakad, ezért mindenütt jelen van. 

Az író nem kíván a saját véréből kóstolni. 

Éden földjén nem számolták az éveket. 

Nem értjük, mi az, hogy eredendő bűn. Ha nem is gondolunk rá, akkor is ott van bennünk, mint a farokcsont, a farok emlékezete. 

Kierkegaard megérdemelte volna, hogy igazi mártír legyen, ne csak egy száradó növény a koppenhágai cserzővarga kiadó szobájában. 

Elképzelem Pascalt, mint büszke prozelitát6

Ami elgondolható, az egy kulcslukon keresztül is látható. 

A gondolkodáshoz nincs szükség nyelvre, elég a kép vagy a szag. 

Nefertiti Berlinben él gazdag befogadói között. A bárszéken ül, a haja kihullott, kifestett szája mosolyra görbül, tudja, hogy így is nagyon vonzó.  

Josef K. a két feketeruhás hóhér személyében a legszorosabb emberi közelségre talált: ők hárman most olyan egységet alkottak, hogy ha valaki agyon akarta volna verni egyiküket, mindhármukat agyonverte volna7. 

Kafka történeteiben úgy bukkan fel a nő, mint az ébrenlét feletti elcsodálkozás, vagy a vér Lars von Trier filmjeiben. 

Régen a közönséges járdaszél volt az orákulum, vagy egy borral teli kristálypohár.  

Mennyivel könnyebb kimondani azt, hogy szibilla, mint azt, hogy Urim és Tumim8. Egyikről sem tudjuk, hogyan működött. 

A főpap köntöse alján himbálózó gránátalma harangocskák azt jelzik, hogy a főpap ébren van, vagy azt, hogy még él. 

Klamm9 a banalitás és a süketség, de szemet hunyunk, mert a látvány kibírhatatlan. 

Ezékiel próféta érzékelte a fény sebességét. 

Az égő csipkebokor egy hétig könyörgött Mózesnek. Égett és jajgatott a puszta közepén, csakhogy Mózest maga mellett tartsa. 

Miért van az, hogy az egyiptomi kivonulás ünnepén önkéntelenül a terített asztal alá nézünk?10 

Jerikóból nézve, Jeruzsálem fellegvár. 

Jól áll neked ez az ország, különösen, ha a ciprusfa elé állsz. 

Volt-e Sámson erejének felső határa? 

Ki volt Jób? Időtlen idegen. 

Mózes haragudott a tükrökre. De ha ő maga nem nézett tükörbe, kitől tudta meg, hogy az arca ragyog? Mózes nem tudta, hogy az ő orcájának bőre sugárzik, mivelhogy Ővele szólott11. Mózes féltette ezt a ragyogást és álarcot tett az arcára, melyet csak a Bizonyság Hajlékában vett le. 

Lámpaoltás után a szobám megtelik árnyakkal: húszféle szürkét számolok össze, közben a szívem vért pumpál. 

Soha nem tudom, hogy álom közben milyen veszélybe sodródom. 

Kafka és Izsák egy tőről fakad. Mindkettő fél a késtől, és joggal. 

A pompeji festmény gyümölcsfát ábrázol, melynek törzsére kígyó tekeredik. De hol marad Ádám és Éva? 

A kép megfestésére lehetőleg a legkevesebb időt kell hagyni. Néha egyetlen lendület is elég. 

Mióta ezt a könyvet olvasom, szürke lángról álmodom.12  

Az emberi szem soha nem párásodik be. 

Mit kezd Isten a kiürített Édenkerttel? 

A kivágott fák némán várakoznak az erdő szélén. Mi a sorsuk? Ki a vízben, ki a tűzben?13 

Az élet koldus, akit csak néhány napja ismerek, ez alatt még megszokni sem érdemes. 

Jeruzsálemben közel vagyok a saját síromhoz. 

Szépséget ültetek az élők országába.14 Az élők országában a halottak is élnek. Ez benne a szép. 

Fahéjszín éjszaka, láncra fűzött vadmacska fogak. 

Az anyanyelv egyszerre billeg és szilárd, mint a hajó. 

Kortárs filozófus, magánhangzó alkat. 

A hűséges férj a feleség folytatása. 

A Makkabeusok vére vörös színű virág (helichrysum sanguineum), mely minden évben megpecsételi a tavasz sorsát. 

Ha idézek, széles ecsetet használok. 

Mindig lesznek hullócsillagok. Ezt senki nem akadályozhatja meg. 

Ha egy delfin felsír... 

A tengerfenék kerülőútjait választom. Lassan változom, mint a gyöngyház.  

Hédi leginkább azt a Fra Angelico predella-képet szerette, ahol az ágyban fekvő beteg fölé hajló angyal lába helyén füst van. 

A hegedű beúszik az ablakon. A zongora megfeledkezik arról, hogy a találkozás sorsszerű, és kettőjük metszéspontja már előre ki van jelölve. 

Árja szépség határok nélkül.  

Az életet ebből a világból nézem. 

A bundád olyan, mint a színvak rétje. Fáradt, barna fűszálak. 

A távolléteden nincs semmi kapaszkodó. 

Kafka ismert egy földmérőt, aki mindenkinek Bibliát szokott ajándékozni.15  

Véget ért a békebeli idő, a koronából pengő lett, a pengőből a halálom.  

Valahol van egy határtalan mező, ahol a fűszálak párosával nőnek, az egyik kecses és vékony, a másik széles és vastag. Káin óta senki nem mer a fűre lépni. 

Körbeálltuk a Hegyet és vártuk a Törvényt. 

Apró istenek. Némelyik akkora, hogy egy tenyéren is elfér. A citromfa levelein eső kopog.   

Miért lett a Bet16, a Teremtés első betűje? Azért mert alulról, felülről és hátulról zárt és csak előre nyitott, az ismeretlen felé. 

A Biblia hőseit nem tudjuk elképzelni életben, mint ahogy azt sem tudjuk, milyen volt a festett görög márványszobor. Hogyan nézett ki a Laokoón csoport17  színesen? 

Ki emlékszik a manna ízére? 

A kéményfüstben emberek vannak. 

Leával a mezőn találkoztam. A virágos mezőnek nyers uborkaszaga volt. A fűben hasaltam, araszról-araszra, virágról-virágra kúsztam. 

A szent ostya ellen vétkezők történetét elsőnek Uccello festette meg, aki bemutatta, hogyan folyik el az ostya kiontott vére az ajtó alatt. A kép jobb felén látszik a kétségbeesett család, baloldalt a kaput döngető hatóság. A katonák bekerítik a házat, de némi optimizmusra ad okot, hogy a család feje, Shylock, kétszáz évvel később újra felbukkan egy másik, népszerű történetben. 

Mindig menekülésben vagyunk, de a földrajzi határokkal nem törődünk. 

Az amalekiták18 elleni háborúban Mózes csak a mutatóujját emelte fel.  

A találomra elém kerülő szavak fekete szájként nyílnak és csukódnak. Ott maradnak, ahová a szél fújta őket. Szárazföldi kagylók, beszédhiba nélkül.  

A szodomai síkságot újra datolyapálmák borítják. 

Láttam, ahogy apámat a földbe teszik. Előtte nem néztem meg az arcát. 

Úszom a fasorban, közben kitárom a két karom, mintha repülő lennék. Egy lepkét utánzok, aki három napig él. Már nem féltem az életemet. 

Titkosírás: a szöveg megértése pillanatában kitörlődik. 

Sámsonnak soha nem vágták el a köldökzsinórját. Ezért álomban cselekszik, és mindenki között idegen. 

Sámson kívánsághős. Kolhaas Mihály19 is az, csak másképpen. 

Az angyal óvatosan vitte a prófétát20 a csontok körül, vigyázott arra, nehogy túl közel kerüljön, vagy közülük akár egyet is megérintsen, mert Ezékiel próféta kohén volt.  

Az éj első negyede feltörhetetlen dió. 

Pompeji békái időben elhagyták a halastavakat. Egy nappal a katasztrófa előtt még látták őket ugrándozni az utcán. 

Az idősebb Plinius aludni ment Stabiae-ban, élete utolsó éjszakáján. Előtte fürdőt kért, nem gondolt arra, hogy a római rendet befolyásolhatná a levegőben kavargó forró hamu. Plinius erősebb volt a magmánál.  

Ez a nap az élet kicsinyített mása. Egyetlen ragyogó nap. Nem lépek ki a szobámból, nem találkozom senkivel, leszámítva néhány hangot, mely a lépcsőházból beszűrődik. 

A mesék országában is bujkálnom kell. Egy próbafülke közepén állok a sámlin, elhúzott függönyökkel. Aki keres, csak a sámli lábait láthatja.  

Jól ismerem a hipermangán kiolthatatlan lilaságát, mely töményen fekete.  

Az a fiú, akit leszúrtak, a szülőföldjére rogyott, ahol minden szikla vörös. Vékony, karcsú lányok jöttek utána, bibliai sarúban. 

Annyiféle fóbia van, még felsorolni se tudom, és mindnek van neve. 

A marhavagon megrettent kaptár, melyben szárnyaszegett méhek hevernek egymáson, ahogy Román György képein láttuk.  

Vajon az élet hegyesszögben végződik? 

A szög csúcsa felé tartok, ahol a szárak kezdődnek. Ha a szárak falakkal helyettesíthetők, a szög csúcsa pedig a szobasarokkal, akkor egérlyuk ígérkezik.  

Aki rólam beszél, nem lát, elképzelni se tudja, ki vagyok, mennyi idős, hogyan nézek ki, mit viselek. Régi és bevált tudat hajtja, a szavai élesek, mint a nyest foga. 

A múlt úgy áll bennem, mint a cement. 

Törött üvegcserepeken járok, de soha nem vágom meg magamat. Az üvegcserepeken való járásnak nincs következménye. 

A szarka ügyetlenül megáll a havon. 

Mikor a fából hajó lesz, a néma bizakodás a hullámok közé kerül. 

Az önsanyargató filozófusnő önmagában torlódik. A szeme alatt fagyöngy, amelyből halálos méreg buzog. 

Idegenek között a zsidó nem átlátszó. 

Az ember napja, mint a fű. Kibukkan, mint vadvirág. Amint a szél átmegy rajta, nincs többé. A helye se emlékezik rá.21 

Varázsos kezeddel kibiztosítod a vakság bárdját, és odanyúlsz, ahonnan a nyakamra szakad. 

Egyik nyelvből a másikba lépek, homok reccsen a fogam között. Visszalépni meglepetés. 

Mellettem tűz. Ki kell lépni. Előttem tűz. Benn vagyok a tűzben. A perspektíva lángban áll. 

Súlyos az ember, akár a gipsz. 

Van aki Lótné sorsára jut22. Mások mély aknába zuhannak. 

Amit életem két távoli estéje között teremtettem, az megismételhetetlen.  

Megfestettem Lesbos szigetét. Arra jól emlékszem, amit a magasból láttam, de azt nem tudom, mi történt a vásznon. 

Érzem a várakozás gyönyörűségét! Tudok a kék mélységben úszó halakról is, akik az Exodus útvonalait keresztezik.  

Rouault23 képein a perspektíva szigorú. Amott egy lovas kocsi. Mikor a por felszáll, meglátjuk a Megváltót két kísérővel. 

A mutató és a hüvelykujj között erővonalak húzódnak. Az ujjaim közti hézag gondolati forrás. 

Arra gondolok, hogy Mózesnek milyen nehéz volt behunyni a szemét dolgavégezetlen. 

Az én tudásom más, mint a másik tudása. Amíg bennem van, csak velem társalog.  

A nyárfa illata a lenhez hasonló. A jóság kettővel osztható.  

Az irodalomban többféle minoritás létezik. A jó irodalom képviselője a mindenkori üldözött. Az igazi író falkán kívül szalad, címke nélkül.  

Hédi udvarában volt egy azbesztgalamb, kinek a fülébe diktáltam a verseimet, és azonnal jött a válasz. 

A medúzából elment a testet adó víz. 

A fiam szótagolva kiált. Héberül álmodok? 

Mindenki rejteget egy kafkai sebet, egy hosszúkás, májszínű heget, melyet haj takar. 

J. Brodsky: a víz egyenlő az idővel24. Ez azért nem igaz, mert a víznek nincs emlékezete. A molekulák legfeljebb az ionokra emlékeznek, de ez senkit se érdekel. 

Alpesi erotika: a fehér báránynak fűzöld a térde, a sziklák között víz szitál. 

A lélek nem ruházható át, de van kivétel. Elizeus Illés lelkének kétszeresét kérte örökségbe25. És mit kapott? Illés ruháját (köpenyét), mely visszahullott az égből. 

Az ákédá26 végtelen lépcső, a máglyától az égig. 

Az agy fazekaskorongja próbára teszi az agyag türelmét. 

Dóra27 összetörve zokogott a sírnál. Szemtanúk szerint senki nem ment oda hozzá, hogy megvigasztalja. Kafka apja, Hermann hátat fordított neki. 

Jeruzsálem szigorú, a fénye túl erős. 

Ha Kafka kigyógyul a betegségéből, mindenképpen elnyeli őt Terezin28. Ezért sietett meghalni. 

K. kicserepesedett ajka és Isten között nincs válaszfal. 

A papírlap fehér színe nem írható le. Hiába keresem a fehéret, akárcsak Lichtenberg29

Thomas Bernhard30 saját hőseinek cinkosa.  

Többször látták, hogy a Nyugati Fal31 könnyezik. A botanikusok szerint ez nem a fal, hanem a kövek között virágzó kapricserje. 

A tenger utolsó húsz méterének erőszakossága.  

A Szentföldre elsőnek érkezik a barázdabillegető, később a gólyák.

 

 

1
Ter. 4. 1
2
Isten nevének négy betűje
3
Meister Eckhart: Tizenöt német beszéd, Kráter klasszikusok, 2000
4
Apokrif könyvek, (szfarim hiconim), szerkesztette A. Kahana
5
Báál–bálványok gyűjtőneve
6
Aki felveszi a zsidó hitet
7
Kafka: A per
8
Görög-római és héber orákulum, 1Sám. 14, 41
9
A Kastély szereplője
10
Heine: A bachrachi rabbi, elbeszélő költemény
11
Kiv. 34, 29
12
Wittgenstein: Bemerkungen über die Farben
13
Újévi bűnbánó imádságból 
14
Ezékiel 26, 20
15
Kafka: Levelek Felicéhez
16
A héber abc második betűje
17
Görög szobor, i.e. 140 körül
18
Sivatagi nép
19
Kleist regényének címadó hőse
20
Ezékiel 37, 1-3
21
103. zsoltár
22
Sóbálvánnyá változott 
23
Francia festő
24
Velence vízjele
25
2Kir. 2, 9-10
26
Izsák megkötözése
27
Dora Diamant 
28
Terezin (Teresienstadt) koncentrációs tábor Prága közelében
29
Lichtenberg sagt: nur wenige Menschen hatten je reines Weiss gesehen
30
Osztrák író 
31 A Siratófal.