Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2009. 6. sz.
 
 
 
 

 

A Nagy Gáspár Alapítvány felhívása 

 

Az Alapítvány emlékház kialakítását tervezi Nagy Gáspár bérbaltavári szülőházában, amelyben emléket állít alkotói, szerkesztői (HITEL folyóirat és a Katolikus Rádió) és közéleti (Bethlen Gábor Alapítvány) munkásságának. Az emlékházat kulturális központként, irodalmi táborok színhelyeként kívánja működtetni. Az Alapítvány őrzi Nagy Gáspár költő, író, folyóirat- és rádiós szerkesztőnek a magyarság hagyományaihoz, a kereszténység örök értékeihez szorosan kötődő életművének szellemiségét. Az Alapítvány célja, hogy az életmű a nemzeti kultúra szerves részévé, annak eleven hagyományává váljon. 

 

      Az Alapítvány bankszámlaszáma: 10918001-00000086-00100014  
      Postacím:      Nagy Gáspár Alapítvány 2092. Budakeszi, Felkeszi u. 17. 
      e-mail:          bela.petrik@t-online.hu 
      honlap:          www.nagygaspar.hu 
   
      

Az Alapítvány a Nagy Gáspár-i életmű teljesebbé tétele érdekében felkérte leányát, Nagy Rékát, hogy az összegyűjtött leveleit rendezze sajtó alá. Kérünk ezért minden barátot, ismerőst, hogy a birtokában lévő Nagy Gáspár által írott levele/ke/t és a szükségesnek ítélt megjegyzéseit a fenti címre eredetben vagy másolatban küldje meg. Az Alapítvány gondoskodik a levelek archiválásáról, digitalizálásáról, szakszerű feldolgozásáról és kötetbe rendezéséről.  

Köszönjük segítségét és kérjük támogatását! 

Nagy Gáspár Alapítvány