Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2009. 6. sz.
 
 
 
 

LÓSKA LAJOS 

Faidolok 

Tornay Endre András kisplasztikáiról 

 

Tornay Endre András tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála után jó fél esztendővel egy esős téli napon utaztunk el Kőszegre, hogy a lakásban és a műteremben található több száz munkából válogassunk a székesfehérvári Városi Képtár–Deák Gyűjteményben februárban nyíló retrospektív kiállításra.  A hatalmas kerttel körülvett házat a műteremtől a pincéig bejárva egy, az egész életművet, tehát a hetvenes évek elejétől 2007-ig tartó időszakot átfogó kollekciót állítottunk össze a művész özvegyének,  Tornay Julának a közreműködésével. Már Kőszegen kiderült, hogy a teljes műtárgyjegyzéket elkészítő kollégának majd komoly erőfeszítésekre lesz szüksége, ugyanis a szobrok nagy része nincs szignálva, illetve évszám is csak elvétve található rajtuk. 
      A zetelakai születésű Tornay Endre András 1968 és 1972 között folytatott tanulmányokat a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán. A hetvenes években számos kiállításon szerepelt Erdélyben, majd 1976-ban áttelepült Magyarországra, ahol abban az időben a konzervatív hivatalos szobrászat mellett-ellenében a popos (Jovánovics György) és az új konstruktív irányzatok (Csiky iskola) voltak a meghatározóak, de már dolgoztak a magyar népi tárgykultúrából kiinduló, olyan egyéni úton járó művészek is, mint Samu Géza és Bukta Imre. 
      Tornay néhány éves balassagyarmati tartózkodás után 1982-ben átköltözött Kőszegre, ahol haláláig élt és dolgozott.  1970-es évek elején még Erdélyben alakította ki a teljes életművét végigkísérő emblémáját, egy erősen redukált, kar és láb nélküli figurát. Ennek az egyik legkorábbi változatai, az 1970 körül ólomból készült kisplasztikája, az Ülő nő, valamint az évtized végéről való, szintén redukált ülő figurát megjelenítő alumínium torzója, az Ima (1979). Ebben az időszakban született a karakteres, kicsit groteszk kerámia Önarcképe (1973) is, melyet később bronzból is kiöntött. A már Magyarországon keletkezett számos munkájának is ez az idollá szublimált, kar és láb nélküli figura a főszereplője (Ünnep, 1981, Álló alak, 1984, Napba néző, 1988). Az évtizedek folyamán azután kisplasztikái egyre összetettebbé váltak, a figuratorzó egy-egy bonyolultabb, a népi építészet egyes elemeit – ácsolatokat, csapolásokat, illesztéseket –  kiemelő kompozícióba szervült bele, de előfordult, hogy  egy-egy valós tárggyal (szék hátsó támlájával és két hátsó lábával) építette egybe (Papageno széke, 1997). Kisplasztikáinak az említettek mellett más vissza-visszatérő motívumai is vannak, például a csónak alakú fejfákat is megidéző sisakforma. Ez tűnik fel a Kőrösi Csoma tiszteletére (1981) című munkán, de viszontlátjuk a nagyatádi szoborparkban felállított nagyméretű alkotáson (1982) s a kőszegi felszabadulási emlékművön (1984). Olyan általános szimbólumokat is gyakran használ a művész, mint az egyik világból a másikba átvezető kapu, az ácsolt kereszt, (útszéli fakereszt) vagy a póznára szerelt, jobbra-balra elfordítható vitorla- vagy zászlóforma. 
      Tornay sokoldalú művész, szinte minden szobrászati műfajban alkot, de elsősorban a fából készült, finoman megdolgozott színezett kisplasztikák mestere. Az anyag-, illetve témaválasztása alapján munkássága a magyar paraszti tárgykultúrát a művészetükbe beemelő, sokszor archaizáló szobrászokéval, Samu Gézáéval, Huber Andráséval stb. rokonítható. Kisplasztikái mellett szinte a indulásától készít érmeket. Ezeken az  előbbieken  is megtalálható motívumok, így a stilizált figuraforma, a furcsa behajlított pengéjű bicskára emlékeztető alakzat stb.  jelennek meg. Igen figyelemreméltó a száz darabot is túllépő Végtelen történet (1986-87) című sorozata. 
      Számos reliefet és dobozt is készített fából és bronzból (A doboz titka, 1992, Fali tárgy I-II, 1993.). A magyar művészetben 1970 körül jelentek meg a dobozmunkák, ezek az elöl nyitott vagy üveggel fedett falra akasztható szekrénykék, melyeknek színpadszerű terét különböző tárgyakkal vagy szoborelemekkel rendezi be alkotójuk. Tornay végső soron kisplasztikáinak meghatározó részleteit, illetve azok variációit használja fel mini térberendezésein. Dobozművei egyenrangúak a műfaj olyan klasszikusaiéval, mint Bálint Endre, Újházi Péter, vagy Prutkay Péter. 
      Köztéri szobrai is számottevőek. A hetvenes évek közepéről való a romániai Magurán felállított első ilyen jellegű kőszobrainak egyike, a két és fél méter magas Szülőföldem. Jóval későbbi, de talán az egyik legösszefogottabb a nagyatádi szoborparkban található plasztikája. A Kőszegen álló II. világháborús emlékműve egyszerre jelszerű és monumentális. Utolsó köztéri műve, a Szent István szépen megmintázott idealizált figurális alkotás. 
      A Városi Képtár–Deák Gyűjteményben megrendezett tárlat – mint a bevezetőmben már említettem –  főként a művész kisplasztikai munkásságának a keresztmetszetét tárta a látogatók elé. Ez korántsem tekinthető véletlennek: a kisplasztika ugyanis a megrendelőktől független műfaj, s Tornay is ebben a műfajban tudta magát a legkötetlenebbül kiteljesíteni. 
      Az első terem  a művész indulásáról ad ízelítőt. A bronzból készült Ülő nő még expresszív, mozgalmas felületű hagyományos kisszobor, viszont az ugyanezt a témát feldolgozó ólomplasztika lecsupaszított formáival már előlegezi az egész életművet végigkísérő stilizált figuratorzót. A helyiségben található redukált, fából faragott figurák – Álló alak (1984), Menyasszony, Napba néző (1988) – az 1980-as évek kiérlelt szimbolikus periódusának kulcsdarabjai. Közülük külön is érdemes szólni az Álló alakról, mely egy kockára állított nyújtott embertorzó, posztamensén különböző alakzatokkal (kockával és ékformával, egy függőlegesen a talapzatból kinövő pálcát átfúró negyed körrel). Megtalálhatók rajta mindazok a technikai megoldások, melyek legtöbb plasztikájának sajátjai: a precíz megmunkálás, a sötétebb és világosabb felületek váltakozása, a diszkrét színezés, a frontális beállítás és mindenekelőtt a szembe nézetre komponálás. Ezek az egy nézetre komponált művek olyanok, mintha középkori szárnyas oltárra vagy fali fülkébe készültek volna. Nem klasszikus értelemben vetten körplasztikák tehát, oldal- és hátulnézetükkel szinte nem is számol a művész. A sötétre pácolt Menyasszony olyan, mint egy alacsony posztamensre állított szép ívű, hatalmas brácsa vagy nagybőgő nyakrésze, melyről hiányzik a hangszer dobozszerű teste. 
      A következő teremben a rusztikusabban megmunkált, sötétbarna, kevésbé részletgazdag, ugyanakkor erőteljesebb, jelszerűbb plasztikákkal találkozhattunk (Három figura, Ácsolt figura). A legérdekesebbnek itt mégis a két bronz fali plasztikát találtam, talán azért, mert számos fadoboz, relief mellett ez a két falra akasztható bronzplasztika szinte teljesen társtalannak számít az életműben. A doboz titkán (1992) a téglalap alakú képmező tetejét egy levegőben úszó nyitott fedelű ládikó tölti be (erről kapta a címét is). A képtér alsó harmadában egy perem fut végig, ez az ég alatti „föld”, amin egy kereszt és egy rúddal megtámasztott ház áll, legalul pedig, a földben egy nyújtott lakat motívum helyezkedik el. Ugyanilyen képszerű, majdhogynem síkrelief jellegű párdarabja,  Az éjszaka hordaléka (1992) is, melyen különböző geometrikus alakzatok és tárgytörmelékek úsznak, lebegnek. 
      A harmadik helyiségbe a nagyobb méretű összetettebb munkák kerültek, mint  pédául a Papageno széke (1997), a Naplemente III (2002). A Papageno széke egy eredeti parasztszék támlája elé épített sokalakos kompozíció, melyen ugyancsak ott van a szobrász egyik gyakran visszatérő motívuma, a sokat emlegetett stilizált figura is. Itt volt látható a balladai hangvételű, nagy ácsolt falusi keresztet és kis házakat formázó sötétbarna Ima a hazáért (1997). A terem négyzethálósra rovátkázott falfelületén geometrikus, máskor enyhén hajlított vagy félkarikaszerű szoborelemekből felépülő formák szerveződtek relieffé (Hálón I-III, 2002-2005)
      A negyedik teremben többek között a szinte natúr, hántolt ágakból készült korpuszait és a keresztszerű szobrait tekinthette meg a látogató (Korpusz I-II, 2007), a falra applikálva pedig a művész érmeiből láthatott egy csokorra valót. Az utolsó kis helyiségbe ismét reliefeket és dobozokat helyeztek a rendezők. Az íves alakzatokból összerakott Tiszta hangok (1994) egy rácsos ablakos házat formáz, a két darab Fali tárgy (1993) a 20. század elején készült konstruktív reliefekre emlékeztet, az alkotóra annyira jellemző, ácsolt stílusban. A bemutatót az 1995-ben nyomatatott két litográfiája és a halála előtt egy esztendővel készült festett-rajzolt, házas sorozata zárta (Ház és udvar, 2007). 
      Tornay Endre Andrásnak 2007-ben két kiállítása is nyílt: egyik nyáron, Budapesten, az Ybl palotában, a másik novemberben Kőszegen a Szecessziós házban. Ő, aki soha nem erőltette a bemutatkozást, talán érezte, hogy életéből  nem sok van hátra, sietnie kell. De az is lehet, hogy a jó szerevezésnek köszönhetően valósultak meg viszonylag gyors egymásutánban a tárlatok. Mindenesetre a szakma és az érdeklődők két nagyszerű kiállítás élményével lehettek gazdagabbak, melyeknek anyagát több területen is teljesebbé tudta tenni a székesfehérvári bemutató.(Városi Képtár–Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2009 február 27 – április 5).