Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2009. 5. sz.
 
 
 
 

 

JUHÁSZ ATTILA

 

jelenetek egy beszélgetésből 


bőréből kifejtve
földigilisztát vizsgálgattunk így
kisdiákok
óvakodva s lelkesedéssel

*

egy-egy szó pásztáz
egy-egy új íz
alapos őrletés után
sorsára vár

*

itt van a nyelv hegyén
itt lehetne
apró gyöngyöket vajúdva
rózsapírban
hogy sikoltson
visszatartott lélekzetében
a félédes józanság

*

kívül fehér maszk villan
néhány szót átlop és
kifoszt
s míg
a fénybe enyészik
üres tekintete az üvegre
ráég s kitartón figyel

vaskos táblák közé zár a
tükör
nemsoká indulni kell
kimenteni a túlélő
fények közt cikázó képeket

a lassú kelyhekből
kifogy a láng a vér

*

próbababák
üvegtekintetek

lélek se jár
a díszkövekre nyálkás
neont szitál az
éj a maradék
hangokon átsüt a
fagy s kétfelé
tereli az egybekoppanó lépteket

*

szolgál a gép
készséggel iramlik visszafelé
megnyíló éjbe hideg húsba
hatol s a részvétlen
csóvák köré
torzókat sorakoztat

*

az üvegen túl
csillagokat holdat keres
siet pihenni
pórusai közt a mámor
hűvöse szivárog

 

 

 

Chiaroscuro 


Leplét elhagyja lassan tüdejét
friss hideggel szívja tele
s megindul felénk a
túlpart Felgyűri tolja maga

előtt a fényt s
elegyengeti a sík dermedt
ráncait Mögötte kövek nyirkos
sóhaja – az élet vizével

sikátorokba tódul Fönn-lenn színevesztett
galambraj dühöng véresre lyuggatja
az ereszt betondíszek között
a kis aszfaltvölgyeket aztán

a párkány ganajos fémtüskéi
közt békén eldalol A
tetőn egy éber alvajáró
Fehéren ömlik rá a

nap hunyt szemmel belebámul
jön-megy illanó párákat szagol
a félig tárt fényfogók
fölött szerelem alvadt illatát

Redőny csattan aztán sorra
a többiek Nyit a
húsbolt éled az ócskapiac
s jégen tátog a

gyatra új fogás Szorgos
legyek közt éretlen dinnye
röppen épül épül a
lucskos gúla is Lélegzetét 

egy percre visszatartja a
délelőtt s a sekély
örvényben kelletlen megmerül Nyolcadokat
szaggat a hirtelen csendbe

a vakvezető lámpa sípjelére
megindulunk könnyeden Levisz rögtön
a felvonó Gyakorlott mozdulat
zár ajtót ablakot