Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2006. 10. sz.
 
 
Az Új Forrás esszépályázatának eredményhirdetése


Az Új Forrás szerkesztősége 2006 áprilisában esszépályázatot hirdetett „a 20. századi magyar irodalom, művészet és társadalomtudomány azon alkotói munkásságának feltárására, illetve feldolgozására, akiknek az életművét méltatlan vagy méltó feledés övezi.”
     A pályázatra – 2006. szeptember 1-jéig – 39 pályamű érkezett. Szerkesztőségünk mint bíráló bizottság – Olasz Sándorral, a Tiszatáj főszerkesztőjével, a zsűri elnökével kiegészülve – az egyenként 100 ezer forintos pályadíjat az alábbi munkáknak ítélte oda.
     Halmai Tamás: Költészet és kegyelem. Pálos Rozita és Holló András verseiről
     Mohai V. Lajos: Mellőzöttség, feledés. (Egy múlt század eleji kávéházi író mellőzöttsége)
     Szántó F. István: Pont és végtelenség. Bevezetés Kemény Katalin írói világába
     Vilcsek Béla:  A Faludy-legendárium. A Faludy-recepció (hiánya)
     A bíráló bizottság döntése szerint folyóiratunk 2007-ben további 12 kiválasztott pályaművet közöl a következő szerzőktől: Bagu Balázs, Benedek Szabolcs, Hegedűs Mária, Kabai Csaba, Kulin Borbála, Kollarits Krisztina, Pirint Andrea, Prohászka László, Szilágyi Zsófia, Tomaji Attila, Vaderna Gábor, Várkonyi Benedek.
     Valamennyi pályázónak köszönjük a részvételt, a díjazottaknak, valamint a közlésre elfogadott művek szerzőinek gratulálunk.

Tatabánya, 2006. december 4.

Az Új Forrás szerkesztősége