Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 2006. 6. sz.
 
 
 
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Méltatlanul és méltán elfeledettek


Az Új Forrás Szerkesztősége esszépályázatot hirdet a 20. századi magyar irodalom, művészet és társadalomtudomány azon alkotói munkásságának feltárására, illetve feldolgozására, akiknek az életművét méltatlan vagy méltó feledés övezi.
     A pályázat kiíróinak célja, hogy a pályázók, illetve a pályaművek felfedezzék a mögöttünk hagyott évszázad irodalma, művészete, társadalmi gondolkodása méltatlanul vagy méltán az ismeretlenségben lappangó vagy alig-alig ismert alkotóinak teljesítményét, hogy felhívják a figyelmet a kiemelkedő értékekre és értéktelenségekre, a fontos, illetve a jelentéktelenségbe süllyedő alkotói magatartás, szellemi jelenség háttérbe szorítottságainak okaira.
     Pályázni ez idáig nyilvános fórumokon nem szerepelt, meg nem jelent esszékkel lehet. A legjobb pályaműveket az Új Forrás 2006. decemberi és 2007. évi számaiban adjuk közre.
     A pályázat összdíjazására 400.000.- forint áll rendelkezésre, amelynek kiadásáról bíráló bizottság dönt.
     A pályaművek terjedelme: maximum 40.000 karakter (1 szerzői ív).
     A pályaműveket két, számítógéppel írt és kinyomtatott példányban, a szöveg cd-n, illetve flopin rögzített mellékletével kérjük megküldeni a szerkesztőség címére:
     Új Forrás Szerkesztősége, 2806 Tatabánya, Pf. 1231. 
     (A borítékon a pályázó neve és címe mellett kérjük feltüntetni: esszépályázat.)

A pályaművek beérkezési határideje: 2006. szeptember 1.

     Eredményhirdetés 2006. decemberében

Tatabánya, 2006. április 1.
 

Az Új Forrás Szerkesztősége