Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 2006. 1. sz.
 
 
A csönd mutatja meg
 

Isten jelez, de nem üzenget.
S akkor ama dolgok zömét,
miről zsebre dugott kézzel
a magaunt ember fecserész,
meghallani sem érdemes.
Sőt, hogy arannyal átszőtt
lelkiismeretünk el ne
rongyolódjék, nem is szabad.
Dehát ez őrület! (Őr-rulett...)
Mindenki tévedésben forgolódik?
Bizony, lehet. Csaknem mindannyian.
Viszont egy fölriadt madár
az önmagába süppedt éjszakát
egy süvöltéssel átszakítja.
S bár tovább siklik
– bokrok alatt kanyarogva –
a sötétség, azontúl hordja
magán sebét pirkadatig.
Vállald a hallgatást.
Akár gyors eltűntödet.
Hogy szószegény a létezés,
a csönd mutatja meg.
S hogy hiányod mily beszédes.