Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 2005. 10. sz.
 
 
KELÉNYI BÉLA


Szeptember végi csend a Mátrában
 

                                                            C.-nek
 

száradó sár az út menti pocsolyák szélén
a Nap felé száguldó szürke felhők
ismeretlen madarak csivogása a lombok között
szabálytalan időközökben hulló makkok
egy ideges fürkészdarázs körkörös röpte
egy lepke álomszerű szárnycsapásai
a szél suhogása és a hirtelen elálló szél
az egyre halkuló kutyaugatás
légyraj zúgása egy döglött őzgida húsában
a napfény láthatatlan robbanásai
kikericsek vergődése a kiszáradt fűben
a fák leveleinek sárgulása
a föld alá süllyedő tavalyi avar
egy száraz gally óvatos roppanása
fácánkakas cserregése a bozótosban
a tücskök több szólamú cirpelése
fűszálak aljára száradt reggeli harmat