Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 2005. 6. sz. 
 
PIFKÓ PÉTER


Néhány gondolat egy ismeretlen
pápai himnuszról

 

Az utóbbi hónapokban II. János Pál pápa halála és XVI. Benedek pápa megválasztása a Vatikán felé irányította a világ s a magyarok figyelmét is. A pápai alkalmakhoz kapcsolódóan ezúttal nem szöveges forrást, hanem egy kottás kéziratot mutatunk be, amely a pápai himnusz egy eddig nem publikált, ismeretlen változata.
     A pápai állam a 19. század folyamán igen viharos történelmi időket élt át, s mintha ennek tükörképe lenne a himnusza is. A himnusz születésének idejét ugyanis nem ismerjük pontosan. Vagy IX. Pius pápa 1846-os beiktatására, vagy 1869-es aranymiséjére készült, de szerepet játszott benne az ugyanebben az évben megrendezett I. vatikáni zsinat is. Az első pápai induló, himnusz zeneszerzője a francia Charles Francois Gounod, aki élete vége felé az egyházi zene felé fordult. Sokféle műfajban alkotott: dalt, kórust, kamarazenét, misét, oratóriumot, gyermekdalokat és operákat. Pápai himnuszát zenekari műként játszották. Szöveget csak XII. Pius pápa alatt Antonio Allegre, a Julia Capella orgonistája írt hozzá, s 1950-ben nyilvánították a Marcia pontificale-t a Vatikán hivatalos himnuszává.
     Ismerve az olasz pápai himnusz rövid történetét az lenne logikus számunkra, hogy Magyarországon is a már ismertetett himnusz szövegét és zenéjét használják és énekeljék. Azonban ez nem így van. A "Hol Szent Péter sírba téve...." szövege - hat versszakkal - már a 19. század második felében ismert és használatos volt hazánkban. Ez Feley Antaltól, de elsősorban Gyurits Antaltól származott
     A Szombathelyen született író és tanár, ügyvéd, a gyorsírás kiváló ismerője a Szent István Társulat titkára is volt. Egyházi vonatkozású írásai mellett jó nevet vívott ki klasszika filológiai munkásságával, valamint Horatius, Vergilius és Cicero műveinek fordításával.
     Valamennyi egyházi énekeskönyv fordításként tünteti fel Gyuritsék himnusz-szövegét, csak éppen az nem derül ki, hogy mi lehetett az eredeti szöveg, hiszen, mint láttuk, az olasz pápai himnusz szövege 1949-ben keletkezett.
     A magyar pápai himnusz zenéjének keletkezési körülményeit is homály fedi, a források erről sehol nem szólnak.
     Éppen ezért értékes és érdekes számunkra az a pápai himnusz, amelyet Majer István kanonok polihisztor lelkes gyűjtőszenvedélye őrzött meg számunkra 1893-ból az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban.
     A "Hol Szent Péter..." szövegére Bellovits Ferenc (1835. november 12. - 1902. május 1.), az esztergomi dalárda 1865-ös alapítója, igazgatója, az esztergomi reáliskola tanára szerzett zenét. Az apropót az adta, hogy Esztergom városa és katolikus hívei 1893. február 19-én díszünnepélyen emlékeztek XIII. Leo pápa 50 éves püspökségére. Bellovits Ferenc pápai himnuszát vegyeskarra, csellóra és zongorára komponálta. Ez a zenemű egyáltalán nem hasonlított az általunk ismert himnusz dallamára, de kétségtelenül nagy sikert aratott a díszünnepély bemutatóján. A mű nemcsak kéziratban maradt meg az utókorra, hanem a Pesti Könyvnyomda részvénytársaság metszésében és nyomtatásában is.
     E forrás ismertetésével nemcsak a magyar zenetörténetet gazdagíthatjuk, de felhívjuk vele az egyházi zene iránt érdeklődő kutatók figyelmét akár a magyarországi, akár az olasz pápai himnusz szövegét és zenéjét illető még tisztázatlan kérdésekre.