Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2005. 5.sz.
 
JÁSZ ATTILA
 
Denevérdal
 

Van egy szegény
   denevér,
neve az, hogy
   Elemér.

Ez a kicsi
 Elemér,a
zt hiszi, hogy
  belefér

mindenféle
   odúba,
kicsibe meg
   nagy lyukba.

Egyszer aztán
  Elemér
elugrott egy
   elemér',

zseblámpáját
   kattintotta,
nem látta még
   világosba'

a helyet, ahol
   lakott,
ugrott hát egy
   nagyot.

Meglátta a
   fa odvában,
s csodálkozott
   egyfolytában,

e kis lukba
   belefér,
e rengeteg
   denevér?

-  Én vagyok az
   Elemér,
mutatkozott
   befelé.

Nevet a sok
   denevér:
-  Nem vagy te még
bőregér,

csak egy reszkető
   egérbőr,
ki hol azér', hol meg
ezér' bőg.