Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2005. 4.sz.
 
SZALAI ZSOLT

 
 
Alternarratíva
 

1

fülledt padlástéren százával döglött a légy
a győrújbaráti nyaralóban kilencvenhatban
göndörbarna fürtjeidbe csavarodtam és
kikamaszodtam tizenhét évemből
mikor a melledre húztad a kezem
hogy HÚ!ztam szabadon érinthettelek
szőlőszem szádban gyengéd nyelved hegyén

s fuldokoltál a verejték kábulatában

Die Lieb ist frei gegebenund
keine Trennung mehr1
s a Kussban2 nincs több miért...


2

a Radó-sétány padjának támasztottalak s föléd hajoltam
de kibújtál egy hárs törzsét ölelted inkább
zsebedből szívemhez kotortál kulcsot
mivel fába vésni szerelmedet
hogy én is valljak mindjárt


3

képeslap Strasbourgból
te már a kontinens szélén álltál
s hívott más
hűs hullámaival az óceán
a kétségek dagálya
de sziklán tartottad magad vissza


4

Veszett idő! veszett erkölcs! veszett poesis!3

Kazinczy figyelte gyermeteg
nembeszédünk mígnem a
cselédlépcsőfordulóban
Heine-hej! de beleszédültünk...

(wie rasch du auch vorüberschrittest)4

bugyid színéből már Renató puskáz Erato-szakon


5

ártérben élünk de
hipnotikussban ringatjuk magunk
idő vájta mederben


6

nem szeretted a mást kérdezni én
helyetted is magamat leginkább
nem tudtad mit mondj a
lépcső-
forduló
ke-
rengő
kő-
rengetegjén libbent hajad
álltam Loreley-igézetben
tenger sodort örök hallgatásba
utánam nyúltál fuldokoltam veled
telt meg énekkel végtelen kérdéssel

szívem?


7

Jókedvű, cikornyás dal zeng odafenn

es öffnete die Tür der Tönen
begann die Tour zur Turm
der Hochliteratur
ber dann: Sturm und Drang
58

(alternarratíva)
már nem lehet egy semmitmondó
sorba leírni vagy csak együtt emlegetni
engem kivel?


9

a ránc összegyűrt örök mosoly

Jegyzetek

1 "Szabaddá lett a szerelem / nincs már mi szétszakítsa" Novalis: Himnuszok az éjszakához
2 Kuss: németül csók, magyarul csönd (pejoratíve)
3 Kazinczy Ferenc: A szép és a jó
4 "te is mily hirtelen tovaszaladsz" Heinrich Heine: Angelique
5 kitárult a hangok ajtaja
   indult a túra
   az elefáncsonttoronyba
   ám aztán: forrongás és kínlódás