Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2005. 3.sz.
 
VASADI PÉTER


Jegyzetlapok
Március tizenötödikéről


Nemzeti ünnep. Egy egész nemzet ünnepe. Határon innen, és határon túl. A nemzeti ünnep határtalanítja a nemzetet, vagyis alkalmakként világossá teszi, hogy a nemzet sokkal több s nagyobb, mint az országa. A múltjával, fönnállásának idejével, a lelkületével s a szellemével nagyobb. Mintegy halhatatlanabb. A nemzet tagjai, ott, ahol éppen vannak, tehát a kerek világon kitűzik mellükre a nemzeti zászló szimbólumát, a kokárdát, amelyről még az is tudja, hogy mi s milyen, aki nem ismeri pontosan a szó jelentését; kokárdának nevezzük a rózsaalakba kanyarintott, s fodrozott nemzeti színű szalagot. A magyarságát szerető, történelmén, magyar mivoltán el-eltöprengő, benne elmélyedő ember lelkisége rokonságban van a virággal, a kokárda szerint. S különös, hogy ennek a virágnak rózsa a neve. A szerelemnek, a szépségnek, a bódító illatnak e virágára emlékeztet a mellünkre tűzött kokárda; valamiképpen az ember-testvériségre.
     S miközben a nemzeti ünnep fölidézteti bennünk a legmagyarabb szabadságharc történéseit, egyben túl is emel magunkon, talán még a nemzet fogalmi, eszmei körén is, és letesz a többi népek közé, mert ezt a szót, s vele ezt az érzelmet lobbantja föl: világforradalom. S akkor már Petőfi Sándor arcába kell néznünk, nyitva tartott szemmel. Mintha az öregedni képtelen igazsággal néznénk farkasszemet, komoly, számonkérő indulataival. S azt éljük át, hogy nemzeti ünnepeinknek ugyanúgy lélekmozdító erejük van, mint a vallási ünnepeinknek. Megrendíteni akarnak, nemcsak lelkesíteni. Ne hassanak meg, hanem bírjanak elhatározásra. Tettekre buzdítsanak, nem arra, hogy füstölgő, de nem égő beszédekkel hangoskodjunk róluk.

*

Nem igaz, hogy elkopnak megismétlődő ünnepeink. Az ünnepek megérkeznek, azt is mondhatnám, leereszkednek közénk, mint az elpusztíthatatlan angyalok. Készülnünk kell rájuk. A templomba se mehetsz be piszkos lábbal, kézzel, maszatos lélekkel. Vagy ha igen, ott tisztulj meg. Egy nemzet ünnepe a nemzettudatban frissít föl, hogy szakadj el a "nem"-jeidtől, s ébredj rá az "igen"-jeidre. Nem az ünnep kopik el a használatban, mint egy kovakő, hanem te, magad, ünneptelenül. A magaunt (Kosztolányi szava), a magaunt ember, aki létezését egyébnek sem tartja, mint szürke, tart-ameddig-tart, egyhangú folyamatnak, vagy már annak sem, hogyan s mit ünnepeljen? Ki mondja meg neki, ha nem ez az ünnep, hogy te még legalább te lehetsz? Ez sem kevés. A szellemében megroggyant ember másokat is megrogyaszthat. Van belőlük épp elég. Úgy megy át rajtuk minden idő, a hétköznapba rejtett ünnepi, s az emlékezetben magas lángra szökő valóság ideje is, jó s rossz következmények nélkül, mintha egy nagy lyuk tátongana a gyomruk s a tüdejük között. Nem kár érte? A nemzeti ünnepre is áll az evangéliumi mondat: akinek van, az még kap hozzá. Akinek nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt képzelgi, hogy az övé. Ahhoz, hogy ünnepeljünk, lennie kell bennünk valami ünnepinek.

*

Minden nemzetnek vannak hősi tettei. S hősi tetteit követő kudarcai is. S a kudarcaiból fakadó erő, kitartás, lelemények sora. S egy mindenki elől elrejlő pillanatban a föltámadás. Sok reménytelenség ellenére járja át a nemzetet, vagy az egy embert a remény, mely sosem volt ábránd. Tömött televénnyé érett. Belőle sarjadt a változás, az eseményeken túlsugárzó új látás, új gondolkodás, új élet. Ezért a történelmi, a szellemi-lelki-politikai helyrezökkenés mindig váratlanul következik be, de soha előérzet nélkül. Az, ami új, a kertek alatt várja be a hajnalt, hiszen kezdettől üldözik. S a tegnapi öltözetben lép színre. De pontosan azon a hangon szólal meg, amely egy idő óta ott próbálgatta magát belül, a várakozás, a türelem határvidékén, a bizalom erdőiben. 2005 márciusát a tavasz hozza. 2005 márciusa a tavaszt hozza.
     Hogyan ünnepelj? Megmondom: kelj föl és járj. Állj föl és éld át. Ami 1848-49-ben megtörtént, az téged 2005-ben kötelez. A forrósága, nem a hozsannázása. Helyükön vannak közös dolgaink? Jól van az úgy, ahogyan ma van?