Új Forrás - Tartalomjegyzék - 2005. 2.sz.  
 
ORTUTAY ANDRÁS
 

Esztergomi molnárok följegyzései


 

Tíz évvel Esztergom 1683-as visszafoglalása után az esztergomi molnárok egy bőrkötéses keskeny könyvecskében elkezdték vezetni céhük fontosabb eseményeit, a céhgyűlések jegyzőkönyvét a céhtagok büntetéseit, inas- és segédfogadásokat. I. Lipót 1699-ben erősítette meg céhük szabályzatát. A magyar nyelvű, díszes kiadású céhlevél a mesterség fontos szabályai előtt több pontban is istenfélelemre, a katolikus vallás külső szabályainak megtartására, példamutató életvitelre kötelezte tagjait. Tiltotta a részegeskedést, a káromkodást: mesternek, legénynek egyaránt. A közölt dokumentum oldalak 1703-ban íródtak, jó bepillantást adnak a céh életébe. Az 1703. május 5-i beírás feltehetően egy sokat író tisztviselőtől származott. Fontos ülésre hívta össze a céh tagjait a céhmester "Nemes czének dolgaban". Dékány úr azonban "nem compareálván" azaz nem jött el a céh gyűlésére, s őrizte a céh pénzes ládájának kulcsát, így "az Cze Ladába nem nyulhattak". Tizenkét forintra büntették, s a céh gyűlést szintén elmulasztó Mészáros Mátyást négy forintra büntették. A négy forint egy szolga évi bére, tekintélyes összeg volt.
     De nem minden alkalommal vettek igénybe külső segítséget az írásbeli munkákhoz. Az előző oldal három datálatlan és egy 1701-re keltezett bejegyzése négy különböző, jóval gyakorlatlanabb kézektől származott. A céhnek már korábban is sok baja volt Mészáros Mátyással, vagy Mészáros Mátyásnak a céhhel. 1697-ben bottal ment a céh gyűlésére, s ezen a lapon Üveges Pál büntetése szerepel csak rajta kívül, de ő, mármint Üveges Pál 1701-ben megharagudván a céhből kilépett. S jöjjön az oldal utolsó bejegyzése: "Mészáros Mátyás Céh Mester Eskűtetésére nem Compáreált sőt azt mondotta hogy mig az misére sem megyek Kurva az anám ha megyek." Hogy mi lett Mészáros Mátyás büntetése, nem tudjuk, későbbi dátummal nem szerepel a neve. A jegyzőkönyv kezelésének esetlegessége miatt, ez utóbbi bejegyzést nem tudjuk, hogy 1703. május 5. elé, vagy utána helyezzük el.
     Üveges Pál később visszatért, és tagja volt a molnár céhnek, 1710-ben két fiát szerződtette inasnak.
     (A jegyzőkönyv a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltárában található.)