Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 2004. 5. sz. 
 
JÁSZ ATTILA
 
Lábjegyzet és szárnypreparálás
 
 

[FALUSI LÉTFORMA]

Gyerekkoromban néhány végtelennek tűnő nyári délutánt töltöttem Mocsán, igen távoli rokonoknál. Nagy élmény volt, szerettem ide járni, mint városi gyerek, aki rácsodálkozik az igazi, falusi világra. Más léptéknek tűnt az itteni élet, rengeteg állattal, és nagy-nagy nyugalommal. Vonzott ez a világ, és noha nem csináltam itt, akkor semmi emlékezetes dolgot, csak szemlélődtem a kertben, az udvaron, az utcán, sohasem unatkoztam. Nem kerestem pajtásokat, nem barátkoztam, szívtam magamba a falusi csodát, és úgy éreztem, örökké tartanak ezek a délutánok. Aki ilyen helyen él, nyilván nem tudja, miről beszélek, számára talán már túlzottan is unalmasak, egyértelműek ezek "dolgok". Aki mindig is városban élt, talán jobban átérzi, miről próbálok beszélni. Miért tetszett nekem annyira ez a falusi létforma.
     Fiatalabb koromban, amikor megismerkedtem Holló András költő világával, épp így vonzott, éppen ilyen vonzást gyakorolt rám, mint a gyerekkoromban pillanatokra megélt falusi létforma. Kezdő költőként irigyeltem azt a talán túlzottan is költői látásmódot, amit a versei árasztottak. A Kötet nélkül antológiát vagy az Új Forrásban rendre megjelenő verseket olvasgatva. Csak jóval később jöttem rá, ez a túlzottan költői látásmód, vagyis a szenvedés állandó jelenléte a versekben, a szkeptikus kicsengésű zárások nem holmi romanticizált esztétikai megfontolásból erednek, hanem a költő lényéből. De ezt, akkoriban, honnan is tudhattam volna. Igazi, valós tapasztalatok, fájdalmak nélkül. Ám később, mire későn érő lelkemet megedzette egy kicsit a világ, mondhatni, az élet, vagyis hogy éppen a szeretteim halála, ami azóta szervesen hozzátartozik az életemhez, kezdtem egészen pontosan érteni, miféle fájdalomról is beszélnek Holló András művei. Ehhez hozzá tartozik a szerző halála, és hagyatékának gondozása is. Meg kell vallanom, számomra azóta a Mocsa nevű falu nem a gyerekkori idealizált helyet jelenti, hanem a Holló-szövegekből megismert mikrovilágot. Képtelen vagyok másként gondolni rá, elvonatkoztatni e költői képzelet által megélt-megteremtett helytől. Talán furcsa, de éppen ebben áll a m/Művészet ereje. Amikor pedig Holló András posztumusz kéziratait a megyei könyvtárba szállítottuk, és életemben először láthattam, hol élt és dolgozott a költő, e tapasztalat nyomán csak tovább mélyült az az érzésem, hogy Holló András teremtett szöveguniverzuma teljesebben beszél e konkrét helyről, mint a csupasz látvány, a tények. (Egészen egyszerűen tehát: Iszapfalva sokkal mocsaszerűbb, mintha ténylegesen Mocsát írt volna.)
 

[MELLÉKÖSVÉNYEN]

'93-ban Holló András emlékszámára készülődve, és közben a precízen fóliába csomagolt, tartalomjegyzékkel ellátott, hagyatékban maradt kéziratos köteteket olvasva jegyzeteket készítettem, melyeket a szám zárszavaként adtam közre. Most, hogy ismét Holló András művei fölött üldögélek, fellapozom ezeket a feljegyzéseket. Hogyan is láttam akkor?
     "Olvasgatom a verseit és szinte szó szerint vissza tudom forgatni e jelen helyzetre [ti. a verseiből vett idézeteket:]. Megfordította ujján a varázserejű gyűrűt és átemelte önmagát a reményteli fényt szitáló túlvilágba. Nem tudta - nem volt már elég ereje - a játékszabályok betartására, pedig megígérte. Elvesztette egyetlen játszmáját: az életét. Ne merje siratni senki - azt üzente. Az Olajfák hegyéről lemondott, de nem volt boldog. Talán csak akkor hitt volna e lehetőségben, ha egy lehetett volna ama tizenkettő közül és Őt hallotta volna. A jövő végleg adósa maradt nagyon sok jótéteménnyel. De valóban látta-e a halálba vezető fényjelet, amit imádságba foglalt?
      Az agresszív világ legszelídebb lénye volt: költő - akit szerinte csak holtan szeretnek igazán, mert addig nyomasztó jelenség. Van valami nyomasztó egész költészetében, első verseitől az utolsókig, túl a József Attila-i hasadtságon. Valami megrázó, hogy amit mond a szenvedésről és a társtalanságról, azt nem csupán a téma kedvéért mondja, hanem halálosan őszintén."
     Eddig az idézet, ami azért érdekes csupán, hogy egy másik költőt idézve - aki jó ideig dialógust folytatott Holló Andrással - még tisztábban lehessen látni, milyen különbségek és mégis-azonosságok lehetségesek az értelmezések, az újraolvasások során. Vasadi Péter írja, szintén ebben a számban, integetésében "egy költő után":
     "Az egyik alkonyatkor mintha kopogtatnának. Fölcihelődik ültéből, odabaktat az ajtóhoz, kinéz, kihajol. Senki. Talán a rigók csőrőztek az ereszcsatornában. Visszaül. Most mintha újra kopogtatnának. Ajtót nyit ismét, semmi. De a fotel, a fotelben a tigriscsíkos takaró besüpped. És mintha súrlódott volna. Meg se rezzen a költő, nézi a takarót. Aztán elkezdi olvasni a verseit, egyiket a másik után. Halkan, lassan, tagoltan. Estig nem hagyja abba.
     Holló András Istennek olvasta verseit."
Írni viszont gyakorta a költőtársaknak írta, beszélgetett velük, legalább műveiben, ha másként nem is adatott meg neki. De néhány rokon lélek mindenképpen. A nagy példaképek, Weöres és Pilinszky mellett éppen Vasadi Péter, akit ötödik evangélistának nevezett és megírta neki levélben: "...számomra a kommunikáció legfőbb teréül a papír maradt". Fabó Kingával, legmélyebb lelki rokonával is hasonló témákról leveleztek (sőt, egy ízben közös öngyilkosságot terveztek...). Pálos Rozita, akinek mind költői, mind emberi bátorságából és tartásából sokat merített Holló András. Végül pedig az egyetlen embert kell megemlítenem, Monostori Imrét, aki haláláig (és azon is túl) kitartott mellette, noha dialógusaik idővel egyre inkább monológgá váltak, mégis, azt hiszem, óriási segítség lehetett a beteg költő számára, hogy értő ember hallgatja (meg).
 

[FOTÓK, RAJZOK TÜKRÉBEN]

Kiraktam magam elé Holló András nálam, birtokomban lévő fényképeit. Egészen pontosan, a Móser Zoltán által készített Holló-portrék azon darabjait, melyek annak idején az emlék-számból kimaradtak. Nem emlékszem már miért maradtak ki, azóta - az általam szerkesztett - gyűjteményes Holló-kötetemben pihennek. Nézem a hollófekete hajú, borostás, noha így is fiú arcú férfit, frissen mosott fehér ingben, kardigánban, aki többnyire elnéz, messze, nem a lencsébe, ahogy mai sztárjaink címlapfotóitól megszoktuk. Nem hiszem, hogy tudatosan, és nem is szeretnék messzemenő feltételezések levonni ebből a fejtartásból. Csupán feltűnik. A többi képen néz maga elé, és az arca szinte semmit sem árul el érzéseiről. Szép lett volna azt írni, szomorúan néz maga elé. Mintegy előrevetítve szándékait. Sokkal inkább a fal mintáira figyel az ember, s mellette a lemezjátszóra, melyen készenlétben várakozik egy bakelitlemez. Ez már sokkal többet elárul a költőről, mint az arca. A zene látható jelenléte.
     Fotói mellé odakívánkoznak saját meséi mellé készített illusztrációi. Ezek a filctollas rajzok szintén a hagyatékból kerültek elő. Szépen beszerkesztve a szövegek közé. Meg kell vallanom, a groteszk életképeket megjelenítő, remek Neuberger-rajzokkal szemben, ezeket a "tanulatlan, gyakorlatlan kéz munkájaként" készült rajzokat sokkal erősebbnek érzem. Nem műalkotásként természetesen, hanem mint illusztrációt, mint a szövegek kísérőjét. Ugyanis a Neuberger István által megrajzolt falusi világ túlságosan is valóságos, míg a költő által sematikusan vázolt képi világ más fénybe helyezi. Ugyanis az esetlen, sematikus ábrák sokkal közelebb állnak a fantasztikumhoz, ami pedig a Holló-legendák legsajátabb jellemzője, mint a fonákul bemutatott paraszti világ. A vadlúdra cseppet sem hasonlító, csőrében hatalmas gyűrűt vivő madár (ld. A vadlúd legendája) sokkal vadlúdszerűbb ezáltal a szöveg tükrében, mint egy fényképszerűen pontos rajzolat. És mindemellett a szerző rajzai kiemelik a szövegekből az általa legfontosabbnak tűnő motívumot. A rajzot tehát a maguk egyszerű sivárságával, a fantasztikusabbnál fantasztikusabb legendák mellett hihetetlenül nagy feszültséget teremtenek, lehetetlen naiv módon csupán meseszerű szépséget kiolvasni belőlük. A fájdalom mindent elsöprő erővel (s)üt át a szövegeken, a rajzok tükrében.
 

[3 NAP, 3 ÉJSZAKA]

Jellemző történet Holló Andrásra az Előszüret kötetének fülszövege. Titkos, elfojtott vágyát vallja meg benne, hogy a magyar akadémikusok előtt három nap és három éjszakán keresztül szeretne beszélni művészettel és a világgal kapcsolatos gondolatiról. Megszakítatlanul, ugyanis "a kb. 72 órai folytonos figyelem alatt a hallgatóság sem éhséget, sem szomjúságot, sem álmosságot, sem fáradtságot, sem unalmat nem érezne". Az Iszapfalvi legendákból ismerjük már ezt a valóságból a fantasztikumba csúszó gondolatmenetet. (Méghozzá, minden iróniától mentesen.) Jellemző történet ez a költőre és a beteg emberre egyaránt. Hiszen, normálisan, ha az ember írásban meg tudja valósítani, amit szeretne, nincsenek ilyen vágyai, hogy élőszóban, előadás formájában is kifejtse nézeteit. Az író ember megírja a mondanivalóját versben, értekező vagy szépprózában, és kész. Ha jól sikerült, elmondta, amit szeretett volna, megtette a dolgát. Ha nem, az éppúgy hozzá tartozik a dologhoz, mármint az író dolgához, hogy kudarcot vall, és tulajdonképpen ez a természetes, és az a ritka pillanat, ha a teremtés e tökéletlen lénye a művészet segítségével a Tökéletesség közelébe juthat. Persze, Holló András ezt nem egészen így gondolta, azt a rengeteg gondolatot, ami folyamatosan, forrásszerűen buzogott föl belőle, mindig és minden pillanatban szerette volna megosztani valakivel, lehetőleg értő partnerrel. És valahogy mintha sohasem sikerült volna elmondani - sem műveiben, azokban biztosan nem, ezt jól látjuk immár, sem pedig élőszóban, hiszen ez iránti vágya cseppet sem csillapodott, tehát biztosan nem. (És nem csak azért, mert nem adatott meg neki egyetlen órára sem az akadémista urak előtti beszéd.) Így, ez által mindig is kibeszéletlenül maradt benne valami. Valami nagy-nagy titkot szeretett volna megosztani az emberekkel. De soha nem a titokról beszélt, hanem folytonosan arra készítette föl olvasóját, legyen iránta bizalommal, mert nagyon fontos dolgokat szeretne elmondani. Ha. És erről a lebegtetett feltételes módról írt állandóan. Ahogy kéziratban maradt "tudatregénye" is folytonos készülődés, bekezdések nélkül, 180 oldalon keresztül, hogy most aztán mindent kipakol. De csak zaklatott töredékek fűzére marad így is ez a hihetetlenül izgalmas mű, ahol képtelen kifejteni nyugodtan, higgadtan mindazt, amiről három nap, három éjszaka is tudna beszélni. Ígéret marad, mint mindig, elmondhatatlan a Titok. És ettől persze hihetetlenül olvashatóvá válik ez a regény terjedelmű vallomásos próza. Az életmű e kicsiny szeletére koncentrálva talán tisztábban látszik, miért is lehetett annyira találó Monostori Imre megállapítása, hogy Holló András "az utolsó magyar romantikus költő". Romantikus és naiv, tegyük hozzá, minden egyes sorában és gondolattöredékében. Nem tudta ugyanis, hogy legjobb verseit épp ez az elmondhatatlan, kibeszélhetetlen Titok szövi át, telíti olyan termékeny feszültséggel, ami a logikai bukfencek ellenére is összefogja-összerántja verseit, és széppé teszi. Egyszerűen nem tudta elfogadni, hogy a titkokat nem szabadna meglesni (Jószef Attila), és ha már kileste, nem kell róla beszélni, hisz úgysem tudja elmondani az elmondhatatlant (Wittgenstein). Mert javíthatatlan romantikus volt lelkében és a naivitás bája lengte át jó és kevésbé jó verseit egyaránt.
     Hadd idézzek most néhány, számomra nagyon fontos verset az utolsó magyar romantikus költőtől: Alagútban, Görcsbe rándulok, Társaságban, Zsákokban hordja el, Víz alatt, Hófúvás szagát.
 

[ADÓSSÁGOK ÉS TÖRLESZTÉSEK]

A költő, Holló András sokszor hivatkozott arra, hogy adósa még a jövő "nagyon sok jótéteménnyel". Ami egyrészt jelzi, hogy a jelennel szemben komoly fenntartásai voltak, másrészt, már említett naivitását, hogy az utókor majd megérti, sőt, felismeri jelentőségét. Harmadrészt pedig ott van e sorokban a nagy költőkre mindig is jellemző öntudatosság. Amit néha nagyon bölcsen is meg tudott fogalmazni (ld. Társaság), viszont legtöbbször a sértettség, sértődés érezhető ki a szavak mögül.
     Ma, amikor tisztában vagyunk vele, hogy az irodalom nagyon kevés ember számára fontos, vagy jelent egyáltalán valamit, szinte irigyelhetjük (egyrészről csak, persze) Holló András hitét művei közösségformáló erejében. Ugyanakkor azt gondolom, a világ, nagyjából mindig is csupán ekkora figyelmet szentelt az irodalomnak, s ezzel egyáltalán nincs semmiféle baj. Az ember teszi a dolgát, ha író, ír. Képességeinek legjavát kamatoztatva - lehetőleg. (Az olvasó meg, ha van, ha lesz, majd olvas. Az a dolga.)
      Visszatérve az adósságra, be kell látnunk, hogy Holló András nagyon sok verse (ha nem a legtöbb) ilyen számonkérő jellegű, ami rendszerint telibe is találja olvasóját, és amitől valóban úgy érzi - mint ahogy én is versei olvastán, mindig - , hogy tartozik neki. De mivel? Kérdezem ebből a kábulatból föleszmélve, mit is vár tulajdonképpen tőlem ez a halott költő. Valami olyasmit, amihez szerinte neki 3 nap, 3 éjszakára lett volna szüksége az életben, művekben pedig kicsit azért többre. Figyelmet kér, sőt követel, pontosan tudva, hogy mai napság - mint ahogy akkor is így volt, életében - ez a legtöbb, amivel egyik ember megajándékozhatja a másikat.
      Azt kell mondjam, hiába érezzük úgy, valójában nem vagyunk adósai Holló András költőnek, művei megjelentek, hozzáférhetőek. A jövő olvasója, az idő, majd eldönti mennyit érnek ténylegesen ezek a művek. Alkalom adtán azonban, mindannyian szívesen törlesztünk nemlétező adósságunkból, mert bármikor hasonló helyzetbe kerülhetünk, hogy szükségünk lehet az önzetlen közeledésre. Egy alkalom adva van, ragadjuk meg, gondoljunk rá nagy szeretettel. Olvassuk verseit.
     Holló András 50 éves lett volna, lassan ötvenegy...

(Elhangzott Mocsán, 2004. április 2-án)