Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 2002. 10.sz.
 
Szociológiai és szociográfiai pályázat
 

A Forrás Szerkesztősége és a Katona József Társaság szociológiai és szociográfiai pályázatot hirdet

Törésvonalak

címmel. A szociológiai tanulmányoktól és szociográfiáktól azt várjuk, hogy mutassák be a rendszerváltás után keletkezett társadalmi törésvonalakat és írják le, ábrázolják az azok mentén létrejött külön világokat. Az írások terjedelme ne haladja meg az egy-másfél szerzői ívet.
     A pályázat meghirdetői az alábbi díjakat kívánják kiadni:

   I. díj: 100.000 Ft
  II. díj:   50.000 Ft
 III. díj:   30.000 Ft

     A díjnyertes írásokat és a közlésre érdemes pályamunkákat a Forrás a 2003. év második felétől a szokásos honorárium mellett közli.
     A pályázatra az írásokat 2003. május 30-ig, a szerző nevét, címét feltüntetve kell benyújtani a Forrás című folyóirat címére: 6001, Kecskemét, Postafiók 69.