Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 2002. 6.sz.
 
KÁNYÁDI SÁNDOR
 
 
Fehéringes vers
 
Illyés Gyulának 99. születésnapján

kioktatóm mindig akadt
mindig volt ki lefitymáljon
erdőn innen erdőn túlnan
életen át álruhásan
viseltem a magyarságom

viselem hát mit tehetnék
ha valaki így akarta
bizonyára szüksége volt
mellesztők közt egy mindig friss
fehéringes közmagyarra

hétköznap is azért jártam
fehér ingben azért járok
hogy legyen min töprengjenek
az engemet kioktatók
az engemet lefitymálók

ne tudják meg hogy ünnepem
van-e vagy nagy sötét gyász nyom
fehér ingem én-álruhám
sebemre gyolcs csatáimban
nem hódoló harci zászlóm

 
 

Mellékdal

amikor e magas egű
innensőről átvisz Kháron
azt kívánom tengerjáró
kapitányi sapkájával
a túlparton Maga várjon

 

               Budapest, 2001. november 2.
 
 

Dunamenti mondóka
 

ősöm ősödnél
ősebb
hősöm hősödnél
hősebb
törzsem törzsednél
törzsebb
földem földednél
földebb
csontom csontodnál
csontabb
sorsom sorsodnál
sorsabb
vérem vérednél
vérebb
népem népednél
népebb

vétked vétkemnél
vétkebb

 

              Kolozsvár, 1987.

 
 
 
Előregyárott elemek hattyúdalokhoz
 
egymásra fogjuk
egymásra emeljük
egymásnak szegezzük
egyremegy

egymásra támadunk
egymásnak esünk
egymást megfojtjuk
egyremegy

egymás vérét vesszük
egymást fölrobbantjuk
egymást fölfaljuk
egyremegy

 
 Budapest, 2001. december