Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 2001. 9.sz.
 
Állatmesék
 

Írótársainktól azt kértük, írjanak tanulsággal bíró állatmesét, azaz fabulát, melynek a kiválasztott állat egyaránt lehetett hőse, és maga az elbeszélő is. Tíz különböző állatfajtát neveztünk meg, a felkért írók ezek közül választhattak kedvükre valót, de nem zártuk ki azt sem, hogy maga az író álljon elő új ötlettel. Egyetlen megkötés volt, két egyforma állat nem szerepelhetett a repertoárban. Az írások felolvasása része volt a játéknak, amelybe közönségünket is bevontuk, ugyanis a kért fabulákban nem szerepelhetett az állat neve, azt a közönségnek kellett kitalálnia. Minden vendégünk hajójegyén egy állat neve volt olvasható, összesen kilencféle. Miután a figyelmes hallgatóság kitalálta, az olvasott mű mely állatról szól, csatlakoznia kellett ahhoz a falkához, csordához, rajhoz, amelynek neve a jegyén olvasható volt. Hűsége jutalmául aztán minden utasunk átvehette saját falkavezérétől a kizárólag neki dedikált kéziratot.
     Formai megkötésünk nem volt, prózában és versben egyaránt elfogadtunk írásokat, amennyiben eleget tettek a fabula tartalmi követelményeinek. A rendezvény időkorlátait figyelembe véve egyperces (egyflekkes) művekre számítottunk.
     Az alábbi írások tehát a Noé bárkája nevet viselő, negyedik JAK-hajón hangzottak el 2001. június 9-én, a Hunyadi hajó fedélzetén.
 

                                         Nagy Gabriella
                                              utaskísérő