Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 2001. 3.sz.
 
Helyreigazítás
  

Az Új Forrás 2001/1 számában, legnagyobb megdöbbenésemre, Onagy Zoltán-Radics Viktória szerzőpáros Telünk, idegen teleink című művével találkoztam, habár a folyóiratnak nem küldtem írást, a szerkesztőséggel nem beszéltem, és semmiféle megállapodást vagy szerződést nem kötöttünk. Néhány évvel ezelőtt valóban készítettem egy szövegkompilációt, kizárólag magánhasználatra, Onagy könyv alakban megjelent naplójából és a magam kéziratos naplójából. Ezt a kompilációt nem tekintettem és ma sem tekintem irodalmi műnek, a közlésétől elzárkóztam, s kb. egy évvel ezelőtt Onagy Zoltánnal folytatott telefonbeszélgetésem során a leghatározottabban megtiltottam a szöveg publikálását. Ezennel le szeretném szögezni, hogy én Onagy Zoltánnal nem alkotok szerzőpárost, a szöveg szerzőségét pedig ebben a formában nem vállalom. Ki szeretném fejezni, hogy megvetem Onagy alattomos és haszonleső, nyilván a szerkesztőséget is félrevezető eljárását, mely immorális módon megsértette szerzői jogaimat. 

Radics Viktória
             
           
         
A szerkesztőség megjegyzése
           
Mivel Radics Viktóriát sem telefonon, sem egyéb módon elérni nem tudtuk, a korrektúrát a műve megjelenését engedélyező szerződéssel együtt magyarországi (hivatalosan fellelhető) lakáscímére küldtük, amire nem reagált. Hallgatását - jóhiszeműen, hiszen az Onagy Zoltántól kapott gépiraton társszerzőként az ő neve szerepelt - beleegyezésnek véltük, és ezzel valóban hibát követtünk el, de a lap érdekét szem előtt tartva az érdekesnek tűnő kétkezes szövegkísérletet - mivel sem tiltakozás, sem pedig korrektúra nem érkezett Radics Viktóriától - kísérleti rovatunk, a "fekete lyuk" első darabjaként januári számunkban leközöltük.