Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 1999. 2.sz.
 
FALUDI ÁDÁM
 
Furcsa
 
 
"Furcsa / hogy mindezt egy millió évig / nézheted
aztán egy nap / egyszerre nem látod többé."
                                       (Kirby Doyle: Furcsa - Somlyó György)
 

- A mennyország furcsa.
     Napok óta igyekszem rávenni, hogy mondjon erről bővebben valamit. Ül a széken, kószál a lakásban, alszik, ébred, hazajön, nézi a televíziót, ahogyan eddig, nem változott körülötte semmi, csupán ez: - a mennyország furcsa. Beszél, kérdez, válaszol és aztán minden előzmény nélkül közbeveti, hogy mi a gond a mennyekben. Hiába szegeztem neki a kérdést, mintha a szünetjelről kérdeztem volna a rádiót, hogy mit jelent a tititá- tititá. A mennyország furcsa, a mennyország furcsa.
     Egy lángralobbant verebet küld követségbe az emlékezetem, de a veréb nem tér vissza, csak egy petróleumfolt jelzi az udvar homokján a megnyomorodott körtefa mellett, hogy mindez megtörtént. Az égve semmibe menekülő veréb szerint nincs mennyország. Az égve égbe csapdosó, rikoltó madár nem talál a tűzből kiutat.
     Fehér fényben a konyha, az asztalon medúzavagdalék és három különleges mellénygomb. Velőrózsa vázája. Nem tartom valószínűnek, hogy mi ketten lakunk itt. A Vízöntő csillagképet tükröző kirakatüvegbe egy elhanyagolt sportkocsival szándékosan belerohanó Bonny & Clyde (a filmváltozatból való) azonban mi voltunk. Egy kétüléses MG-vel. Űrkék portálüveg, amelynek szélei minden irányban túlérnek a horizonton. Elvesztett eszméletek, elveszett eszméletek. Nem hinném, hogy mi laknánk itt. Hogy mi ketten élünk itt a konyhai asztal körüli fehér fényben, a csikorgó kirakatüveg darabokon taposva és menthetetlenül. Egy lány köldökkel és egy álomgyárigazgató a sajtharang üvege alatt.
     Ki kellett törni. Át az üvegen. Ha nem így cselekszünk, akkor életünk hátralévő részét a bisztrópultok fedezékében tölthettük volna, bozótháborús veteránokkal búslakodva, vagy kényszernyaralóhelyekre száműzve a naplementét kellett volna szeretnünk, és sorolhatnám szinte vég nélkül a hanyatlás különféle módozatait. A higgadtan és észrevétlenül dolgozó hanyatlás sosem rogy le az ágyra kimerülten pihenni.
     Kávét főzünk, napszemüveget adok rá, hogy lefedjem tekintetének mélységes égboltját.
     A mennyország furcsa.