Új Forrás - 1998. 9.sz.
 
PÉNTEK IMRE
 
Mi (és kinek?) "modern giccs"?
Válasz Szakolczay Lajosnak
 

Örömmel konstatáltam, hogy az ismert, általam is nagyra becsült szerző és szerkesztő, Szakolczay Lajos megírta Kikötő című jegyzetsorozatában (Új Forrás, októberi szám) azt a konfliktust, ami a Műcsarnokban rendezett Olaj/vászon című kiállításról írott dolgozatának nem közlése miatt keletkezett közte - és köztem, illetve lapunk közt. Örültem, mert így legalább nem hallomásból, szóbeszédből értesülhetnek a szakmabeliek, érdeklődő olvasók a nevezet(t)es elutasításról.
   Röviden összefoglalva a következő történt (természetesen az én nézőpontomból): Szakolczayval a kiállításon találkoztam, az utolsó napon, jegyzetelésbe merülve. Néhány szó után kiderült, írni szándékozik a nagy vitát kiváltó tárlatról, csak még nem tudja, hová? Ismeretségünkből (sőt, barátságunkból) következően ajánlottam, szánja nekünk beszámolóját, hiszen a hiányaival is nagyszabású kísérlet a kortárs festészet áttekintésére mindenképpen megérdemli a figyelmet. Nyugodtan mondhatom, mindketten elégedetten váltunk el, a jövőbeli publikáció reményében.
     A kiállítási szemle hamarosan meg is érkezett. Értékelését többé-kevésbé el is tudtam fogadni. Egyet kivéve: Fehér Lászlóét. Mivel Szakolczay (barátom) Új Forrás-beli jegyzetében nem tette közzé a művészről írott teljes szövegét, hadd pótoljam ezt helyette. Tehát: "Fehér László egy kaptafára gyártott, fotó alapú fekete-fehér festményei - ha a Kapualjban című vásznat nézzük, modern giccsei - vannak-e annyira fontosak (tudjuk, a nosztalgia-tábor igényeit kielégítő darabok fölöttébb kelendőek), hogy további fejlődését kockáztatva a művész szinte az életét tegye rájuk?"
     Most, hogy újra elolvastam a vitatott passzust, csak megerősítve érzem magam az elutasítás miatt. (Ha úgy tetszik: nem bántam meg semmit.) A művész - bármennyire lesújtó Sz. L. véleménye róla - nem "gyártja" a festményeket, s főként nem egy "kaptafára". (E kiszólásoknak helye lehet kocsmaközi disputákban, de nem egy műkritikában.) Ami a "kelendőséget" illeti: valóban, csak a "nosztalgia-tábor igényeit kielégítő darabokról" van szó? Fehér László "darabjai" Velencében, Lienzben, Párizsban, Londonban, Berlinben és Bécsben - és hosszan sorolhatnám az európai városokat, híres múzeumokat, neves galériákat - "keltek és kelnek el", aratnak méltán szakmai és - no, igen - anyagi sikert. (Sokaknak nem fér a fejébe, hogy egy fiatal magyar művész - a világhír ellenére - nem nyomorog, nem alkoholista, nem szenvedély- vagy idegbeteg, hanem szorgosan, nagy felkészültséggel dolgozik, vagyis - nem elvéve mások elől a lehetőséget - teszi a dolgát.) De ha ez sem elég meggyőző, akkor olvassa el Sz. L. a hazai és nemzetközi művészettörténészek, szakírók lassan áttekinthetetlenné váló publikációit: kiállítás-megnyitóit, tanulmányait, monográfiáit. Olvassa el Hegyi Lóránd, Forgács Éva, Wilfried Skreiner, René Derondille, Maria Buchsbaum, Ernest Beck, Archile Bonito Oliva és mások írásait. Mint látható: Fehér László nem szorul az én védelmemre.
     Mondanom sem kell: Sz. L.-nek lehet más véleménye. Ha ezt kellő, meggyőző érvekkel alátámasztja, el fogok gondolkodni rajta. Ám ezek a sommásan leegyszerűsítő, szinte becsületsértő kifejezések, minősítések erre nem alkalmasak. Igaztalanok és elfogadhatatlanok. A néhány odavetett, súlyosan elmarasztaló mondat azért is elfogadhatatlan, mert nem derül ki belőlük: a kompromittáló minősítés a kiállításon látható két képre, vagy az oeuvre egészére vonatkozik...
     Kétségtelenül megpróbáltam "régi barátomat" arra rávenni, hogy találjon más, "enyhébb" formát averziójának, s kétségtelen, ezt az ajánlatot sértődötten elutasította. Hiába győzködtem azzal: Fehér László éveken át munkatársunk volt, lapunk barátja és támogatója, s ma is szakmai konzultánsunk. A cikk körüli vita idején neve szerepelt az impresszumban. Etikailag sem lett volna helyes és védhető, ha belemegyek a közlésbe. Ám ez sem talált megértésre. Vehemens és elfogult kirohanása lapunk és ellenem - legalábbis ezt bizonyítja. De sebaj, kibírjuk. Hogy másutt miért nem jelent Szakolczay Lajos írása tavaly nyár óta, azt - Kristóf Attilával szólva - én nem tudom.
 
 

*Szerk. megj.: A vitát szerkesztőségünk Péntek Imre válaszával lezártnak tekinti.