Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 1997. 10.sz.
Wehner Tibor
Kíméletlen Művészeti Napló
 

Szeptember 30, kedd

Délben a Ráth György utcai műteremben Szanyi Péter szobrászművésszel találkozom: leadom az ötvenedik születésnapja alkalmából az őszi hónapokban Miskolcon megrendezésre kerülő, visszapillantó kiállításának katalógusbevezető tanulmányát. Nehéz volt a két és fél évtizedes, a számos monumentális alkotást és persze sok-sok kisplasztikát, érmet termő, felölelő munkásság jellemzőinek megragadása, de remélem, azért csak-csak elfogadhatóvá, hitelessé alakulta pályakép. Késődélután Nyergesújfalun testületi ülésen kell résztvennem, ahol tulajdonképpen zöld utat kap a galéria és a gyűjtemény megvalósításának terve, de a tényleges előkészítő munkát csak később kezdhetjük meg: az anyagi feltételekről, a költségvetésről majd novemberben döntenek a városatyák.
 

Október 2, csütörtök

Telefon a televízióból: november 5-re önálló műsorként húszperces produkciót iktattak adásba a megtorlás éveinek művészetét feldolgozandó; hétfőn reggel legyek ott a koordináló értekezleten. Kérdésem azért van: konkrétan mely időszakot tekintsem a megtorlás éveinek? Nem kapok választ: csak a cím és a műsoridő szerepel a diszpozícióban.
 

Október 3, péntek

Délelőtt a József Attila-síremlékpályázat zsűrijét készítem elő. A pályázat értékelésére a kiírók képviselői mellett szakértőket is meg kell hívni, de sajnos nagyon kevés az olyan művész, aki egy személyben jó szobrász és jó szakértő is. És persze feltétel, hogy ne legyen pályázati résztvevő, és az sem árt, ha működött már a síremléktervezés területén. Általában két négyzetméteres, szűk területen, megszabott magassági határokon belül, a parcella arculata által meghatározott feltételek között gondolkozhat, tervezhet csak a művész, s ezek csak külsődleges körülmények; a sírban nyugvó személyiség jelöli ki a tartalmi, a szimbolikus köröket. Nagy érdeklődéssel várom, hogy József Attila síremlékére milyen tervek születnek? Hosszas meditálgatásra nincs idő, mert közben beindul a Káli-medencében felállított Veszprémi-szobrok védelmének ügye: az asztalomon fekszik az a Veszprémi Imre szobrászművésznek írt levélmásolat, amelyben a Kornyi tó partján 1986-ban felállított négy szobor eltávolítását indítványozza a Közép-dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság. A természetvédők szerint a művek környezetidegenek, nem a tájba illők. A probléma eredője az, hogy a térség korábban a Béke TSZ gondozásában volt, és a közelmúltban a természetvédők lettek a tulajdonosok. Leveszem a polcról a Veszprémi-katalógust, fellapozom a vasvázon álló, megalitikus formarendbe illeszkedő kőplasztikák fotóját: így, a reprodukció alapján azt állapítom meg, hogy a táj és a szobrok tökéletes harmóniát teremtenek. E harmónia fennmaradásáért valószínűleg komoly küzdelem vár rám.
 

Október 6, hétfő

Konzultáció a televízióban az 1956-os forradalom művészeti vonatkozásait, összefüggéseit feldolgozó műsorokról. Hosszú, kínos vita után a szerkesztői megbízatási szándékot sikerül elkerülnöm, illetve szaktanácsadói posztra tompítanom: se időm, se energiám az alapos kutatómunkához, és a megszokott témák sokadszori megismétléséhez, a sokszor megszólaltatott riportalanyok meginterjúvolásához sincs kedvem - bár egy Kalló Viktor-riport a Köztársaság téri, egykori mártíremlékműről azért ismeretlen izgalmakat kelthetne. Délben már Gödöllőn, az Agrártudományi Egyetemen vagyok Thury Levente keramikusművésszel, ahol a budapesti Mezőgazdasági Múzeum városligeti épülete előcsarnokának helyreállítási munkálatai miatt áthelyezésre ítélt két, Pekáry István-alkotta porcelánfalikép új helyét próbáljuk megtalálni. Az egyetem műszaki igazgatójával bejárjuk a campust, s végül két, viszonylag jó lehetőségre lelünk: a főlépcsőház lépcsőfordulóira, illetve az egyik előadóterem zárófalára. Délután otthon anyagot gyűjtök az 56-os televíziós produkció szaktanácsadói ajánlatához, de természetesen nemcsak 1956 forradalmának alkotásait, hanem a forradalom leverése utáni periódus hivatalos műveit is számba véve. Már a szerkesztői megbeszélésen is arra hívtam fel a figyelmet, hogy nem szabad egyoldalúan, egypólusú szemlélettel megcsinálni e feldolgozást; a forradalom műveit épp az "ellennforradalmi" alkotások hangsúlyozhatják, árnyalhatják. Este Prutkay Péter labirintus-, fészek- és tojásrajzoló- és festőművésznél a jövő heti, a Vigadó Galériában nyíló kiállításról beszélgetünk. Nehéz dió: látszatra egyszerű képletet teremtők a Prutkay-munkák, de mégiscsak súlyos áttételekkel terheltek. Nehéz helyzetemben ilyen szövegeket rögzítek: "Képzeljük el a 2-es villamos viszonylag töretlen vonalát, mint kizárólagos labirintus-alkotó elemet." Na, ebből is nehezen lesz megnyitószöveg.
 

Október 8, kedd

Délelőtt Szolnokon egy rossz Kossuth-mellszobor tervét szakvéleményezzük; az alkotó az általam ez idáig nem ismert Pataki Béla festőművész. Kortévesztő, semleges, konvencionális, de ugyanakkor rendkívüli igyekezettel megdolgozott a mű terve. Mondom, hogy legalább a tekintetébe kellett volna valami kis zavart csempészni, jelezve, hogy 1997-es keltezésű a mű. Így, idealizálttá, eszményítetté formálva olyan, mintha a 19. század alkotásaként született volna meg. Tudom, hogy hiába beszélek. Délután, már Budapesten, az Újpest Galériában Butak András grafikusművész papír-objekt-kiállítását nyitom meg. Butak András a nyolcvanas-kilencvenes évtizedfordulón találkozott azzal az ipari jellegű papírneművel, amely erős, gumiszerűen rugalmas anyag, viszont vízzel átitatottan ellazulóvá és formálhatóvá válik, és amely aztán száradás után visszanyeri szilárdságát. E papírt egy csomagolóanyagfajtával, egy hullámkarton-struktúrával ötvözve kezdte építeni, ragasztani, formálni dobozait, amelyek barnás-sárgás, tulajdonképpen semleges színű, kazettás, méhkaptárszerű kompozíciókká alakultak, térstruktúrák gyanánt realizálódtak. Vagyis elmélyült anyag- és térkísérletek eredményeként jött létre a közelmúlt alkotóperiódusában az az egy gondolatkör által szervezett, egységes papírművészeti kollekció, amelyet a művész közönség elé tárt. A Butak-doboz - amely nyitott és zárt rendszereket alkot, s amely elzártságokat és eltakartságokat, valamint feltártságokat teremt - érzékeny plasztikai tereket és optikai terepeket jelenít meg, amelyekben formák, formavariánsok, felületek és mélységek, fények és árnyékok ritmikus váltakozásából teremtődik finom összhang. Butak András papírplasztikai műsorozatának leleménye: a rendszeres véletlenszerű ismétlődés.
 

Október 9, csütörtök

Délelőtt megírom - a Butak-tanulmányok után tulajdonképpen már könnyű dolgom van - a papírművészek győri, kollektív kiállításának megnyitóját - a vernissage szombaton lesz -, majd beszaladok a televízióba a halottak napjára készülő, temetőkről, síremlékekről szóló produkció szerkesztési szempontjait egyeztetendő. Aztán rohanok Szentendrére: a poliészter munkákból alakuló, éles feszültségeket, tiltakozásokat szító szoborpark három új alkotásának tervét szakvéleményezzük. Szirtes János, Konkoly Gyula és Farkas Ádám leendő munkájának zsűrizése természetesen csak formális, az életművek eleve hitelesítik az elképzeléseket. Az egyik Fő téri presszó teraszán beszélgetünk, s közben rögzítem a jegyzőkönyvben az elengedhetetlenül fontos adatokat; a műcímeket, a méreteket, a technikai eljárásokat. Aztán sietek le a Vajda Lajos Stúdió pincegalériájába, ahol a Patak-csoport kiállítási anyagát nézem meg; a festményekből és kisplasztikákból összeállított kollekcióból szervezett kiállítást vasárnap kell majd megnyitnom.
 

Október 11, szombat

Győrben, a Műcsarnokban alig nyolcan-tízen lézengünk a Magyar Papír-művészeti Társaság Papír és plasztika című kiállításának megnyitóján. A meglehetősen gyér érdeklődésre való tekintettel nem olvasom fel a szöveget, néhány szót mondok a kiállítás anyagáról, a papír jelenkori művészeti jelentőségéről, aztán ürítem poharam Győr művészetszerető közönségének egészségére. És gyorsan visszaautózom Budapestre.
 

Október 13, hétfő este

Dr. Petrekovich Perjés András táj- és kertépítész mérnökkel és M. Nagy Richárd rendezővel tervezgetjük a halottak napjára készülő televíziós produkció forgatókönyvét. Előadom, hogy a rendelkezésre álld rövid, négy napos forgatási idő arra elég, hogy felvillantsunk néhány tipikus magyarországi temető-képet; hogy forgassunk Balatonudvariban, Szatmárcsekén, Tatán, Vácott, Tokajban és Varbón. Perjés úr kihagyhatatlannak ítéli Sátoraljaújhelyt, Feldebrőt, Várpalotát és Keszthelyt. Világviszonylatban is fontos izraelita temetőről, római kori halomsírokról, társadalmi berendezkedést tükröző temetőelrendezésről beszél. Sok-sok apró mozzanat, lényeges összetevő, fontos emlék, emlékhely kerül szóba, amelyekről már most tudjuk, hogy becserkészhetetlenek: a nagy távolságok miatt korlátozottak a rögzítési lehetőségek. Ha nem is körképet, valamifajta keresztmetszetet azért talán felvázolhatunk majd.
 

Október 14, kedd délelőtt

Perjés Andrással és M. Nagy Richárddal Vácott, a Tragor Ignác Múzeum restaurátorműhelyében a Felsővárosi Plébánia kriptájából előkerült 18. századi lelettel ismerkedünk. A templom elfeledett temetkezési helyére - ahol a különleges klimatikus viszonyok következtében viszonylagos épségben maradtak fenn a tetemek és az emlékek - véletlenül, építészeti kutatómunka során leltek. Gyönyörűen festett és textillel bevont koporsók, épségben maradt ruhák, kisebb tárgyak: feszületek, imakönyvek hagyományozódtak így ránk. A produkció egyik legfontosabb eleme lehet e páratlan 18. századi együttes bemutatása, amelynek helyreállított darabjaiból a napokban nyílt meg kamaratárlat a váci METESZ-székház középkori pincéjében. Itt a feltárás dokumentációjával is megismerkedhettünk.
 

Október 15, szerda

Ülök egy nagy teremben, és várom a pályaműveket a József Attila-síremlékpályázatra. Lassan-lassan érkeznek a pályázók: modelleket, műleírásokat, költségvetéseket veszek át. A beérkező gipszterveket a terem függönnyel eltakart részében helyezem el, így minden újonnan érkező csodálkozva néz körül: én vagyok az első? Nem, válaszolom szűkszavúan. Mikor az egyik szobrász késődélután, a beadási határidő lezárulása előtt néhány perccel számon kéri, hogy hol vannak a beérkezett tervek, azt válaszolom: ott, ahol a később érkezők nem mustrálgathatják a korábban érkezettek munkáit. Végül huszonhárom pályázó harminc tervét regisztrálom.
 

Október 16, csütörtök

Délelőtt tízkor már Tatán vagyunk: az izraelita temető kőből faragott és kerámiából mintázott síremlékeit vesszük fel a halottak napi televíziós műsorhoz. Aztán Várpalota mellett két római kori halomsírt rögzítünk; a kúp alakú dombok 2. századi sírokat rejtenek. A halomsíroknál elválunk egymástól: a stáb Balatonudvari szív alakú sírkövei felé veszi az irányt, míg nekem sietnem kell Pestre, Prutkay úr kiállításának megnyitójára, a Vigadó Galériába. Az egyedi és sokszorosított grafikák, a fotók, a papírdomborművek, a tárgykollázsok körében tavaszi keltezésű szakvéleményemmel kísérten bemutatóteret kap az az emlékműterv is, amely egy eredeti, 1956-os amerikai segélycsomag alkotóelemére, a Lefölözött tejpor feliratú dobozra épül. A szakvéleményt - visszautalva a kilencvenes évek előtti periódusra, valamint Prutkay Péter művészetének, műveinek nem éppen támogatottságról tanúskodó fogadtatására - "BM Művészeti Ügyosztály" aláírással szignóztam. Talán, illetve ezért mutat be a megnyitó közönségének a galériavezető Feledy Balázs, mint a belügyminisztérium munkatársát. Megjegyzése inkább cinikus és félrevezető, mintsem szellemes. Inszinuációjára nem reagálok, de fontolgatom: heti hangulatjelentések írására és megküldésére fogom felkérni egy szépen fogalmazott levélben.
 

Október 17, péntek délelőtt

Egy délelőtt telefonjai. Fehér Erzsébet az Art-X Galéria vezetője a textilművész Solti Gizella kiállításának megnyitó-részleteit, az időpontokat egyezteti. Pogány Gábor - aki kíméletlen cenzora volt vásárhelyi őszi tárlat-katalógusbevezetőmnek - egy, a tárlat által felvetett problémákat tisztázni hivatott vitában való részvételre kér fel, de indítványát a minősíthetetlen előzményekre hivatkozva határozottan elutasítom. Szikszai Károly az Élet és Irodalom szerkesztőségéből hív: jelzi, hogy hétfőn ő jön az Írószövetség képviseletében a József Attila-síremlékpályázat zsűrijébe, és arról érdeklődik, hogy a Vajda Lajos Stúdió antológiájának korábban készített riportját elküldheti-e? Dobrányi Ildikó a Párizsban sikerrel zárult kiállításáról ad hírt, s ha már beszélünk, egyúttal felkér egy textilterv-kiállítás majdani megnyitójára. Ezután Takács Lajos úr jelentkezik Szentendréről: a Stúdió-antológia szerkesztői megbeszélésének időpontját jelöljük ki. És végül Mahuts Zsolt keres Zsámbékról: a Melocco Miklós-album bevezetőjének részleteit szeretné egyeztetni. Megtisztelő felkéréseket teljesítek.
 

Október 18, szombat

Másodszor járok Kaposfüreden, a Kling József szobrászművész és felesége által működtetett magángalériában, ahol ezúttal Hajdú László szentendrei festőművész képei kerültek a falakra. Kissé hűvös van már, de azért még szép az idő: a megnyitó ezúttal is a kertben, szép közönség előtt, jó hangulatban zajlik. Kis kamarazenei produkciót követőn Molnár Piroska színművész Ady-verseket mond, s a polgármester köszöntője után én szólhatok a művész alkotásairól, munkáinak a szentendrei hagyományokhoz való kapcsolódásáról. Hajdú László elmélyült, meditatív hangvételű festészete oldott közegekben megjelenő, geometrikus jellegű motívumokra, formációkra épült a legutóbbi alkotóperiódusban. Egységes színvilággal jellemzett, de ugyanakkor részletgazdag mezők előtt - illetve mezőkben - fekete vonalak jelennek meg, amelyek lehetnek háromszög- kezdemények vagy négyzetmaradványok - ha síkokként fogjuk fel a képek által elénk tárt világot -, de máris elbizonytalanodik a szemlélő, ha az illuzionisztikus térbefogadásra invitáló festői ösztönzéseknek engedelmeskedik. A vélt síkgeometria összekuszálódik, s feszült téri rendszerek, viszonylatok jönnek létre. A Hajdú-kompozíciók a legegyszerűbbre törnek, minden fölöslegest lecsupaszítanak magukról. Befejezésként idézem Hajdú László szép ars poeticáját is: "Mert mi egyebet tükrözhetne a mű, ha nem mindenekelőtt az alaphelyzet: ember és világ viszonyát. És van-e fontosabb kérdés, mint mi a létezés értelme?"
 

Október 20, hétfő délelőtt

A József Attila-síremlékpályázat: függő. A szakértők - Fekete Tamás szobrászművész és Bakonyvári Ágnes művészettörténész - véleménye az, hogy elkeserítőn gyenge, ötlettelen, kiábrándító összképet teremtett a pályázat. JózsefAttila-portrékísérletek, a költő szellemétől, költészetétől teljesen független, semmitmondó absztrakt formavariánsok, allegorikus szokvány-megjelenítések sorakoznak egymás mellett. Csupán két terv maradt fenn a rostán, de e kettő is csak úgy, hogy esetleges továbbfejlesztés, továbbgondolás, átdolgozás esetén teremtődhet meg a megbízás esélye. Érthetetlen számomra, hogy miként lehetséges az, hogy egy ilyen, mélységekbe alámerülő és magasságokba emelkedő költészet plasztikai interpretációja, szobrászati megjelenítési kísérlete miért fullad kudarcba?
 

Október 20, hétfő délután

Végre eljutok a csepeli Lila Iskolába, amelynek galériájában Gádor Magda szobrászművész állította ki alkotásait. Meg lehet-e mintázni a tengert? Formába lehet-e önteni az árnyakat? Gádor Magda eme kiállításán bemutatott művei azt bizonyítják, hogy igen: kő- és betonkisplasztikái, e vörös, barna és szürke festékkel megfestett rusztikus szobrai különös világot teremtenek. Tömbszerű, néhol áttörésekkel megbontott tömegei és formái a vertikális és a horizontális hangsúlyteremtések között ingadoznak; a főként domború felületekkel körbevett alakzatok fel-felmagasodók, el-elnyúlók. Miként az Alkony című Gádor-mű is: fenségesen hömpölygőn, telve szomorúsággal, pilleszár- nyakon, és mégis súlyosan. Keserü Katalin művészettörténész írja az 1924-ben született, műveivel 1947 óta szereplő alkotóról a katalógusban: "Mióta a saját világát megtalálta, szobrainak jelentése lett. Organikus, eredendő formái ezt tárják elénk, ennek kimeríthetetlen voltát: egy másként gondolkozás lehetőségét."
 

Október 21, kedd

Szatmárcseke egyedülálló "csónakos-fejfás" temetője elképesztő látvánnyal fogad; a gyönyörű, meg-megdőlő fa-síremlékek csaknem mindegyikén spenótzöld árnyalatokban pompázó művirágkoszorú díszeleg. Művirág, amely soha nem hervad el, s amely irtózatos kontrasztot teremt a kézműves technikát és természetes anyagszépséget sugárzó; ősi, rusztikus megmunká- lású sírjelekkel. A művirág lenne korunk népművészetének emblematikus motívuma?
 

Október 22, szerda

Sátoraljaújhelyről Feldebrő felé tartvamegállunk Varbón, e Miskolc melletti kis településen, amelynek temetője ritka érdekességeket rejt. A leírásra egy Pocsai Judit és Tóth László által írt kis könyvben leltem: "Ma ismét a kripták terjedésének lehetünk tanúi, mégpedig éppen a falusi temetőkben. Tipikus példáját láttuk ennek a szép bükki községben, Varbón. A varbói kriptasor megdöbbentő látvány. Már az elhelyezkedése is az: közvetlenül a temető mellett elhaladva balra a pincesor, jobbra a kriptasor tűnik fel, az élők tehát egy kis borozgatás vagy pinceszeri munka közben szemmel tarthatják a halottak nyughelyét. [...] Robusztus, szögletes, bunkerszerű, elég nagy méretű betonépítmények, nagy hasonlóságuk egy mester kezére vall. Az épületekhez félig nyitott, ám teljesen berendezett (!) előszoba csatlakozik, műbőr bevonatú puffokkal, hímzett terítővel letakart dohányzóasztallal, rajta váza, képkeret, gyertya, pohár, az asztal előtt szőnyeg, a falon virágtartók és más díszek. A kép és a szándék egy egyiptomi fáraósír sírkamrájára emlékeztető." Nos, a leírást nem cáfolta meg a valóság: a varbói temető valóban fantasztikus képződmény.
 

Október 24, péntek

Végre megjelent az Élet és Irodalomban a Vásárhely által elutasított szövegem. A lábjegyzet fontos tudnivalókat közöl: "A hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum igazgatójának (Nagy Imre) és a Vásárhelyi Őszi Tárlat főkurátorának (Pogány Gábor) felkérésére, az 1997-es kiállítás katalógus-bevezetőjeként íródott e dolgozat, amelyet az alföldi tájegység művészeti seregszem- léjének szervezői és rendezői (Nagy Imre, Pogány Gábor) közölhetetlennek minősítettek."
 

Október 26, vasárnap

No persze, sokat gondolkoztam azon, hogyan zárjam le ezt a naplót. Esetleg összegezzem a tanulságokat? Vegyem számba a félbemaradt, a nyitva hagyott ügyeket? Ismertessem a visszhangot, a reflexiókat? Készítsek statisztikát? Keressek valami szép, lírai gondolatot? (Pl.: szomorúságom semmibe- vesző, mint enyhe lejtésű utcán elfolyó hajnali vizeletpatak stb.) De aztán elvetek minden megoldási lehetőséget, szokványos és szélsőséges variációt, és úgy döntök, hogy ez a Kíméletlen Művészeti Napló egészen egyszerűen véget ér.