Új Forrás - Tartalomjegyzék - - 1997. 2.sz.
 Nagy Gáspár
Szemközt a halálraítéltek csapatával
 
 
                               Csete Örsnek*, aki az élet
                               továbbszolgálatosait
                               fölmutatta
A bíró
már hetek
hónapok óta mondogatta:
mosom kezeim a vérben.

A hóhér
- talán nehéz álmaiban -
a könnyű hajnalokat várta
amikor a hurkok derengőn
moccannak a szélben.

S a börtönudvar
kockába zárt világa
fölé beszabadul a hunyorgó
csillagok mínuszos entrópiája:
hóköd és lengő nyári pára.

De még ott vagyunk
a getsemáni éjben
midőn a minden fokon
halálraítéltek
nem is tudják fölfogni
mily aljas volt
a zsarnokság szájából
rájuk mért ítélet.
Aztán mégis...
elmarad a hajnal!
És ezért lesz minden
iszonyú nehéz!
Szégyenünk méhéből
szabadságra bukni:
gyötrelmes újraszületés.
*
* A 40 év - 40 arc '56-ból című fotókiállítás fiatal fotográfusa